Caractarísticas do Guión Multimedia

50 %
50 %
Information about Caractarísticas do Guión Multimedia

Published on December 13, 2006

Author: xpereira

Source: slideshare.net

Características do guión multimedia

Un guión multimedia sempre ten que ter os seguintes elementos Unha idea Un motor de acción Un organigrama

Unha idea

Un motor de acción

Un organigrama

Unha idea Non se dá o primiero paso para un producto ata que teñamos unha idea sólida e completa Definicións Juana Macías: A idea á un concepto abstracto. Non ten que ver coa orixe do guión, senón co que realmente interesa contar ou reflectir na historia que imos contar.

Unha idea

Unha idea Definicións García Jiménez: A idea é o concepto que sirve de fondo e de contido mental á historia, na medida na que toda historia narrativa é unha abstracción. É o concepto que subxace na mensaxe.

Unha idea

Unha idea A idea, polo tanto, ten que resolver as preguntas fundamentais dunha historia: ¿Que quero contar? ¿Con que ollos ten que verse? ¿Que quero transmitir?

Unha idea

A idea, polo tanto, ten que resolver as preguntas fundamentais dunha historia:

¿Que quero contar?

¿Con que ollos ten que verse?

¿Que quero transmitir?

Unha idea Pero isto non implica que haxa que resolver de inmediato os acontecementos concretos. Iso faise no argumento e nas tramas.

Unha idea

Unha idea. O exemplo Nos anos 40, os nazis eran malvados e o peor enemigo contra o que había que loitar. Era necesario descubrir os grandes secretos da humanidade antes ca eles, a calquera precio.

Unha idea. O exemplo

2. Motor da acción Una acción ten sempre que ter un motor. Este motor plásmase de varios xeitos Estructura de tres actos Estructura de cinco actos Modelo Eugene Vale Paradigma de Syd Field e puntos de xiro de Linda Seger

Una acción ten sempre que ter un motor. Este motor plásmase de varios xeitos

Estructura de tres actos

Estructura de cinco actos

Modelo Eugene Vale

Paradigma de Syd Field e puntos de xiro de Linda Seger

2. Motor da acción Estructura en tres actos É o que máis adiante, dentro da creación de argumentos, chamaremos estructura clásica. Fundaméntase na traxedia griega que se estructuraba en

2. Motor da acción Exposición – peripecia – catástrofe JO – HAÏ – KIU Plantexamento – nó – desenvolvemento Preparación – desenvolvemento – estalido

2. Motor da acción Exposición – peripecia – catástrofe JO – HAÏ – KIU Plantexamento – nó – desenvolvemento Preparación – desenvolvemento – estalido

2. Motor da acción Exposición – peripecia – catástrofe JO – HAÏ – KIU Preparación – desenvolvemento – estalido

2. Motor da acción Exposición – peripecia – catástrofe JO – HAÏ – KIU Preparación – desenvolvemento – estalido Prantexamento – nó – desenlace

2. Motor da acción Estructura en cinco actos É unha variación que xa fixo Horacio despois de que Aristóteles definira a estructura en tres actos. A estructura é: Prólogo – Prótasis – Epítasis – Catástasis - Catástrofe

2. Motor da acción Estructura en cinco actos É unha variación que xa fixo Horacio despois de que Aristóteles definira a estructura en tres actos. A estructura é: Prólogo – Prótasis – Epítasis – Catástasis - Catástrofe

2. Motor da acción Modelo Eugene Vale Vale propón dous criterios para construir e “animar” unha acción - O obxectivo do protagonista da historia - Alteración que supón a busca deste obxectivo ou conflicto dramático

2. Motor da acción. Modelo Eugene Vale Estructura segundo o obxectivo do protagonista Motivo. Causas Intención. Accións que desenvolven os protagonistas Obxectivo. Obxectivo acadado

2. Motor da acción. Modelo Eugene Vale Estructura segundo o conflicto dramático Estado inicial. Situación inicial sen conflictos ou conflictos constantes Alteración. Algo interrumpe o estado inicial Loita. É o conflicto. É onde se desenvolven todos os protagonistas Axuste. Conclúe a acción , pero non implica volver ó estado inicial. É a evolución

2. Motor da acción Paradigma de Syd Field Cara o 1975 creou a súa teoría dos tres actos que se basea nos tres actos clasicos A acción sopórtase sobre dous momentos críticos que se chaman plot points.

2. Motor da acción. Paradigma de Syd Field O primeiro complica a acción, facéndoa máis intensa O segundo volca a acción cara a súa resolución É un paradigma que resulta de grande utilidade para concretar a estructura mínima dunha trama

2. Motor da acción. Paradigma de Syd Field

2. Motor da acción. Paradigma de Syd Field Linda Seger define estes plot points como puntos de xiro. Di que estes xiros non só articulan o guión en inflexións na historia Trátase de dous sucesos que necesariamente alonxan ó protagonista do seu obxectivo e elevan o risco de todo o seu obxectivo Os puntos de xiro de Linda Seger

2. Motor da acción. Paradigma de Syd Field Inclúe dous elementos máis no paradigma de Syd Field O detonante. Momento exacto onde comeza a acción O clímax. Suceso máis importante. Maior intensidade emocional Os puntos de xiro de Linda Seger

2. Motor da acción. Puntos de xiro de Seger

3. Organigrama É preciso definir e organizar os elementos que conforman unha narración Trátase de responder á pregunta ¿Por onde empezo?

3. Organigrama Idea O argumento A bíblia (Definición das personaxes) As tramas A construcción de secuencias A escaleta

Moitas gracias

Add a comment

Related pages

El Guión en la Elaboración de - ecaths1.s3.amazonaws.com

1 El Guión en la Elaboración de Hipermedia para la Enseñanza a Distancia Lucía Amorós Poveda lamoros@um.es España Resumen El trabajo que se expone a ...
Read more

Tema 1: Guión multimedia - Página web de multimediaeneducacion

El guion multimedia explica cómo se combinan en cada pantalla o nodo los elementos de sonido, imágenes, video y texto.
Read more

Diseño y elaboración de materiales didácticos multimedia ...

Do you really want to delete this prezi? ... Desarrollo e implementación del guión multimedia 2. Ensayo del producto y revisión Experiencia piloto
Read more

multipress - Caracteristicas del guion Técnico

Get your brand new Wikispaces Classroom now and do "back to school" in style. ... Multimedia:-Tipologías ... La escaleta es la estructura del guión; ...
Read more

Elaboración de un guion o storyboard | Sonido y vídeo digital

todo lo necesario para manejar multimedia. Barra lateral. buscad y encontrareis . Buscar: Entradas recientes. ... Elaboración de un guion o storyboard ...
Read more

El GUIÓN MULTIMEDIA by Julio Montufar on Prezi

Do you really want to delete this prezi? Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again. ... El GUIÓN MULTIMEDIA
Read more

guion | Sonido y vídeo digital

Posts about guion written by victor981673. Sonido y vídeo digital todo lo necesario para manejar multimedia. Barra lateral. buscad y encontrareis . Buscar:
Read more

Celtx - Free Scriptwriting & All-In-One Production Studios

Why Celtx? A blueprint for all your videos. From Ads to Feature Films, Product Demos to Web Series, get your team fully prepared for the shoot. watch the ...
Read more