Carsted Rosenberg Dansk 2014 - Firmapræsentation

50 %
50 %
Information about Carsted Rosenberg Dansk 2014 - Firmapræsentation
Marketing

Published on February 26, 2014

Author: MichaelCarstedRosenb

Source: slideshare.net

Description

Præsentation of Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma på dansk

Copenhagen │ Frankfurt am Main Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer. Firmaet har stor erfaring i at yde specialistrådgivning inden for alle aspekter af bank- og finansret, kapitalmarkedsret, virksomhedsoverdragelser samt generelle erhvervsretlige forhold såsom selskabsret og kommercielle kontrakter. Vore klienter omfatter blandt andet danske og udenlandske investeringsbanker og finansielle virksomheder, private equity fonde, ventureselskaber og i særdeleshed udenlandske advokatfirmaer. Vi bygger på et langvarigt samarbejde med udenlandske rådgivere og vi har et nært samarbejde med de førende internationale advokatvirksomheder specialiseret inden for vore fire kerneområder.

Copenhagen │ Frankfurt am Main Vi lægger vægt på et positivt samarbejde, såvel internt som eksternt, og vi stræber efter at yde en resultatorienteret og langtidsholdbar rådgivning der altid er værdiskabende for vore klienter og samarbejdspartnere. Som et af de få danske advokatfirmaer, kan vi med base i Tyskland ligeledes rådgive vore klienter om såvel danske som engelske retsforhold. I den sammenhæng bistår vi vore klienter både med forhandling og dokumentation af deres transaktioner på såvel dansk, engelsk og tysk. FORRETNINGSOMRÅDER: Bankret & finansiering: Vi tilbyder en uovertruffen international transaktionsekspertise inden for international bankret og finansierings. Vi agerer regelmæssigt som lokal juridisk rådgiver for såvel långiverne som låntagerne på omfattende internationale finansieringstransaktioner ledet af globale advokatfirmaer. Carsted Rosenberg yder rådgivning inden for det fulde spektrum af finansielle produkter, blandt andet i forbindelse med syndikerede lån, akkvisitionsfinansiering, aktivfinansiering, projektfinansiering og finansiel regulering. Med vores internationale erfaring og pragmatiske tilgang sikrer vi vore klienter den mest værdiskabende rådgivning og en optimal håndtering, da vi er nøje bekendte med de kommercielle parametre for alle parter på transaktionen. Kapitalmarkedsret: Carsted Rosenberg yder rådgivning inden for alle aspekter af dansk kapitalmarkedsret. Vi har bred erfaring, som rådgiver for noterede selskaber og emissionsbanker i forbindelse med såvel danske som internationale udbud af værdipapirer og finansielle instrumenter. Firmaet rådgiver jævnligt klienter inden for en bred vifte af børsretlige spørgsmål, blandt andet i forbindelse med verifikation og due diligence, opfyldelse af de danske regler, udbud af værdipapirer, som ikke er underlagt danske registreringskrav og de gældende regler for internationale udbud med danske datterselskaber. I den sammenhæng repræsenterer firmaet såvel emissionsbanker som udstedere af børsnoterede værdipapirer. Vi rådgiver ligeledes i forbindelse med internationale udbud af værdipapirer i henhold til Rule 144A og Regulation S og udbud af udenlandske værdipapirer i Danmark via private placements.

Copenhagen │ Frankfurt am Main Virksomhedsoverdragelser: Vi besidder en fremragende transaktionserfaring inden for køb og salg af virksomheder og tilbyder vore klienter en professional transaktionshåndtering på alle niveauer samt en omfattende erfaring med private equity-transaktioner. Vor kombination af international erfaring og transaktionsviden i forbindelse med rådgivningen af danske og udenlandske private equity-fonde medfører at vi har medvirket til et stort antal transaktioner gennem de senere år i forbindelse med forskellige typer overdragelser af særligt små- og mellemstore virksomheder, herunder venture og seed-investeringer. Vi har et stort kendskab til markedsvilkår og til håndteringen af komplicerede transaktioner, særligt i forbindelse med akkvisitionsfinansiering, mezzaninkapital og efterstillet kapital, interkreditorforhold og etablering af sikkerheder. Kombineret med firmaets mangeårige erfaring kan vi medvirke til, at vore klienter gennemfører et succesfuldt køb eller salg. Erhvervs- og selskabsret: Vi rådgiver om alle selskabsretlige og erhvervsretlige aspekter. Et grundigt kendskab til de selskabsretlige regler og deres betydning i praksis er en grundlæggende forudsætning for enhver form for rådgivning. Vore ydelser spænder fra den indledende rådgivning ved etablering og valg af selskabsform, over juridisk rådgivning i forbindelse med den daglige drift til rådgivning vedrørende komplekse selskabsretlige problemstillinger, blandt andet i forbindelse med fremskaffelse af kapital og anden form for fremmedfinansiering, samt ledelsesforhold. Her yder vi en kompetent og pragmatisk rådgivning inden for alle aspekter af dansk og engelsk selskabsret. Carsted Rosenberg yder rådgivning til virksomheder inden for en lang række brancher om indgåelse og opfyldelse af de fleste typer af aftaler og kontrakter. Vi har indgående erfaring med udarbejdelse af blandt andet agent- og distributionsaftaler, ramme- og indkøbsaftaler, køb- og salgskontrakter, leverandøraftaler, produktionsaftaler og samarbejdsaftaler. Vi har et indgående branchekendskab og en pragmatisk tilgang, som i kombination med vor juridiske ekspertise giver os mulighed for at sikre den forretningsmæssige anvendelighed af aftalegrundlaget mellem parterne.

Copenhagen │ Frankfurt am Main PERSONER: Michael Carsted Rosenberg Advokat & Solicitor (England & Wales), Partner Main: +45 70 22 66 86 Mobile: +45 30 44 66 66 Email: mcr@carstedrosenberg.com Skype: carsted.rosenberg Erfaring: www.carstedrosenberg.com/experience/ KONTAKTOPLYSNINGER Kontor København: Carsted Rosenberg LLP Havnegade 36 DK-1058 København K Danmark Telefon: +45 70 22 66 86 E-mail: info@carstedrosenberg.com Kontor Frankfurt: Carsted Rosenberg LLP Mainzer Landstrasse 46 D-60325 Frankfurt am Main Germany Telefon: +49 (0) 69 58005 9942 E-mail: info@carstedrosenberg.com

Copenhagen │ Frankfurt am Main NYHEDER & PUBLIKATIONER www.carstedrosenberg.com/2013-2/ ALMENE HANDELSBETINGELSER www.carstedrosenberg.com/terms-condition/

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

Præsentation af Carsted Rosenberg LLP - mynewsdesk.com

Firmapræsentation af Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma 2014 på dansk.
Read more

Social Selling Company firmapræsentation - Leadership ...

Social Selling Company firmapræsentation; System is processing data Please download to view Download 1
Read more