c00d

60 %
40 %
Information about c00d
Education

Published on December 15, 2008

Author: guest2514d3

Source: slideshare.net

Description

lexoneeee

KONCEPTET KRYESORE TË MARKETINGUT Don1

Qasja ndaj Prodhimit - E kaluar Suksesi varet nga rrjeta e furnizuesve Prodhimi masovik me shpenzime minimale Prodhimtaria përcaktohet nga kapaciteti i makinave Qasja ndaj Marketingut – E ardhmja Suksesi varet nga rrjeta e konsumatorëve Prodhon vetëm ate që ka leverdi Prodhimtaria përcaktohet nga kërkesat e tregut Fokusi në Prodhim apo Marketing

Qasja ndaj Prodhimit - E kaluar

Suksesi varet nga rrjeta e furnizuesve

Prodhimi masovik me shpenzime minimale

Prodhimtaria përcaktohet nga kapaciteti i makinave

Qasja ndaj Marketingut – E ardhmja

Suksesi varet nga rrjeta e konsumatorëve

Prodhon vetëm ate që ka leverdi

Prodhimtaria përcaktohet nga kërkesat e tregut

Evoulimi i Marketingut Periudha e parë (orientimi drejt prodhimit) Periudha e dytë (orinetimi drejt shitjes) Periudha e tretë (departamenti i marketingut) Periudha e katërt (mbivlerësimi i markrtingut)

Periudha e parë (orientimi drejt prodhimit)

Periudha e dytë (orinetimi drejt shitjes)

Periudha e tretë (departamenti i marketingut)

Periudha e katërt (mbivlerësimi i markrtingut)

Çka është marketingu ? Definicioni social : një proces societal me te cilin individët dhe grupet marrin atë çka kanë nevoj dhe dëshirojnë duke krijuar, ofruar dhe shkëmbyer produkte dhe shërbime lirshëm me të tjerët. Definicioni menaxherial: “Arti për t’i shitur produktet” Një definicion logjik ”Marketingu lidh klientët me produktet.”

Definicioni social : një proces societal me te cilin individët dhe grupet marrin atë çka kanë nevoj dhe dëshirojnë duke krijuar, ofruar dhe shkëmbyer produkte dhe shërbime lirshëm me të tjerët.

Definicioni menaxherial: “Arti për t’i shitur produktet”

Një definicion logjik ”Marketingu lidh klientët me produktet.”

Rroli i marketingut në shoqëri Ne jemi edhe konsumatorë edhe prodhues Sistemi totalitar dhe i ekonomisë së tregut

Ne jemi edhe konsumatorë edhe prodhues

Sistemi totalitar dhe i ekonomisë së tregut

Rroli i marketingut në zhvillimin ekonomik Rroli i marketingu në arritjen e objektivave makroekonomike Përmirësimi I marketingut krijon një përdorim optimal të burimeve ekonomike që u përshtaten klientëve.

Rroli i marketingu në arritjen e objektivave makroekonomike

Përmirësimi I marketingut krijon një përdorim optimal të burimeve ekonomike që u përshtaten klientëve.

A nuk do të duhej vetëm të shesim ? Nje plan i qartë i marketingut i sjell përfitime financiare kompanisë: Identitet të qartë në treg Klient lojal dhe biznes të vazhdueshem Përdorimi efikas të burimeve Marzhë më të mirë fitimi Vlerë e vërtetë që i shtohet bilancit të gjendjes Pse nevojitet marketingu?

A nuk do të duhej vetëm të shesim ?

Nje plan i qartë i marketingut i sjell përfitime financiare kompanisë:

Identitet të qartë në treg

Klient lojal dhe biznes të vazhdueshem

Përdorimi efikas të burimeve

Marzhë më të mirë fitimi

Vlerë e vërtetë që i shtohet bilancit të gjendjes

Përveç shitjes marketingu është edhe … Reklamim Promovim dhe marrdhënie publike Kompani dhe markë identiteti Shpërndarje e produktit Hulumtim i tregut Treg të ri dhe zhvillim të produkteve të reja Strategji konkuruese Strategji e çmimit, dhe më shumë …

Reklamim

Promovim dhe marrdhënie publike

Kompani dhe markë identiteti

Shpërndarje e produktit

Hulumtim i tregut

Treg të ri dhe zhvillim të produkteve të reja

Strategji konkuruese

Strategji e çmimit, dhe më shumë …

Klientët Në tregun e lirë, klienti është MBRET Vendoseni veten në lekurë të klentit Klientët duhet kuptuar dobitë e produkteve Shitjet duhet bazuar në nevojat e klientit,jo në tiparet e produkteve Kënaqesia vjen nga permbushja e nevojave Klientët zgjedhin ofertën me vlerë më të madhe Vlera : raporti çfar merr dhe çfar jep -Vlera=Dobitë/Shpenzimet

