Cẩm nang doanh nghiệp Việt Nam năm 2014

50 %
50 %
Information about Cẩm nang doanh nghiệp Việt Nam năm 2014

Published on September 19, 2014

Author: cauam75839

Source: slideshare.net

Lời nói đầu Việt Nam đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy nhanh quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực nói riêng cũng như nền kinh tế thế giới nói chung. Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, việc cung cấp thông tin cơ bản và thiết thực về các doanh nghiệp Việt Nam để các đối tác trong và ngoài nước có thêm cơ hội hiểu biết và đến với nhau trong hợp tác kinh tế, làm ăn buôn bán... là rất cần thiết. Chính vì lẽ này, Nhà xuất bản Thế Giới và Công ty Văn hóa Hà Nội, Công ty CP Văn hóa Thông tin phối hợp xuất bản Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam bằng song ngữ Việt - Anh. Thông qua tập sách, các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện giới thiệu hoạt động, quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của mình. Vì điều kiện khách quan và chủ quan không thể đưa tất cả các doanh nghiệp vào một cuốn sách, chúng tôi chia cuốn sách làm nhiều tập khác nhau. Trong các tập Cẩm nang trước chúng tôi giới thiệu các doanh nghiệp thuộc Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng… các doanh nghiệp, các doanh nhân được trao tặng Giải thưởng “Vì sự phát triển cộng đồng Asean”, Cúp vàng “Thương hiệu - Nhãn hiệu”, Giải thưởng “Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới”, “Doanh nghiệp tiêu biểu Asean”, “Thương hiệu nổi tiếng Asean” và Cúp vàng “Doanh nhân Tâm Tài”… năm 2011. Trong tập này, chúng tôi giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp, các doanh nhân được trao tặng Giải thưởng “Vì sự phát triển cộng đồng Asean”, “Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới”, “Thương hiệu nổi tiếng Asean” năm 2013 và Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu Asean”, “Thương hiệu nổi tiếng Asean”, “Bản lĩnh Doanh nhân Thời hội nhập” năm 2012… Các đơn vị, doanh nghiệp được trao tặng các giải thưởng trên là các đơn vị tiêu biểu luôn đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí: luôn kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững; hoàn thành nghĩa vụ tHUẾ và nộp ngân sách nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, sử dụng vốn và lao động hiệu quả, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người lao động, có bằng khen, giải thưởng cấp tỉnh trở lên… Các cá nhân được trao tặng giải thưởng là những cá nhân xuất sắc, luôn năng động, sáng tạo trong công tác quản lý điều hành đơn vị, có vai trò quan trọng đến quá trình phát triển của đơn vị mình phụ trách; đồng thời là tấm gương sáng về đạo đức và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các Bộ, các Tỉnh, Thành phố, các cơ quan hữu quan và các doanh nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi trong việc biên soạn Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam. Dù rất cố gắng, song cũng khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong bạn đọc xa gần lượng thứ, đóng góp. Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ: NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI Địa chỉ: 46 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel/Fax: 04 38253841 – 04 38253841 Email: thegioi@hn.vnn.vn Website: http://www.thegioipublishers.com.vn CÔNG TY VĂN HÓA HÀ NỘI Địa chỉ: Số 64 Trung Hòa, Khu ĐTM Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04 3783 1961 * Fax: 043 783 1962 * Mobile: 0989186661 (Mr. Trung) Email: vanhoahanoi@fpt.vn Websie: http://www.camnangdoanhnghiep.vn, www.tinnhanh24.vn, www.doanhnghiepthươnghieu.com.vn, www.vanhien.net BAN BIÊN SOẠN

Introduction As Vietnam is industrializing and modernizing, it is quickly entering the process of integration into the regional and world economy. With economic globalization and the development of information technology, basic and appropriate information on Vietnamese enterprises is essential. This information can provide additional opportunities for partners inside and outside the country to have chances to understand each other and co-operate in business and commerce. In response to this need, The Gioi Publisher, Hanoi Culture Company and Information Culture Joint Stock Company have collaborated to publish this Vietnam Business Handbook in a Vietnamese - English bilingual edition. Through this book, Vietnamese enterprises have a means to introduce their activities, advertise their products and services. Since available space and other conditions do not allow all enterprises to be listed in one book, we intend to divide the work into many different volumes. In the previous volume, we introduced enterprises under Ministry of Industry and Trade, Ministry of Transport, Ministry of Rural Development & Agriculture, Ministry of Science & Technology, Ministry of Communication & Information, Ministry of Construction… enterprises, businessmen awarded with “For Asean Community Development” Award, “Brand - Trademark” Gold Cup, “Excellent manager in innovative time” Award, “Asean Typical Enterprise” Award, “Asean Famous Trademark” Award and “Businessmen Heart - Talent” Gold Cup in 2011. In this volume, we introduce units, enterprises, businessmen awarded with “For Asean Community Development” Award, “Excellent Manager in Reform Time” Award, “Asean Famous Trademark” Award in 2013. “Asean Typical Enterprise” Award, “Asean Famous Trademark” Award and “Businessmans Competency In Integration Time” Award in 2012…. The above awarded units, enterprises are typical ones, always meet fully the following criteria: Effective business, sustainable development; completely tax paid; participate actively in charitable activities, use efficiently capital and labour, ensure a stable life for workers, have been issued certificates of merit by provincial or higher level... Awarded individuals are excellent, active and creative ones in the units management, play an important role in their units development as well as are bright ethic examples, actively participate in social activities. We sincerely thank the Ministries, Provinces, Cities, relevant offices and enterprises have assisted, supported us in the task of compiling this Vietnam Business Handbook. Although we have tried our utmost, it is impossible to avoid all errors. We welcome suggestions from readers near and far. Please send your views and comments to either of these addresses: THE GIOI PUBLISHER Address: 46 Tran Hung Dao Str., Ha Noi Tel./Fax: 04 38253841 – 04 38253841 Email: thegioi@hn.vnn.vn Website: http://www.thegioipublishers.com.vn HANOI CULTURE COMPANY Address: 64 Trung Hoa Str. Trung Yen New Urban, Cau Giay Dist., Ha Noi Tel.: 04 3783 1961 * Fax: 043 783 1962 * Mobile: 0989186661 (Mr. Trung) Email: vanhoahanoi@fpt.vn Websie: http://www.camnangdoanhnghiep.vn, www.tinnhanh24.vn, www.doanhnghiepthươnghieu.com.vn, www.vanhien.net BOARD OF EDITORS

Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam 3 Mục Lục Chinh phục những khoảng cách Contents Lời nói đầu INTRODUCTION Các bộ, ban, ngành trung ương central agencies, ministries một số hình ảnh lễ trao giảI thưởng “vì sự phát triển cộng đồng asean”; “thương hiệu nổi tiếng asean”; “nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới” năm 2013. some pictures of “For asean community - development”; “ASEAN FAMOUS TRADEMARK”; “EXCELENT MANAGER IN renewal TIME” award IN 2013 award ceremony Các doanh nghiệp được bìNH chọn trao tặng giảI thưởng “vì sự phát triển cộng đồng asean” Và giảI thưởng “thương hiệu nổi tiếng asean” năm 2013. Các doanh nhân được trao tặng giải thưởng “nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới” NĂM 2013. Enterprises awarded with “For asean community - development” award “ASEAN FAMOUS TRADEMARK” award IN 2013. INDIVIDUALS AWARDED WITH “EXCELENT Manager in renewal time” award IN 2013. một số hình ảnh lễ trao giảI thưởng “DOANH NGHIỆP UY TÍN – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”; GIẢI THƯỞNG “DO-ANH NGHIỆP TRIỂN VỌNG HỘI NHẬP ASEAN”; GIẢI THƯỞNG “THƯƠNG HIỆU VÀNG Mª K«NG” NĂM 2012. some pictures of “SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRESTIGIOUS ENTERPRISE” AWARD; “ASEAN INTEGRATION PROSPECTIVE ENTERPRISE” AWARD; “MEKONG GOLDEN BRAND” AWARD IN 2012 award ceremony. CÁC DOANH NGIỆP ĐƯỢC BÌNH CHỌN TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG “DOANH NGHIỆP UY TÍN – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”; GIẢI THƯỞNG “DOANH NGHIỆP TRIỂN VỌNG HỘI NHẬP ASEAN”; GIẢI THƯỞNG “THƯƠNG HIỆU VÀNG MÊ KÔNG” NĂM 2012 Enterprises awarded with “SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRESTIGIOUS ENTERPRISE” AWARD; “ASEAN INTE-GRATION PROSPECTIVE ENTERPRISE” AWARD; “MEKONG GOLDEN BRAND” AWARD IN 2012 CÁC DOANH NHÂN ĐƯỢC TRAO CÚP VÀNG “DOANH NHÂN TÂM TÀI” nĂm 2012 INDIVIDUALS AWARED WITH THE “BUSINESMAN HEART TALENT” GOLD CUP IN 2012 Các bộ, ban, ngành trung ương Central agencies and ministries đài truyền hình việt nam / vietnam television station Địa chỉ: số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 38355931 - Fax: (84-4) 38350882 Website: http://www.vtv.org.vn Lãnh đạo đài truyền hình việt nam Leadership of vietnam television station Tổng Giám đốc/ Director General: Trần Bình Minh Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Lâm Kiết Tường Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Nguyễn Thành Lương Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Trần Dũng Trình Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Phạm Việt Tiến Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Nguyễn Thị Thu Hiền đài tiếng nói việt nam/ Voice of vietnam Địa chỉ: số 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84-4) 38255694 - Fax: (84-4) 38265875 Website: http://www.vov.org.vn Lãnh đạo đài tiếng nói việt nam Leadership Voice of vietnam Tổng Giám đốc/ Director General: Nguyễn Đăng Tiến Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Vũ Hải Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Vũ Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Trần Minh Hùng Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Nguyễn Xuân Huy

