Calendario laboral 2014 en la provincia de A Coruña

67 %
33 %
Information about Calendario laboral 2014 en la provincia de A Coruña
Business

Published on April 27, 2014

Author: AllCompostela

Source: slideshare.net

BOPBOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA www.dicoruna.es D.L.: C-1-1958 MIÉRCOLES, 30 DE OCTUBRE DE 2013  |  BOP NÚMERO 207 Página 1 / 5 Númerodeanuncio 2013/13023 Administración Autonómica Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Relacións Laborais Calendario laboral para o ano 2014 na provincia da Coruña Dando cumprimento ao disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores (Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo), nos artigos 45 e 46 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, e no Decreto 127/2013, do 1 de agosto (DOG núm. 151, do 8 de agosto de 2013), polo que se determina o calendario laboral para o ano 2014 na Comunidade Autónoma de Galicia, esta Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar elaborou para esta provincia da Coruña o seguinte calendario laboral: Primeiro.–Decláranse inhábiles a efectos laborais, retribuídos e non recuperables, os seguintes días festivos: 01/01/2014 Aninovo 06/01/2014 Día de Reis 17/04/2014 Xoves Santo 18/04/2014 Venres Santo 01/05/2014 Festa do Traballo 17/05/2014 Día das Letras Galegas 25/07/2014 Día Nacional de Galicia 15/08/2014 A Asunción 01/11/2014 Todos os Santos 06/12/2014 Día da Constitución 08/12/2014 A Inmaculada 25/12/2014 Nadal Segundo.–Son tamén inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, no ámbito dos respectivos concellos, as seguintes festas locais: ABEGONDO 4 de marzo Martes de Entroido 25 de abril Festa de San Marcos AMES 29 de maio Festa da Ascensión 24 de xuño Festa de San Xoán ARANGA 3 de marzo Luns de entroido 4 de marzo Martes de entroido ARES 5 de marzo Mércores de cinza 10 de xuño Voto de Chanteiro ARTEIXO 4 de marzo Martes de Entroido 24 de xuño Festa de San Xoán ARZÚA 16 de xullo Nosa Señora do Carmen 24 de xuño Festa de San Xoán A BAÑA 22 de xaneiro Festa de San Vicente 9 de setembro Festa da Virxe das Dores BERGONDO 4 de marzo Martes de Entroido 16 de agosto Festa de San Roque BETANZOS 4 de marzo Martes de Entroido 16 de agosto Festas de San Roque

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA Miércoles, 30 de octubre de 2013  •  Número 207 Página 2 / 5 Númerodeanuncio 2013/13023 BOIMORTO 4 de marzo Martes de Entroido 1 de setembro Luns de Rosario BOIRO 24 de xuño Festa de San Xoán 16 de xullo Festa da Nosa Señora do Carmen BOQUEIXÓN 22 de xaneiro Festa de San Vicente 29 de maio Festa da Ascensión BRIÓN 29 de maio Festas da Ascensión 24 de xuño Festas de San Xoán CABANA DE BERGANTIÑOS 4 de marzo Martes de Entroido 1 de agosto Festa de San Fins CABANAS 4 de marzo Martes de Entroido 11 de novembro Festa de San Martiño CAMARIÑAS 24 de xuño Festa de San Xoán 16 de xullo Festa da Nosa Señora do Carmen CAMBRE 4 de marzo Martes de Entroido 24 de xuño Festas de San Xoán A CAPELA 4 de marzo Martes de Entroido 5 de agosto Festas de Nosa Señora das Neves CARBALLO 24 de xuño Festas de San Xoán 25 de xuño Festas de San Xoán CARIÑO 16 de xullo Festas do Carme 4 de marzo Martes de entroido CARNOTA 4 de marzo Martes de Entroido 26 de decembro Festa local de Carnota CARRAL 4 de marzo Martes de Entroido 8 de setembro Festa da Virxe do Socorro CEDEIRA 4 de marzo Martes de Entroido 13 de xuño Festa de San Antonio CEE 4 de marzo Martes de Entroido 16 de xuño Festas de San Adrián CERCEDA 4 de marzo Martes de Entroido 24 de xuño Festas de San Xoán CERDIDO 4 de marzo Martes de Entroido 19 de marzo Festa de San Xosé COIRÓS 7 de xaneiro Festa de San Xulián 4 de marzo Martes de entroido CORCUBIÓN 25 de abril Festa local de Corcubión 16 de xullo Día da Virxe do Carme CORISTANCO 4 de marzo Martes de Entroido 13 de xuño Festa de San Antonio de Agualada A CORUÑA 4 de marzo Martes de Entroido 24 de xuño Festa de San Xoán CULLEREDO 4 de marzo Martes de Entroido 24 de xuño Festa de San Xoán CURTIS 4 de marzo Martes de Entroido 8 de setembro Festa local de Curtis DODRO 21 de abril Luns de Pascua 8 de setembro Virxe das Dores e San Roque de Imo e Castro DUMBRÍA 24 de xuño Festa de San Xoán 10 de decembro Festividade de Santa Baia FENE 5 de marzo Mércores de cinza 6 de agosto Festa de San Salvador

