Business is great come to the uk - you're welcome pol

67 %
33 %
Information about Business is great come to the uk - you're welcome pol

Published on February 26, 2014

Author: ukinpoland

Source: slideshare.net

Biznes jest GREAT Przyjedź do Wielkiej Brytanii Czekamy na Ciebie 1 Presentation title - edit in the Master slide

Wielka Brytania oferuje: Dostęp do jednego z wiodących rynków UE oraz do rynków światowych; znaczące wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności oraz szkolenie personelu 2 Obszerną bazę wykwalifikowanych pracowników oraz cieszącą się międzynarodowym uznaniem platformę dla badań i rozwoju Duży wybór nieruchomości komercyjnych oraz możliwości zwolnienia z opłat czynszowych w początkowym okresie działalności Lokalizacje z doskonałym dostępem do Europy oraz pozostałych części świata

Wielka Brytania: środowisko biznesowe Wielka Brytania to jedno z najlepszych miejsc na świecie dla inwestorów zagranicznych. To atrakcyjny i różnorodny rynek, oferujący łatwy dostęp do klientów, centrów innowacji, dostawców i partnerów.  Jeden z najatrakcyjniejszych rynków w Europie, ułatwiający dostęp do całego świata;  Wielka Brytania dąży do stworzenia najbardziej konkurencyjnego systemu podatkowego w grupie G20;  Brytyjski system prawny wspiera i chroni interesy firm, a ograniczenia biurokracji zmniejszają obciążenia dla biznesu;  Brytyjski Narodowy Plan Infrastruktury to odpowiedź na potrzebę posiadania efektywnych sieci transportu i komunikacji, bez których firmy nie mogą sprawnie funkcjonować. 3 Źródło: UKTI – lipiec 2013

10 powodów, dla których warto wybrać Wielką Brytanię 1. Szósta pod względem wielkości gospodarka świata, z PKB wynoszącym około 2,44 trylionów USD; 2. Ułatwiony dostęp do rynku europejskiego, na który składa się 27 krajów i ponad 500 milionów konsumentów; 3. Transatlantycka trampolina do świata dla firm z Europy Środkowej; 4. Jedna z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji na świecie dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 5. Zajmując siódmą pozycję w światowych rankingach, Wielka Brytania jest uznawana za miejsce, w którym łatwiej jest prowadzić interesy niż w wielu innych głównych krajach europejskich; 6. Kraj dążący do stworzenia najbardziej konkurencyjnego systemu podatkowego w grupie G20; 7. Kraj zapewniający kompleksową ochronę praw własności intelektualnej; 8. Wielka Brytania jest uznawana za piąty pod względem efektywności rynek pracy na świecie; 9. Cieszące się międzynarodowym szacunkiem centrum działalności dla branż informatycznych oraz zaawansowanych technologii; 10. Lider w dziedzinie badań i rozwoju. 4 Źródło: UKTI – lipiec 2013

Image Library - General - 2013 Rząd brytyjski pragnie stworzyć najbardziej konkurencyjny system podatkowy w grupie G20 5 5

Korzyści strategiczne, jakie daje obecność w Wielkiej Brytanii Korzyści wynikające z posiadania głównej siedziby w Wielkiej Brytanii Wsparcie dla badań rynku Dostęp do zasobów technicznych, finansowych i ludzkich Budowa świadomości marki Zrozumienie na poziomie lokalnym i kulturowym Wsparcie dla efektywnej obsługi klienta Kontrola marketingu i rozwoju produktu Powiązania z badaniami europejskimi 6

Wielka Brytania: Łatwość prowadzenia działalności  Każdego roku Bank Światowy sporządza globalne rankingi krajów pod kątem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Przy ustalaniu rankingu za rok 2013, brano pod uwagę 10 następujących czynników prowadzenia działalności gospodarczej: – Rozpoczęcie działalności – Pozwolenie na budowę – Dostawa elektryczności – Rejestracja nieruchomości – Otrzymanie kredytu – Ochrona inwestorów – System podatkowy – Handel transgraniczny – Realizacja kontraktów – Rozwiązywanie problemu niewypłacalności 7. miejsce na świecie Kraj Łatwość prowadzenia działalności, ranking 2013 Wielka Brytania 7 Irlandia 15 Niemcy 20 Holandia 31 Francja 34 Hiszpania 44 Włochy 73 Źródło: Prowadzenie Działalności Gospodarczej 2013, Bank Światowy, Międzynarodowa Korporacja Finansowa 7

