CamTac15DTG

50 %
50 %
Information about CamTac15DTG
Entertainment
con

Published on March 10, 2014

Author: baodien

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: Cảm Tác 15 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu Th ơ : Hoài Việt Nguyễn Vĩnh T ườ ng Nhạc: Xé Lòng Đừng Xé Áo, Đồng Ca Con nay Trở Về, Hùng Lân, Hồng Trang , Và Giờ Tử Nạn của Chúa, Giang Châu ( Trich từ MẠNG L ƯỚ I CẦU NGUYÊN ) Hình ảnh : Từ Internet Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ . PowerPoint Presentation: Tiếc Công Tác Thành   Những tiếc công lao tạc giống Mình Cam đành vâng lệnh xuống hy sinh Yêu thương chân lý Thầy khuyên nhủ Chuộc tội muôn dân nhận tử hình Suy Tôn Thánh Giá Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ. ******* Nhận lệnh Cha sai xuống cứu đời Chịu muôn đau đớn quá thương ơi! Quất đòn la mắng không than vãn Hạch hỏi làm thinh chẳng trả lời Thập tự vai mang bao nghiệt ngã Thân hình chúng đánh những tơi bời Vì yêu nhân thế giang tay quyết Diệt tử cho người sống thảnh thơi.   Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con PowerPoint Presentation: Nơi Thứ Nhất Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu. Làm Thinh Ba tòa hạch hỏi chỉ làm thinh Mặc chúng hô tâu xử tử hình Vẫn cứ im lìm không nóng giận Tha hồ la mắng chẳng hề khinh Âm thầm vâng chịu dù đau khổ Nhẫn nại yêu thương thật chí tình Thập tự dân trao vai ghé vác Mang theo tội lỗi của nhân sinh. Lạy Chúa Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ . PowerPoint Presentation: Nơi Thứ Hai Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ. Vác Tội Nhân Sinh    Vác theo tội lỗi của nhân sinh Mệt mỏi không than cố sức mình Thập giá kéo lê dù muốn ngã Thân Người chao đảo chăng kêu xin Khôn sao diễn tả lòng yêu mến Cứu độ hoàn xong cuộc tiến trình Những ước Lời Cha dân chúng giữ Vĩnh hằng thừa hưởng nước non xinh   Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. PowerPoint Presentation: Chặng Thứ Ba Chúa Giê-su Ngã xuống đấ t lần thứ nhất Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ. Chờ Đưa Vai   Hành trình khổ nạn chẳng than van Thập giá đưa vai hãy sẵn sàng Vác đỡ giùm Thầy chia khổ cực Hầu theo tới đỉnh lãnh vinh quang Si- mon hạnh ngộ nhờ duyên kiếp Thiên Quốc phúc thay lãnh ấn vàng Chớ ngại đường đèo vui dấn bước Vĩnh hằng quê thật để cùng sang. Lạy Chúa Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con PowerPoint Presentation: Nơi Thứ Bốn  Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ. Hai Tim Một Nhịp    Tin yêu vui hưởng ánh vinh quang Trông cậy tương lai sáng ngập đàng Mẹ gặp ngắm Con lòng quặn buốt Tim rung cùng nhịp máu truyền lan. Như hòa chung đập trào yêu mến Xua đuổi ghen tương sớm lụn tàn Trần thế cho người luôn tín thác Hành trình thương khó chẳng than van . Lạy Chúa Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con PowerPoint Presentation: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ. Nơi Thứ Năm Ông Simon vác Thánh Giá đỡ Chúa Chờ Đưa Vai    Hành trình thương khó chẳng than van Thập giá đưa vai hãy sẵn sàng Vác đỡ giùm Thầy chia khổ cực Hầu theo tới đỉnh lãnh vinh quang Si-mon hạnh ngộ nhờ duyên kiếp Thiên Quốc phúc thay lãnh ấn vàng Chớ ngại đường đèo vui dấn bước Vĩnh hằng quê thật để cùng sang. Lạy Chúa, Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. PowerPoint Presentation: Nơi Thứ Sáu  Bà Veronica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lọt mặt. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ   Tâm Hòa Xin Lau Vĩnh hằng quê thật được cùng sang Phụ nữ hạnh thay đợi giữa đàng Can đảm trao khăn bà chạy đến Bái qùy lau mặt máu tràn lan Không chi sợ hãi, đời khinh bỉ Chẳng nệ chê bai, kẻ lạm bàn Bởi mến yêu Thầy lòng quả cảm Thực thi bác ái quyết tâm làm.   Lạy Chúa Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. PowerPoint Presentation: Nơi Thứ Bảy Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.   Bác Ái Làm Thang Bác ái cưu mang dặn thực hành Tha nhân vấp ngã chạy ra nhanh Con đường cứu rỗi rao nhau biết Chân lý yêu thương giảng dạy rành Kiệt sức bị đè thân khốn khổ Tàn hơi gục té thể mong manh Đưa vai vác đỡ người đôi phút Quảng đại tâm linh sớm trưởng thành Lạy Chúa Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. PowerPoint Presentation: Nơi Thứ Tám Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem . Lần Theo Ngõ Hẹp   Quảng đại tâm linh hãy gắng leo Lên đồi cực nhọc ít ai trèo! Người đời thấy khổ thường than hộ Phụ nữ hay buồn thích khóc theo Trần thế đường đi tìm thiện hảo Thiên Đàng ngõ đến khỏi cong queo Phố phường chen chúc thời nên tránh Hưởng thụ vui chơi lắm ngặt nghèo!   