Bulgarian Reflective Pronouns

50 %
50 %
Information about Bulgarian Reflective Pronouns

Published on March 12, 2008

Author: boykab

Source: slideshare.net

Възвратно притежателно местоимение Пълни форми : СВОЙ, СВОЯ, СВОЕ, СВОИ Членувани форми : СВОЯТ (СВОЯ) СВОЯТА, СВОЕТО, СВОИТЕ Кратка форма : СИ

Пълни форми : СВОЙ, СВОЯ, СВОЕ, СВОИ Членувани форми : СВОЯТ (СВОЯ) СВОЯТА, СВОЕТО, СВОИТЕ Кратка форма : СИ

ПРАВИЛОТО Аз имам часовник. Аз гледам часовника (чий?) *на АЗ . Аз гледам часовника си . Аз гледам своя часовник . Допълнението, назовано с “ часовник ”, ПРИНАДЛЕЖИ на назованото чрез “ аз ”, което изразява подлога.

ПРАВИЛОТО Ти имаш часовник. Ти гледаш часовника (чий?) *на ТИ . Ти гледаш часовника си . Ти гледаш своя часовник . Допълнението, назовано с “ часовник ”, ПРИНАДЛЕЖИ на назованото чрез “ ти ”, което изразява подлога.

ПРАВИЛОТО Мария има часовник. Мария гледа часовника (чий?) *на Мария . Мария гледа часовника си . Мария гледа своя часовник . Допълнението, назовано с “ часовник ”, ПРИНАДЛЕЖИ на назованото чрез “ Мария ”, което изразява подлога.

ПРАВИЛОТО С възвратно притежателно местоимение определяме името, което е допълнение в изречението, ако и само ако назованото с него ПРИНАДЛЕЖИ на назованото чрез името/местоимението, което изразява подлога.

ПРАВИЛОТО С възвратно притежателно местоимение определяме и всички уточнения и/или други определения към допълнението, ако и само ако назованото с тях ПРИНАДЛЕЖИ на назованото чрез името/местоимението, което изразява подлога.

ПРИМЕРИ Старият видя най-милото си – своя син. Четвъртият в редицата ми подаде манерката си . От трите щерки той ми даде за жена първата си дъщеря.

Грешки при притежателните местоимения Иска х да изтегля сесията на дъщеря МИ : да не се явява сега, а през юли. АЗ исках да изтегля сесията на дъщеря СИ .

Иска х да изтегля сесията на дъщеря МИ : да не се явява сега, а през юли.

АЗ исках да изтегля сесията на дъщеря СИ .

Грешки при притежателните местоимения Вие трябва да се осланяте на ВАШАТА интуиция . ВИЕ трябва да се осланяте на СВОЯТА интуиция.

Вие трябва да се осланяте на ВАШАТА интуиция .

ВИЕ трябва да се осланяте на СВОЯТА интуиция.

Грешка ли е това? Асен беше поръчал едра златна гривна за подарък на НЕГОВАТА жена . ЧИЯ е жената? Ако е на Асен: СВОЯТА , ако е на друг (Боби): НЕГОВАТА .

Асен беше поръчал едра златна гривна за подарък на НЕГОВАТА жена .

ЧИЯ е жената?

Ако е на Асен: СВОЯТА , ако е на друг (Боби): НЕГОВАТА .

Грешка ли е това? Аз ще пътувам с влак заедно с Ели. Мария да ходи с НЕЙНАТА кола. ЧИЯ е колата? Ако е на Мария: СВОЯТА , ако е на Ели: НЕЙНАТА .

Аз ще пътувам с влак заедно с Ели. Мария да ходи с НЕЙНАТА кола.

ЧИЯ е колата?

Ако е на Мария: СВОЯТА , ако е на Ели: НЕЙНАТА .

Грешка ли е това? Марто мразеше тоя навлек Ильо – така де, да се напива в НЕГОВИЯ дом! ЧИЙ е домът? Ако е на Ильо (препоръка) : СВОЯ . Ако е на Марто (възклицание) : НЕГОВИЯ .

Марто мразеше тоя навлек Ильо – така де, да се напива в НЕГОВИЯ дом!

ЧИЙ е домът?

Ако е на Ильо (препоръка) : СВОЯ . Ако е на Марто (възклицание) : НЕГОВИЯ .

