Bulgarian verbs - "МЕ-кането"

50 %
50 %
Information about Bulgarian verbs - "МЕ-кането"

Published on February 22, 2008

Author: boykab

Source: slideshare.net

ОКОНЧАНИЯ ЗА ПЪРВО ЛИЦЕ, МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО НА ГЛАГОЛИТЕ ОТ І И ІІ СПРЕЖЕНИЕ Припомнете си какво е “спрежение”. Не забравяйте, че се спрягат САМО глаголите. Имената нямат спрежения!

Примери за І и ІІ спрежение ( І с -е- и ІІ с -и- преди окончанието) (да) взем а аз ще взем а ти ще взем е ш той ще взем е ние ще взем е м вие ще взем е те те ще взем а т (да) куп я аз ще куп я ти ще куп и ш той ще куп и ние ще куп и м вие ще куп и те те ще куп я т

(да) взем а аз ще взем а ти ще взем е ш той ще взем е ние ще взем е м вие ще взем е те те ще взем а т

(да) куп я аз ще куп я ти ще куп и ш той ще куп и ние ще куп и м вие ще куп и те те ще куп я т

Примери за І и ІІ спрежение ( І с -е- и ІІ с -и- преди окончанието) (да) слож а аз ще слож а ти ще слож и ш той ще слож и ние ще слож и м вие ще слож и те те ще слож и т (да) изпе я аз ще изпе я ти ще изпе е ш той ще изпе е ние ще изпе е м вие ще изпе е те те ще изпе я т

(да) слож а аз ще слож а ти ще слож и ш той ще слож и ние ще слож и м вие ще слож и те те ще слож и т

(да) изпе я аз ще изпе я ти ще изпе е ш той ще изпе е ние ще изпе е м вие ще изпе е те те ще изпе я т

Примери за ІІІ спрежение взем а м аз взем а м ти взем а ш той взем а ние взем а ме вие взем а те те взем а т повтар я м аз повтар я м ти повтар я ш той повтар я ние повтар я ме вие повтар я те те повтар я т

взем а м аз взем а м ти взем а ш той взем а ние взем а ме вие взем а те те взем а т

повтар я м аз повтар я м ти повтар я ш той повтар я ние повтар я ме вие повтар я те те повтар я т

НИЕ (1. лице, множествено число) Нормативно (или стандартизирано, стандартно) произнасяне и писане ~ лъже м ~ работи м ~ бори м се ~ запази м ~ убеди м ~ утвърди м Ненормативно (или диалектно, нестандартно) произнасяне и писане * лъже ме * работи ме * бори ме се * запази ме * убеди ме * утвърди ме

Нормативно (или стандартизирано, стандартно) произнасяне и писане ~ лъже м ~ работи м ~ бори м се ~ запази м ~ убеди м ~ утвърди м

Ненормативно (или диалектно, нестандартно) произнасяне и писане * лъже ме * работи ме * бори ме се * запази ме * убеди ме * утвърди ме

Примери за некоректно , ненормативно произнасяне и писане Трябва да казваме точно какво виждаме, не е редно да лъжеме децата си… Имаме голям интерес да работиме със студентите… Всички заедно – и студенти, и преподаватели – трябва да се бориме за постигане на тази легитимност.

Трябва да казваме точно какво виждаме, не е редно да лъжеме децата си…

Имаме голям интерес да работиме със студентите…

Всички заедно – и студенти, и преподаватели – трябва да се бориме за постигане на тази легитимност.

Същите изречения, произнесени и написани според нормата Трябва да казваме точно какво виждаме, не е редно да лъжем децата си… Имаме голям интерес да работим със студентите… Всички заедно – и студенти, и преподаватели – трябва да се борим за постигане на тази легитимност.

Трябва да казваме точно какво виждаме, не е редно да лъжем децата си…

Имаме голям интерес да работим със студентите…

Всички заедно – и студенти, и преподаватели – трябва да се борим за постигане на тази легитимност.

Мотивацията ни беше желанието да запазиме държавата… Не можахме да убедиме хората да ни подкрепят… Не някой отвън, ние българите сами трябва да утвърдиме признаването на дипломите… Примери за некоректно , ненормативно произнасяне и писане

Мотивацията ни беше желанието да запазиме държавата…

Не можахме да убедиме хората да ни подкрепят…

Не някой отвън, ние българите сами трябва да утвърдиме признаването на дипломите…

Мотивацията ни беше желанието да запазим държавата… Не можахме да убедим хората да ни подкрепят… Не някой отвън, ние българите сами трябва да утвърдим признаването на дипломите… Същите изречения, произнесени и написани според нормата

Мотивацията ни беше желанието да запазим държавата…

Не можахме да убедим хората да ни подкрепят…

Не някой отвън, ние българите сами трябва да утвърдим признаването на дипломите…

Какво да правим, за да не допускаме такава правоговорна и правописна грешка? Да внимаваме къде и с кого говорим, т.е. да избираме подходящ регистър. Да използваме окончание -МЕ при 1. л. мн. ч. (ние) само ако в 1. л. ед. ч. (аз) има окончание -М. Да проверяваме винаги при колебание спрежението на глагола - да си кажем наум формата му за 2. л. ед. ч. (ти) или да го спрегнем.

Да внимаваме къде и с кого говорим, т.е. да избираме подходящ регистър.

Да използваме окончание -МЕ при 1. л. мн. ч. (ние) само ако в 1. л. ед. ч. (аз) има окончание -М.

Да проверяваме винаги при колебание спрежението на глагола - да си кажем наум формата му за 2. л. ед. ч. (ти) или да го спрегнем.

КОЕ Е ПРАВИЛНОТО? С моите хора след лекции ходим/ходиме най-често в клуба. Ще ти се обадим/обадиме веднага, щом пристигнем/пристигнеме .

С моите хора след лекции ходим/ходиме най-често в клуба.

Ще ти се обадим/обадиме веднага, щом пристигнем/пристигнеме .

КОЕ Е ПРАВИЛНОТО? Работим/Работиме цяло лято по морето, а зимата - нищо. В библиотеката по-малко четем/четеме , повечето време сме в интернет.

Работим/Работиме цяло лято по морето, а зимата - нищо.

В библиотеката по-малко четем/четеме , повечето време сме в интернет.

КОЕ Е ПРАВИЛНОТО? Свикнали сме да седим/седиме с часове пред компютрите в библиотеката, защото там е безплатно. Ако искаме да задържим/ задържиме вниманието на учениците, трябва първо ние да сме си написали “домашното”.

Свикнали сме да седим/седиме с часове пред компютрите в библиотеката, защото там е безплатно.

Ако искаме да задържим/ задържиме вниманието на учениците, трябва първо ние да сме си написали “домашното”.

Като пристигнем/пристигнеме , сядам/сядаме при баба в кухнята - на сладки приказки. Изпратете или публикувайте във форума своите обяснения. Кой е правилният вариант за всяка от двете позиции и защо?

Като пристигнем/пристигнеме , сядам/сядаме при баба в кухнята - на сладки приказки.

Изпратете или публикувайте във форума своите обяснения.

Add a comment

Related pages

Bulgarian Consonants - Education - documents.tips

Bulgarian Consonants. by boyka-batchvarova. on Nov 18, 2014. Report Category: Education. Download: 0 Comment: 0. 3,339. views. Comments. Description .
Read more