Caaco dos 1314_mt0101_r1_lectura3_estel_

50 %
50 %
Information about Caaco dos 1314_mt0101_r1_lectura3_estel_
Education

Published on April 24, 2014

Author: mtalaverxtec

Source: slideshare.net

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Granollers AULA D'ACOLLIDA LECTURA 3: VOCALS, P, L, S, N, M, T (basada en L'Estel) Departament d'Orientació Nom: Curs: Data: Nom arxiu: CAACO_DOS_1314_MT0101_R1_lectura3_estel Data: abril 2014 Recopilat: Tutora Aula acollida - Montse Talavera pàg. 1 de 31 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

Llibre de lectura basat en L'ESTEL, material seqüenciat de lectura (Eumo Editorial). Pictogrames: Sergio Palao (ARASAAC) Imatges d'internet. Número 3: vocals, p, l, s, n, m, t 2

Llegeix: P I L E A M N O A S U P S E O I L T I N A S I A P L I P U S P M I N A T S A E T L E O P U 3

p t l e a i n o m s u p s e o i l a t n m s i a p l i p u s p t i n a o s a e i l e m p u 4

p t l e a i n o a s u p s m o t l a i n a s i m p l t p u s p a i n m o s a e i l e t p u 5

M m m MA ME MI MO MU MI MO MA ME MA MI MO ma mi mu me mo ma mi mo me mi ma mu ma mu mi mo mi me ma mu ma mi me mo 6

SOPA SOL TAP POT PIS SALA PIT PET NAS SEU MIL MÓN SOLA SOL NIT MUT 7

sopa sol tap pot pis sala pit pet nas seu mil món sola sol nit mut 8

sopa sol tap pot pis sala pit pet nas seu mil món sola sol nit mut 9

T t t TA TE TI TO TU TA TI TO TA TI TU TE ta ti tu te to ta ti to te ti ta tu ta tu ti to ti te ta tu ta ti te to 10

SAL PAS POT SEU MUT MUT SAP TAP PES SOLA MIL SOL SIS SUA NAS SALA SOPA PESA MÓN SAP LLIS POLO POSA LLAPIS SIL PELA LLOP SILA PELI PAL PIPA PEUS SIMA POUS MONA SOPA AULA PUPA TEMA POP 11

sal pas pot seu mut mut sap tap pes sola mil sol sis sua nas sala sopa pesa món sap llis polo posa llapis sil pela llop sila peli pal pipa peus sima pous mona sopa aula pupa tema pop 12

sal pas pot seu mut mut sap tap pes sola mil sol sis sua nas sala sopa pesa món sap llis polo posa llapis sil pela llop sila peli pal pipa peus sima pous mona sopa aula pupa tema pop 13

LA MEL LA TAULA LA NOU LA TEULA LA SET EL NUS EL NEN EL PONT LA PENA EL SET EL PUMA LA MINA LA MOPA EL PATÍ EL PATI LA MOTO 14

la mel la taula la nou la teula la set el nus el nen el pont la pena el set el puma la mina la mopa el patí el pati la moto 15

la mel la taula la nou la teula la set el nus el nen el pont la pena el set el puma la mina la mopa el patí el pati la moto 16

PALA OLI PATI PELA MALA MULA PALAU TALA POLO PELA MATÍ PILA TELA PILA POLI AULA PUMA LUPA MOPA LOLA LILA MOTO POLO PATI SOPA AULA PILI MILI ALA OLI MÓN NIT LOLA POLO PELA OLA AULA PILA MIL NAS 17

pala oli pati pela mala mula palau tala polo pela matí pila tela pila poli aula puma lupa mopa lola lila moto polo pati sopa aula pili mili ala oli món nit lola polo pela ola aula pila mil nas 18

pala oli pati pela mala mula palau tala polo pela matí pila tela pila poli aula puma lupa mopa lola lila moto polo pati sopa aula pili mili ala oli món nit lola polo pela ola aula pila mil nas 19