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA Miércoles, 30 de octubre de 2013  •  Número 207 Página 3 / 5 Númerodeanuncio 2013/13023 FERROL 7 de xaneiro Festa de San Xiao 21 de abril Nosa Sra. De Chamorro / Luns de Pascua FISTERRA 21 de abril Luns de Pascua 8 de setembro Festa local de Fisterra FRADES 4 de marzo Martes de Entroido 29 de setembro Festas de San Miguel IRIXOA 3 de marzo Luns de entroido 4 de marzo Martes de entroido LARACHA 4 de marzo Martes de Entroido 8 de setembro Virxe dos Miragres de Caión LAXE 21 de xullo Festividade da Cruz da Rosa 14 de agosto Festa patronal na vila de Laxe LOUSAME 25 de abril Festa de San Marcos 24 de xuño Festa de San Xoán MALPICA 20 de xuño Festa de Corpus Christii 4 de marzo Martes de entroido MAÑÓN 4 de marzo Martes de Entroido 8 de setembro Festas de Mañón MAZARICOS 24 de xuño Festa local de Mazaricos 4 de marzo Martes de entroido MELIDE 21 de abril Luns de Pascua 16 de xullo Festas da Virxe do Carme MESÍA 4 de marzo Martes de Entroido 13 de xuño Festa de Santo Antón MIÑO 4 de marzo Martes de Entroido 30 de xuño Festas de San Pedro MOECHE 4 de marzo Martes de Entroido 23 de abril Festa de San Xurxo MONFERO 3 de marzo Luns de entroido 4 de marzo Martes de entroido MUGARDOS 7 de xaneiro Festas de San Xiao 10 de xuño Festas de Voto de Chanteiro MUROS 30 de xuño Festividade de San Pedro 16 de xullo Festas da Virxe do Carme MUXÍA 21 de abril Luns de Pascua 15 de setembro Luns da Barca NARÓN 7 de xaneiro San Xiao 5 de marzo Mércores de Cinza NEDA 24 de xuño Festas de San Xoán 8 de setembro Festa de Santa María de Neda NEGREIRA 11 de xullo Festa de San Cristovo 22 de setembro Festa de Santa Margarida NOIA 4 de marzo Martes de Entroido 16 de xullo Día da Nosa Señora do Carme OLEIROS 4 de marzo Martes de Entroido 24 de xuño Festas de San Xoán ORDES 4 de marzo Martes de Entroido 16 de agosto Festa local de Ordes OROSO 4 de marzo Martes de Entroido 16 de setembro Santa Eufemia ORTIGUEIRA 4 de marzo Martes de Entroido 29 de xullo Festa local de Ortigueira

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA Miércoles, 30 de octubre de 2013  •  Número 207 Página 4 / 5 Númerodeanuncio 2013/13023 OUTES 5 de marzo Mércores de cinza 29 de setembro San Campio OZA-CESURAS 15 de maio Festas de San Isidro 24 de xuño Festas de San Xoán PADERNE 4 de marzo Martes de Entroido 18 de agosto Festa local de Paderne PADRÓN 21 de abril Luns de Pascua 6 de maio San Xoán de Raio O PINO 4 de marzo Martes de Entroido 22 de xullo Festas de Santa Magdalena POBRA DO CARAMIÑAL 18 de agosto Luns do Carme dos Pincheiros 22 de setembro Luns do Nazareno PONTECESO 15 de setembro Festa local de Ponteceso 16 de setembro Festa local de Ponteceso PONTEDEUME 8 de setembro Festa local de Pontedeume 10 de setembro Festa local de Pontedeume AS PONTES 4 de marzo Martes de Entroido 21 de xullo Festa da Nosa Señora do Carme PORTO DO SON 4 de marzo Martes de Entroido 9 de setembro Nosa Señora de Loreto RIANXO 4 de febreiro Martes de Entroido 19 de setembro Venres de Guadalupe RIVEIRA 4 de marzo Martes de Entroido 12 de setembro Festas de Santa Uxía ROIS 21 de abril Festa local de Rois 15 de maio Festa local de Rois SADA 4 de marzo Martes de Entroido 16 de agosto Festas de San Roque SAN SADURNIÑO 4 de marzo Martes de Entroido 2 de xullo Festas de Santa Sabela SANTA COMBA 21 de abril Luns de Pascua 30 de xuño Festa de San Pedro SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 de maio Festa da Ascensión 24 de xuño Festa de San Xoán SANTISO 13 de xuño Festa local de Santiso 15 de setembro Festa local de Santiso SOBRADO DOS MONXES 4 de marzo Martes de Entroido 9 de xuño Luns de Pías AS SOMOZAS 4 de marzo Martes de Entroido 28 de xullo Festa local das Somozas TEO 29 de maio Festa da Ascensión 11 de novembro Festa de San Martiño TOQUES 15 de maio Festa de San Isidro Labrador 2 de setembro Festa de San Antolín TORDOIA 4 de marzo Martes de Entroido 16 de maio Festa de San Isidro Labrador TOURO 21 de abril Luns de Pascua 24 de xuño Festa de San Xoán TRAZO 4 de marzo Martes de Entroido 16 de setembro Festa de Santa Eufemia VAL DO DUBRA 7 de abril Luns da Feira de Abril 1 de agosto Festa do emigrante