4 Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam thông tấn xã việt nam/ vietnam news agency Địa Chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84-4) 38252931 – Fax: (84-4) 38252984 Website: http://www.vnanet.vn Lãnh đạo thông tấn xã việt nam Leadership vietnam news agency Tổng Giám đốc/ Director General: Nguyễn Đức Lợi Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Ngô Hà Thái Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Nguyễn Hoài Dương Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Lê Duy Truyền Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Đinh Đăng Quang ngân hàng nhà nước việt nam/ state bank of vietnam Địa chỉ: Số 47 - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84-4) 38254845/8268779 - Fax: (84-4) 39349569 Website: http://www.sbv.gov.vn Lãnh đạo ngân hàng nhà nước việt nam Leadership state bank of vietnam Thống đốc/ Governor: Nguyễn Văn Bình Phó Thống đốc/ Deputy Governor: Đặng Thanh Bình Phó Thống đốc/ Deputy Governor: Nguyễn Đồng Tiến Phó Thống đốc/ Deputy Governor: Nguyễn Toàn Thắng Phó Thống đốc/ Deputy Governor: Lê Minh Hưng Phó Thống đốc/ Deputy Governor: Đào Minh Tú Phó Thống đốc/ Deputy Governor: Nguyễn Phước Thanh thanh tra chính phủ / government inspectorate Địa chỉ: Lô D29 Khu ĐTM đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: (84-80) 49085 - Fax: (84-80) 48493 Email: ttcp@thanhtra.gov.vn – Website: http://www.thanhtra.gov.vn Lãnh đạo thanh tra chính phủ việt nam Leadership government inspectorate of vietnam Tổng Thanh tra/Inspectorate General: Huỳnh Phong Tranh Phó Tổng thanh tra / Deputy Inspectorate General: Lê Tiến Hào Phó Tổng thanh tra / Deputy Inspectorate General: Nguyễn Văn Sản Phó Tổng thanh tra / Deputy Inspectorate General: Trần Đức Lượng Phó Tổng thanh tra / Deputy Inspectorate General: Nguyễn Đức Hạnh Phó Tổng thanh tra / Deputy Inspectorate General: Nguyễn Văn Thanh Phó Tổng thanh tra / Deputy Inspectorate General: Lê Thị Thủy Phó Tổng thanh tra / Deputy Inspectorate General: Ngô Văn Khánh Phó Tổng thanh tra / Deputy Inspectorate General: Nguyễn Chiến Bình ủy ban dân tộc và miền núi mountainous and ethnicities board Địa chỉ: Số 80 - 82 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37332009 - Fax: (84-4) 38230235 Website: http://www.cema.gov.vn Lãnh đạo ủy ban dân tộc và miền núi Leadership government inspectorate Bộ trưởng, Chủ nhiệm/ Minister: Giàng Seo Phử Phó Chủ nhiệm/ Deputy Minister : Hà Hùng Phó Chủ nhiệm/ Deputy Minister: Sơn Phước Hoan Phó Chủ nhiệm/ Deputy Minister: Hoàng Xuân Lương Phó Chủ nhiệm/ Deputy Minister: Sơn Minh Thắng Phó Chủ nhiệm/ Deputy Minister: Phan Văn Hùng Phó Chủ nhiệm/ Deputy Minister: Nông Quốc Tuấn Chinh phục những khoảng cách

Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam 5 Chinh phục những khoảng cách Văn phòng chính phủ / Government office Địa chỉ: số 1 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 080 43100 - 080 43569- Fax: 080 44130 Email:vpcp@chinhphu.vn – Website: http://vpcp.chinhphu.vn Lãnh đạo văn phòng chính phủ Leadership Government office Bộ trưởng, Chủ nhiệm/ Minister: Nguyễn Văn Nên Phó Chủ nhiệm/ Deputy Minister: Kiều Đình Thụ Phó Chủ nhiệm/ Deputy Minister: Phạm Viết Muôn Phó Chủ nhiệm/ Deputy Minister: Nguyễn Hữu Vũ Phó Chủ nhiệm/ Deputy Minister: Nguyễn Quang Thắng Phó Chủ nhiệm/ Deputy Minister: Nguyễn Khắc Định Phó Chủ nhiệm/ Deputy Minister: Nguyễn Văn Tùng Phó Chủ nhiệm/ Deputy Minister: Nguyễn Cao Lục ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh management board of ho chi minh mausoleum Địa chỉ: Số 01 Ông ích Khiêm, Quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 38455102/3855850 – Fax: (84-4) 37331994 Website: http://www.bqllang.gov.vn/ Lãnh đạo ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh Leadership management board of ho chi minh mausoleum Trưởng ban/ The Chief: Nguyễn Văn Cương Phó Trưởng ban/ Deputy Chief: Nguyễn Trọng Khánh Phó Trưởng ban/ Deputy Chief: Đặng Trọng Huy Bảo hiểm xã hội việt nam/ Vietnam social insurance Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84-4) 39347965 – Fax: (84-4) 39344169 Website: http://www.baohiemxahoi.gov.vn Lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam Leadership Vietnam social insurance Tổng Giám đốc/ Director General: Nguyễn Thị Minh Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Đỗ Văn Sinh Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Nguyễn Đình Khương Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Nguyễn Minh Thảo Phó Tổng Giám đốc/ Deputy Director General: Đỗ Thị Xuân Phương Học viện chính trị – hành chính quốc gia thành phố hồ chí minh Ho chi minh national institute of politics Địa chỉ: 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: (84-4) 37564434 – Fax: (84-4) 38361194 Email: vphv@npa.org.vn - Website: http://www.npa.org.vn Lãnh đạo Học viện chính trị – hành chính quốc gia thành phố hồ chí minh Leadership Ho chi minh national institude of politics Giám đốc/ Director: Tạ Ngọc Tấn Phó Giám đốc/ Deputy Director: Nguyễn Đăng Thành Phó Giám đốc/ Deputy Director: Trương Thị Thông Phó Giám đốc/ Deputy Director: Lê Quốc Lý Phó Giám đốc/ Deputy Director: Nguyễn Viết Thảo Phó Giám đốc/ Deputy Director: Nguyễn Tất Giáp

6 Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam Viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam Vietnam academy of science and technology Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Tel: (84-4) 37564333 – Fax: (84-4) 37564483 Website: http://www.vast.ac.vn Lãnh đạo Viện hàn Lâm khoa học và công nghệ việt nam Leadership Vietnam academy of science and technology Chủ tịch/ Chairman: Châu Văn Minh Phó Chủ tịch/ Deputy Chairman: Nguyễn Đình Công Phó Chủ tịch/ Deputy Chairman: Dương Ngọc Hải Viện khoa học xã hội việt nam Vietnam academy of social sciences Địa chỉ: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 04.62750277 – Fax: (84-4) 04.62730450 Website: http://www.vass.gov.vn Lãnh đạo Viện khoa học xã hội việt nam Leadership Vietnam academy of social sciences Chủ tịch/ Chairman: Nguyễn Xuân Thắng Phó Chủ tịch/ Deputy Chairman: Võ Khánh Vinh Phó Chủ tịch/ Deputy Chairman: Nguyễn Quang Thuấn bộ công thương/ ministry of industry and trade Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84-4) 22202101/ 04 22202568 - Fax: (84-4) 62202525/04 38264696 Website: http://www.moit.gov.vn Lãnh đạo bộ Leadership of the Ministry Bộ trưởng/ Minister: Vũ Huy Hoàng Thứ trưởng/ Deputy Minister: Nguyễn Cẩm Tú Thứ trưởng/ Deputy Minister: Lê Dương Quang Thứ trưởng/ Deputy Minister: Hồ Thị Kim Thoa Thứ trưởng/ Deputy Minister: Trần Tuấn Anh Thứ trưởng/ Deputy Minister: Trần Quốc Khánh Thứ trưởng/ Deputy Minister: Đỗ Thắng Hải Thứ trưởng/ Deputy Minister: Cao Quốc Hưng bộ giao thông vận tảI / ministry of transport Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84-4) 39424015 – Fax: (84-4) 39423291 Website: http://www.mt.gov.vn Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Đinh La Thăng Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Hồng Trường Thứ trưởng/ Vice Minister: Phạm Quý Tiêu Thứ trưởng/ Vice Minister: Trương Tấn Viên Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Ngọc Đông Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Văn Công Thứ trưởng/ Vice Minister: Lê Đình Thọ Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Văn Thể Chinh phục những khoảng cách

Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam 7 Chinh phục những khoảng cách bộ khoa học và công nghệ ministry of science and technology Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Tel: (84-4) 39437056/39439731 - Fax: (84-4) 39439733 Email: ttth@most.gov.vn – Website: http://www.most.gov.vn Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Nguyễn Quân Thứ trưởng/ Vice Minister: Lê Đình Tiến Thứ trưởng/ Vice Minister: Trần Việt Thanh Thứ trưởng/ Vice Minister: Trần Văn Tùng Thứ trưởng/ Vice Minister: Trần Quốc Khánh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ministry of agriculture and rural development Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 38468161 - Fax: (84-4) 34592888 Email: webmaster@agroviet.gov.vn – Website:http://www.agroviet.gov.vn Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Cao Đức Phát Thứ trưởng/ Vice Minister: Vũ Văn Tám Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Thị Xuân Thu Thứ trưởng/ Vice Minister: Hoàng Văn Thắng Thứ trưởng/ Vice Minister: Hà Công Tuấn Thứ trưởng/ Vice Minister: Lê Quốc Doanh Thứ trưởng/ Vice Minister: Trần Thanh Nam bộ thông tin và truyền thông ministry of information and communication Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84-4) 39435602 - Fax: (84-4) 38263477 Email: office@mic.gov.vn – Website:www.mic.gov.vn Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Nguyễn Bắc Son Thứ trưởng/ Vice Minister: Lê Nam Thắng Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Thành Hưng Thứ trưởng/ Vice Minister: Trần Đức Lai Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Minh Hồng Thứ trưởng/ Vice Minister: Trương Minh Tuấn Bộ xây dựng / Ministry of contruction Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: (84-4) 39740112 – Fax: (84-4) 39762153 Website: http://www.xaydung.gov.vn Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Trịnh Đình Dũng Thứ trưởng/ Vice Minister: Cao Lại Quang Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Trần Nam Thứ trưởng/ Vice Minister: Bùi Phạm Khánh Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Đình Toàn Thứ trưởng/ Vice Minister: Trần Văn Sơn Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Thanh Nghị Thứ trưởng/ Vice Minister: Phạm Thị Mỹ Linh

8 Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam bộ kế hoạch và đầu tư ministry of planning and investment Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 38455298 - Fax: (84-4) 38234453 Email: ttth@mpi.gov.vn - Website: http://www.mpi.gov.vn Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Bùi Quang Vinh Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Văn Trung Thứ trưởng/ Vice Minister: Đặng Huy Đông Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Thế Phương Thứ trưởng/ Vice Minister: Đào Quang Thu Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Văn Hiếu Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Chí Dũng bộ tài nguyên và môi trường ministry of natural resources and environment Địa chỉ: Số 83 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4) 38343005 - Fax: (84-4) 38359221 Email: webmaster@monre.gov.vn – Website: http://www.monre.gov.vn Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Nguyễn Minh Quang Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Văn Đức Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Mạnh Hiển Thứ trưởng/ Vice Minister: Trần Hồng Hà Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Thái Lai Thứ trưởng/ Vice Minister: Chu Phạm Ngọc Hiển Thứ trưởng/ Vice Minister: Bùi Cách Tuyến Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Linh Ngọc bộ y tế / ministry of health Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 62732273- Fax: (84-4) 68464051 Email: byt@moh.gov.vn – Website: http://www.moh.gov.vn Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Nguyễn Thị Kim Tiến Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Thị Xuyên Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Viết Tiến Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Thanh Long Thứ trưởng/ Vice Minister: Lê Quang Cường Thứ trưởng/ Vice Minister: Phạm Lê Tuấn BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM ĐỊA CHỈ: 51 - 53 NGÔ QUYỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI TEL: (84-4) 39439915 - FAX: (84-4) 39439009 EMAIL: BOVANHOATHETHAODULICH@CHINHPHU.VN - WEBSITE: HTTP://WWW.CINET.GOV.VN/ LÃNH ĐẠO BỘ LEADERSHIP OF THE MINISTRY Bộ trưởng/ Minister: Hoàng Tuấn Anh Thứ trưởng/ Vice Minister: Huỳnh Vĩnh ái Thứ trưởng/ Vice Minister: Hồ Anh Tuấn Thứ trưởng/ Vice Minister: Lê Khánh Hải Thứ trưởng/ Vice Minister: Đặng Thị Bích Liên Thứ trưởng/ Vice Minister: Vương Duy Biên Chinh phục những khoảng cách

Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam 9 Chinh phục những khoảng cách bộ tư pháP / ministry of justice Địa chỉ: 60 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84.4) 62739321 - Fax: (84.4) 62739359 Email: botuphap@moj.ogv.vn– Website: http://www.moj.gov.vn Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Hà Hùng Cường Thứ trưởng Thường trực/ Standing Vice Minister: Hoàng Thế Liên Thứ trưởng/ Vice Minister: Đinh Trung Tụng Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Thuý Hiền Thứ trưởng/ Vice Minister: Lê Thành Long Thứ trưởng/ Vice Minister: Lê Hồng Sơn bộ tài chính / ministry of finance Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84-4) 22202828 - Fax: (84-4) 22208010 Email: support@mof.gov.vn– website:http://www.mof.gov.vn Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Đinh Tiến Dũng Thứ trưởng TT/ Standing Vice Minister: Nguyễn Công Nghiệp Thứ trưởng/ Vice Minister: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Thứ trưởng/ Vice Minister: Trần Xuân Hà Thứ trưởng/ Vice Minister: Phạm Sỹ Danh Thứ trưởng/ Vice Minister: Trần Văn Hiếu Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Hữu Chí Thứ trưởng/ Vice Minister: Trương Chí Trung Thứ trưởng/ Vice Minister: Vũ Thị Mai bộ quốc phòng ministry of defence Địa chỉ: Số 7 Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội Tel: 069 534223 – Fax: 069 532090 Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Phùng Quang Thanh Thứ trưởng/ Vice Minister: Ngô Xuân Lịch Thứ trưởng/ Vice Minister: Đỗ Bá Tỵ Thứ trưởng/ Vice Minister: Trương Quang Khánh Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Chí Vịnh Thứ trưởng/ Vice Minister: Lê Hữu Đức Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Văn Hiến Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Thành Cung bộ ngoại giao / ministry of foreign affairs Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Đàm, Quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37992000 - Fax: (84-4) 38231872 Email: ttll.mfa@mofa.gov.vn - Website: http://www.mofa.gov.vn Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Phạm Bình Minh Thứ trưởng/ Vice Minister: Hồ Xuân Sơn Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Thanh Sơn Thứ trưởng/ Vice Minister: Bùi Thanh Sơn Thứ trưởng/ Vice Minister: Phạm Quang Vinh Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Phương Nga Thứ trưởng/ Vice Minister: Hà Kim Ngọc

10 Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam bộ công an / ministry of public security Địa chỉ: Số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: 069 42545 - Fax: (84-4) 39420223 Website: http://www.mps.gov.vn Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Trần Đại Quang Thứ trưởng/ Vice Minister: Đặng Văn Hiếu Thứ trưởng/ Vice Minister: Lê Quý Vương Thứ trưởng/ Vice Minister: Tô Lâm Thứ trưởng/ Vice Minister: Bùi Quang Bền Thứ trưởng/ Vice Minister: Trần Việt Tân Thứ trưởng/ Vice Minister: Bùi Văn Nam bộ lao động, thương binh và xã hội ministry of labours, invalids and social affairs Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84-4) 38269557 - Fax: (84-4) 38248036 Website: http://www.molisa.gov.vn Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Phạm Thị Hải Chuyền Thứ trưởng/ Vice Minister: Bùi Hồng Lĩnh Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Thanh Hòa Thứ trưởng/ Vice Minister: Phạm Minh Huân Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Trọng Đàm Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Ngọc Phi Thứ trưởng/ Vice Minister: Doãn Mậu Diệp bộ giáo dục và đào tạo ministry of education and training Địa chỉ: 49 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: (84-4) 38695144 - Fax: (84-4) 38694085 Email: bogddt@moet.edu.vn - Website: http://www.moet.gov.vn/ Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Phạm Vũ Luận Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Vinh Hiển Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Thị Nghĩa Thứ trưởng/ Vice Minister: Trần Quang Quý Thứ trưởng/ Vice Minister: Bùi Văn Ga Thứ trưởng/ Vice Minister: Phạm Mạnh Hùng Bộ nội vụ / Ministry of interior affairs Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Tel: (84-4) 62820406 – Fax: (84-4) 62820408 Website: www.moha.gov.vn Lãnh đạo Bộ Leadership of the ministry Bộ trưởng/ Minister: Nguyễn Thái Bình Thứ trưởng/ Vice Minister: Trần Thị Hà Thứ trưởng/ Vice Minister: Văn Tất Thu Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Duy Thăng Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Tiến Dĩnh Thứ trưởng/ Vice Minister: Trần Anh Tuấn Thứ trưởng/ Vice Minister: Phạm Dũng Thứ trưởng/ Vice Minister: Nguyễn Đăng Thành Chinh phục những khoảng cách

Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam 11 CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC BÌNH CHỌN TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ASEAN” 2013 ENTERPRISES AWARDED WITH “FOR ASEAN COMMUNITY DEVELOPMENT” AWARD IN 2013 1. CÔNG TY CP SƠN HẢI PHÒNG / HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY TGĐ: ÔNG NGUYỄN VĂN VIỆN Địa chỉ: Số 12 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng * Điện thoại: 0313 835 710 – Fax: 0313 571053 2. NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (SEABANK) / SOUTH-EAST ASIA JS BANK (SEABANK)t CTHĐQT: Bà Nguyễn Thị Nga Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội *Điện thoại: 0439448688 – Fax: 0439448689 Email: seabank@seabank.com.vn * Website: www.seabank.com.vn 3. CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM / VINASUN JS CORPORATION CTHĐQT: Ông Đặng Phước Thành Địa chỉ: 648 Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5, TP. HCM * Điện thoại: 0838277178 – Fax: 0839526410 Email: contac@vinasuntaxi.com - Website: www.vinasuntaxi.com 4. CÔNG TY TNH SAIGON MORIN HUẾ / HOTEL SAIGON MORIN GĐ: Ông Trần Văn Tâm Địa chỉ: 30 Lê Lợi, HUẾ * Điện thoại: 0543 823526 * Fax: 0543 825155 Website: www.morin hotel.com.vn 5. BÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG - PHÓ GĐ CÔNG TY TNH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI TÍN Ms. Nguyen Thi Huong Giang - Vice Director Dai Tin Dental Equipments Company Limited Địa chỉ: Số 13 Lô 1B Trung Yên 7, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội * Điện thoại: 043 7676568 – Fax: 043 7676996 6. CÔNG TY TNH SẢN XUẤT MỸ PHẨM ANH ĐÀO/ANH DAO COSMETICS PRODUCTION COMPANY LIMITED CTHĐQT, GĐ: Bà Phạm Thị Đào Địa chỉ: 1/18D Chi Lăng, P. Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang * Điện thoại: 0773 877900 – Fax: 0773 877900 Email: anhdaosutien@yahoo.com.vn - Website: www.sutien.vn 7. CTY BẢO HIỂM ĐẠI CHÚNG LANEXANG (LAP ) / LANE XANG ASURANCE PUBLIC COMPANY (LAP) TGĐ: Ông Lại Mạnh Quân Trụ sở chính: Đường Asean, Ban Sibounhueang, Quận Chanthabouly, Thủ đô Vientiane, Lào Điện thoại: 021 265 567- Fax: 021 264 789 * Email: lap@lanexang.net - Website: www.lanexang.net 8. THUỐC NAM GIA TRUYỀN VUA VOI AMAKÔNG – BẢN ĐÔN AMAKONG Family Traditional Pharmacy - KHAMPHET LAOS Y Sĩ: Ông Khăm Phết Lào – Chủ thương hiệu Địa chỉ: Số nhà 286, Buôn Kô Tam, Xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 05003821143 - 0914409262 * Website: www.amakong-khamphetlao.com.vn 9. PHÒNG CHẨN TRỊ ĐÔNG Y NGUYỄN LỄ/ NGUYEN LE EASTERN MEDICINE CONSULTANCY CHAMBER Lương y: Nguyễn Lễ * Địa chỉ: Mỹ Nam, Đại Tân, Đại Lộc, Quảng Nam 10. BÀ VƯƠNG ĐẮC THỊ ẤT - CHỦ QUẢN ĐIỆN LƯU LY / MS. VUONG DAC THI AT / OWNER LU LY TEMPLE Chinh phục những khoảng cách Địa chỉ: Số 10, Lô 14B Khu ĐTM Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 11. CÔNG TY TNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG & THỦY LỢI NOUKHAM Tổng giám đốc: Ông Khamsouk Bounnaly/ Mr. Khamsouk Bounnaly - Director General Noukham Irrigation, Road and Bridge Construction Co.,Ltd 12. CÔNG TY TNH XÂY DỰNG SOMCHAN Giám đốc điều hành: Ông Somsak Xayavong/Mr. Somsak Xayavong - Managing Director Somchan Construction Company Limited 13. CÔNG TY TNH THIẾT KẾ & KHẢO SÁT B Giám đốc điều hành: Ông Dontee Luanxaytham/Mr. Dontee Luanxaytham - Managing Director B Servey and Design Co.,Ltd

12 Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC BÌNH CHỌN TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG “THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG ASEAN” NĂM 2013 ENTERPRISES AWARDED WITH “ASEAN FAMOUS TRADEMARK” AWARD IN 2013 1. CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG / HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY TGĐ: Ông Nguyễn Văn Viện Địa chỉ: Số 12 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng * Điện thoại: 0313 835 710 Fax: 0313 571053 * Website: www.sonhaiphong.com.vn 2. (NHÃN HÀNG DẠ HƯƠNG) - CÔNG TY TNH DƯỢC PHẨM HOA LINH HOA LINH PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (BRAND DA HUONG) GĐ: Ông Trần Ngọc ánh Địa chỉ: B19, D6 Khu ĐTM Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 043 7676986 – Fax: 043 7556478 3. TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM / VIETNAM RUBBER INDUSTRY GROUP Phó TGĐ: Ông Lê Minh Châu Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q. 3, Thành Phố HCM. Điện thoại: imexdept@rubbergroup.vn - Website: www.rubbergroup.vn 4. NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK) VIETNAM IMPORT-EXPORT JOINT STOCK BANK (EXIMBANK) GĐ khối VP: Ông Nguyễn Quang Độ Địa chỉ: Tầng 08 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. HCM Điện thoại: 0838 210056 – Fax: 0838216913 5. TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (PTSC) PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORPORATION (PTSC) Phó TGĐ: Ông Lê Cự Tân Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà PetroVietnam số 1 – 5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: 08 39102828 Fax: 0839102929 * Email: ptsc@ptsc.com.vn - Website:www.ptsc.com.vn 6. NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VIETNAM DEVELOPMENT & INVESTMENT JOINT STOCK BANK GĐ ban thương hiệu: Ông Trần Việt Hà Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội * Điện thoại: 0422200422 – Fax: 0422200399 7. NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABANK) / AN BINH JOINT STOCK BANK (ABANK) Chủ tịch HĐQT: Ông Vũ Văn Tiền Địa chỉ: 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM Tel: (84-8) 38 244 855 - Fax: (84-8) 38 244 856 * Website: www.abbank.vn Email:info@abbank.vn 8. TẬP ĐOÀN TÂN HIỆP PHÁT / TAN HIEP PHAT GROUP TGĐ: Ông Trần Quý Thanh Địa chỉ: 219 Đại lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương ĐT: 0650 755 356 – Fax: 0650 755 055 * Email: info@thp.com.vn - Website: www.thp.com.vn 9. (THƯƠNG HIỆU ĐẦU TRÂU) - CÔNG TY CP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN BINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY (BRAND BUFFALO HEAD) TGĐ: Ông Lê Quốc Phong Địa chỉ: C12/21 QL1A, Tân Kiên, Bình Chánh, TP. HCM * Điện thoại: 0837651191 Fax: 083 8770278*Email: phanbon@binhdien.com - Website: www.binhdien.com 10. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) SAI GON THUONG TIN JOINT STOCK BANK (SACOMBANK) TGĐ: Ông Phan Huy Khang Địa chỉ: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp. HCM * Điện thoại: 0839320420 Fax: 0839320424 * Email: info@sacombank.com - Website: www.sacombank.com.vn Chinh phục những khoảng cách

Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam 13 11. TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – TNH MTV NO. 01 BUILDING MATERIAL CORPORATION – ONE MEMBER LIMITED TGĐ: Ông Nguyễn Đức Dũng Địa chỉ: Lầu 15, Sailing Tower, 111A Pasteur, Q. 1, TP. HCM Điện thoại: 0838230809 – Fax: 0838213233 * Email: info@fico.com.vn - Website: www.fico.com.vn 12. CÔNG TY CP VINACOMODITIES / VINACOMODITIES CORPORATION TGĐ: Ông Trần Văn Toàn Địa chỉ: P. 03-11, Tầng 3 KS Sofitel Plaza, Số 1 đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 04. 3972 8699 Fax: 04.3972 8689 * Website: http://www.vinacommodities.com 13. TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP DRILING MUD CORPORATION – A MEMBER OF PETROVIETNAM TGĐ: Ông Tôn Anh Thi Địa chỉ: Tầng 6-7, tòa nhà viện dầu khí Việt Nam, 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 043 8562861 – Fax: 043 8562525 * Email: dmc@pvdmc.com.vn - Website: www.pvdmc.com.vn 14. CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM - (THƯƠNG HIỆU: VINASUN TAXI) VINASUN JOINT STOCK CORPORATION (BRAND VINASUN TAXI) CTHĐQT: Ông Đặng Phước Thành Địa chỉ: 648 Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5, TP. HCM * Điện thoại: 0838277178 – Fax: 0839526410 Email: contac@vinasuntaxi.com - Website: www.vinasuntaxi.com 15. NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM (MARITIME BANK) VIETNAM MARITIME JOINT STOCK BANK TGĐ: Atul Malik Địa chỉ: Tòa tháp A, tòa nhà Skytower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 043 9445566 – Fax: 043 7718899 Email: msb@msb.com.vn - Website: www.msb.com.vn 16. CÔNG TY TNH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC HA BAC CHEMICAL & FERTILIZER ONE MEMBER COMPANY LIMITED TGĐ: Ông Đỗ Doãn Hùng Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang * Điện thoại: 0240 3854538 Fax: 0240 3855018 * Email: Pdhabac@hn.vnn.vn - Website: www.damhabac.com.vn 17. (SẢN PHẨM SỮA ĐẬU NÀNH FAMI) - NHÀ MÁY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM - VINASOY VIETNAM SOY MILK FACTORY – VINASOY (PRODUCT FAMI) TGĐ: Ông Võ Thành Đàng Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại: 0553 719719 – Fax: 0553 810391 * Website: www.vinasoycorp.vn Chinh phục những khoảng cách 18. CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY TGĐ: Ông Nguyễn Quốc Trường Địa chỉ: Số 2 An Đà, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng * Điện thoại: 0310 640758 * Fax: 0313 640133 Email: contact@nhuatienphong.vn - Website: www.nhuatienphong.vn 19. CÔNG TY TNH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẾN TRE BEN TRE LOTTERY COMPANY LIMITED Chủ tịch, GĐ: Ông Nguyễn Khắc Vũ Địa chỉ: 20 Cách mạng tháng tám, P.3, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Điện thoại: 0753 829422 – Fax: 0753825165 * Email: xosobentre@gmail.com 20. CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI HOANG MAI CEMENT JOINT STOCK COMPANY VICEM TGĐ: Ông Nguyễn Trường Giang Địa chỉ: Thị trấn Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An * Điện thoại: 0383866170 – Fax: 0383 866648 Email: sales@ximanghoangmai.com.vn - Website: www.ximanghoangmai.com.vn

14 Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam 21. CÔNG TY CP TRAPHACO / TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY TGĐ: Ông Trần Túc Mã Địa chỉ: 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội * Điện thoại: 043 6830751 – Fax: 043 681 5079 Email: marketing@traphaco.com.vn - Website: www.traphaco.com.vn 22. (SẢN PHẨM: DÂY VÀ CÁP ĐIỆN) - CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ Tran Phu Electric Mechanical Joint Stock Company (Electric cable product) TGĐ: Ông Quản Ngọc Cường Địa chỉ: Số 41 Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội * Điện thoại: 043 8691172 – Fax: 0438691802 Email: tranphu@hn.vnn.vn - Website: www.tranphucable.com.vn 23. CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 – COFICO/ NO. 01 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY– COFICO CTHĐQT, TGĐ: Ông Lê Đăng Xu Địa chỉ: 108 Cao Thắng, P.4, Q.3, TP. HCM * Điện thoại: 0838395739 * Fax: 0838395440 Email: vgdlan@cofico.com.vn - Website: www.cofico.com.vn 24. CÔNG TY CP TậP ĐOÀN THIÊN LONG / THIEN LONG GROUP JOINT STOCK COMPANY CTHĐQT: Ông Cô Gia Thọ Địa chỉ: Lô 6-8-10-12 đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. HCM Điện thoại: 0837505555 * Fax: 083 7505577 * Email: info@thienlonggroup.com Website: www.thienlonggroup.com 25. NGÂN HàNG LIÊN DOANH LàO – VIệT (LVB) / LAOS-VIET JOINT-VENTURE BANK (LVB) Phó TGĐ: Ông Lê Công Nguyên ĐC: Số 44, Đại lộ Lanxang, Bản Hatsady, Q. Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn, Lào Tel: 856 21251418 – Fax: 856 21212197 * Email: nguyenlc@bidv.com.vn Website: www.laovietbank.com.la 26. CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ / HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY CTHĐQT, TGĐ: Ông Nguyễn Trọng Thông Địa chỉ: số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 043 8310347 – Fax: 0438355526 Email: hq@hado.com.vn - Website: www.hado.com.vn 27. NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (MHB) Cuu Long River Delta Housing Development Bank (MHB) Phó TGĐ: Bà Nguyễn Thiên Kim Địa chỉ: Số 9 Võ Văn Tần, P.6, Q. 3, TP. HCM * Điện thoại: 0839 302 501 * Fax: 0839302506 Email: webmaster@mhb.com.vn - Website: http://www.mhb.com.vn 28. CÔNG TY CP NHẤT NAM (FIVIMART) / NHAT NAM JOINT STOCK COMPANY (FIVIMART) TGĐ: Ông Nguyễn Chí Thành Địa chỉ: 15A Hàng Cót, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội * Điện thoại: 0439273778 – Fax: 0439273777 Email: fivimart@hn.vnn.vn - Website: www.fivimart.com.vn 29. CÔNG TY DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) BINH DINH MEDICAL EQUIPMENTS – PHARMACEUTICAL COMPANY (BIDIPHAR) CTHĐTV, TGĐ: Ông Nguyễn Văn Quá Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định * Điện thoại: 056 3847798 Fax: 056 3846846 * Email: info@bidiphar.com - Website: www.bidiphar.com 30. CÔNG TY CP GIẢI PHÁP THANH TOáN VIệT NAM (VNPAY) VIETNAM PAYMENT SOLUTION JOINT STOCK COMPANY (VNPAY) TGĐ: Ông Lê Tánh Địa chỉ: P.804A, Số 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội * Điện thoại: 0437764668 * Fax: 0437764666 Email: info@vnpay.vn - Website: www.vnpay.vn Chinh phục những khoảng cách

Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam 15 31. (SẢN PHẨM: DỰ ÁN CĂN HỘ SUNRISE CITY)CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NOVA NOVA REAL ESTATE INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY (SUNRISE CITY) TGĐ: Ông Bùi Thành Nhơn Địa chỉ: 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP. HCM * ĐT: 083 915 3666 – Fax: 0839 153888 Email: info@novaland.com.vn - Website: www.novaland.com.vn 32. (SẢN PHẨM TÔN MẠ KẼM VÀ TÔN MẠ MÀU)CÔNG TY TNH THÉP HOÀNG GIA PHÁT HOANG GIA PHAT STEL COMPANY LIMITED TGĐ: Ông Hoàng Bách Thảo Địa chỉ: Số 27, đường số 6, Khu CN Sóng Thần II, P. Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0650 3790277 * Fax: 0650 3790681 Email: hoanggiaphatsteel@royalsteel.net - Website: www.hoanggiaphatsteel.com 33. (SẢN PHẨM: BỔ THẬN NỮ ABIPHA) CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY - ABIPHA TGĐ: Ông Nguyễn Trường Lập Địa chỉ: Số 5, Khu liền kề 15, Khu ĐT Văn Phú, Q. Hà Đông, Hà Nội * Điện thoại: 046 3253888 Chinh phục những khoảng cách 34. CÔNG TY TNH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG VAN TUONG CONSTRUCTION INVESTMENT COMPANY LIMITED TGĐ: Thượng tá Trịnh Minh Hiếu Địa chỉ: 174 Lê Đình Lý, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng * Điện thoại: 05113 823642 – Fax: 05113 615238 35. (SẢN PHẨM: SVR3L) - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN LỢI THUAN LOI PRIVATE ENTERPRISE GĐ: Bà Trương Thị Dung Địa chỉ: Thôn Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước ĐT: 06513 820065 * Fax: 06513820170 * Email: info@thuanloirubber.com * Website: www.thuanloirubber.com 36. CÔNG TY TNH NHÀ THÉP TIỀN CHẾ ATAD ATAD PRE-ENGINERED STEL BUILDINGS COMPANY LIMITED TGĐ: Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn Địa chỉ: 595 ấp Bình Hữu II, xã Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An Điện thoại: 0723 762763 * Fax: 0723762764 * Email: sales@atad.vn - Website: www.atad.com.vn 37. CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG CENTRAL PLANT PROTECTION JOINT STOCK COMPANY NO.1 CTHĐQT, TGĐ: Ông Đặng Văn Thông Địa chỉ: 145 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội Điện thoại: 043 5331702 * Fax: 043 8572 751 * Email: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com 38. CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH THAI BINH SED JS CORPORATION TGĐ: Ông Trần Mạnh Báo Địa chỉ: Số 36, Phố Quang Trung, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình ĐT: 036 3830 613 – Fax: 036 3837 639 * Email: seeds-co@hn.vnn.vn * Website: www.thaibinhseed.com.vn 39. CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN QUỐC TẾ LÀO CAI LAO CAI INTERNATIONAL HOTEL JOINT-VENTURE COMPANY TGĐ: Ông Tan Iam Howi Địa chỉ: 88 đường Thủy Hoa, P. Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai ĐT: 0203 826668 * Fax: 0203 826768 * Email: laocaihotel@hn.vnn.vn * Website: www.laocai hotel.com 40. XÍ NGHIỆP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NATIONAL ENTERPRISE OF VETERINARY MEDICINE GĐ: Bà Nguyễn Thị Minh Ước Địa chỉ: Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Điện thoại: 0433 861337 * Fax: 0433 861799 * Website: www.vetvaco.com.vn