Wielka Brytania: Łatwość rozpoczęcia działalności  Wielka Brytania oceniana jest jako łatwiejsze miejsce do rozpoczęcia działalności niż wiele innych głównych krajów europejskich – tabela obok ukazuje porównawcze zestawienie najważniejszych gospodarek Europy.  W Wielkiej Brytanii firmę możesz zarejestrować w ciągu 24 godzin. Wszystkie banki handlowe oferują usługi dla biznesu, z porównywarkami kosztów dostępnymi online. 19. miejsce na świecie Kraj Łatwość rozpoczęcia działalności, ranking 2013 Wielka Brytania 19 Francja 27 Holandia 67 Włochy 84 Niemcy 106 Hiszpania 136 Źródło: Prowadzenie Działalności Gospodarczej 2013, Bank Światowy, Międzynarodowa Korporacja Finansowa 8

Wielka Brytania: Rynek pracy i wysoko wykwalifikowani pracownicy 9 Presentation title - edit in the Master slide

Wielka Brytania: Elastyczność ustawodawstwa pracy Wielka Brytania zapewnia inwestorom zagranicznym najlepsze w Europie połączenie aspektów związanych z rynkiem pracy. Są to m.in.: • jedna z największych w Europie baz personelu; • elastyczne ustawodawstwo pracy; • bardzo wysokie wskaźniki aktywności zawodowej; • szeroki zakres znajomości języków obcych plus angielski, globalny język biznesu Wskaźnik sztywności zatrudnienia (2013) Opis : Wskaźnik trudności zatrudnienia nowego pracownika, sztywności ograniczeń w zakresie zwiększania /kontraktowania liczby godzin pracy oraz trudności /kosztowności zwolnienia pracownika. Skala 0-100, im wyższa wartość, tym sztywniejsze uregulowania prawne. Kraj Wartość Wielka Brytania 10 Irlandia 10 Niemcy 28 Włochy 29 Hiszpania 31 Holandia 42 Francja 56 Źródło: Prowadzenie Działalności Gospodarczej 2013, Bank Światowy, Międzynarodowa Korporacja Finansowa 10

Image Library - General - 2013 Elastyczność ustawodawstwa pracy Wielka Brytania posiada znacznie niższy wskaźnik sztywności zatrudnienia niż jej główni europejscy konkurenci, co oznacza, że w Wielkiej Brytanii łatwiej jest zatrudniać nowych pracowników 11

Wielka Brytania: Rynek pracy % Wielka Brytania Europa Zatrudnieni 71.4 68.5 Bezrobotni 7.9 10.5 Kwalifikacje  Wielka Brytania posiada obszerną bazę wykwalifikowanych pracowników, co pomaga skutecznie przyciągać najważniejszych inwestorów zagranicznych z całego świata.  Każdego roku mury 164 wyższych uczelni kraju opuszcza 780,000 absolwentów.  Ponad 2,4 mln osób studiuje obecnie na różnych kierunkach studiów wyższych. 12 Wskaźnik zatrudnienia (grupa wiekowa 15-64) - % nie dotyczy Źródło: Profile Krajów Eurostat 2012, Krajowy Urząd Statystyczny, Statystyki Rynku Pracy 2013, Profile Krajów Eurostat 2013, Krajowy Urząd Statystyczny; Agencja Statystyczna Szkolnictwa Wyższego 2012-13

Image Library - General - 2013 Brytyjskie uniwersytety W Wielkiej Brytanii działają 4 najlepsze uniwersytety w Europie i 7 z czołowej europejskiej dziesiątki: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 Uniwersytet Cambridge, WB University College Londyn, WB Imperial College Londyn, WB Uniwersytet Oksfordzki, WB ETH Zürich, Szwajcaria Uniwersytet Edynburski, WB Ecole Polytechnique Federale Lozanna, Szwajcaria Kings College Londyn, WB Ecole normale superieure, Paryż, Francja Uniwersytet Bristolski, WB

Światowe rankingi uniwersytetów W Wielkiej Brytanii działają cztery z dziesięciu najlepszych uniwersytetów na świecie (Uniwersytet Cambridge, University College Londyn, Imperial College Londyn oraz Uniwersytet Oksfordzki) 14 Presentation title - edit in the Master slide