ВЪЗВРАТНО ИЛИ НЕ... Като ще купува ш кифли, куп и и за сестра ТИ / СИ ! ТИ купи за сестра СИ ( за своята сестра). Тя е *сестра на “ТИ” Подлогът, вършителят на действието, не е назован с отделна дума в изречението, но е ясно маркиран от окончанията на глаголите: -Ш (купуваш) и –И (купи!).

Като ще купува ш кифли, куп и и за сестра ТИ / СИ !

ТИ купи за сестра СИ ( за своята сестра). Тя е *сестра на “ТИ”

Подлогът, вършителят на действието, не е назован с отделна дума в изречението, но е ясно маркиран от окончанията на глаголите: -Ш (купуваш) и –И (купи!).

ВЪЗВРАТНО ИЛИ НЕ... Моля ви, изпраща йте ВАШИТЕ / СВОИТЕ въпроси на познатите ви адреси! ВИЕ изпращайте СВОИТЕ въпроси. Въпросите са *на “ВИЕ”. Подлогът, вършителят на действието, не е назован с отделна дума в изречението, но е ясно маркиран от окончанието на глагола: -аЙТЕ (изпращайте).

Моля ви, изпраща йте ВАШИТЕ / СВОИТЕ въпроси на познатите ви адреси!

ВИЕ изпращайте СВОИТЕ въпроси.

Въпросите са *на “ВИЕ”.

Подлогът, вършителят на действието, не е назован с отделна дума в изречението, но е ясно маркиран от окончанието на глагола: -аЙТЕ (изпращайте).

ВЪЗВРАТНО ИЛИ НЕ... Реши х да пътува м в петък: трябва да вид я майка МИ / СИ . АЗ , който ще пътувам, искам да видя майка СИ . Тя е *майка на “АЗ” Подлогът, вършителят на действието, не е назован с отделна дума в изречението, но е ясно маркиран от окончанията на глаголите: -аМ (пътувам), -Х (реших) и –Я (да видя).

Реши х да пътува м в петък: трябва да вид я майка МИ / СИ .

АЗ , който ще пътувам, искам да видя майка СИ .

Тя е *майка на “АЗ”

Подлогът, вършителят на действието, не е назован с отделна дума в изречението, но е ясно маркиран от окончанията на глаголите: -аМ (пътувам), -Х (реших) и –Я (да видя).

И двете са правилни, зависи от... Реши х да пътувам в петък: трябва да видя майка СИ / ТИ . АЗ , който ще пътувам, искам да видя СВОЯТА майка – СИ . АЗ искам да видя ТВОЯТА майка, майката на този, на когото говоря, на “ ТИ ” – ТИ .

Реши х да пътувам в петък: трябва да видя майка СИ / ТИ .

АЗ , който ще пътувам, искам да видя СВОЯТА майка – СИ .

АЗ искам да видя ТВОЯТА майка, майката на този, на когото говоря, на “ ТИ ” – ТИ .

ВЪЗВРАТНО ИЛИ НЕ... Старците очакваха ТЕХНИЯ / СВОЯ син с нетърпение! ТЕ очакваха СВОЯ син. Той е син на старците.

Старците очакваха ТЕХНИЯ / СВОЯ син с нетърпение!

ТЕ очакваха СВОЯ син. Той е син на старците.

ВЪЗВРАТНО ИЛИ НЕ... Къде се е залетял този – ще МУ / СИ строши краката! ТОЙ ще строши краката СИ (своите крака). Те са *крака на “ТОЙ/ТОЗИ”

Къде се е залетял този – ще МУ / СИ строши краката!

ТОЙ ще строши краката СИ (своите крака).

Те са *крака на “ТОЙ/ТОЗИ”

И двете са правилни, зависи от... Къде се е залетял този – ще МУ / СИ строши колата! ЧИЯ е колата? Ако колата е на “ТОЗИ”: СИ . Ако колата е на някой приятел или роднина: МУ .

Къде се е залетял този – ще МУ / СИ строши колата!

ЧИЯ е колата?

Ако колата е на “ТОЗИ”: СИ .

Ако колата е на някой приятел или роднина: МУ .

ВЪЗВРАТНО ИЛИ НЕ... Тази учителка ще си вземе белята с НЕЙНИЯ / със СВОЯ мързеланко! ЧИЙ е мързеливият ученик? Ако е дете на “тази учителка”: СВОЯ . Ако е дете или ученик на някоя друга жена: НЕЙНИЯ .