Lạy Chúa Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ . PowerPoint Presentation: Nơi Thứ Chín Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.   Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ Té Ngã Hy Sinh    Quảng đại tâm linh hãy gắng leo Lên đồi cực nhọc ít ai trèo! Người đời thấy khổ thường than hộ Phụ nữ hay buồn thích khóc theo Trần thế đường đi tìm thiện hảo Thiên Đàng ngõ đến khỏi cong queo Phố phường chen chúc thời nên tránh Hưởng thụ vui chơi lắm ngặt nghèo!   Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. PowerPoint Presentation: Nơi Thứ Mười Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu . Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ A-Đam Mới   Trên cây Thánh Giá ngước lên trông Như thuở Mô-sê dựng rắn đồng. Khăn áo chia nhau dằn lột hết Xác Người để lộ chẳng chi phong. Máu đào trân quý trào tuôn chảy Tội lỗi ê chề rửa sạch trong. Những hứa khi Thân rời mặt đất Chiên lành Thầy nắm kéo lên chung . .   Lạy Chúa, Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. PowerPoint Presentation: Nơi Thứ Mười Một Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu . Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ   Phục Tùng   Chiên lành nắm kéo dẫn lên chung Vâng lệnh trước tiên phải phục tùng Thánh Giá đặt nằm đè xuống đóng Tay Chân muốn rụng tả khôn cùng Vì yêu nhân thế nên thinh lặng Cứu rỗi chiên lành dạy tín trung Hòa nhập trần gian hầu dẫn lối Vào đường chân lý sống ung dung.   Lạy Chúa Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con . PowerPoint Presentation: Nơi Thứ Mười Hai Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ. Tựa Rắn Đồng Qua đường thương khó mới vinh quang Đến đỉnh Can-vê đợi sẵn sàng Đinh đóng tay chân rồi dựng đứng Thân treo Thánh Giá hết cần mang Tế dâng Thiên Phụ làm Hy Lễ Kính hiến Linh Hồn với Thánh Nhan Hoàn tất hành trình công cứu rỗi Cùng Cha ngự trị chốn Thiên Đàng.   Lạy Chúa, Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. PowerPoint Presentation: Nơi Thứ Mười Ba Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ . Ru Con Bằng Lệ     Thiên Đàng ân huệ chẳng giờ vơi Công chính hạnh thay gỡ Xác Người Dâng Mẹ ẵm bồng lòng kính cẩn Ngắm Con thương xót lệ trào rơi! Thuốc thơm thoa ướp đem an táng Hang đá đặt nằm tạm đó thôi Phép lạ xin Cha làm biến đổi Nội tâm Đền Thánh Chúa muôn đời. Lạy Chúa, Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. PowerPoint Presentation: Nơi Thứ Mười Bốn Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá . Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ. Tạm Nghỉ Ngơi     Nội tâm Đền Thánh nguyện từng giây Hành động hương lân thấy rõ Thầy Mồ Đá tinh nguyên đang ngự trị Xác Thân châu báu vẫn nằm đây. Tôn vinh suy gẫm Lời Người dạy Chiêm niệm ngợi ca Sự Thực bày Nhân loại tin yêu chung kết hiệp Kính thờ Một Chúa tuyệt vời thay!   Lạy Chúa, Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. PowerPoint Presentation:   Phục Sinh   Trời đông vừa tỏa nắng vàng tươi Thôn nữ sầu dâng khóc nhớ Người Rảo bước ba bà tìm đến viếng Thăm mồ chẳng sợ lính canh coi. Đồng tiến lại gần để đặt bông Nhưng kìa tảng đá có ai bồng Đưa ra khỏi cửa trơ hầm rỗng Ai trộm xác Thày , thật uổng không !   Thôn nữ rưng rưng lệ ứa trào Hương lòng thờ kính gửi trời cao ! Luyến thương nhớ Chúa buồn man mác Phục bái sầu vương những khóc gào !   Tiếng động sau lưng bỗng rợn mình Quay đầu vội ngó bóng rung rinh Xiêm y tựa tuyết Thiên Thần đứng Nhắc Chúa khải hoàn đã phục sinh !   Thôn nữ hân hoan ngập biển lòng Sầu tan gửi gió cuốn mênh mông Lâng lâng hớn hở vui nguồn nhớ Chậm rãi thả hồn rượt nắng trong .   Ôi Chúa phục sinh quả tuyệt vời ! Thảo nào trời phủ ngập sao soi Hương ngàn gió quyện , trăng kiều diễm Nhạc tấu tung hô chúc tụng Người .

Add a comment

Related presentations

Related pages

Cảm Tác 15 Chặng đàng - gpcantho.com

CamTac15DTG. More PowerPoint presentations from Nguyen Dien. Bài viết liên quan: LỬA HỒNG NGÀN ĐỜI [12/08/ 2016 - Lượt xem: 55] Cho con ...
Read more