Wielka Brytania: Koszty pracy Koszt/godz. Wielka Brytania jest na drugim miejscu pod względem najniższych godzinowych kosztów pracy wśród dziesięciu głównych krajów europejskich. Belgia Dania Francja Niemcy Irlandia Holandia Hiszpania Szwecja Wielka Brytania Źródło: Godzinowe Koszty Pracy 2012 15

Wielka Brytania: Skuteczność w przyciąganiu wysoko wykwalifikowanych pracowników zagranicznych  Zamieszczona obok tabela wskazuje, że Wielka Brytania znajduje się na pierwszym miejscu w UE i na szóstym w świecie pod względem skuteczności w przyciąganiu wysoko wykwalifikowanych pracowników zagranicznych. Atrakcyjność środowiska biznesowego w ocenie wykwalifikowanych pracowników zagranicznych, 2011 Pozycja Średnia ocena ze strony dziesięciu respondentów Kraj Szwajcaria 9.00 2 USA 8.44 3 Singapur 8.15 4 Australia 8.08 5 Katar 7.81 6 Wielka Brytania 7.66 14 Holandia 6.39 15 Irlandia 6.27 35 Francja 4.99 36 Niemcy 4.98 38 Hiszpania 4.80 55  Wielka Brytania jest bardzo konkurencyjna w porównaniu z innymi najważniejszymi krajami europejskimi. 1 Włochy 2.82 Źródło: IMD International Business School 2011 16

Wielka Brytania: Podatki 17 Presentation title - edit in the Master slide

Wielka Brytania: Podatek dochodowy od osób prawnych  Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Wielkiej Brytanii wynosi 23%. Poszczególne stawki podatku zamieszczone zostały w tabeli poniżej. Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Wielkiej Brytanii jest konkurencyjna w porównaniu z innymi najważniejszymi krajami europejskimi. Stawki podatku od osób prawnych w Wielkiej Dochód (£) Brytanii 2013/14 Stawka dla małych 0-300,000 przedsiębiorstw 20% 300,001Ulga przedziałowa 1,500,000 1,500,001 lub Stawka podstawowa 23% powyżej Podstawowe stawki podstawowe Kraj podatku dochodowego od osób prawnych Francja 34.43% Niemcy 33% Hiszpania 30% Włochy 27.5% Holandia 25% Wielka Brytania 23% Źródło: Główny Urząd Skarbowy i Podatkowy 2013 Źródło: Deloitte, 2013, Informacja o Podatkach UKTI Do kwietnia 2015 roku podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych zostanie zmniejszona o dodatkowy 1 punkt procentowy, osiągając 20 procent, czyli najniższy poziom w Grupie G20. 18

Porównanie podatków w Europie Porównanie podatkówComparison European Tax w Europie United Kingdom Wielka Brytania 23.0 Francja France Germany 33.0 Włochy Italy 45.0 34.4 Niemcy 20.0 0 43.0 21.0 30.0 11.8 52.0 50 Corporate od osób prawnych % Podatek Tax Rate % Podatek dochodowy Income Tax Rate % % 21.1 29.1 52.0 21.0 25 32.3 45.0 21.0 25.0 Spain 45.0 19.0 27.5 Holandia Netherlands Hiszpania 19.6 13.8 75 % 29.9 100 125 150 VAT / GST Taxod towarów i usług % VAT, podatek Rate % Podatek Social Security Rate % Employer pracodawcy na ubezpieczenie społeczne % Źródło: Deloitte 2013, www.taxrates.cc, fDi Intelligence, z Financial Times Ltd (2012), www.hmrc.gov.uk (2013) * Uwaga: Powyższe stawki nie obejmują podatków od płac, podatków na ubezpieczenie społeczne, podatków od majątku netto, podatków od obrotu/sprzedaży i innych podatków nie naliczanych od dochodu. 19 *** Podana stawka podatku jest stawką najwyższą

Wielka Brytania: Rządowe wsparcie dla B&R 20 Presentation title - edit in the Master slide

Rządowe wsparcie dla B+R Patenty  Rząd uruchomił tzw. Patent Box - preferencyjny system dla zysków pochodzących z patentów.  System Patent Box zachęca firmy do inwestowania w tworzenie miejsc pracy dla pracowników z wysokimi kwalifikacjami oraz działalność związaną z patentami w Wielkiej Brytanii.  W celu objęcia tym systemem WSZYSTKICH uprawnionych patentów, 10-procentowy bonus zostanie wdrożony w sposób następujący: 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 60% 70% 80% 90% Source: UKTI, 2013 21 2017/ 100%

