Buletin 3 al Comisiei ONG

0 %
100 %
Information about Buletin 3 al Comisiei ONG
News & Politics

Published on March 12, 2014

Author: advromania

Source: slideshare.net

Description

https://www.facebook.com/Comisia.ONG.CDES.Iasi

C U P R I N S sedinta Comisiei ONG Evenimente  C U P R I N S  Subiectele abordate la a 12-a intalnire a Comisiei ONG pag 2  Subventionarea serviciilor sociale pag 3  Despre noi, fara noi? pag 4  Cum se legifereaza economia sociala? pag 5  Noi membri pag 6  Parteneriat pentru comunitate pag 7  Accesibilizarea spatiilor publice pag 8 99 ADV Romania - Dezbatere despre viata cu HIV! pag 9 Asociatia Salvati Copiii Iasi - program de educatie parentala pozitiva pag 10 Fundatia COTE - Aventura la Praid pag 10 Fundatia Iosif - Un gest mic face un copil mare pag 11 Fundatia World Vision Romania- proiecte de dezvoltare economica pag 12 Fundatia Star of Hope Romania - Ziua Internationala a Sindromului Down pag 13

COMISIA ONG- partener activ al autoritatilor Subventionarea serviciilor sociale In data de 14 februarie 2014, in Sala Galbena a Prefecturii Iasi a avut loc a 12-a intalnire a Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economica si Sociala a judetului Iasi, care a reunit 40 de reprezentanti ai societatii civile si ai insti- tutiilor publice. intalnirea a fost prezi- data de: Razvan Bogdan Abalasi, subprefectul jud. Iasi, Victor Chirila, vicepre- sedinte al CJ Iasi, Marian serbescu, director Cancelaria Prefectului jud. Iasi si Angela Achitei, Presedinte Comisia ONG. Moderatorul intalnirii a fost Mihaela Munteanu, director de dezvoltare si comunicare ADV Romania. Subiectele abordate la a 12-a intalnire a Comisiei ONG :  Proiectul de lege privind subventionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociatii, fundatii si cultele recunoscute de lege,  Strategia privind incluziunea persoanelor cu dizabilitati 2014-2020 ,  Strategie si proiect de lege privind economia sociala – propuneri de imbunatatire a variantei supusa aprobarii,  Amendamente propuse la Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii,  Mecanismul de finantare 2%,  Rolul Comisiei ONG in consultarea/elaborarea diferitelor strategii pe diferite domenii de activitate la nivelul jud. Iasi,  Accesibilizarea spatiilor publice in acord cu Conventia ONU privind promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati,  Aderarea de noi membri la Comisia ONG. Au raspuns invitatiei adresate de ONG-uri catre toti parlamentarii de Iasi, deputatii Camelia Bogdanici si Cristina Nichita, senatorul Ionel Agrigoroaei si consilierii deputatilor Viorel Blajut, Gheorghe Emacu, Petru Movila. Proiectul de lege privind subventionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociatii, fun- datii si cultele recunoscute de lege are nenumarate disfunctii iar, in cazul in care aceasta va fi adoptata, va avea consecinte grave pentru un numar foarte mare de actuali beneficiari ai servi- ciilor sociale prestate de catre asociatii, fundatii si culte, prin intermediul unitatilor de asistenta sociala. De fapt, legea se anunta ca o incercare de economie la bugetul Ministerului Muncii atat timp cat prin intermediul ei se ofera bani acolo unde nu are cine sa ii cheltuie – deoarece in mediul rural sunt foarte putine ONG-uri. Asadar, cetatenii din mediul rural nu vor benefica de asistenta sociala nici in continuare, dar nici cei 12.000 de beneficiari din mediul urban nu vor mai avea acces la servicii de asistenta si protectie sociala. Un alt articol al acestui proiect de lege elimina din sfera beneficiarilor de subventii, actualii prestatori de servicii sociale, cu vechime mai mare de trei ani. Se neglijeaza faptul ca acesti prestatori au experienta si pot acorda servicii de maxima calitate la costuri eficiente si se prefera, aparent pentru a sustine dezvoltarea de ONG-uri, structuri fara experienta. Domeniul serviciilor sociale este unul in care profesionalismul este esential, si nu intelegem de ce Ministerul nu urmareste exact sustinerea serviciilor profesioniste. Una peste alta, legea nu vine cu nici o solutie, drept pentru care este privita ca fiind o propunere legislativa facuta in totala necunostinta cu privire la structura sistemului de asistenta sociala din Romania. Politicienilor sau reprezentantilor lor le-a fost solicitata sustinerea amendamentelor si lobby printre colegii lor in aceasta privinta. Dna deputat Cristina Nichita, care a sustinut de la inceput demersurile, a comunicat rezultatele dialogului de pana acum de la nivelul Comisiei pentru Munca si Protectie Sociala din cadrul Camerei Deputatilor si MMFPSPV. Tot prin intermediul cabinetului dnei deputat Cristina Nichita au fost trimise adrese oficiale catre premierul Victor Ponta, vicepremierul Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea, prin care a fost adus la cunostinta faptul ca forma actuala a Legii aduce prejudicii grave beneficiarilor serviciilor sociale si ONG-lor cu expertiza in domeniu. Opinia ONG-urilor iesene este impartasita la nivel national, dovada ca functioneaza un grup de lucru informal din 84 de organizatii neguvernamentale (asociatii, fundatii si federatii) care activeaza in domeniul furnizarii de servicii sociale sau desfasoara proiecte cu relevanta in acest domeniu si care incearca prin negociere cu factorul politic sa impiedice aprobarea legii.