16 Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam 41. CÔNG TY CP MAY SƠN VIỆT (SOVITEX) / SON VIET GARMENT COMPANY (SOVITEX) TGĐ: Ông NônG Công Đông Phương Địa chỉ: 294 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. HCM Điện thoại: 0838123076 * Fax: 0838123077 * Email: info@relaxunderwwear.com Website: www.relaxunderwwear.com 42. CÔNG TY TNH THƯƠNG MẠI XD – SX HOÀNG HÀ HOANG HA PRODUCTION-CONSTRUCTION TRADING COMPANY LImited TGĐ: Ông Phạm Ngọc Hoàng Địa chỉ: QL 13, Đông Nhì, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương Điện thoại: 0854452104 – Fax: 0854452102 * Website: www.hoangha-engineering.com.vn 43. (SẢN PHẨM: CÁP) - CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CÁP QUANG VÀ THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN – TFP POST - TELECOMUNICATION TECHNOLOGY OF OPTICAL FIBER & EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY –TFP TGĐ: Ông Nguyễn Đình Giang * Địa chỉ: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội Điện thoại: 0435536969 * Fax: 0435537989 * Website: http://tfp.com.vn * Email: info@tfp.com.vn 44. (THƯƠNG HIỆU: DIBANCO) - CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN BÀN DIEN BAN GROUP JS COMPANY (BRAND: DIBANCO) TGĐ: Ông Nguyễn Hữu Trại * Địa chỉ: Cụm CN Thương Tín, Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam ĐT: 0511 3819688 * Fax: 05113819689 * Email: dibanco.us@gmail.com * Website: www.dibanco.com 45. CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN LONG AN WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY TGĐ: Ông Phạm Quốc Thắng Địa chỉ: 250 Hùng Vương, P.4, Thành phố Tân An, Long An ĐT: 0723 825114 * Fax: 0723826040 * Email: info@lawaco.com.vn * Website: www.lawaco.com.vn 46. CTY TNH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI TÍN / DAI TIN DENTAL EQUIPMENTS COMPANY LIMITED GĐ: Ông Nguyễn Văn Thuận ĐC: Số 13 Lô 1B Trung Yên 7, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội * ĐT: 043 7676568 * Fax: 043 7676996 47. CÔNG TY CỔ PHẦN BAGICO / BAGICO JOINT STOCK COMPANY Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thành Thực Địa chỉ: Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang Điện thoại: 0240 3874288 Fax: 0240 3874262 48. (THƯƠNG HIỆU VINASED) - CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG VIETNAM NATIONAL SED JOINT STOCK CORPORATION TGĐ: Bà Trần Kim Liên Địa chỉ: Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 043 8523294 – Fax: 0438527996 * Email: nsc@vinaseed.com.vn * Website: www.vinaseed.com.vn 49. CÔNG TY TNH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG THANG LONG ACCURACY ENGINERING COMPANY LIMITED CT HĐTV: Ông Vũ Đình Hồng Địa chỉ: Lô A2 CN7 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 04 3780 5067 * Fax: 04 3765 0119 50. CÔNG TY TNH THIÊN NGỌC MINH UY / THIEN NGOC MINH UY COMPANY LIMITED Phó GĐ: Lê Thị Phương Thảo Địa chỉ: 15 Ngõ 251 Mai Dịch, P. Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 51. (SẢN PHẨM:KEM DƯỠNG DA SỨ TIÊN) CÔNG TY TNH SẢN XUẤT MỸ PHẨM ANH ĐÀO ANH DAO COSMETICS PRODUCTION COMPANY LIMITED (PRODUCT SU TIEN SKIN CARE) CTHĐQT, GĐ: Bà Phạm Thị Đào ĐC: 1/18D Chi Lăng, P. Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, T. Kiên Giang * ĐT: 0773 877900 – Fax: 0773 877900 Email: anhdaosutien@yahoo.com.vn - Website: www.sutien.vn Chinh phục những khoảng cách

Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam 17 Chinh phục những khoảng cách 52. CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TUẤN HÙNG TUAN HUNG TECHNOLOGY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY CTHĐQT: Ông Lê Xuân Hùng Địa chỉ: 91 Đê La Thành, Q. Đống Đa, Hà Nội * Điện thoại: 0462732809 – Fax: 043 5738948 Email: tuanhungpools@gmail.com - Website: www.beboituanhung.com 53. THUỐC GIA TRUYỀN AMAKONG – KHĂM PHẾT LÀO AMAKONG FAMILY TRADITIONAL PHARMACY - KHAMPHET LAOS Y Sĩ: Ông Khăm Phết Lào – Chủ thương hiệu Địa chỉ: Số nhà 286, Buôn Kô Tam, Xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 05003821143 - 0914409262* Website: www.amakong-khamphetlao.com.vn 54.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ / RED STAR UNIVERSITY Hiệu trưởng: Ts. Vũ Thanh Chương Địa chỉ: Số 24 Thái Học II, P. Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương ĐT: 03203882269 * Fax: 03203882921 * Email: info@saodo.edu.vn * Website: www.saodo.edu.vn 55. ĐIỆN LƯU LY - CHỦ QUẢN: BÀ VƯƠNG ĐẮC THỊ ẤT Owner Luu Ly Temple - Owner Ms. Vuong Dac Thi At Địa chỉ: Số 10, Lô 14B Khu ĐTM Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 56. CÔNG TY CP KIM KHÍ VIỆT THÁI / VIET-THAI MECHANICS JOINT STOCK COMPANY GĐ: Ông Chu Văn Ân Địa chỉ: Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội * ĐT: 0433 928545 * Fax: 0433 673125 Email: thepvietthaihn@gmail.com * Website: www.vietthaibhp.com.vn 57. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) / SAIGON COMERCIAL JS BANK (SCB) TGĐ: Ông Lê Khánh Hiền Địa chỉ: 927 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5, TP. HCM Điện thoại: 0839230666 – Fax: 0839225888 * Email: scb@scb.com.vn - Website: www.scb.com.vn 58. TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM GAS CORPORATION – JOINT STOCK COMPANY TGĐ: Ông Đỗ Khang Ninh Địa chỉ: 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM ĐT: 083 7816777 * Fax: 0837815666 * Email: pvgas@pvgas.com.vn * Website: www.pvgas.com.vn 59. CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VINACONEX (VIWASUPCO) VINACONEX CLEAN WATER JOINT STOCK COMPANY (VIWASUPCO) TGĐ: Ông Nguyễn Văn Tốn Địa chỉ: xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình * Điện thoại: 0218 3840146 Fax: 02183840148 * Email: viwasupco@gmail.com * Website: www.viwasupco.com.vn 60. (THƯƠNG HIỆU CMC SOFT) - CÔNG TY TNH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC CMC SOFTWARE SOLUTION COMPANY LIMITED (BRAND CMC SOFT) TGĐ: Ông Hoàng Ngọc Hùng Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà CMC, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 043 9439066 * Fax: 0439439067 * Email: cmcsoftinfo@cmc.com.vn * Website: www.cmcsoft.com 61. TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I (CIENCO 1) CIVIL ENGINERING CONSTRUCTION CORPORATION NO. I (CIENCO 1) TGĐ: Ông Cấn Hồng Lai Địa chỉ: 623 Đê La Thành, Q. Ba Đình, Hà Nội * Tel: (84-4) 383.50930 * Fax: (84-4) 37721232 Email : cienco1@hn.vnn.vn - Website: www.cienco1.com 62. CÔNG TY CP ACECOOK VIỆT NAM / ACECOOK VIET NAM JOINT STOCK COMPANY TGĐ: Ông Kaji Wara Junichi Địa chỉ: Lô II-3, đường số 11, Khu CN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM ĐT: 083 8154064 * Fax: 083 8154067 * Email: acecookvietnam@vnn.vn * Website: www.acecookvietnam.com