Rządowe wsparcie dla B+R B+R – ulgi podatkowe Ulgi podatkowe z tytułu B&R przysługują dużym korporacjom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) inwestującym w B&R. Ulgi podatkowe z tytułu B+R – duże korporacje Duże korporacje mogą uzyskać “Odpis podatkowy super” lub nową “Ulgę podatkową powyżej linii (ATL) z tytułu B&R”. Ulgi podatkowe z tytułu B+R – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Oprócz zwykłego odpisu w wysokości 100%, firmy sektora MŚP uprawnione są do dodatkowego odpisu w wysokości 125% od dochodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu bieżących nakładów na kwalifikowane B&R. Source: UKTI, 2013 22

Wielka Brytania: Infrastruktura 23 Presentation title - edit in the Master slide

Wielka Brytania: Infrastruktura teleinformatyczna W Wielkiej Brytanii funkcjonuje jedna z najlepszych infrastruktur teleinformatycznych na świecie, spełniająca kluczowe wymogi międzynarodowych firm, w tym: Szeroka dostępnośćWi-Fi Prężne środowisko e-biznesowe  Wielka Brytania zajmuje drugą pozycję na świecie pod względem liczby zweryfikowanych hotspotów dostępnych dla obywateli. Londyn posiada ponad 34,000 hotspotów, plasując się na jednym z czołowych miejsc na świecie.  W aspekcie środowiska IT Wielka Brytania plasuje się jako jedna z wiodących lokalizacji na świecie i pod tym względem wyprzedza wszystkie najważniejsze gospodarki europejskie. Bezpieczne serwery Powszechnadostępność internetu szerokopasmowego  Wielka Brytania zajmuje najwyższą pozycję w Europie pod względem liczby bezpiecznych serwerów oraz drugą na świecie, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym  W lipcu 2013 roku penetracja technologii szerokopasmowej w Wielkiej Brytanii wyniosła 34,3%, czyli znacznie więcej niż wynosi średnia OECD. 24

Do 2015 roku Wielka Brytania będzie miała najszybszy szerokopasmowy internet spośród głównych krajów europejskich 25 Presentation title - edit in the Master slide

Wielka Brytania: Superszybki szerokopasmowy internet Do 2015 roku rząd zamierza zapewnić wszystkim brytyjskim użytkownikom prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 2Mb/s oraz dostęp do szerokopasmowego internetu dla dziewięćdziesięciu procent użytkowników. Superszybki internet szerokopasmowy (SFBB) oferowany przez dostawców komercyjnych jest obecnie dostępny dla 65% uzytkowników w Wielkiej Brytanii. Źródło: OFCOM – The European Broadband Scorecard, OFCOME Infrastructure Report , aktualizacja 2012 26

Wielka Brytania: Transport Wielka Brytania posiada zintegrowany system lotnisk, portów, kolei oraz dróg, dzięki czemu firmy działające w Wielkiej Brytanii mogą wybrać optymalną dla siebie metodę przemieszczania osób i ładunków pomiędzy głównymi miastami i lokalizacjami, zarówno w obrębie Wielkiej Brytanii, jak i poza jej granicami. Transport lotniczy Transport kolejowy Największy system transportu lotniczego w Europie: 201 milionów pasażerów i cztery najbardziej ruchliwe trasy międzynarodowe. Sprywatyzowana sieć kolejowa łącząca wszystkie lokalizacje w kraju oraz, poprzez połączenie Eurostar oraz tunel pod Kanałem La Manche, główne lokalizacje europejskie. Transport drogowy Transport morski Nowoczesny system transportu drogowego: łącznie 394,000 kilometrów dróg. 27 Największy przemysł portowy w Europie: ponad 120 działających portów, obsługujących rocznie 490 milion ton ładunków.

