Caaco dos 1314_mt109_r1_que_fan_1

67 %
33 %
Information about Caaco dos 1314_mt109_r1_que_fan_1
Education

Published on March 6, 2014

Author: mtalaverxtec

Source: slideshare.net

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Granollers AULA D’ACOLLIDA ESTRUCTURA DE FRASE – QUÈ FAN 1 Departament d’Orientació Nom arxiu: CAACO_DOS_1314_MT109_R1_que_fan Elaborat: Montse Talavera - Tutora Aula acollida Data : març 2014 pàg. 1 de 17 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

Quadern de lectoescriptura – Estructura de frase Imatges: internet Aula d'acollida Presentació de suport: http://www.slideshare.net/mtalaverxtec/qu-fanactivitat-31987961

Què fa la nena? La nena menja una poma vermella. Què fa l'home? Què fa la dona?

Què fan els nens? Què fa la dona? Què fa el nen?

Què fa l'àvia? Què fa la dona? Què fa l'home?

Què fa la dona? Què fa el Messi? Què fa el gos?

Què fa la noia? Què fa el noi? Què fa la nena?

Què fa la dona? Què fa el nen? Què fa la nena?

Què fa la família? Què fa la noia? Què fa la dona?

Què fa la dona? Què fa la dona? Què fa l'home? Què fa la dona?

Què fa la noia? Què fa la nena? Què fa el noi?

Què fa la nena? Què fa el noi? Què fa la noia?

Què fa la dona? Què fan els nens? Què fa la noia?

Què fa el nen? Què fa l'home? Què fan els nens?

Què fa el nen? Què fa la noia? Què fa el noi?

Què fa l'home? Què fa la professora? Què fa el noi?

Què fa la noia? Què fa el nen? Què fa l'home?

Add a comment

Related presentations