Casino kapitalisme

50 %
50 %
Information about Casino kapitalisme
Investor Relations

Published on February 22, 2014

Author: kevinaerts1

Source: slideshare.net

Description

Presentatie over casino kapitalisme in 3 delen:
* ontstaan van het kapitalisme
* inleiding tot financiële producten
* high frequency trading

@ Lightbulb Sessions by Kevin Aerts

   Grondlegger: John Locke Politiek-maatschappelijke stroming ontstaan in de Verlichting (18e eeuw) Uitgangspunten: ◦ zo veel mogelijk individuele vrijheid zolang vrijheid van anderen niet wordt beperkt ◦ emancipatie van de burger ◦ vrije markt economie

 Uitgangspunten: ◦ zo veel mogelijk individuele vrijheid zolang vrijheid van anderen niet wordt beperkt ◦ emancipatie van de burger ◦ vrije markt economie

 Uitgangspunten: ◦ zo veel mogelijk individuele vrijheid zolang vrijheid van anderen niet wordt beperkt ◦ emancipatie van de burger ◦ vrije markt economie

 Uitgangspunten: ◦ zo veel mogelijk individuele vrijheid zolang vrijheid van anderen niet wordt beperkt ◦ emancipatie van de burger ◦ vrije markt economie

 Klassiek liberalisme ◦ Negatieve rechten:  overheid beschermt tegen moord, diefstal, fraude  waarborg tegen teveel inmenging van overheid  Sociaal liberalisme / Progressief liberalisme ◦ tevens Positieve rechten:  alle individuen hebben bepaalde mate van inkomen, scholing en gezondheid nodig om in vrijheid te kunnen leven.  Conservatief liberalisme  historisch gegroeide tradities erg waardevol  terughoudend in democratische vernieuwing en overdracht van soevereiniteit aan internationale organisaties

 Economisch liberalisme ◦ de erkenning van het recht op vrije economische activiteit en vrij economisch verkeer, gebaseerd op particulier bezit en marktmechanismen. ◦ Grondlegger: Adam Smith

 Kern: Nastreven van eigenbelang is de motor van de welvaart van de hele samenleving

  Herbert Spencer Legde reeds in 1864 parallellen tussen Darwin’s biologische theorieën en Spencer’s eigen economische theorieën

  Verzamelnaam voor verhandelbare rechten die een financiële waarde vertegenwoordigen Categorieën: ◦ Leningen ◦ Deelnames in kapitaal ◦ Financiële derivaten

 Obligatie ◦ Verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. ◦ Obligatie uitgegeven door Verenigde Oostindische Compagnie in 1623

 Aandeel ◦ Waardepapier dat dient als bewijs van deelname in kapitaal. ◦ Eigenaar kan zijn rechten als aandeelhouder van vennootschap laten gelden. ◦ Onderhands uitgeven van aandelen aan financiers reeds in Romeinse tijd ◦ Eerste officiële uitgifte verhandelbare aandelen in 1606 te Amsterdam

 Beleggingsfondsen  Trackers  Turbo’s

   Een beleggingsfonds is in feite een ‘verzamelpunt’ voor beleggers. Op dat punt komt het geld van alle in het betreffende fonds investerende beleggers samen. Het totaalbedrag wordt het fondsvermogen genoemd. Een beleggingsfonds is vaak een naamloze vennootschap. Beleggers kopen aandelen in deze vennootschap en kopen daarmee indirect aandelen, obligaties, onroerend goed, enz… Beheerd door fondsmanager

   Een tracker is een indexfonds dat op de beurs noteert. Het geeft u de mogelijkheid om in één enkele transactie een gediversifieerde portefeuille aandelen te verwerven. De meest gekende indexen zijn de grote aandelenindexen van de wereld: Dow Jones, S&P, CAC40, BEL20,... maar er bestaan ook indexen op grondstoffen (goud, petroleum) of indexen op obligaties. Geen actieve fondsmanager

   Een turbo is een financieel instrument dat u, dankzij het hefboomeffect, zal toelaten voluit te profiteren van een stijging of daling van de onderliggende waarde, terwijl u maar een fractie van de waarde ervan moet investeren. Ook speeder of sprinter genoemd. Uitgevers van turbo’s: RBS, ABN Amro, …

    Koers Turbo Long = (Stand aandeel - financieringsniveau) / ratio Financieringsniveau is het deel van de onderliggende waarde dat de uitgever van de turbo voor u financiert. Hierdoor ontstaat de hefboom. Hefboom = (koers onderliggende waarde / intrinsieke waarde) De ratio van een Turbo bepaalt hoeveel Turbo's u zou moeten kopen om één keer in de onderliggende waarde te beleggen.

  Koers Turbo Short = (Financieringsniveau - stand aandeel) / ratio Als u een Turbo Short koopt, is het alsof de uitgever de onderliggende waarde voor u verkoopt. Dit noemen we "short gaan". In het algemeen genereert de opbrengst rente die ten goede komt aan het financieringsniveau. In dat geval ontvangt u bij een Turbo Short renteopbrengsten over zowel uw inleg als de verkoopopbrengst van de onderliggende waarde.

  Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander goed, zoals aandelen en olie. Het andere goed wordt in het jargon de onderliggende waarde genoemd Men gebruikt financiële derivaten om risico's te verkleinen of juist te speculeren.