Wielka Brytania: Dostęp do Europy i innych części świata  Wielka Brytania posiada największą sieć połączeń lotniczych w Europie, z głównymi portami lotniczymi Londyn Heathrow, Londyn Gatwick i Manchester.  Z każdego międzynarodowego portu lotniczego obsługującego południe Anglii można dotrzeć w mniej niż dwie godziny do niemal wszystkich wiodących rynków teleinformatycznych w Europie. 10 godzin Mapa Europejskie sieci drogowe i kolejow Czasy przewozów drogowych z Lon Istniejące koleje dużych prędkości Autostrada Droga główna 8 godzin 6 godzin  W Wielkiej Brytanii działa nowoczesna, sprywatyzowana sieć kolejowa Eurostar. Sieć ta łączy Wielką Brytanię z Europą kontynentalną. 4 godziny 2 godziny 4 godziny 8 godzin 6 godzin 28 10 godzin

Eurostar to kolej dużych prędkości łącząca Londyn z Paryżem i Brukselą 29 Presentation title - edit in the Master slide

Współpraca z UKTI 30 Presentation title - edit in the Master slide

Współpraca z UK Trade & Investment Twoja trampolina do globalnego wzrostu UK Trade & Investment to brytyjski Departament do spraw Handlu i Inwestycji wspierający:  Firmy zagraniczne pragnące rozpocząć lub rozszerzyć działalność w Wielkiej Brytanii, oraz  Firmy brytyjskie pragnące prowadzić działalność na arenie międzynarodowej. UK Trade & Investment świadczy w pełni zintegrowane usługi doradcze, zapewniając najświeższe informacje z obszaru biznesu poprzez globalną sieć zespołów ds. handlu. UK Trade & Investment działa w ścisłej współpracy z agencjami zajmującymi się inwestycjami gospodarczymi i rozwojem w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej z myślą o pomocy firmom z zagranicy w maksymalnej realizacji ich celów biznesowych w Wielkiej Brytanii. 31

Współpraca z UK Trade & Investment Twoja trampolina do globalnego wzrostu Jak możemy Ci pomóc  UK Trade & Investment (UKTI) zapewni Ci profesjonalną pomoc przy ulokowaniu i poszerzeniu działalności w Wielkiej Brytanii.  UKTI i nasi partnerzy regionalni oferują bezpłatne, poufne i dostosowane do Twoich potrzeb wsparcie w różnych głównych obszarach: – Nawiązanie współpracy z centrami doskonałości (np. uniwersytetami); – Informacja na temat spraw związanych z podatkami, przepisami prawa oraz planowaniem działalności; – Informacja o zachętach finansowych; – Informacja dotycząca programów rekrutacji, utrzymania i szkolenia pracowników; – Pomoc w sprawach związanych z imigracją. 32 Poszukiwanie nieruchomości Wizyta w Wielkiej Brytanii Nawiązywanie kluczowych kontaktów Opieka po wykonaniu usługi Maksymalizacja Twojego potencjału globalnego

Add a comment

Related pages

⚡Presentation "1Presentation title - edit in the Master ...

Presentation on theme: "1Presentation title - edit in the Master slide Business is GREAT Come to the UK You’re Welcome Marta Georgieva – UK Trade ...
Read more

UKTI_come_to_the_uk - Leadership & Management

1. 1 Presentation title - edit in the Master slide Business is GREAT Come to the UK You’re Welcome UKTrade&Investment ZuzanaŠtěpanovská ...
Read more

meaning - Different ways to say "you're welcome" - English ...

Business ... Different ways to say “you're welcome ... (perh. primarily Australian English but used in the UK too) I'm glad to hear you're ...
Read more

Poles in the United Kingdom - Wikipedia, the free encyclopedia

... London came to be seen as an important centre to foster business ... Great Britain (the UK ... Poles who have lived in the United Kingdom, ...
Read more

How to Say Hello in Polish (with Pictures) - wikiHow

How to Say Hello in ... is a big social step to Poles. Many business and professional ... also mean "you're welcome" if it follows ...
Read more

Coming to work in the UK - all you need to know

Visa advice for foreign nationals coming to work in the vibrant ... live in the UK if you're an EEA citizen working ... to come to the UK ...
Read more

Facebook for Business: Marketing on Facebook

Facebook for Business gives you the ... If you’re looking for everything new on Facebook Business, you’ve come to the right ... (UK) Español; ...
Read more

Yahoo UK and Ireland

uk.yahoo.com. Middle East & Africa. ... Business Insider UK Finance. ... you’re our friend Stuart!” “Then his defence crumbled and it turned out he ...
Read more

Why Poles love coming to Britain - Telegraph.co.uk

Why Poles love coming to ... still more skilled workers are lured to the UK. In 2011, 45,000 Poles settled ... whereby Poles come over to ...
Read more