Тази учителка ще си вземе белята с НЕЙНИЯ / със СВОЯ мързеланко!

ЧИЙ е мързеливият ученик?

Ако е дете на “тази учителка”: СВОЯ .

Ако е дете или ученик на някоя друга жена: НЕЙНИЯ .

ВЪЗВРАТНО ИЛИ НЕ... Ели и Мария срещнаха Катя. Мария първа я видя. Ели любезно поздрави майка Й / СИ . ЧИЯ майка е КАТЯ? Ако е майка на Мария: Й . Ако е майка на Ели: СИ .

Ели и Мария срещнаха Катя. Мария първа я видя. Ели любезно поздрави майка Й / СИ .

ЧИЯ майка е КАТЯ?

Ако е майка на Мария: Й .

Ако е майка на Ели: СИ .

Грешка ли е това? Келчо беше презиран в двореца заради малкия МУ ръст. Изречението е правилно : “Келчо” е подлог, но на страдателно сказуемо: “той беше презиран” означава ‘ другите го презираха ’ . “ Логическият” подлог (истинският вършител на действието) не съвпада с граматическия.

Келчо беше презиран в двореца заради малкия МУ ръст.

Изречението е правилно : “Келчо” е подлог, но на страдателно сказуемо: “той беше презиран” означава ‘ другите го презираха ’ .

“ Логическият” подлог (истинският вършител на действието) не съвпада с граматическия.

ВЪЗВРАТНО ИЛИ НЕ... Колата била блъсната всъщност от СВОЯ / НЕЙНИЯ собственик. НЕЙНИЯ Изречението е страдателно: “ Логическият” подлог не съвпада с граматическия.

Колата била блъсната всъщност от СВОЯ / НЕЙНИЯ собственик.

НЕЙНИЯ

Изречението е страдателно:

“ Логическият” подлог не съвпада с граматическия.

ВЪЗВРАТНО ИЛИ НЕ... Дисертацията беше най-остро критикувана от СВОЯ / НЕЙНИЯ първи рецензент. НЕЙНИЯ Изречението е страдателно: “ Логическият” подлог не съвпада с граматическия.

Дисертацията беше най-остро критикувана от СВОЯ / НЕЙНИЯ първи рецензент.

НЕЙНИЯ

Изречението е страдателно:

“ Логическият” подлог не съвпада с граматическия.

Add a comment

Related pages

Introducing reflexive pronouns - YouTube

Introducing reflexive pronouns Alicia Rey. ... Learn Bulgarian Grammar - INTERROGATIVES - 3 of 3 - Duration: 2:11. Merli Uchida 143 views. 2:11
Read more

Reflexive Translation - Translate by Babylon - Free Online ...

Reflexive Translation . ... (about a pronoun) referring to the subject (Grammar); (about a verb) ... (Grammar); reflective; ...
Read more

Those notorious Polish reflexive pronouns: a plea for ...

E. Tabakowska, Those notorious Polish reflexive pronouns 3 - both się and sobie are homophonous items, with coreference as a necessary requirement for all ...
Read more

REFLEXIVE PRONOUN : definition of REFLEXIVE PRONOUN and ...

Definitions of REFLEXIVE PRONOUN, synonyms, antonyms, derivatives of REFLEXIVE PRONOUN, analogical dictionary of REFLEXIVE PRONOUN (English)
Read more

The Reflexive Pronouns Song - World News

The Reflexive Pronouns Song, Reflexive Pronouns Song, Reflexive Pronouns Song, Reflexive Verbs Made Easy With a Song! (Spanish Lesson) - REUPLOAD ...
Read more

Use demonstrative in a sentence | demonstrative sentence ...

How to use demonstrative in a sentence. Example sentences with the word demonstrative. demonstrative example sentences.
Read more

Demonstrative Pronouns | English Club

Do not confuse demonstrative pronouns with demonstrative adjectives. They are identical, but a demonstrative pronoun stands alone, while a demonstrative ...
Read more

Inflection - Wikipedia, the free encyclopedia

... inflection or inflexion is the modification of a word ... vestiges of inflection (plurals, the pronouns), ... completely in modern Bulgarian and ...
Read more