…pentru Comisia ONG … pentru ca apoi comisia sa isi amplifice mijloacele de comunicare, prin crearea unui cont facebook https://www.facebook.com/pages/Comisia-ONG-CDES-Iasi cu 201 aprecieri . Va invitam sa promovati pagina comisiei, astfel incat sa primeasca o vizibilitate mai mare. Despre noi, fara noi? S-a solicitat sprijin parla- mentarilor pentru a im- pulsiona procesul de con- sultare reala a draft-lui de strategie si sustinerea amen- damentelor propuse de ONG-uri, care au fost furnizate la intalnire. Recent, Directia pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a pus in dezbatere Strategia privind incluziunea persoanelor cu dizabilitati 2014-2020 si modificarea actelor normative aditionale, in special Legea 448/2006. Din pacate dezbaterile se fac in cadrul unor intalniri la care nu sunt invitati si reprezentantii mediului ONG, nemultumirea fiind reafirmata in cadrul sedintei Comisiei ONG. De asemenea, s-a evidențiat faptul ca e nevoie de publicarea unui calendar al documentelor care trebuie intocmite/ modificate de catre DPPD – plan de actiune, acte normative s.a. in asa fel incat societatea civila sa poata participa la acest proces de constructie strategica, mai ales ca el va fi foarte important in planificarea resurselor pentru perioada urmatoare in ceea ce priveste sustinerea serviciilor sociale pentru diverse categorii de beneficiari. Primul mijloc de comunicare al Comisiei a fost grupul yahoo CDESIasi-comisieONG@yahoogroups.com Cum se legifereaza economia sociala? Un alt proiect de lege aflat pe agenda publica si politica il reprezinta legea privind reglementarea economiei sociale in Romania. A fost prezentat faptul ca, la nivel national, s-a constituit un grup de lucru informal al ONG-urilor implicate in domeniu, care a propus mai multe amendamente la varianta initiala a proiectului de lege. Amendamentele propuse de catre ONG-urile cu activitate in domeniu, printre care si Fundatia „Alaturi de Voi” Romania, vizeaza in principal: clarificarea criteriilor pe baza carora o organizatie va putea fi atestata ca intreprindere sociala sau intreprindere sociala de insertie, recunoas- terea intreprinderilor sociale ca IMM-uri, eligibilitatea intreprinderilor sociale si de insertie pentru toate progra- mele care se adreseaza IMM- urilor, conform practicii euro- pene in domeniu, acordarea unor facilitati si masuri deja operationale - cum ar fi con- tractul de solidaritate, facili- tati fiscale etc. Experienta de pana acum ne dovedeste ca economia sociala este o solutie de incluziune care, sustinuta par- tial de catre politici adecvate, poate duce la transformarea unor beneficiari din asistati sociali in persoane indepen- dente, prin urmare daca Statul roman doreste sa-si reduca pe termen mediu si lung povara sociala trebuie sa priveasca cu maxima atentie acest cadru legislativ. ONG-urile sunt interesate sa sprijine aceasta constructie si totodata, incearca sa se asigure ca prin noua lege nu se va darama ce s-a realizat pana acum in domeniu, tocmai de aceea solicita definirea unor meca- nisme adecvate de dialog intre autoritatile publice centrale si acest sector care deja furnizeaza aproximativ 100.000 de locuri de munca. ONG-urile au mentionat ca odata cu adoptarea Legii economiei sociale se asteapta si deblocarea liniei de finan- tare POSDRU, Axa Prioritara 6 –Promovarea incluziunii soci- ale, DMI Axei 6.1. Dezvoltarea economiei sociale. Vocile Iasului - Digi24 Iasi, Angela Achitei – presedinte al Comisie ONG, detaliaza continutul celei de-a 12-a intalniri a Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economica si Sociala a judetului Iasi. http://www.youtube.com/watch?v=0V27xFfIh8k&feature=youtu.be

