Cap 1_2 (28sl)

50 %
50 %
Information about Cap 1_2 (28sl)
Entertainment

Published on April 27, 2014

Author: crinabus

Source: authorstream.com

Bazele electrotehnicii. Teorie și aplicații Partea I-a. Câmpul electromagnetic: Bazele electrotehnicii . Teorie și aplicații Partea I-a. Câmpul electromagnetic Regimurile câmpului electromagnetic Mărimi electrice și magnetice. Stări electrice și magnetice Legi și teoreme ale câmpului electromagnetic Capacități electrice. Condensatorul Energia și forțele electrostatice Circuite magnetice Inductivități Energia și forțele magnetice 27 aprilie 2014 PowerPoint Presentation: REGIMURILE CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC Patru specii pentru caracterizarea stărilor electrice şi magnetice ale corpurilor : sarcina electrică q , mărime scalară, caracterizează starea de încărcare electrică; momentul electric , mărime vectorială, caracterizează starea de polarizare electrică; intensitatea curentului electric de conducţie i , mărime scalară, caracterizează starea electrocinetică; momentul magnetic , mărime vectorială, caracterizează starea de magnetizare (polarizare magnetică) 27 aprilie 2014 2 PowerPoint Presentation:  Pentru caracterizarea locală şi instantanee a câmpului electromagnetic : în vid: vectorul intensitate câmp electric în corpuri: perechea intensitatea câmpului electric şi inducţia electrică ; în vid: vectorul inducţie magnetică , în corpuri: intensitatea c âmpului magnetic şi inducţia magnetică . 27 aprilie 2014 3 PowerPoint Presentation: MĂRIMI ELECTRICE ȘI MAGNETICE. STĂRI ELECTRICE ȘI MAGNETICE CÂMPUL ELECTROSTATIC ÎN VID Starea de electrizare şi câmpul electric Experienţă ( vergea de sticlă, postav de lână sau de mătase, mici corpuri situate în apropiere: cristale de gips, bucăţi mici de hârtie, etc.): forţe, respectiv cupluri: acţiuni ponderomotoare . Ca urmare a tratamentului aplicat, vergeaua de sticlă şi postavul de lână se găsesc într-o stare care nu e nici mecanică şi nici termică, numită stare de electrizare . 27 aprilie 2014 4 PowerPoint Presentation: Datorită prezenţei acţiunilor ponderomotoare între cele două corpuri electrizate sau asupra bucăţilor de hârtie se spune că în regiunea din jurul lor există câmp electric . Descărcare electrică: pierderea stării de electrizare, Încărcare electrică: câştigarea stării de electrizare. Materialele : conductori electrici (ex. metalele, cărbunele, anumite soluţii de săruri anorganice, baze şi acizi), izolanţi electrici (ex. mica, porţelan, ebonita, uleiurile etc.), semiconductori 27 aprilie 2014 5 PowerPoint Presentation: Ansamblul liniilor de câmp din reprezentarea grafică se numeşte spectru de câmp. 27 aprilie 2014 6 PowerPoint Presentation: Sarcina electrică Factorul de proporţionalitate dintre forţa electrică şi intensitatea câmpului electric exterior omogen depinde numai de starea de încărcare a corpului considerat şi defineşte sarcina electrică liberă (numită şi adevărată ) a lui . D ensitate a de volum a sarcinii (a ceastă mărime prezintă importanţă specială pentru izolanţi ) : 27 aprilie 2014 7 PowerPoint Presentation: D ensitate a de suprafaţă a sarcinii (e a prezintă importanţă în special pentru conductori ) D ensitate a de linie a sarcinii : În general, suma algebrică a sarcinilor unui sistem de corpuri izolat electric (înconjurat de materiale izolante) este constantă: 27 aprilie 2014 8 PowerPoint Presentation: Intensitatea câmpului electric în vid I ntensitatea câmpului electric în vid : Formula lui Coulomb este versorul orientării dirijate de la primul la al doilea corp. 27 aprilie 2014 9 PowerPoint Presentation: În SI de unităţi de măsură : ε 0 se numeşte permitivitatea absolută a vidului ; unde F este simbolul pentru Farad (unitate de măsură pt capacitate) S e defineşte inducţia electrică în vid prin relaţia: [F/m] 27 aprilie 2014 10 PowerPoint Presentation: Intensitatea câmpului electric în vid produs de un corp foarte mic încărcat cu sarcina : I ntensitatea câmpului electric coulombian produs în vid de n corpuri încărcate este: În cazul general, în care sarcinile sunt repartizate şi continuu cu densitatea de volum , de suprafaţă , sau de linie : 27 aprilie 2014 11 PowerPoint Presentation: Teorema lui Gauss I ntegrala de suprafaţă a unui vector câmp pe o suprafaţă se numeşte fluxul vectorului prin suprafaţa : 27 aprilie 2014 12 PowerPoint Presentation: Unghiul solid este o mărime geometrică care caracterizează deschiderea unui con generalizat sub care se vede un contur Γ dintr-un punct P. Dacă suprafaţa o cupă întregul spaţiu în jurul punctului P transformându-se într-o suprafaţă închisă care conţine punctul P în interiorul ei, atunci: 27 aprilie 2014 13 PowerPoint Presentation: I n interiorul suprafeţei închise se găseşte un corp punctiform încărcat cu sarcina electrică totală Fluxul total: sau: F luxul produs de o sarcină exterioară unei suprafeţe închise este nul . 