BYOD - Корпоративни политики при използването на лични интелигентни устройства в работата.

50 %
50 %
Information about BYOD - Корпоративни политики при използването на лични интелигентни...
Business & Mgmt

Published on March 6, 2014

Author: zstoichev

Source: slideshare.net

Description

Все повече служители идват на работа със собствените си смартфони и таблети и питат за достъп до корпоративни данни, приложения и мрежи. Каква би била позицията на ИТ директора?

Корпоративни политики при използването на лични интелигентни устройства в работата Здравко Стойчев, CISM CRISC 27 февр. 2014, CIO клуб, София

Накратко

Предизвикателството Донеси свое устройство (BYOD) възниква в резултат на:  Все по-размитата линия между професионалния и личния живот;  Фокусиране дизайна на ИТ продукти и услуги към крайния потребител. Все повече служители идват на работа със собствените си смартфони и таблети и питат за достъп до корпоративни данни, приложения и мрежи.  Каква би била позицията на ИТ директора?

Реакцията Позицията на ИТ директорите е различна според това дали те обезкуражават / позволяват / насърчават BYOD сред служителите си. Различни подходи при имплементиране на BYOD:  Консервативен: Само каквото ти даваме!  Хибриден: Избери си устройство, но...  Либерален: Донеси свое устройство 

Стратегия за BYOD  BYOD набра инерция и се превръща в стандарт. Но какви трябва да са политиките, аспектите по сигурността, ползите и инфраструктурата.  Всяка организация трябва да определи свой ​собствен път и много ИТ екипи вече им се налага да работят с мобилна среда със смесена собственост.  Не е просто въпрос на технология, но и на политики и корпоративна култура. Дори и да не приемете BYOD сега, трябва ви план за справяне с него. Но защо да го правим? Какви са ползите?

Защо да го правим? BYOD се случва предимно поради предпочитанията на потребителя – това най-вероятно вече е факт при вас, така че трябва да действате. Какви са ползите?  Намаляване на разходите;  Увеличени продуктивност, опит и задоволеност;  Повишена лична отговорност;  Бързо възприемане на нови технологии;  Иновативност и подпомагане на бизнеса.

Изграждане на стратегия  Какви устройства и ОС ще се потдържат?  Кой ще е собственик на устройството?  Кой ще притежава SIM картата и номера?  Кой ще може да се възползва?  Каква мрежова сигурност ще има?  Управление на приложенията?  Кой ще ви спонсорира на бизнес ниво?  Имате ли нужните инструменти и ресурси?  и т.н.

Поглед отгоре % от запитаните 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ще приемат BYOD в близко бъдеще Активно потдържат и насърчават BYOD BYOD е неизбежно, одобрено или не BYOD се блокира предимно от големи организации. Докато 12% не планират да разрешат лични устройства в работата в близко бъдеще, тази цифра пада на 7% за малки организации. Източник: Infosecurity-Magazine

Поглед отгоре % от запитаните 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ще ограничат използването на лични у-ва Същото, но ще приложат строги забрани Биха одобрили използването на лични у-ва Цели 10% са изпитали критично изтичане на информация в резултат на загуба или кражба на мобилно у-во. Използването на лични у-ва е естествен процес, но възможните опасности се игнорират. Източник: Infosecurity-Magazine

“Донеси свое устройство.”

Донеси свое устройство  Служителите закупуват устройство по техен избор и плащат за договора, като притежават SIM картата и номера (и получават компенсация);  ИТ трябва да предприемат необходимите мерки за осигуряване на корпоративни данни, приложения и свързаност на тези устройства. Една от възможностите е да се създаде среда, "пясъчник", където потребителите могат да получат достъп до корпоративни приложения, но без да ги отварят към външния свят.

Донеси свое устройство  Плюсове:  Лесно за имплементиране;  Минимизиране на разходите, вкл. за разговори;  Максимална продуктивност и задоволеност.  Минуси:  Приемливо използане и юридическа отговорност;  Несъответствие, изтриване на лични данни;  Сигурност, достъп до корпоративната мрежа;  Потдръжка и съвместимост с бизнеса;  Скъпи телефонни разговори.

“Избери си устройство.”

Избери си устройство  Служителите избират устройство по техен избор или от списък с препоръчани такива, но не притежават SIM картата и номера;  Предоставя гъвкавост за избор на устройство, като в същото време позволява на организацията да управлява сигурността и разходите. Предлага решение, което отговаря на нуждите както на компанията, така и на служителите.

Избери си устройство  Плюсове:  Предлага избор на устройство;  По-голям контрол – SIM, номер, договор;  Минимизиране на разходите за разговори;  По-лесно за управление, корпоративен договор.  Минуси:  Защита на личните данни;  Тежест върху ИТ, потдръжка;  Разходи за обновяване на устройствата;  Приемливо използване (MDM).

“Взимаш, каквото ти даваме.”

Взимаш, каквото ти даваме  Обезкуражава, вместо да възприеме BYOD, като приоритезира защитата на мрежата и данните пред продуктивността и удовлетвореността;  Служителите получават служебни сутройства, SIM карти и договори, като използването на лични устройства не е позволено. Служителите може да получат най-новите и модерни устройства, но в резултат на бизнес решения, а използването за лични цели ще бъде стриктно контролирано.

Взимаш, каквото ти даваме  Плюсове:  Всичко е по старо му – но пък удобно за ИТ.  Минуси:  Консервативен подход – игнорира проблема;  Възможност за инциденти по сигурността;  Минимални продуктивност и задоволеност. При много компании е възможно да се имплементира добра политика за мобилна сигурност, без да се използва система за управление на устройствата (MDM).

“Прави каквото ти казвам, а не каквото правя” !?

Изводи  Първата стъпка е да разберем как служителите трябва и искат да работят;  Успешното приемане на BYOD зависи от степента на предварителна подготовка;  Дългосрочната устойчивост ще зависи от текущото ниво на продуктивност.  Основната цел е да “въоръжим” служителите с (1)подходящите устройства, (2)възможности за свързаност и (3)функционалност, за да си вършат работата, но според одобрените разходи и по сигурен, надежден начин.

Благодаря! Информация за контакти: Здравко Стойчев, CISM CRISC zs [at] dakospace.net CISO, Алфа Банка – България http://twitter.com/zdravkos В презентацията са използвани извадки от: Azzurri, Infosecurity-Magazine, TechTarget

Add a comment

Related presentations

Related pages

Полупроводниково (статично ...

За устройства, при които ... при използването на ... работата на ...
Read more

Как „Носете си собствени ...

... е революция в ... от използването на лични мобилни устройства на едно ...
Read more

Настолни компютри на HP

... на Windows. За устройства с ... в магазина на ... използването на ...
Read more

Преносими компютри ...

... в режим на ... в магазина на Windows. За устройства с Windows 8 ... използването на ...
Read more

CompTIA развенчава митовете за BYOD ...

CompTIA развенчава митовете за BYOD Идеята на концепцията ... че в зависимост от ...
Read more

Samsung GALAXY S II - Electronics & Appliances: Tablets ...

... който намалява използването на ... работата на ... за лични и корпоративни ...
Read more

Creative Cloud за екипи | Adobe Creative Cloud за ...

Създадено за ускоряване на работата ... в Adobe Stock, са на ... използването на ...
Read more

Samsung Galaxy S3 | SAMSUNG Smartphones

Разделното събиране и рециклиране на батерии при ... политики byod ... Използването на ...
Read more