ONG-urile pot fi si IMM-uri Avand in vedere contributia ONG-urilor in comunitate ca investitor, faptul ca si sectorul neguvernamental in intentia de a gasi mijloace de sustenabilitate pentru pro- iectele sociale a inceput sa dezvolte activitatea eco- nomica, credem ca este timpul sa fie recunoscuta aceasta schimbare si prin Legea IMM-urilor, prin urmare propunem o serie de amendamente. Parteneriat pentru comunitate Comisia ONG a participat in perioada anterioara la elaborarea diferitelor strategii pe diferite domenii de activitate la nivelul jud. Iasi, asa cum s-a angajat. Din pacate nu in toate situatiile opiniile ONG- istilor au si contat. Chiar si asa, ramanem dispusi la dialog si parteneriat. Astfel, am fost consultati in elaborarea Strategiei pe servicii sociale initiata la nivelul DGASPC Iasi . Si in realizarea Strategiei de dezvoltare socio-economica a Judetu- lui Iasi am fost consultati, dar fara ca in forma finala sa se regaseasca multe aspecte initial acceptate, cum ar fi cele legate de serviciile de prevenire sau economia sociala. Finantare de la CL si CJ Pentru realizarea Mecanismului de finantare a ONG-lor de la CL si CJ membrii Comisiei ONG au realizat o sinteza a principalelor nevoi de finantare pe domeniul serviciilor sociale din judetul si municipiul Iasi. In final, CL Iasi a alocat societatii civile suma de 150 000 lei - doar 20% fata de suma estimata a acoperi nevoia reala de finantare, iar CJ Iasi a alocat societatii civile suma de 600 000 lei. Este pentru prima cand CJ Iasi aloca in bugetul sau o suma special destinata finantarii proiectelor sociale realizate de ONG- uri, 300 000 lei fiind alocati pentru servicii sociale (aceasta suma reprezinta doar 30% fata de suma estimata a acoperi nevoia reala de finantare). Comisia ONG doreste sa sprijine in continuare si in realizarea unui mecanism corect de acordare a acestor finantari prin competitie de proiecte si sustine alocarea sumelor de la inceputul anului sau pe prioritari multianuale astfel incat eficienta banilor investiti sa creasca. Se are in vedere si faptul ca odata recunoscute ca IMM-uri si entitatile nonprofit, ar putea accesa fonduri europene care sa le ajute la dezvoltare. Amendamentul sustinut de Comisia ONG la propunerea FDSC se refera la modificarea art. 2, prin includerea asocia- tiilor si fundatiilor, coopera- tivelor agricole si a societatilor agricole care desfasoara activi- tati economice in definitia intreprinderii: „prin intreprin- dere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, indiferent de forma sa juridica, respectiv: societati comerciale, socie- tati cooperative, asociatii si fundatii, cooperativele agri- cole si societatile agricole, persoane fizice care desfa- soara activitati economice in mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoa- re”. 2% Comisiei ONG i-a fost adus in atentie faptul ca mai multe ONG-uri din jud. Iasi nu au primit nici pana in luna februarie 2014 sumele reprezentand 2% din impozitul pe venitul global pe 2012, desi acest lucru trebuia realizat de catre Directia de Finante Publice Iasi pana la finalul anului 2013. Comisia ONG a solicitat un punct de vedere in scris si a invitat la intalnirea din 14 februarie si directorul Directiei Regionale a Finantelor Publice - dl Ioan Grigoriu. Acesta a motivat ca intarzierile s-au datorat procesului de restructurare care a avut loc in vara anului 2013 si a lipsei de personal care sa prelucreze cererile, si i-a invitat pe cei nemultumiti de raspuns sa ii solicite inca o intalnire pentru lamurirea situatiei. De mentionat faptul ca jud. Iasi este printre singu- rele judete din tara care a inregistrat intarzieri in virarea sumelor de bani catre entitatile non-profit reprezentand destinatia su- mei de 2% din impozitul anual, in conditiile in care aceasta reorganizarea s-a fa- cut la nivel national. Dl Ioan Grigoriu a mai precizat ca pentru un numar de 10.581 cereri au fost inregistrate probleme de identificare a CNP-ului, CNP- uri eronate, lipsa CUI sau CUI eronat, Cod IBAN eronat sau inchis, si acesta fiind un motiv pentru intarzierile inregistrate in virarea sumelor colectate. Reprezentantii ONG-lor care nu au primit sumele in discutie atrag atentia ca in- tarzierile aparute in pro- cesarea formularelor pot prejudicia imaginea orga- nizatiilor in fata donatorilor, prin faptul ca nu pot prezenta modalitatea de utilizare a sumelor, asa cum si-au asumat in cadrul campaniilor de promovare privind colectarea a 2%. Noi membri in Comisia ONG In cadrul sedintei din 14 februarie, Comisia ONG a votat includerea in randul membrilor a 4 ONG-uri iesene, in prezent numarul membrilor ajungand la 37. ONG- urile care au aderat sunt: Asociatia Alternative Sociale Iasi, Asociatia Surasul Albastru Iasi, Centrul Diecezan Caritas Iasi Asociatia Harmony in the Social Area Iasi. Le dorim succes!