27 aprilie 2014 14 PowerPoint Presentation: Tensiunea electrică în vid admite o interpretare energetică : Tensiunea electrică în vid. Potenţialul electrostatic. Suprafeţe echipotenţiale 27 aprilie 2014 15 PowerPoint Presentation: Potenţialul electrostatic După cum se cunoaşte din analiza vectorială , o funcţie scalară de punct φ(x, y, z) se numeşte potenţialul unui câmp de vectori dacă există relaţiile: Potenţialul V corespunzător, definit de relaţia vectorială: adică de relaţiile scalare : se numeşte potenţial electric coulombian . 27 aprilie 2014 16 PowerPoint Presentation: C Â MPUL ELECTRIC Î N SUBSTAN ȚĂ Polarizarea dielectricilor S tare de polarizare electrică : stare a corpurilor care determină exercitarea asupra lor a unor forţe electrice şi cupluri electrice suplimentare faţă de cele condiţionate de eventuala lor stare de încărcare. Starea micilor corpuri polarizate electric se caracterizează cu ajutorul unei mărimi de stare vectorială numită moment electric . Starea locală a corpurilor masive polarizate se caracterizează cu ajutorul densităţii de volum a momentelor electrice, numită polarizaţie electrică . Polarizaţia electrică se numeşte temporară , dacă depinde de intensitatea locală a câmpului electric şi se anulează în lipsa acestuia. Polarizaţia electrică se numeşte permanentă , dacă nu depinde de câmpul electric . 27 aprilie 2014 17 PowerPoint Presentation: Polarizaţia electrică: o mărime derivată, definită de limita raportului dintre momentul electric Δ p al materialului dintr-un volum Δ v şi acest volum, când el tinde către zero: Dipolul electric . un ansamblu format din două sarcini electrice punctiforme egale şi de sens contrar ( q şi - q ) situate la o distanţă l care tinde spre zero, produsul ( ql ) menţinându-se finit M oment al dipolului : 27 aprilie 2014 18 PowerPoint Presentation: Sarcini de polarizaţie Se numesc sarcini de polarizaţie , sarcinile fictive a căror repartiţie în volumul sau pe suprafaţa unui corp este echivalentă cu starea de polarizaţie reală a corpului respectiv, din punct de vedere al câmpului electrostatic produs. 27 aprilie 2014 19 PowerPoint Presentation: Sarcina dipolară rămasă în exteriorul suprafeţei , corespunzatoare acestui element de corp, rezultă din relaţia : Sarcina dip o lară corespunzătoare rămasă în interior şi care contribuie la sarcina de polarizaţie q p din este de semn contrar: iar sarcina totală de polarizaţie din interiorul suprafeţei rezultă: 27 aprilie 2014 20 PowerPoint Presentation:  densitatea de volum a sarcinii electrice de polarizaţie : densitatea de suprafaţă: 27 aprilie 2014 21 PowerPoint Presentation: Intensitatea câmpului electric şi inducţia electrică în substanţă. Pentru a defini intensitatea câmpului electric : Prin definiţie, intensitatea câmpului electric , într-un punct dintr-un corp : O mărime derivată importantă este tensiunea electrică : Prin definiţie, inducţia electrică într-un punct dintr-un corp este: 27 aprilie 2014 22 PowerPoint Presentation: Starea electrocinetic ă - determinată de mişcarea ordonată, relativă la conductor, a unor particule libere încărcate electric (electroni, ioni, etc.). → curent electric de conducţie : D ensitatea curentului de conducţie : Liniile de câmp ale vectorului se numesc linii de curent , iar un tub de câmp corespunzător acestor linii se numeşte tub de (linii de) curent. → curent electric de convecţie , provenit din mişcarea de transport a particulelor elementare încărcate . D ensitatea curentului de convecţie ( ): este viteza corpului (încărcat electric) , iar este densitatea de volum a sarcinii. Intensitatea curentului de convecţie: 27 aprilie 2014 23 PowerPoint Presentation: C â mpul magnetic in vid Pentru explorarea unui câmp magnetic se pot utiliza: acul magnetic şi bucla de curent. O buclă de curent este caracterizată printr-un vector, numit momentul buclei de curent şi care se defineşte prin relaţia: 27 aprilie 2014 24 PowerPoint Presentation: Intensitatea câmpului magnetic în vid. Formula Biot – Savart - Laplace Intensitatea câmpului magnetic în vid ( ) se defineşte, cu ajutorul permeabilităţii vidului şi a vectorului inducţiei magnetice în vid prin relatia: [A/m] F ormula Biot – Savart – Laplace 27 aprilie 2014 25 = [ H/m ] PowerPoint Presentation: C â mpul magnetic î n substan ță Caracterizarea stărilor de magnetizaţie se face cu ajutorul mărimii primitive vectoriale numită moment magnetic . Magnetizaţia ( ) : Materiale diamagnetice (de exemplu cuprul , zincul, argintul, apa) se magnetizează în sensul opus câmpului magnetic aplicat: Materiale paramagnetice (de exemplu: aluminiul, platina, aerul) care se magnetizează în sensul câmpului magnetic aplicat: 27 aprilie 2014 26 PowerPoint Presentation: 27 aprilie 2014 27 Intensitatea câmpului magnetic. Inducţia magnetică. Flux magnetic Se practică în interiorul corpului magnetizat o cavitate vidă și se măsoară inducţia magnetică în cavitate: O ricât de mică ar fi cavitatea practicată, depinde de forma şi orientarea cavităţii . PowerPoint Presentation: 27 aprilie 2014 28 Intensitatea câmpului magnetic din interiorul unui corp magnetizat este: Inducția magnetică din interiorul unui corp magnetizat:

