BYOD - Корпоративни политики при използването на лични интелигентни устройства в работата.

60 %
40 %
Information about BYOD - Корпоративни политики при използването на лични интелигентни...
Business & Mgmt

Published on March 6, 2014

Author: zstoichev

Source: slideshare.net

Description

Все повече служители идват на работа със собствените си смартфони и таблети и питат за достъп до корпоративни данни, приложения и мрежи. Каква би била позицията на ИТ директора?

Корпоративни политики при използването на лични интелигентни устройства в работата Здравко Стойчев, CISM CRISC 27 февр. 2014, CIO клуб, София

Накратко

Предизвикателството Донеси свое устройство (BYOD) възниква в резултат на:  Все по-размитата линия между професионалния и личния живот;  Фокусиране дизайна на ИТ продукти и услуги към крайния потребител. Все повече служители идват на работа със собствените си смартфони и таблети и питат за достъп до корпоративни данни, приложения и мрежи.  Каква би била позицията на ИТ директора?

Реакцията Позицията на ИТ директорите е различна според това дали те обезкуражават / позволяват / насърчават BYOD сред служителите си. Различни подходи при имплементиране на BYOD:  Консервативен: Само каквото ти даваме!  Хибриден: Избери си устройство, но...  Либерален: Донеси свое устройство 

Стратегия за BYOD  BYOD набра инерция и се превръща в стандарт. Но какви трябва да са политиките, аспектите по сигурността, ползите и инфраструктурата.  Всяка организация трябва да определи свой ​собствен път и много ИТ екипи вече им се налага да работят с мобилна среда със смесена собственост.  Не е просто въпрос на технология, но и на политики и корпоративна култура. Дори и да не приемете BYOD сега, трябва ви план за справяне с него. Но защо да го правим? Какви са ползите?

Защо да го правим? BYOD се случва предимно поради предпочитанията на потребителя – това най-вероятно вече е факт при вас, така че трябва да действате. Какви са ползите?  Намаляване на разходите;  Увеличени продуктивност, опит и задоволеност;  Повишена лична отговорност;  Бързо възприемане на нови технологии;  Иновативност и подпомагане на бизнеса.

Изграждане на стратегия  Какви устройства и ОС ще се потдържат?  Кой ще е собственик на устройството?  Кой ще притежава SIM картата и номера?  Кой ще може да се възползва?  Каква мрежова сигурност ще има?  Управление на приложенията?  Кой ще ви спонсорира на бизнес ниво?  Имате ли нужните инструменти и ресурси?  и т.н.

Поглед отгоре % от запитаните 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ще приемат BYOD в близко бъдеще Активно потдържат и насърчават BYOD BYOD е неизбежно, одобрено или не BYOD се блокира предимно от големи организации. Докато 12% не планират да разрешат лични устройства в работата в близко бъдеще, тази цифра пада на 7% за малки организации. Източник: Infosecurity-Magazine

Поглед отгоре % от запитаните 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ще ограничат използването на лични у-ва Същото, но ще приложат строги забрани Биха одобрили използването на лични у-ва Цели 10% са изпитали критично изтичане на информация в резултат на загуба или кражба на мобилно у-во. Използването на лични у-ва е естествен процес, но възможните опасности се игнорират. Източник: Infosecurity-Magazine

“Донеси свое устройство.”

Донеси свое устройство  Служителите закупуват устройство по техен избор и плащат за договора, като притежават SIM картата и номера (и получават компенсация);  ИТ трябва да предприемат необходимите мерки за осигуряване на корпоративни данни, приложения и свързаност на тези устройства. Една от възможностите е да се създаде среда, "пясъчник", където потребителите могат да получат достъп до корпоративни приложения, но без да ги отварят към външния свят.

Донеси свое устройство  Плюсове:  Лесно за имплементиране;  Минимизиране на разходите, вкл. за разговори;  Максимална продуктивност и задоволеност.  Минуси:  Приемливо използане и юридическа отговорност;  Несъответствие, изтриване на лични данни;  Сигурност, достъп до корпоративната мрежа;  Потдръжка и съвместимост с бизнеса;  Скъпи телефонни разговори.

“Избери си устройство.”

Избери си устройство  Служителите избират устройство по техен избор или от списък с препоръчани такива, но не притежават SIM картата и номера;  Предоставя гъвкавост за избор на устройство, като в същото време позволява на организацията да управлява сигурността и разходите. Предлага решение, което отговаря на нуждите както на компанията, така и на служителите.

Избери си устройство  Плюсове:  Предлага избор на устройство;  По-голям контрол – SIM, номер, договор;  Минимизиране на разходите за разговори;  По-лесно за управление, корпоративен договор.  Минуси:  Защита на личните данни;  Тежест върху ИТ, потдръжка;  Разходи за обновяване на устройствата;  Приемливо използване (MDM).

“Взимаш, каквото ти даваме.”

Взимаш, каквото ти даваме  Обезкуражава, вместо да възприеме BYOD, като приоритезира защитата на мрежата и данните пред продуктивността и удовлетвореността;  Служителите получават служебни сутройства, SIM карти и договори, като използването на лични устройства не е позволено. Служителите може да получат най-новите и модерни устройства, но в резултат на бизнес решения, а използването за лични цели ще бъде стриктно контролирано.

Взимаш, каквото ти даваме  Плюсове:  Всичко е по старо му – но пък удобно за ИТ.  Минуси:  Консервативен подход – игнорира проблема;  Възможност за инциденти по сигурността;  Минимални продуктивност и задоволеност. При много компании е възможно да се имплементира добра политика за мобилна сигурност, без да се използва система за управление на устройствата (MDM).

“Прави каквото ти казвам, а не каквото правя” !?

Изводи  Първата стъпка е да разберем как служителите трябва и искат да работят;  Успешното приемане на BYOD зависи от степента на предварителна подготовка;  Дългосрочната устойчивост ще зависи от текущото ниво на продуктивност.  Основната цел е да “въоръжим” служителите с (1)подходящите устройства, (2)възможности за свързаност и (3)функционалност, за да си вършат работата, но според одобрените разходи и по сигурен, надежден начин.

Благодаря! Информация за контакти: Здравко Стойчев, CISM CRISC zs [at] dakospace.net CISO, Алфа Банка – България http://twitter.com/zdravkos В презентацията са използвани извадки от: Azzurri, Infosecurity-Magazine, TechTarget

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Полупроводниково (статично ...

За устройства, при които ... при използването на ... работата на ...
Read more

Как „Носете си собствени ...

... е революция в ... от използването на лични мобилни устройства на едно ...
Read more

Настолни компютри на HP

... на Windows. За устройства с ... в магазина на ... използването на ...
Read more

Преносими компютри ...

... в режим на ... в магазина на Windows. За устройства с Windows 8 ... използването на ...
Read more

CompTIA развенчава митовете за BYOD ...

CompTIA развенчава митовете за BYOD Идеята на концепцията ... че в зависимост от ...
Read more

Samsung GALAXY S II - Electronics & Appliances: Tablets ...

... който намалява използването на ... работата на ... за лични и корпоративни ...
Read more

Creative Cloud за екипи | Adobe Creative Cloud за ...

Създадено за ускоряване на работата ... в Adobe Stock, са на ... използването на ...
Read more

Samsung Galaxy S3 | SAMSUNG Smartphones

Разделното събиране и рециклиране на батерии при ... политики byod ... Използването на ...
Read more