Në tregun e lirë, klienti është MBRET

Vendoseni veten në lekurë të klentit

Klientët duhet kuptuar dobitë e produkteve

Shitjet duhet bazuar në nevojat e klientit,jo në tiparet e produkteve

Kënaqesia vjen nga permbushja e nevojave

Klientët zgjedhin ofertën me vlerë më të madhe

Vlera : raporti çfar merr dhe çfar jep

-Vlera=Dobitë/Shpenzimet

A i plotëson produkti premtimet? Produkti dhe sherbimi duhet t’i plotësojë ose t’i tejkaloj parashikimet e klientit Nuk duhet dhënë premtime që nuk munden të permbushen 100% (si në kohë edhe në cilësi) Zhgënjimi i klientit ka më shumë jehonë se sa kënaqja e tij

Produkti dhe sherbimi duhet t’i plotësojë ose t’i tejkaloj parashikimet e klientit

Nuk duhet dhënë premtime që nuk munden të permbushen 100% (si në kohë edhe në cilësi)

Zhgënjimi i klientit ka më shumë jehonë se sa kënaqja e tij

Një sistem i thjeshtë Marketingu Industria Tregu Komunikim Para Produkte Informim

Vlera e marketingut Markat më të çmueshme në botë 2001 ( tejkalimi i vlerës në treg në krahasim me vlerën në libra ): Coca Cola $47.98 miliard Marlboro $47.64 miliard IBM $23.70 miliarde McDonald's $19.94 miliarde Burim: Euro Wirtschaftsmagazin, Prill, 2002

Markat më të çmueshme në botë 2001 ( tejkalimi i vlerës në treg në krahasim me vlerën në libra ):

Coca Cola $47.98 miliard

Marlboro $47.64 miliard

IBM $23.70 miliarde

McDonald's $19.94 miliarde

Burim: Euro Wirtschaftsmagazin, Prill, 2002

Mbani mend !!! Marketingu e udheheq kompaninë!

Marketingu e udheheq kompaninë!

Diferencimi Produktet të cilat nuk mund të diferencohen jane vetëm mallra Mallrat shiten vetem ne baze të cmimit (vetëm cmimi është i ndryshueshëm ) Produkti duhet të pranohet si i vecant dhe i ndryshëm nga konkurrenca. Duhet dhënë arsyeja e qartë konsumatorit pse ta blejë një produkt të caktuar e jo të konkurrencës

Produktet të cilat nuk mund të diferencohen jane vetëm mallra

Mallrat shiten vetem ne baze të cmimit (vetëm cmimi është i ndryshueshëm )

Produkti duhet të pranohet si i vecant dhe i ndryshëm nga konkurrenca.

Duhet dhënë arsyeja e qartë konsumatorit pse ta blejë një produkt të caktuar e jo të konkurrencës

Marka (emri) Shenja shpreh një mori atributesh të konsumatorit Perceptimi eshte aq i rendesishem sa realiteti Marka e produkteve duhet të jetë e qëndrueshme në dukshmëri, ndjeshmeri, imixh dhe shperndarje Markat theksojnë diferencimin, shprehin pozitën dhe krijojojnë lojalitet dhe biznes të vazhdueshëm

Shenja shpreh një mori atributesh të konsumatorit

Perceptimi eshte aq i rendesishem sa realiteti

Marka e produkteve duhet të jetë e qëndrueshme në dukshmëri, ndjeshmeri, imixh dhe shperndarje

Markat theksojnë diferencimin, shprehin pozitën dhe krijojojnë lojalitet dhe biznes të vazhdueshëm

Përparësitë konkurruese Liderët e tregut kanë përparësi të qartë ndaj konkurentëve në NJËRËN prej ketyre tri fushave: KUALITET SHëRBIM CMIM (nje nder strategjite me te rrezikuara - pse?) Si minimum, më së paku duhet qenë adekuat në dy fushat

Liderët e tregut kanë përparësi të qartë ndaj konkurentëve në NJËRËN prej ketyre tri fushave:

KUALITET

SHëRBIM

CMIM (nje nder strategjite me te rrezikuara - pse?)

Si minimum, më së paku duhet qenë adekuat në dy fushat

“ Strategjia e çmimit të ulët” - Kurthë Nje spirale negative – marzha, profiti... Duhet gjithsesi të jenë shpenzimet totale më të ulta ( shpenzimet e produktit plus shpenzimet e shperndarjes ) Do të humbet pozita në treg në atë moment kur konkurenti me cmim më të ulët do të hyj në treg Konsumatorët nuk janë lojal –” blerësit e cmimit” jane gjithmonë të interesuar për cmim më të ulët Nuk ka garancion për shitje të vazhdueshme

Nje spirale negative – marzha, profiti...

