Casa Kaufmann o Casa de la Cascada (Wright)

60 %
40 %
Information about Casa Kaufmann o Casa de la Cascada (Wright)
Education

Published on April 6, 2014

Author: mmonter

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: CASA KAUFMANN PowerPoint Presentation: NOM: Casa Kaufmann (Casa de la Cascada o Falling Water) AUTOR: Frank Lloyd Wright CRONOLOGIA: 1935-1937 ESTIL: Organicisme MATERIALS: formigó armat, pedra natural, vidre i alumini SISTEMA CONSTRUCTIU: amb materials industrials TIPOLOGIA : edifici civil (habitatge) LOCALITZACIÓ: Bear Run, a Pennsilvània (EUA) DESCRIPCIÓ 1. IDENTIFICACIÓ 1.1. DADES GENERALS PowerPoint Presentation: 1.2. FRANK LLOYD WRIGHT (1869-1959) Va néixer a Richland Center (Wisconsin). Els seus pares es separaren i això va marcar la seva infantesa. Mai va perdonar al seu pare, arribant a canviar-se els cognoms. Estudià enginyeria i treballà com a delineant. L’any 1888 s’uní al despatx dels famosos arquitectes Adler i Sullivan , a Chicago, on dissenyà habitatges. El 1896 obrí el seu propi despatx d’arquitectura. En aquests anys dissenyà la casa Winslow, a River Forest (Illinois), la primera de la seva famosa sèrie de cases tipus prairie . Són cases unifamiliars completament integrades al seu entorn amb cobertes que sobresurten de les façanes, finestres grans i horitzontals, i xemeneia en un lloc central. El 1909 abandonà la família i marxà a Europa Quan tornà a EUA, va dissenyar la seva pròpia casa, coneguda com Taliesin , que es convertí en el seu estudi i escola d’arquitectura. Winslow House (1893) PowerPoint Presentation: 1.2. FRANK LLOYD WRIGHT (1869-1959) Va escriure llibres i nombrosos articles, alguns dels quals s'han convertit en clàssics de l'arquitectura del nostre temps. EI seu caràcter independent el va aïllar de qualsevol escola, malgrat haver estat un arquitecte que va fer importants aportacions tècniques i conceptuals que el van fer encapçalar una tendència organicista dintre de l'arquitectura. Una de les característiques que el singularitzaren és que es tracta d'un arquitecte que es preocupà tant pels volums exteriors com pels espais interiors. David Martin House (1903-1905) PowerPoint Presentation: Robbie House, Chicago (1909) PowerPoint Presentation: Tailesin West , Arizona (1937) PowerPoint Presentation: Salomon R. Guggenheim Museum ,Nova York (1959) PowerPoint Presentation: 1.3. CONTEXT HISTÒRIC A partir de la dècada dels 30 i sobretot després de la Segona Guerra Mundial, l'arquitectura, i en general l'art, es desplaça d’Europa als Estat Units. La crisi en les avantguardes artístiques europees es provocada pels règims totalitaris europeus i l'esclat de la Segona Guerra Mundial que va aturar tota l'activitat constructiva i creadora. En canvi als Estats Units una nova generació d'artistes joves, amb ganes de novetats van acceptar els artistes i les avantguardes que venien d'Europa i van desenvolupar una arquitectura nova, més moderna, creativa i menys racional i intel·lectual que l'europea. Stadio dei Marmi, Roma PowerPoint Presentation: Context artístic. L’ organicisme sorgeix en el període d’entreguerres, enfrontat al racionalisme. L’arquitectura orgànica pretenia integrar l’edifici en el seu entorn. Alguns trets fonamentals dels arquitectes organicistes són: Els edificis són orgànics, és a dir, semblen éssers vius, es confonen amb la natura i harmonitzen en el seu entorn. Treuen el màxim partit dels materials moderns (ferro, vidre, acer inoxidable, formigó armat) i de les tecnologies noves. Volen ser edificis funcionals: els habitatges tenen mesures humanes. S’inspiren en influències orientals: cases japoneses, temples, pagodes… Prioritzen la llum natural, l'acústica, la ventilació, etc. Frank Lloyd Wright (1867-1959) i A. Aalto (1898-1976) van ser els principals representants d'aquest estil. AALTO: Ajuntament de Säynätsalo, 1950-1952 AALTO: Auditori universitari d'Helsinski., 1950-1952 PowerPoint Presentation: L'adaptació de la construcció al lloc i als materials del terreny, així com l'expansió centrifuga dels seus espais interiors, van fer que la Casa Kaufmann de Frank Lloyd Wright esdevingués un autèntic símbol de l' organicisme . Els materials utilitzats, la concepció de l'espai, la implicació directa amb la natura, la integració de l'aigua, les roques i els arbres, són símbols d'una manera molt concreta d'entendre l'arquitectura. PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL Emplaçada en un entorn natural, està situada al fons d’una vall frondosa i sobre un rierol i una cascada. Es confon amb l’entorn, formant una unitat amb ell. Un clar exemple d’arquitectura orgànica. PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL 2.1. Elements de suport i suportats roca natural vidre pedra sorrenca acer formigó Combina materials que ofereix la natura (pedra sorrenca de la regió) amb materials nous com l'alumini, el vidre i el formigó armat. PowerPoint Presentation: Wright aprofità les grans roques del terreny per sostenir determinades parts de l'edifici i s'ajudà també de murs verticals de pedra i columnes de formigó. PowerPoint Presentation: Els elements suportats estan formats per grans plans horitzontals disposats de forma esglaonada, fet que permet salvar els desnivells del terreny). PowerPoint Presentation: 2.2. ESPAI INTERIOR És un edifici de tres plantes esglaonades irregulars que s'adapten a l'orografia i s'integren en el paisatge. Componen els tres nivells unes terrasses de formigó armat que sobresurten cap a l'exterior i que s'obren com un ventall a partir de la xemeneia de pedra que fa d'eix de les diverses plantes. 