E V E N I M E N T ADV Romania Dezbatere despre viata cu HIV! In perioada 25-27 februarie 2014, doi reprezentanti ai ADV Romania au participat la Forumul National al Persoanelor Seropozitive HIV, organizat de UNOPA. Avem legislatie, am semnat acorduri internationale, dar problema accesibilizarii spatiilor publice a ramas nerezolvata. Andreea Dancinescu, reprezentant al Asociatiei pentu copii si adulti cu handicap psihomotor „Cutezatorii” din Iasi (ea insasi persoana cu o astfel de dizabilitate) a prezentat principalele impedimente, din punct de vedere al accesibilizarii spatiilor publice la nivelul Iasiului. In conditiile in care nu toate institutiile publice iesene au rampe de acces adaptate accesului persoanelor cu dizabilitati psiho-motorii, iar la nivelul mijloacelor de transport in comun acestea aproape lipsesc cu desavarsire, se constata ca accesibilitatea a ramas la stadiul implementarii doar „pe hartie”. Andreea Dancinescu a adus in atentia autoritatilor aceste probleme solicitand respectarea legii prin accesibilizarea institutiilor publice, incepand cu Casa Patrata, in care intrarea acestei tinere a fost o aventura deloc placuta. Accesibilizarea spatiilor publice Petitie : Sustinem beneficiarii cu HIV! Fundatia ADV Romania si UNOPA au lansat o petitie, prin care cer autoritatilor romane sa ia masuri pentru a salva persoanele seropozitive HIV si pe care va invitam sa o semnati si dvs. Petitia solicita masuri pentru buna functionare a Programului National de Tratament HIV/SIDA prin:  alocarea suplimentara de fonduri pentru functionarea programului pentru trimestrul 1 si 2 – deoarece in acest moment sumele alocate sunt insuficiente,  eliminarea listelor de asteptare cu pacienti care au nevoie sa intre in tratament, iar spitalele nu le pot initia terapia din cauza medicamentelor insuficiente  evaluarea functionalitatii schemei de tratament la pacientii care au avut intreruperi de tratament din cauza lipsei acestuia de la spital,  alocarea de resurse financiare suplimentare pentru monitorizarea infectiei HIV astfel incat sa se cunoasca din date medicale starea fiecarui pacient  achizitia centralizata a tratamentului ARV la nivel national dupa modelul anterior anului 2008, cand sistemul era functional, eficient si mult mai putin birocratic. Petitia este postata la http://www.petitieonlinecom/salvati_romanii_cu_hiv Ca urmare a participarii la acest eveniment, domnul Petrisor Ostafie a acordat un interviu in care a informat cu privire la probleme privind asigu- rarea terapiei ARV deoarece bugetul pe 2014 nu cuprinde sumele nece- sare tratamenului pacien- tilor HIV+ din Programul National HIV/SIDA, dar si tratamente revolutionare sau vindecare a infectiei cu HIV. Interviul complet poate fi citit pe site www.alaturidevoi.ro la adresa: http://www.alaturidevoi.ro/ ?webpage=detail_news&id_ news=1870