Duhet gjithsesi të jenë shpenzimet totale më të ulta ( shpenzimet e produktit plus shpenzimet e shperndarjes )

Do të humbet pozita në treg në atë moment kur konkurenti me cmim më të ulët do të hyj në treg

Konsumatorët nuk janë lojal –” blerësit e cmimit” jane gjithmonë të interesuar për cmim më të ulët

Nuk ka garancion për shitje të vazhdueshme

Segmentimi Asnje produkt nuk mund t’i kënaq të gjithë klintët egzistues në treg -çdonjëri nuk preferon pijen e njëjtë, veturë, kolegjin apo filmin Segmentimi i trgut identifikohet nga egzaminimi i diferencave demografike, psikologjike dhe sjelljes se konsumatorëve. Një segmentim tregu mund të jetë: Sipas kanalit për shpërndarje Sipas moshës, statutit social, madhësisë se familjes Sipas territorit Etj.etj…

Asnje produkt nuk mund t’i kënaq të gjithë klintët egzistues në treg

-çdonjëri nuk preferon pijen e njëjtë, veturë, kolegjin apo filmin

Segmentimi i trgut identifikohet nga egzaminimi i diferencave demografike, psikologjike dhe sjelljes se konsumatorëve.

Një segmentim tregu mund të jetë:

Sipas kanalit për shpërndarje

Sipas moshës, statutit social, madhësisë se familjes

Sipas territorit

Etj.etj…

Targetimi Kompania më pas vendos se cili segment ofron mundësi më të mira për të. Duhet targetuar me shumë kujdes pjesa e tregut dhe duhet të njihen në thellësi nevojat e atij segmenti Një kompani mundet ne kohë të njëjtë të targetoj më shumë segmente Për çdo treg të targetuar, kompania zhvillon një ofertë tregu. Klientët potencial duhet identifikuar që më parë

Kompania më pas vendos se cili segment ofron mundësi më të mira për të.

Duhet targetuar me shumë kujdes pjesa e tregut dhe duhet të njihen në thellësi nevojat e atij segmenti

Një kompani mundet ne kohë të njëjtë të targetoj më shumë segmente

Për çdo treg të targetuar, kompania zhvillon një ofertë tregu.

Klientët potencial duhet identifikuar që më parë

Pozicionimi Marketingu eshte menaxhment i perceptimit të klientit - ”Beteje për vemendjen e klientit Oferta është pozicionuar në mendjen e klientëve të targetuar duke u ofruar atyre benifite - Shembulli i Volvos Pozicionimi shumë vështirë krijohet, por edhe shumë vështirë ndryshohet Nese fitohet beteja e vëmendjes, beteja e kuletës është e fituar Pozita e kompanisë duhet të jetë e arsyeshme nga perspektiva e konsumatorit

Marketingu eshte menaxhment i perceptimit të klientit - ”Beteje për vemendjen e klientit

Oferta është pozicionuar në mendjen e klientëve të targetuar duke u ofruar atyre benifite

- Shembulli i Volvos

Pozicionimi shumë vështirë krijohet, por edhe shumë vështirë ndryshohet

Nese fitohet beteja e vëmendjes, beteja e kuletës është e fituar

Pozita e kompanisë duhet të jetë e arsyeshme nga perspektiva e konsumatorit

Ndryshimet “biznes vs klient” Oferta homogjene Rigrupimi i biz. në disa zona Produktet ndonjëherë vonohen Vlerësimi i prod. sipas kostos dhe çmimit tregut Prodhuesit parapëlqejnë shitje në sasi të mëdha Kërkesa heterogjene Klientët të shpërndarë Klienti i kërkon në kohë produktet Vlerësimi sipas dobisë Klientët parapëlqejnë blerjet në sasi më të vogla

Oferta homogjene

Rigrupimi i biz. në disa zona

Produktet ndonjëherë vonohen

Vlerësimi i prod. sipas kostos dhe çmimit tregut

Prodhuesit parapëlqejnë shitje në sasi të mëdha

Kërkesa heterogjene

Klientët të shpërndarë

Klienti i kërkon në kohë produktet

Vlerësimi sipas dobisë

Klientët parapëlqejnë blerjet në sasi më të vogla

Përputhja e 4P me 4C (Robert Lauterbon) Product (produkti) Price (çmimi) Place (vendi) Promotion (promocioni) Customer solution (zgjidhja) Customer costs (shpenzimi) Convinience (lehtësimi) Communication (komuniki..)

Product (produkti)

Price (çmimi)

Place (vendi)

Promotion (promocioni)

Customer solution (zgjidhja)

Customer costs (shpenzimi)

Convinience (lehtësimi)

Communication (komuniki..)