1 2 3 a) Nivells PowerPoint Presentation: 2.2. ESPAI INTERIOR Cada planta té una disposició totalment lliure, sense cap estructura reguladora d’espais, de manera que s’adapta a les necessitats concretes de cada zona. b) Planta PowerPoint Presentation: Primera planta . La primera planta s'assenta directament sobre la roca natural. Hi destaca el saló amb la xemeneia pont saló xemeneia cuina PowerPoint Presentation:  saló PowerPoint Presentation:  saló PowerPoint Presentation: Segona planta terrassa terrassa terrassa dormitori principal pont PowerPoint Presentation: Dormitori PowerPoint Presentation: Tercera planta terrassa estudi PowerPoint Presentation: Estudi PowerPoint Presentation: Wright fou totalment auster i va dissenyar ell mateix el mobiliari de la casa. El recobriment dels murs i dels pilars de formigó armat amb pedra natural així com la utilització de la fusta i altres materials càlids formen part de la decoració de la casa. Qualsevol element està integrat en el disseny global. “ Fins i tot les taules, els armaris i els instruments musicals han de ser elements del mateix edifici ”. b) Decoració PowerPoint Presentation: La combinació perpendicular de les diverses terrasses permet l'entrada de llum a l'interior dels diversos pisos, gràcies als grans finestrals. L’ús del vidre a tots els angles i el fet que tots els espais interiors s’estenguin al llarg de les amples balconades cap el paisatge suposa fomentar una gran intercomunicació amb l’exterior i l’entrada de llum. c) Il·luminació PowerPoint Presentation: 2.3. ESPAI EXTERIOR Wright va desenvolupar les plantes en franges horitzontals, imitant les capes de roca i creant terrasses voladisses de formigó sustentades sobre murs de càrrega fets amb la mateixa pedra sorrenca que la plataforma de roca. Les marcades línies horitzontals i verticals que s'originen constitueixen la característica més distintiva. Els plans verticals de pedra (murs i xemeneia) s’oposen als plans horitzontals de formigó (terrasses): asimetria entre l’horitzontalitat construïda i la verticalitat natural. a) Línies PowerPoint Presentation: L'accés a l'habitatge es fa a través d'un pont. L'arquitecte no destaca la façana d'entrada. b) Façana PowerPoint Presentation: c) Dimensions La casa Kaufmann té 3 plantes d’alçada i una superfície d’uns 472m 2 . En un principi, tenia uns 297 m 2 però s’hi va afegir el jardí i el nou pavelló de la piscina. PowerPoint Presentation: La integració de l'edifici en el paisatge com un element més és la gran clau de la Casa de la Cascada. La casa es troba envoltada d'arbres, roques i cascades. L'adaptació a l'orografia fa que la planta es desplaci vers el torrent de manera centrifuga, gràcies a unes terrasses voladisses que se superposen i que serveixen de sostre per al pis de sota. D'aquesta manera es deixa passar la llum a l'interior. L'exterior de la casa fou dissenyat per confondre's amb l'entorn. d) Integració en l’espai PowerPoint Presentation: 3.1. Contingut i significació La casa va ser encarregada a Wright el 1935 per Edgar Kaufmann, director d'uns grans magatzems de Pittsburg. Concebuda, doncs, per a l'ús particular, fet que en determinà el caràcter pràctic. Tot i això, va esdevenir una mena d'aventura tècnica per part del seu autor, que explorà les possibilitats dels nous materials i va realitzar un veritable exercici d'integració de l'arquitectura en la natura. 3. INTERPRETACIÓ PowerPoint Presentation: Wright s’inspirà en les típiques cases de camp americanes en forma de creu per fer les seves construccions anomenades cases tipus prairie , tot i que en la Casa Kaufmann no hi ha cap estructura reguladora. Se la considera símbol de l’arquitectura orgànica per la seva adaptació al lloc i als materials del terreny, i per la seva expansió centrífuga. És una arquitectura oberta, integrada en l’entorn, implicada amb l’aigua, els arbres, les roques... La llegenda diu que el senyor Kauffmann volia situar-la més amunt, però que Wright li va dir: “ A vostè li agrada la cascada, llavors perquè vol fer la casa lluny i haver de baixar sempre fins aquí per veure-la?”. Willits House , 1901 Casa tipus prairie PowerPoint Presentation: El caràcter centrífug de les construccions de Wright és hereu directe de les tradicionals cases de camp americanes (forma de creu). Així ho expressà a les seves primeres construccions, però no en aquesta, on la forma de creu ha desaparegut. PowerPoint Presentation: 3.2. Funció Com a casa de camp per al repòs d'Edgar Kaufmann i la seva família, és una construcció molt reeixida perquè, en integrar-se totalment dintre de la naturalesa, s'obté l'efecte de descans que desitjaven els propietaris. Es tracta de la segona residència , símbol de prestigi social. PowerPoint Presentation: La Casa Kaufmann és la materialització d’un somni: viure enmig de la natura sense renunciar als avantatges d’una construcció moderna. Reflex fidel de l’arquitectura orgànica de Frank Lloyd Wrignt, es confon amb el seu entorn, adaptant-se a l’orografia del terreny i utilitzant els materials que la natura ofereix. Com a resultat, la línia que separa l’espai natural de l’espai residencial és difusa, gairebé inexistent. 4. VALORACIÓ PowerPoint Presentation: Deixeble de Sullivan i admirador de l’Escola de Chicago : però Wright no es troba còmode amb el racionalisme fred, que considera mancat de sensibilitat, i proposa una arquitectura en què l’ésser humà no és només el punt de partida per organitzar un sistema de proporcions modulars sinó també el punt de partida d’una concepció orgànica de l’edifici que ha de traslluir la seva personalitat. Models i influències SULLIVAN (1832), Magatzems Carson PowerPoint Presentation: Deixeble de Sullivan i admirador de l’Escola de Chicago : però Wright no es troba còmode amb el racionalisme fred, que considera mancat de sensibilitat, i proposa una arquitectura en què l’ésser humà no és només el punt de partida per organitzar un sistema de proporcions modulars sinó també el punt de partida d’una concepció orgànica de l’edifici que ha de traslluir la seva personalitat. Arquitectura japonesa: recerca d’espais interns que enllacen amb els externs i s’hi continuen. Models i influències HOKUSAI (1832), Cascada Ono en Kisokaido PowerPoint Presentation: Models i influències En conjunt, més que influències va tenir crítiques, principalment des del racionalisme europeu de Walter Gropius i Mies Van der Rohe, arquitectes que, malgrat tot, assumiren alguns dels postulats de Wright i els aplicaren a les seves obres. Més tard va ser àmpliament reivindicat com a autor d'una nova arquitectura més humanista. Va introduir el concepte de confort (aire condicionat, calefacció ...) Alvar AALTO (1937–1939): Villa Mairea WRIGHT (1938): Casa de la cascada PowerPoint Presentation: http://www.etereaestudios.com/docs_html/fallingwater_htm/fallingwater_about_index.htm http://www.etereaestudios.com/docs_html/fallingwater_htm/overall_plans_01.htm http://www.fallingwater.org/ http://bolender.com/Frank%20Lloyd%20Wright/Fallingwater/June%2030%202004%20visit%20to%20Fallingwater/June%2030%202004%20visit%20to%20Fallingwater.htm http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.es/2007/01/la-casa-de-la-cascada.html

