Camsmay2u.Net

50 %
50 %
Information about Camsmay2u.Net
Travel-Nature

Published on September 13, 2008

Author: cashonline

Source: authorstream.com

Slide 1: CAMSMAY INTERNATIONAL PELAN PERNIAGAAN (723952-W / AJL931651) Slide 2: Pendaftaran Keahlian : PERCUMA 4 Pelan Aktifkan Perniagaan :- CAMSMAY INTERNATIONAL Pulangan Lumayan :- Fast Start Bonus Development Bonus 100% Downline Matching Bonus Group Building Bonus Extra Group Building Bonus Profit Sharing Stockist Bonus Slide 3: 1) Fast Start Bonus 5% (FSB) Contoh: (Anda Menaja A yang membeli Pakej Diamond RM4,000, Bonus FSB = RM200) CAMSMAY INTERNATIONAL Bonus = RM200 Fast Start Bonus diberikan pada setiap penajaan tahap pertama pecahan adalah seperti berikut :- Slide 4: 2) Development Bonus 18.75% (DB) CAMSMAY INTERNATIONAL DB RM750 Contoh: (Pelan Diamond) Anda menaja seorang di kiri dan seorang di kanan dan setiap tahap mempunyai pasangan, ANDA akan menerima RM 750 pada “Development Bonus” Pembayaran Bonus berterusan tanpa had... (Infiniti) Pecahan BONUS adalah seperti berikut:- Slide 5: 2) Development Bonus 18.75% (DB) CAMSMAY INTERNATIONAL Penajaan yang dilakukan oleh rakan niaga anda membentuk pasangan, ANDA akan memperolehi RM750 pada “Development Bonus” Tahap 1 (Berpasangan) = RM 750 Tahap 2 (Berpasangan) = RM 750 Jumlah Pendapatan = RM1500 ***Pembayaran Bonus berterusan tanpa had tertentu.(Infiniti). DB RM750 Slide 6: 3) 100% Downline Matching Bonus (MB) CAMSMAY INTERNATIONAL **ANDA akan memperolehi RM 750 pada “Matching Bonus” apabila rakan niaga anda “A” menikmati “Development Bonus”(RM750 *pembayaran 100%) Slide 7: 4) Group Building Bonus 12.5% (GBB) CAMSMAY INTERNATIONAL Mempunyai 5 generasi sama status, ANDA akan menikmati “Group Building Bonus”(GBB) bagi penajaan kumpulan C. Slide 8: 4) Group Building Bonus 12.5% (GBB) CAMSMAY INTERNATIONAL Setiap penyertaan perniagaan pada Kumpulan C, ANDA akan memperolehi RM 500 Slide 9: A menaja C, ANDA layak memperolehi imbuhan Generasi 2 dengan nilai setiap unit RM 100 4) Group Building Bonus 12.5% (GBB) CAMSMAY INTERNATIONAL Contoh:3 (Pelan Diamond) RM50 Slide 10: 5) Extra Group Building Bonus 18.75% (EGBB) CAMSMAY INTERNATIONAL Apabila C1 berpadanan dengan L1 dan R1 pada generasi yang sama ANDA layak menerima RM750. Slide 11: 5) Extra Group Building Bonus (EGBB) CAMSMAY INTERNATIONAL Apabila generasi C2 berpadanan Dengan L2 dan R2, ANDA layak Menerima RM750 seterusnya **Padanan hanya dibenarkan untuk Setiap generasi. Tiada had Perkembangan generasi. Slide 12: Smart Partnership Business Plan 6th Group Building Bonus12.5% U 2nd 1st 3rd 5th 1 1 1 1 1 1 3 9 RM 750 5th Extra Group Building Bonus 18.75%RM 750 3rd Development Bonus 18.75%RM 750 RM 500 1st Referral Bonus 5% ….. RM200 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 X RM 500 X RM 500 RM 100(U) 4th 2nd 100% Down line Matching Income RM 750 4th 100% Down line Matching IncomeRM 750 + RM200 = RM 1,450 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 x 4 RM3000 x 5 RM3750 x 4 RM3000 x 5 RM3750 x 2000 = ??? Diamond DirectorMODAL = RM4,000BONUS = RM750 Lightning income every minute, every second, every time……. RM 3,000 RM 3,000 8th Group Building Bonus 18.75%RM 750 Slide 13: Satu Kaki Jutawan.?? 5% Referral Bonus RM 200 Diamond DirectorMODAL > RM4,000BONUS > RM750 Lightning income every minute, every second, every time……. 100% Down line MatchingIncome RM 200 + RM 750 RM 200 + RM 750 RM 200 + RM 750 + + + RM 200 + RM 750 RM 200 + RM 750 RM 200 + RM 750 RM 200 + RM 750 + + + + RM 200 + RM 750 RM 200 + RM 750 RM 200 RM 200 + + RM 7 50 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 200 RM 750 RM 750 x 9 = RM 6,750.00Your Income + RM 750 + RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 RM 750 + RM 750 + RM 750 + RM 750 + RM 750 + RM 750 + RM 750 + RM 750 + RM 750 + Slide 15: # 1624 7809 3732 NAME : MOHD SADIK ABDUL MAJID PHONE : 013 - 333 7200 THANK YOU JOIN NOW PAY TO WEB : www.camsmay2u.net

Add a comment

Related presentations