Si maten sukseset në marketing Duke rritur shitjet Duke fituar tregje të reja Duke e rritur pjesën e tregut Duke perfituar konsumator të rinj Duke mbajtur konsumatorët ekzistues Duke krijuar një pozicion më të qartë ndaj konkurences Duke i arritur objektivat e fitimit të planifikuar Duke rritur vlerën e pergjithshme te kompanise

Duke rritur shitjet

Duke fituar tregje të reja

Duke e rritur pjesën e tregut

Duke perfituar konsumator të rinj

Duke mbajtur konsumatorët ekzistues

Duke krijuar një pozicion më të qartë ndaj konkurences

Duke i arritur objektivat e fitimit të planifikuar

Duke rritur vlerën e pergjithshme te kompanise

Kritikët lidhur me marketingun Marketingu nxit insikte materiale ndër njerëz Reklama nxit shpenzime të kota Kredia në konsum blerje pa nevoj Paketimi shpesh është mashtrues Ndërmjetësit ngrejnë çmimet pa ngritur cilësinë

Marketingu nxit insikte materiale ndër njerëz

Reklama nxit shpenzime të kota

Kredia në konsum blerje pa nevoj

Paketimi shpesh është mashtrues

Ndërmjetësit ngrejnë çmimet pa ngritur cilësinë

Konsumerizmi Tërësia e veprimeve të organizatave qeveritare, të biznesit, të pavarura që synojnë të mbrojnë njerëzit prej praktikave që u kundërvihen të drejtave të tyre si konsumatorë . Katër të drejtat themelore të konsumatorëve -E drejta e informimit dhe edukimit -E drejta e sigurisë -E drejta e përzgjedhjes -E drejta për t’u dëgjuar E drejta për ruajtjen e mjedisit

Tërësia e veprimeve të organizatave qeveritare, të biznesit, të pavarura që synojnë të mbrojnë njerëzit prej praktikave që u kundërvihen të drejtave të tyre si konsumatorë .

Katër të drejtat themelore të konsumatorëve

-E drejta e informimit dhe edukimit

-E drejta e sigurisë

-E drejta e përzgjedhjes

-E drejta për t’u dëgjuar

E drejta për ruajtjen e mjedisit

Add a comment

Related presentations

Related pages

kleinste tiles in universal app funktionieren bei wp nicht ...

Windows-Apps (inkl. Universal Windows Platform - UWP) http://social.msdn.microsoft.com/Forums/de-DE/b9077061-c00d-41a7-afd8-d909c47ff72f/kleinste-tiles-in ...
Read more

SWR Mediathek - Übersicht

Hundesoldaten - Einsatz im Krieg und im Frieden; Stylisches Weingut | Landesschau Rheinland-Pfalz; Kommet se mit? / Europa, wir kommen | Hannes und der ...
Read more

Windows Media Player - Windows-Hilfe

Informieren Sie sich darüber, wie Sie Windows Media Player herunterladen und anpassen können, und wie Sie Hilfe sowie Anleitungen erhalten.
Read more

Tiffany & Co Blatt Silber-Ohrringe [c00d] - €54.87 ...

Professionelle Tiffany Outlet-Stores Tiffany & Co Blatt Silber-Ohrringe [c00d] - Tiffany & Co Blatt Silber-OhrringeDie natürliche Wahl . Das Blatt Design ...
Read more

Windows Media Player herunterladen - Windows-Hilfe

Windows Media Player steht für die Betriebssysteme Windows und Windows Phone zur Verfügung. Mit der folgenden Tabelle finden Sie die richtige Version von ...
Read more

Standard Codecs for Windows 7/8/10 - Download - CHIP

Standard Codecs for Windows 7/8/10 Sie kennen das Problem - Man hat ein neues Lieblingsvideo und würde es gerne mit anderen Menschen teilen. Auf dem ...
Read more

Download Codec Installation Package from Official ...

This package can be used as an alternative to automatically downloading Windows Media Codecs, or to correct problems experienced with previously-downloaded ...
Read more

L UFTFAHRT-BUNDESAMT Flugzeug Kennblatt

P/N: A-510 000 C00D, A-520 000 C00D oder 5700 kg höheren Index umgerüstet ist: 5500 kg - Leertankmasse 5540 kg III.10 Schwerpunktsbereich
Read more

X Codec Pack - Download - CHIP

X Codec Pack 2.7.4 Deutsch: Mit dem "X Codec Pack" (früher als XP Codec Pack bekannt) haben Sie alle gängigen Audio- und Video-Codecs in einem Paket.
Read more

Weine und Zubehör - VinpPrima.de - Château Laguiole Steakgabel

Château Laguiole Steakgabel. Griff helles Horn, Messingbacken. Château Laguiole Steakgabel, Griff aus dem hellen Horn der Auvergne-Rinder, Messingbacken.
Read more