E V E N I M E N T E V E N I M E N T Asociatia Salvati Copiii Iasi Fundatia Iosif Fundatia World Vision Romania Biroul Zonal Iasi&Vaslui Asociatia Salvati Copiii Iasi organizeaza la Iasi, in perioada 26-28 martie 2014 un seminar si o sesiune de follow-up in cadrul carora 20 de profe- sionsiti ONG vor fi formati si indrumati in dezvoltarea si implementarea programelor de abilitati de viata pentru copiii vulnerabili. Scopul cursului este de a creste capacitatea ONG-urilor prin dezvoltarea unui program, la nivelul comunitatii, in care copiii vulnerabili vor fi implicati in activitati care ii vor ajuta sa–si dezvolte abilitati de comunicare, gestionare a emotiilor, gestionare a situatiilor conflictuale si rezolvare de probleme. Evenimentul se desfasoara in cadrul proiectului „Schimbari mici, diferente MARI!”, proiect co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul contributiei elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa. Date de contact: Corina Mighiu - coordonator proiect, tel: 0232211726, e-mail: ccp.iasi@salvaticopiii.ro Centrul de Consiliere pentru Parinti din cadrul Asociatiei Salvati Copiii Iasi, desfasoara la Iasi un program de educatie parentala pozitiva - workshop cu parintii, care are ca scop oferirea programului Triplu P (Program Parental Pozitiv), prin care parintii vor invata strategii specifice de gestionare a comportamentelor problematice pe baza dezvoltarii unor relatii pozitive si de sprijin intre ei si copii. Programul consta in 5 intalniri la centru, care au loc o data pe saptamana si este destinat parintilor cu copii cu varsta cuprinsa intre 1-12 ani. Cursurile sunt gratuite si va puteti inscrie la numarul de telefon: 0232 211726, sau la adresa de e-mail: ccp.iasi@salvaticopiii.ro. Scopul proiectului este dezvoltarea abilitatilor de viata independenta a tinerilor insti- tutionalizati. In perioada septembrie 2013- februarie 2014, 20 de tineri au participat la activitati de pregatire pentru viata independenta (Grup de dezvoltare personala si Atelier Bucataria Vesela). Fundatia COTE Aventura la Praid Fundatia COTE organizeaza, in perioada 13-16 martie, o excursie de aventura si invatare prin experienta. ”Aventura la Praid” incheie a treia editie a proiectului ”Better Skills for Better Life” derulat in colaborare cu DGASPC Iasi si finantat de Mergem ASBL Belgia si Lift The Children USA. Un gest mic face un copil mare – martie 2014 Campania isi propune atragerea de fonduri din comunitate. “Un gest mic face un copil mare!” si se adreseaza donatorilor indi- viduali, iar operatorii Fun- datiei Iosif vor fi in mai multe centre comerciale din Iasi, , unde vor promova activitatile organizatiei si metoda Direct Debit pentru atragere de donatii. Banii vor fi utilizati pentru sustinerea programului de prevenire a abandonului scolar, in care sunt asistati acum 60 de copii in situatie de risc. Mai multe informatii la: http://www.fundatiaiosif.ro/debit-direct, persoana de contact: Monica Popescu, coordonator fundraising, mpopescu@fundatiaiosif.ro In luna martie, in judetul Vaslui, Fundatia World Vision Romania lanseaza alte doua proiecte de dezvoltare economica: Proiectul de crestere a caprelor (comunele Balteni, Delesti si Zapodeni) si Proiectul Apicol (comunele Ivanesti, Laza si Poienesti). Proiectul Apicol (90 beneficiari) are ca scop insusirea cunostintelor teoretice si practice din domeniu si dezvoltarea lantului valoric al mierii, iar Proiectul de crestere a caprelor urmareste capacitarea a 60 de gospodarii sarace sa genereze profit accesand pietele de desfacere.