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA Miércoles, 30 de octubre de 2013  •  Número 207 Página 5 / 5 Númerodeanuncio 2013/13023 VALDOVIÑO 24 de xuño Festas de San Xoán 18 de agosto Día de San Mamede VEDRA 22 de setembro Día do Patio 10 de decembro Festa de Santa Baia VILARMAIOR 3 de marzo Luns de entroido 4 de marzo Martes de entroido VILASANTAR 4 de marzo Martes de Entroido 2 de maio Festa local de Vilasantar VIMIANZO 22 de xaneiro Festa de San Vicenzo 11 de agosto Festas do verán ZAS 10 de xullo Festa de San Cristóbal 16 de xullo Festa de Nosa Sra. Do Carme Todas as empresas da provincia deberán ter exposto nun lugar visible do centro de traballo o calendario laboral para o ano 2014, de conformidade co establecido no artigo 34.6 do Estatuto dos traballadores, para coñecemento e consulta dos traballadores. O que se fai público no Boletín Oficial da Provincia para o seu debido cumprimento. A Coruña, 16 de outubro de 2013. A xefa territorial de Traballo e Benestar M.ª Pilar Caridad Alonso 2013/13023

Add a comment

Related presentations

Boat chandlery

Boat chandlery

October 26, 2014

http://ecommerce-for-business.com/shackles-boats-theboatonlinestore/ We offer a ...

http://vendere-su-internet.com/shackles-for-boats-from-theboatonlinestore/ Moori...

Silver bar!

Silver bar!

October 21, 2014

Pretty similar to gold bars are these silver slabs. Silver is considered as the mo...

Gold coin prices!

Gold coin prices!

October 21, 2014

If you are an investor of gold bars and coins, one of the major things that you ou...

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 21st 2014

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 28th 2014

Related pages

Calendario Laboral de La Coruña en 2014

Calendario Laboral de La Coruña en 2014. Descubre los días festivos en La Coruña ... La Coruña; León; Lérida; Logroño ... Guarda este Calendario ...
Read more

Calendario Laboral La Coruna 2014 - calendarioslaborales.com

Calendario laboral de La Coruna 2014 en PDF. Descubre los dias festivos de tu provincia y planifica tus ... calendario laboral La Coruna 2014 pdf, ...
Read more

Calendario Laboral Madrid 2014 - calendarioslaborales.com

Calendario Laboral de Madrid 2014. Anticipate a las fiestas de tu provincia y planifica tus vacaciones. ... Nuestra Señora de la Almudena ...
Read more

LA CORUĂ‘A 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2 ...

Calendario laboral 2014. 3. ... de aplicación en todo el territorio de la provincia de A Coruña, ... cargo por promoción interna en la ...
Read more

ResoluciĂłn del DOG nÂş 223 de 2014/11/20 - Xunta de Galicia

... el calendario laboral para el año 2015 en la ... y en el artículo 2 del Decreto 67/2014, ... Calendario laboral 2015. Provincia: A Coruña ...
Read more

Seguridad Social:InformaciĂłn Ăştil

Calendario laboral 2016. Seleccione la ... En este calendario sĂłlo se muestra informaciĂłn de aquellas localidades en las que existen oficinas de la ...
Read more

Calendario Laboral de Galicia 2015 e festivos locais

... podedes acceder ao calendario laboral do ano ... de traslados 2014. Publicada la resoluciĂłn definitiva en el ... LOCAIS PROVINCIA DE A CORUĂ‘A 2015.
Read more

ResoluciĂłn de 25 de noviembre de 2015, de la ConsellerĂ­a ...

En la ciudad de A Coruña, ... y el calendario laboral reseñados ante la Delegación ... publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. ...
Read more

Calendario laboral A Coruna 2015 - asesoriza.com

Consulta y descarga el calendario laboral de A Coruna de 2014. Todos los festivos de tu provincia. ... en A Coruña (Martes ... el Calendario Laboral 2015 ...
Read more

Los ayuntamientos deberán establecer sus fiestas locales y ...

... al Ejecutivo autonómico en un mesAprobado el calendario de fiestas ... A la vista del calendario del año 2014, ... Zamora | La Provincia ...
Read more