18 Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam 63. (SẢN PHẨM: E-PARTNER VÀ CREMIUM) NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – TRUNG TÂM THẺ VIETNAM JOINT STOCK COMERCIAL BANK FOR INDUSTRY & TRADE - CARD CENTER (PRODUCT: E-PARTNER AND CREMIUM CARD) GĐ: Ông Phạm Văn Khoa Địa chỉ: Khu Nội chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội * Điện thoại: 0435586666 * Fax: 043 5578860 Email: cardcenter@vietinbank.vn - Website: www.vietinbank.vn/card/ 64. CÔNG TY TNH XUẤT NHẬP KHẨU MEKONG LÀO MEKONG LAO IMPORT-EXPORT CO., LTD 65. CÔNG TY TNH XÂY DỰNG INTHASENG INTHASENG CONSTRUCTION CO.,LTD 66. CTY TNH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP & XUẤT NHẬP KHẨU IMPORT - EXPORT AGRICULTURAL MANUFACTURING PROMOTION HOUAPHAN DEVELOPMENT CO.,LTD CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG “NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI” NĂM 2013 INDIVIDUALS AWARDED WITH “EXCELLENT MANAGER IN RENEWAL TIME” AWARD IN 2013 1. ÔNG NGUYỄN VĂN VIỆN - TGĐ CÔNG TY CP SƠN HẢI PHÒNG MR. NGUYEN VAN VIEN - DIRECTOR GENERAL HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Số 12 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng * ĐT: 0313 835 710 – Fax: 0313 571053 2. ÔNG NGHIÊM SỸ MINH - TGĐ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI MR. NGHIEM SY MINH - DIRECTOR GENERAL HANOI CONSTRUCTION CORPORATION Địa chỉ: 57 Quang Trung, Q. Hà Bà Trưng, Hà Nội * Điện thoại: 043 9439095 – Fax: 0439439521 3. ÔNG ĐẶNG PHƯỚC THÀNH - CTHĐQT CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM MR. DANG PHUOC THANH - CEO VINASUN CORPORATION Địa chỉ: 648 Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5, TP. HCM * Điện thoại: 0838277178 – Fax: 0839526410 4. ÔNG NGUYỄN QUỐC DANH - CHỦ TỊCH, GĐ CÔNG TY TNH MTV DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (SASCO) MR. NGUYEN QUOC DANH - CEO-DIRECTOR SOUTHERN AIRPORTS SERVICES ONE MEMBER COMPANY LIMITED (SASCO) Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Tân Sơn nhất, P. 2, Quận Tân Bình, TP. HCM Điện thoại: 0838448358 – Fax: 0838447812 5. ÔNG ĐỖ DOÃN HÙNG - TGĐ CÔNG TY TNH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC MR. DO DOAN HUNG DIRECTOR GENERAL HA BAC CHEMICAL & FERTILIZER ONE MEMBER COMPANY LIMITED Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang Điện thoại: 0240 3854538 * Fax: 0240 3855018 6. BÀ PHAN THỊ MINH TÂM - CTHĐQT, TGĐ CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPHARCO – TENAMYD MS. PHAN THI MINH TAM - CEO-DIRECTOR GENERAL MEDIPHARCO-TENAMYD CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Trường Tộ, TP. HUẾ * Điện thoại: 0543 822701* Fax: 0543 826077 Email: mediphar@dng.vnn.vn - Website: www.mediphar 7. ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ - TGĐ TỔNG CTY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNH MỘT THÀNH VIÊN MR. NGUYEN VAN THO - DIRECTOR GENERAL SAIGON INDUSTRIAL CORPORATION – ONE MEMBER LIMITED Địa chỉ: 11/121 Lê Đức Thọ, P. 17, Q. Gò Vấp, Tp. HCM * Điện thoại: 0838941072 – Fax: 0838941073 8. ÔNG LƯU VĂN QUẢNG - CTHĐTV, TGĐ - TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC MR. LUU VAN QUANG- CEO-DIRECTOR GENERAL – NORTH VIETNAM MARITIME SAFETY CORPORATION Địa chỉ: Số 01 lô 11A đường Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, TP. Hải Phòng Điện thoại: 0313 550517 * Fax: 0313 550797 Chinh phục những khoảng cách

Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam 19 9. ĐẠI TÁ ĐÀO HỮU KHANH - PHÓ TGĐ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ COLONEL DAO HUU KHANH - VICE DIRECTOR GENERAL HA DO GROUP JS COMPANY Địa chỉ: số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội * Điện thoại: 043 8310347 * Fax: 0438355526 10. ÔNG NGUYỄN ĐỨC HOÀNG - TGĐ CÔNG TY CP GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI – TUIDONAI MR. NGUYEN DUC HOANG - DIRECTOR GENERAL DONG NAI TILE BRICK JS COMPANY – TUIDONAI Địa chỉ: 119 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Q. 1, Tp. HCM * Điện thoại: 0838 228124 – Fax: 0838 242493 11. ÔNG NGUYỄN LỘC - TGĐ CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI) MR. NGUYEN LOC - DIRECTOR GENERAL VIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION (CADIVI) Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP. HCM * Điện thoại: 0838292971 – Fax: 0838299437 12. ÔNG NGUYỄN VĂN QUÁ - CTHĐTV, TGĐ CÔNG TY DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) MR. NGUYEN VAN QUA - CEO-DIRECTOR GENERAL BINH DINH MEDICAL EQUIPMENTS – PHARMACEUTICAL COMPANY (BIDIPHAR) Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định * Điện thoại: 056 3847798 * Fax: 056 3846846 Email: info@bidiphar.com - Website: www.bidiphar.com 13. ÔNG TRẦN QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT, GĐ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN LA MR. TRAN QUOC HOI - CEO- DIRECTOR SON LA CONSTRUCTIONAL CONSULTANCY JS COMPANY Địa chỉ: Số 39 đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La, Tỉnh Sơn La * Điện thoại: 0223 852278 – Fax: 0223852266 14. ÔNG TAN IAM HOWI - TGĐ CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN QUỐC TẾ LÀO CAI MR. TAN IAM HOWI - DIRECTOR GENERAL LAO CAI INTERNATIONAL HOTEL JOINT VENTURE COMPANY Địa chỉ: 88 đường Thủy Hoa, P. Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 826668 * Fax: 0203 826768 * Email: laocaihotel@hn.vnn.vn - Website: www.laocai hotel.com 15. ÔNG LÊ HỮU HOÀNG - CHỦ TỊCH, TGĐ CÔNG TY TNH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA MR. LE HUU HOANG - CEO-DIRECTOR GENERAL KHANH HOA SALANGANES NEST COMPANY Địa chỉ: 248 Thống nhất, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa ĐT: 058. 3822472 * Fax: 058. 3829267 * Emai: yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn * Website: yensaokhanhhoa.com.vn 16. ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH - CTHĐTV, TGĐ CTY TNH MTV VẬT LIỆU XD XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG MR. NGUYEN TUAN ANH - CEO-DIRECTOR GENERAL - DA NANG HOUSE BUSINES & CONSTRUCTION BUILD-ING MATERIAL COMPANY LIMITED Địa chỉ: Số 158 đường Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng Điện thoại: 0511 3821968 * Fax: 0511 3897548 * Email: tuananh_vlxd@yahoo.com 17. ÔNG NGUYỄN HÙNG VIỆT - TGĐ CÔNG TY TNH MTV CẢNG HẢI PHÒNG MR. NGUYEN HUNG VIET - DIRECTOR GENERAL HAI PHONG SEAPORT COMPANY LIMITED Địa chỉ: Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng ĐT: 0313 551706 * Fax: 0310 552049 * Email: haiphongport@hn.vnn.vn * Website: www.haiphongport.com.vn 18. BÀ ĐẶNG HUỲNH ỨC MY - CTHĐQT CÔNG TY CP BOURBON TÂY NINH MS. DANG HUYNH UC MY - CEO BOURBON TAY NINH JS COMPANY Địa chỉ: Xã Tân hưng, huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh * Điện thoại: 0663 753259 – Fax: 0663839834 19. ÔNG NGUYỄN THANH PHƯƠNG - CHỦ TỊCH, TGĐ CÔNG TY TNH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM MR. NGUYEN THANH PHUONG - CEO-DIRECTOR GENERAL KON TUM LOTTERY COMPANY LIMITED Địa chỉ: 198 Bà Triệu, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum Điện thoại: 0603 862323 * Fax: 0603 862323 * Email: tochucxskontum@yahoo.com.vn 20. ÔNG TRẦN VĂN THÀNH - P.CTHĐQT, TGĐ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA MR. TRAN VAN THANH - VICE CEO-DIRECTOR GENERAL SON LA SUGAR CANE JS COMPANY Địa chỉ: Tiểu khu I, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La ĐT: 0223 843274 – Fax: 0223 843406 * Email: slsmiaduongsonla@gmail.com - Website: www.sonla.thv.vn 21.ÔNG HÀNG PHI QUANG - TGĐ CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM MR. HANG PHI QUANG - DIRECTOR GENERAL SOUTHERN SED JS COMPANY Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, TP. HCM * Điện thoại: 0838442414 * Fax: 0838442387 22. ÔNG ĐẬU QUANG LÀNH - CHỦ TỊCH, TGĐ CÔNG TY TNH MTV TỔNG CÔNG TY 28 MR. DAU QUANG LANH - CEO-DIRECTOR GENERAL NO. 28 CORPORATION COMPANY LIMITED Địa chỉ: 03 Nguyễn Oanh, P. 10, Quận Gò Vấp, Tp. HCM * Điện thoại: 0838942238 – Fax: 0838943053 23. ÔNG THÂN HÓA - CTHĐQT, GĐ CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 545 MR. THAN HOA - CEO-DIRECTOR 545 WORKS CONSTRUCTION JS COMPANY Địa chỉ: 324 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng * Điện thoại: 0511 3642944 Chinh phục những khoảng cách