Add a comment

Related presentations

Related pages

MAGURA Flexfit Cap | WowBikeParts

MAGURA Flexfit Cap Die ... Bestellen Sie bis Dienstag 09:00 und Sie erhalten Ihr Paket in 1 - 2 Werktagen ... SON 28 SL Nabendynamo silber;
Read more

[SL] Super Lovers Cap 4-1 sub español - YouTube

[SL] Super Lovers Cap 5-0 sub español - Duration: ... Super lovers cap 1 1/2 sub español - Duration: 13:01. hajime ichinoce 454 views. 13:01
Read more

MAGURA Flexfit Cap | Bikeonlineshop

MAGURA Flexfit Cap; MAGURA Flexfit Cap € 22,41 * Estimated dispatch in 1-2 weeks. Version: L/XL; S/M; ... SON 28 SL hub dynamo red;
Read more

20sub🤑🤑 ️ - YouTube

Beelzebub capítulo 20 sub. español (1/2) - Duration: 11:48. ... katekyo hitman reborn cap 20 sub español - Duration: 23:22.
Read more

SALOMON Q 96 LUMEN FREERIDESKI 15/16 kaufen im Bergzeit Shop

... ein Maximum an Flexibilität im Gelände zur Seite stellt. die Semi-Sandwich-Konstruktion kombiniert die Vorteile von Cap ... OnTop ABS 28 SL ...
Read more

10100899 FinneloBro Low

28SL 16K 20SL KS20 KS20V KS27V ... Water tank cap . (gallon) n/a 5,8 n ... 16 x 30 3/4 x 22 1/2 19 1/4 x 30 /4 x 20 25 3/4 x 30 3/4 x 20 25 3/4 x 36 1/4 x ...
Read more

10100899 FinneloBro Low - Welcome to Superior Sauna & Steam

Water tank cap. (gallon) ... 16 x 29 x 19 16 x 30 3/4 x 22 1/2 19 1/4 x 30 /4 x 20 25 3/4 x 30 3/4 x 20 25 3/4 x 36 1/4 x ... Model 16K Basic sauna heater ...
Read more

MAVIC cap 'Summer Underhelmet' - Bikeonlineshop International

MAVIC Hot Ride Cap; MAVIC cap 'Summer Underhelmet' € 12,49 € 10,41 *-17%; In stock ... SON 28 SL hub dynamo silver;
Read more

www.ondrives.com

back; HTD 3M : Pulley 3mm Pitch 9mm Belt Width; HTD 3M : Belt 3mm Pitch 9mm Belt Width; HTD 3M : Pulley 3mm Pitch 15mm Belt Width; HTD 3M : Belt 3mm Pitch ...
Read more

Installation and user’s manual - Viskas pirtims ...

Installation and user’s manual ... (Image 1). 2. The minimum safety distance mentioned ... Helo 28 SL 520 930 480 400 650 570 400 Ø130 620 450 ...
Read more