EL el el LA la la EL MAPA EL MELÓ LA PILA LA LUPA EL PAL EL PALAU LA POMA LA TELA EL POU EL POLO LA MÒMIA LA MOTO EL POLO EL PI LA PALA LA TASSA 20

EL el el LA la la el mapa el meló la pila la lupa el pal el palau la poma la tela el pou el polo la mòmia la moto el polo el pi la pala la tassa 21

EL el el LA la la el mapa el meló la pila la lupa el pal el palau la poma la tela el pou el polo la mòmia la moto el polo el pi la pala la tassa 22

L' l' l' a/e/i /o /u L'API L'ALA L'ALA L'AULA L'OLI L'ALETA L'ANTENA L'ESTEL l'aula l'oli l'api l'ala l'estel l'aula l'antena l'aleta 23

LA SOPA MALI TIP LA TEULA LA SET EL NUS EL NEN EL PONT LA PENA EL SET EL PUMA LA MINA LA MOPA EL PATÍ EL PATI LA MOTO 24

NOTA NATA MULTA MENTA MULA TINTA PATATA PALETA PILOT PINTA PENTINA PATINET PATINA PILOTA MALETA TELE 25

LA LOLA I EL MAPA. LA MOTO I LA LUPA. LA PEPA I LA MALETA. EL PALETA I EL POLO. LA PEPA I LA PILOTA. LA LOLA I EL NUS. 26

La Lola i el mapa. La moto i la lupa. La Pepa i la maleta. El paleta i el polo. La Pepa i la pilota. La Lola i el nus. 27

La Lola i el mapa. La moto i la lupa. La Pepa i la maleta. El paleta i el polo. La Pepa i la pilota. La Lola i el nus. 28

LA PATATA I LA MALETA. EL MAPA, LA POMA I LA SOPA. EL POLO, EL PA I L'OLI. EL PAL, EL POT I EL MÓN. LA TELA, LA TELE I LA TAULA. LA MOTO, LA MÒMIA I EL POT. LA LUPA, EL PI I EL POLO. LA MINA, EL PONT I LA MEL. LA PALA, EL SOL I LA LOLA. 29

La patata i la maleta. El mapa, la poma i la sopa. El polo, el pa i l'oli. El pal, el pot i el món. La tela, la tele i la taula. La moto, la mòmia i el pot. La lupa, el pi i el polo. La mina, el pont i la mel. La pala, el sol i la Lola. 30

La patata i la maleta. El mapa, la poma i la sopa. El polo, el pa i l'oli. El pal, el pot i el món. La tela, la tele i la taula. La moto, la mòmia i el pot. La lupa, el pi i el polo. La mina, el pont i la mel. La pala, el sol i la Lola. 31

Add a comment

Related presentations

Related pages

Caaco dos 1314_mt0101_r1_lectura3_estel_ - Education

Caaco dos 1314_mt0101_r1_lectura3_estel_ ...
Read more

Caaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estel - Education

Caaco dos 1314_mt0111_r1_lectura4_estel ...
Read more

Alfabetització-Lectures | Acollida Institut Carles Vallbona

Caaco dos 1314_mt0101_r1_lectura3_estel_ from mtalaverxtec. Caaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estel from mtalaverxtec.
Read more

Caaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estel - Education

Home; Education; Caaco dos 1314_mt0110_r1_lectoescriptura3_estel; Download. of 23 ×
Read more

Caaco dos 1415_mt132_r1_aparell_respiratori - Education

Caaco dos 1415_mt132_r1_aparell_respiratori; Download. of 23
Read more

LECTOESCRIPTURA | Acollida Institut Carles Vallbona

Caaco dos 1314_mt0101_r1_lectura3_estel_ from mtalaverxtec. ... Caaco dos 1314_mt0104_r1_conceptes_petit_gran from mtalaverxtec. Publicat dins de ...
Read more