20 Cẩm nang Doanh nghiệp Việt Nam 24. ÔNG LÊ MINH TÂM - TGĐ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG MR. LE MINH TAM - DIRECTOR GENERAL MAYBANK KIM ENG SECURITIES JS COMPANY Địa chỉ: Lầu 1, 255 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP. HCM * Điện thoại: 0844555888 – Fax: 0838386639 25. ÔNG NGUYỄN PHI HÙNG - CTHĐQT, TGĐ CÔNG TY CP VIỆT REN MR. NGUYEN PHI HUNG - CEO-DIRECTOR GENERAL VIET REN JS COMPANY Địa chỉ: 242 Quốc lộ 9, Tp. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị * Điện thoại: 052211052 – Fax: 0533856777 26. ÔNG ĐOÀN DANH TUẤN - TGĐ CÔNG TY TNH THƯƠNG MẠI THÉP TOÀN THẮNG MR. DOAN DANH TUAN - DIRECTOR GENERAL TOAN THANG STEL TRADING COMPANY LIMITED Địa chỉ: 8/24 Nguyễn Đình Khơi, P.4, Q. Tân Bình, TP. HCM Điện thoại: 0838 443304 * Fax: 0838 456092 * Website: www.theptoanthang.com.vn 27. BÀ NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG - GĐ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH MS. NGUYEN THI THANH HUONG - DIRECTOR QUANG BINH IMPORT-EXPORT JS COMPANY Địa chỉ: Số 23 Lô 01, khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng * Điện thoại: 031 626 3333 Fax: 0313 293979 * Email: huong.nguyen@quangbinhjsc.com.vn * Website: www.quangbinhjsc.com.vn 28. ÔNG HOÀNG VĂN TẠI - TGĐ CÔNG TY CP PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN MR. HOANG VAN TAI - DIRECTOR GENERAL VANDIEN FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY (VAFCO) Địa chỉ: Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội * Điện thoại:043 6884489 * Fax: 043 688 4277 29. ÔNG NGUYỄN VĂN TOÀN - TGĐ CÔNG TY TNH KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT – TRUNG MR. NGUYEN VAN TOAN - DIRECTOR GENERAL VIETNAM – CHINA MINERAL & METALLURGY COMPANY LIMITED ĐC: Đại Lộ Trần Hưng Đạo, P. Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai * ĐT: 0203 837885 – Fax: 0203 830345 30. ÔNG LÊ VĂN TUẤN - TGĐ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11 THĂNG LONG MR. LE VAN TUAN - DIRECTOR GENERAL THANG LONG DA RIVER 11 JS COMPANY Địa chỉ: BT03-VT24 Khu Đô Thị Mới Xa La, Q. Hà Đông, Hà Nội * Điện thoại: 0422 463212 * Fax: 0433 554511 31. ÔNG LÊ PHÚC THÀNH - TGĐ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT MR. LE PHUC THANH - DIRECTOR GENERAL VIET INDUSTRIAL GROUP JS COMPANY Trụ Sở: P.801 Tòa Nhà SILVER WINGS, Số 137A Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội ĐT: (84-4) 22.207.918 * Fax: (84-4) 22.207.919 * Email: info@cnvgroup.com.vn * Website: http://cnvgroup.com.vn 32. ÔNG TRẦN HỮU KHẢI - PHÓ TGĐ CÔNG TY TNH TIẾP VẬN SITC – ĐÌNH VŨ MR. TRAN HUU KHAI - VICE DIRECTOR GENERAL DINH VU – SITC LOGISTICS SHIPING COMPANY LIMITED Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, P. Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng ĐT: 0313 260002 * Fax: 0313 260110 * Email: trankhai@sitc-dinhvu.com * Website: www.sitc-dinhvu.com 33. ÔNG TRẦN ĐÌNH PHÚ - TGĐ TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN – TNH MỘT THÀNH VIÊN MR. TRAN DINH PHU - DIRECTOR GENERAL SAIGON WATER SUPPLY CORPORATION – ONE MEMBER LIMITED Địa chỉ: Số 01 Công trường Quốc tế, P. 6, Q.3, TP. HCM Điện thoại: 0838291777 * Fax: 0838241644 * Email: vp-sawaco@vnn.vn - Website: www.sawaco.com.vn 34. ÔNG CHUNG VĂN MINH - GĐ CÔNG TY TNH MTV CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TƯỜNG MR. CHUNG VAN MINH - DIRECTOR KIEN TUONG ENVIRONMENT & WATER SUPPLY COMPANY LIMITED Địa chỉ: 170 Bạch Đằng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An * Điện thoại: 0723 841246 – Fax: 0723 842152 35. PGS.TSKH HÀ MINH HÒA - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ ASO. PROF. DR. HA MINH HOA - DIRECTOR INSTITUTE OF GEODESY AND CARTOGRAPHY Địa chỉ: Sô 479 đường Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 0437561155 * Fax: 0437540186 * Email: vkhddbd@vigac.vn - Website: www.vigac.vn 36. PGS.TS TRẦN THỊ VIỆT TRUNG - TBT, GĐ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ASO. PROF. DR. TRAN THI VIET TRUNG - EDITOR I

Add a comment

Related pages

Cẩm nang Bỏ túi về Người tiêu dùng Việt Nam năm 2014

Cẩm nang Bỏ túi về Người tiêu dùng Việt Nam 2014 ... của các doanh nghiệp. Với hơn 65% dân số Việt Nam sống tại ...
Read more

sách cẩm nang nghiệp vụ kế toán ngân hàng năm 2014

sách cẩm nang nghiệp vụ kế toán ngân hàng năm 2014 cập nhật thông tư 38/2013/TT/NHNN, sách cẩm nang nghiệp vụ kế toán ngân ...
Read more

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 2014

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH ... nxb tài chính btc » CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 2014 ... ngữ anh việt năm ...
Read more

cẩm nang nghiệp vụ kế toán trưởng doanh nghiệp 2014 mới ...

cẩm nang nghiệp vụ kế toán trưởng doanh ... toán việt nam; ... 2016 chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014
Read more

CẨM NANG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG NĂM 2014

CẨM NANG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG NĂM 2014. CẨM NANG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ... Sách Kế Toán Doanh Nghiệp; ... kế toán Việt Nam;
Read more

CẨM NANG NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU - QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ...

sách chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ anh việt năm 2015 200/2014 ... doanh nghiệp việt nam ... việt nam 2015 cẩm nang ...
Read more

Cẩm nang chuyển nhà - chuyennhathanhhung.com

Cẩm nang chuyển nhà. Kinh ... Tháng 8 năm 2014 ... Hãng taxi tải Thành Hưng tự hào là công ty chuyển nhà uy tín chuyên nghiệp số ...
Read more

Cẩm nang kinh doanh online | Facebook

Cẩm nang kinh doanh online cho người mới đắt đầu. ... Top 10 công ty thiết kế web uy tín hàng đầu Việt Nam ...
Read more

danh bạ doanh nghiệp việt nam 2014 mới nhất

danh bạ doanh nghiệp việt nam 2014 mới nhất còn gọi là danh bạ điện thoại các doanh nghiệp việt nam ... doanh nghiệp năm 2014;
Read more