Add a comment

Related presentations

Related pages

Fallingwater | Home

The Western Pennsylvania Conservancy is entrusted to preserve Fallingwater for generations ... Frank Lloyd Wright; Kids; New Items; ... Mr. Kaufmann’s ...
Read more

La Casa Kaufmann (o casa de la Cascada) | bcnart

Aquesta obra arquitectònica és la Casa Kaufmann o casa de la Cascada, ... Lloyd Wright, va treballar, entre els anys 1887 i el 1893, ...
Read more

Casa en la Cascada (Fallingwater) Frank Lloyd Wright - YouTube

... cuando le encargaron a Wright el diseño de la casa, ... a ser parte de la vida de los Kaufmann. ... La casa de la cascada o ...
Read more

Casa de la Cascada - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Frank Lloyd Wright: ... La Casa de la cascada o Casa Kaufmann ... Fallingwater o Kaufmann House) és una casa construïda per a Edgar Kaufmann entre 1935 ...
Read more

Fallingwater - Wikipedia, the free encyclopedia

Fallingwater or Kaufmann Residence is a house designed by architect Frank ... The Kaufmanns lived in “La ... Frank Lloyd Wright’s Fallingwater: ...
Read more

Estados Unidos - Casa Kauffman o Casa de la Cascada ...

Estados Unidos - Casa Kauffman o Casa de la Cascada ... CASA KAUFMANN - Duration: ... Frank Lloyd Wright LA CASA EN LA CASCADA, ...
Read more

Casa Kaufmann (Frank Lloyd Wright) - Calaméo - Publishing ...

Read the publication. CASA KAUFMANN NOM: Casa Kaufmann (Casa de la Cascada o Falling Water) AUTOR: Frank Lloyd Wright CRONOLOGIA: 1935-1937 ...
Read more

Casa Kaufmann o Casa de la Cascada. FRANK LLOYD WRIGHT ...

Comentari PAU de la Casa Kaufmann, també coneguda com Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. FITXA TÈCNICA
Read more