Caaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estel

50 %
50 %
Information about Caaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estel
Education

Published on April 24, 2014

Author: mtalaverxtec

Source: slideshare.net

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Granollers AULA D'ACOLLIDA LECTURA 4: VOCALS, P, L, S, N, M, T, D, C, B (basada en L'Estel) Departament d'Orientació Nom: Curs: Data: Nom arxiu: CAACO_DOS_1314_MT0111_R1_lectura4_estel Data: abril 2014 Recopilat: Tutora Aula acollida - Montse Talavera pàg. 1 de 32 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

Llibre de lectura basat en L'ESTEL, material seqüenciat de lectura (Eumo Editorial). Pictogrames: Sergio Palao (ARASAAC) Imatges d'internet. Número 4: vocals, p, l, s, n, m, t, b, c, d 2

Llegeix: P C L E B M N O A S U P D E O B L T I N A S I A P L C P U S P M I B A D S A E T L E C P U 3

p t l e a i c o m s u p s d o i l c t n m s i a p l i p u b p d i n a o s a e i b e m c u 4

p t l e a i n o c s b p s m o t l a d n c s i m p l t p b s p a i n m o b a e i l c t p d 5

C c c CA CO CA CU CU CA CU CO CA CA CO CU ca co ca cu cu ca cu co ca ca co cu ca co ca cu cu ca cu co ca ca co cu 6

CAMA CASA CAMIÓ CUA COPIA CAP SAC CAPA COPA SECA COS CANAL CANOA ÀNEC BEC PICA 7

cama casa camió cua copia cap sac capa copa seca cos canal canoa ànec bec pica 8

cama casa camió cua copia cap sac capa copa seca cos canal canoa ànec bec pica 9

D d d DA DE DI DO DU DA DI DO DA DI DU DE da di du de do da di do de di da du da du di do di de da du da di de do 10

DAU DIA DIDAL DONA MUDA DEU DATA DEMÀ MODA MONEDA SEDA CADENA CADENA AMANIDA DIANA DOS 11

dau dia didal dona muda deu data demà moda moneda seda cadena cadena amanida diana dos 12

dau dia didal dona muda deu data demà moda moneda seda cadena cadena amanida diana dos 13

B b b BA BE BI BO BU BA BI BO BA BI BU BE ba bi bu be bo ba bi bo be bi ba bu ba bu bi bo bi be ba bu ba bi be bo 14

BOTA BOLA BALA BONA BENA BOCA BATA BOSSA BOTÓ BUIT ACABA SABÓ BOTA SABATA BACA BUSCA 15

bota bola bala bona bena boca bata bossa botó buit acaba sabó bota sabata baca busca 16

bota bola bala bona bena boca bata bossa botó buit acaba sabó bota sabata baca busca 17

CAMISA LACA PINTA CAMINA CUS MOCA SALADA MOSCA ADÉU CAMÍ POTA CAMPANA COMPÀS TOCA PIANO PASTA 18

camisa laca pinta camina cus moca salada mosca adéu camí pota campana compàs toca piano pasta 19

camisa laca pinta camina cus moca salada mosca adéu camí pota campana compàs toca piano pasta 20

BASSA PASTA POTA SEDA MUDA AMIDA CAMINA TAPADA TANCA MICA MOLA SOLDAT CAPA PAÍS CAPITAL BOCA SETMANA PESADA LACA CALA POSA COPIA DONA LLAPIS ADÉU PELADA CABANA DÀTIL TOCA COSINA SALADA DIANA SUMA PICADA MONA DIMONI PAULA MONEDA DESENA CAMISA PINTADA MOSCA AMANIDA DIDAL BOSSA CADENA CANOA CAMIÓ 21

bassa pasta pota seda muda amida camina tapada tanca mica mola soldat capa país capital boca setmana pesada laca cala posa copia dona llapis adéu pelada cabana dàtil toca cosina salada diana suma picada mona dimoni paula moneda desena camisa pintada mosca amanida didal bossa cadena canoa camió 22

bassa pasta pota seda muda amida camina tapada tanca mica mola soldat capa país capital boca setmana pesada laca cala posa copia dona llapis adéu pelada cabana dàtil toca cosina salada diana suma picada mona dimoni paula moneda desena camisa pintada mosca amanida didal bossa cadena canoa camió 23

EL el el LA la la EL CAMÍ EL COMPÀS LA CAMISA LA LACA EL PIANO EL PALAU LA MOSCA LA POTA EL BOTÓ EL SABÓ LA CAMPANA LA PASTA EL DIDAL EL DAU LA BOTA LA BOLA 24

EL el el LA la la el camí el compàs la camisa la laca el piano el palau la mosca la pota el botó el sabó la campana la pasta el didal el dau la bota la bola 25

EL el el LA la la el camí el compàs la camisa la laca el piano el palau la mosca la pota el botó el sabó la campana la pasta el didal el dau la bota la bola 26

LA SÒNIA TOCA EL PIANO. EL PAPA I EL NEN PATINEN PEL CAMÍ. LA PEPA ES PENTINA AMB LA PINTA. EL NOI CAMINA A POC A POC. LA PEPA TÉ MOCS I ES MOCA. 27

EL PAU SEU CADA DIA. LA LOLA TÉ UNA BOSSA. LA NOIA TÉ LA BOCA PETITA. EL PAPA TÉ MAL A LA CAMA. LA MAMA DIU ADÉU AMB LA MÀ. 28

La Sònia toca el piano. El papa i el nen patinen pel camí. La Pepa es pentina amb la pinta. El noi camina a poc a poc. La Pepa té mocs i es moca. 29

El Pau seu cada dia. La Lola té una bossa. La noia té la boca petita. El papa té mal a la cama. La mama diu adéu amb la mà. 30

La Sònia toca el piano. El papa i el nen patinen pel camí. La Pepa es pentina amb la pinta. El noi camina a poc a poc. La Pepa té mocs i es moca. 31

El Pau seu cada dia. La Lola té una bossa. La noia té la boca petita. El papa té mal a la cama. La mama diu adéu amb la mà. 32

Add a comment

Related presentations

Related pages

Caaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estel - Education

Caaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estel ...
Read more

Alfabetització-Lectures | Acollida Institut Carles Vallbona

Caaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estel from mtalaverxtec. Caaco dos 1314_mt0112_r1_lectoescriptura4_estel from mtalaverxtec.
Read more

Caaco dos 1213_mt030_r1_primer_quadern_inicial_la_casa by ...

Caaco dos 1213_mt030_r1_primer_quadern_inicial_la_casa by mtalaverxtec via slideshare ...
Read more

LECTOESCRIPTURA | Acollida Institut Carles Vallbona

Caaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estel from mtalaverxtec. ... Caaco dos 1314_mt0104_r1_conceptes_petit_gran from mtalaverxtec. Publicat dins de ...
Read more

Caaco dos 1415_mt0126_r1_qui_es - Education

Caaco dos 1415_mt0126_r1_qui_es. by mtalaverxtec. on Jul 08, 2015. Report
Read more

Explore Dos 1213, Caaco Dos, and more! - pinterest.com

Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentInstitut Carles VallbonaGranollers AULA DACOLLIDA – VOCABULARI UN... | See more about Mobiles.
Read more

Caaco dos 1415_mt132_r1_aparell_respiratori - Education

Caaco dos 1415_mt132_r1_aparell_respiratori; Download. of 23
Read more

recursoscaa/historico.json at master · lmorillas ...

recursoscaa - Recursos Comunicación Aumentativa y Alternativa ... Cannot retrieve contributors at this time
Read more