 Future ◦ Een future (of termijncontract) is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Men komt dus een transactie in de toekomst overeen. ◦ Futures hebben gestandaardiseerde contractspecificaties.  In het geval van de aardappelfutures is bijvoorbeeld vastgelegd dat het gaat om 25.000 kilo, het ras bintje, een minimumdoorsnede van 50 millimeter, frietgeschikt en geteeld op kleibodem.

 Optie ◦ Een optie is een recht om binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen, voor een vastgestelde prijs. ◦ De waarde van de optie is gebaseerd op de waarde van het onderliggende product, de looptijd, de bewegelijkheid van de prijs van de onderliggende waarde en de rente. ◦ Calloptie – Putoptie

 Swap ◦ Een swap is een derivaat waarbij een partij een bepaalde kasstroom of risico wisselt tegen dat van een andere partij. ◦ Bv. renteswap beschermt zich tegen renterisico's.  Bij een payer swap wordt een vaste rente betaald en een variabele rente ontvangen. Hiermee kan men zich indekken tegen een rentestijging.  Met een receiver swap wordt een lening met een vaste rente omgezet naar een lening met variabele rente. Er wordt dan een variabele rente betaald en een vaste rente ontvangen. Dit is winstgevend als een rentedaling wordt verwacht.

 High-Frequency Trading strategieën maken gebruik van computers om beslissingen tot het uitvoeren van beursorders, gebaseerd op elektronische informatie, af te handelen vooraleer menselijke traders de informatie hebben kunnen verwerken.

   De biedprijs is de prijs waarop een product door degene die het wenst te kopen te koop wordt gevraagd. De laatprijs is de prijs waarop producten te koop wordt aangeboden. Het verschil tussen bied- en laatprijs wordt spread genoemd.

  Profiteren van de prijsverschillen tussen verschillende aan elkaar gerelateerde effecten. Door het combineren van een aantal transacties kan men profiteren van een onevenwichtigheid op verschillende markten. Arbitrageanten dragen bij aan het tot stand komen van het evenwicht van efficiënte markten doordat zij net zo lang profiteren van de prijsverschillen totdat deze verdwenen zijn.

   Het aandeel Nokia handelt zowel op de beurs in Helsinki als in Frankfurt am Main. Op de Finse beurs wordt 2,63 geboden, en op de Duitse beurs wordt er 2,61 geoffreerd. Het snelste computersysteem zal onmiddellijk de aandelen in Duitsland kopen en in Finland verkopen.

   2009: In de VS vertegenwoordigen HFT firma’s 2% van de 20.000 institutionele beleggers. Daarentegen vertegenwoordigen ze 73% van het totale volume aan effect handel. 2012: HFT vertegenwoordigt 50% van het totale volume aan effect handel.

9% van de marktwaarde verdween in minder dan 5 min.

Add a comment

Related presentations

Gage-Cannon Investor Services

Gage-Cannon Investor Services

November 10, 2014

Gage-Cannon helps ventures accelerate organic growth or obtain equity funding, and...

Mavenir Analyst Day

Foro MAB Sevilla 13 de noviembre de 2014

ING Q3 2014 Earnings Report

ING Q3 2014 Earnings Report

November 5, 2014

Analyst presentation third quarter 2014 results. ING posts 3Q14 underlying net pro...

Related pages

Pengertian Kapitalisme Kasino Wheels - xxpresspcr.com

pengertian kapitalisme kasino wheels Times awda games vu htm ruleta casino jugar gratis pengertian kapitalisme kasino wheels rihanna russian roulette tekstowo.
Read more

Pengertian Kapitalisme Kasino Warkop - seniorexpressmd.org

Online Casinos: Get €/$1600 FREE To Play Online Casino Games Now!, Pengertian Kapitalisme Kasino Warkop
Read more

Pengertian Globalisasi Sebagai Kapitalisme Kasino - pagad ...

Online Casinos: Play online casino games and win real money!, Pengertian Globalisasi Sebagai Kapitalisme Kasino
Read more

Casino Kapitalisme | De Voorstad groeit

Berichten over Casino Kapitalisme geschreven door Peppino Impastato. De Voorstad groeit. Tagarchief: Casino Kapitalisme. About;
Read more

CASINO CAPITALISME | gus_uwik

CASINO CAPITALISME November 13, 2008 Posted by gusuwik in Afkar ... Terkait denga 4 faktor utama rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme tsb diatas, ...
Read more

IQ2: Kan kapitalisme de wereld redden? - YouTube

IQ2: Kan kapitalisme de wereld redden? MrWonkish. ... Het einde van het casino-kapitalisme - Duration: 2:13:24. BelfortGroep 668 views. 2:13:24
Read more

Demo in Amersfoort (Niederlande) am 21.02.2009 | Autonome ...

Unter dem Motto „Tegen het casino-kapitalisme! Tegen de plutocratie!
Read more

26.09.09, Venlo (NL): Naziaufmarsch verhindern! « Antifa ...

... so steht die Demonstration unter dem Motto „Tegen het casino-kapitalisme! Tegen de plutocratie! ... (Gegen den Casino-Kapitalismus! Gegen Plutokratie!
Read more

Demo in Den Bosch (Niederlande) am 23.05.2009 | Autonome ...

So hiess es auch diesmal in der Niederländischen Stadt Den Bosch ( liegt im Süden der Niederlande) „Tegen het casino-kapitalisme! Tegen de plutocratie!
Read more