E V E N I M E N T E V E N I M E N T Fundatia Star of Hope RomaniaFundatia World Vision Romania Biroul Zonal Iasi&Vaslui Schimb de experienta pentru apicultorii din Vaslui. In perioada 20- 21 martie, 19 apicultori din comunele Dumesti, Rafaila si Todiresti incluse in programul de dezvoltare comunitara Vaslui 2 al Fundatiei World Vision Romania, participa la un schimb Cursuri de nutritie pentru cadrele medicale. La finalul lunii martie, la Hotel Europa din Vaslui, 20-25 de medici si asistenti medicali participa la cursurile de nutritie si de promovare a consumului de miere de albine, ca mijloc de prevenire a anumitor boli. Beneficiarii provin din 14 comune in care Fundatia World Vision Romania desfasoara cele doua programe de dezvoltare comunitara din judetul Vaslui. In urma participarii la curs, cadrele medicale primesc diplome acreditate pentru a sustine cursul cu familiile din comunitatile rurale de care apartin. Implementarea proiectelor scrise de comunitate. Din luna martie, incepe perioada de implementare a proiectelor scrise de membrii comunitatilor partenere in programul de dezvoltare comunitara “Un viitor mai bun pentru copiii nostri” din judetul Vaslui. In total, pana acum au fost depuse 15 proiecte adresate grupurilor vulnerabile, aplicantii fiind cadre didactice, asistenti sociali, preoti, membri ai Consiliului elevilor sau Comitetului de parinti. Fundatia World Vision Romania va investi in aceste proiecte 21.000 de dolari, iar contributia comunitatilor va fi de aproximativ 4.000 de dolari. Lansarea Ghidurilor de orientare in cariera. Incepand cu luna martie, profesorii si elevii din comunitatile in care World Vision desfasoara programe de dezvoltare comunitara vor beneficia de Ghidul de orientare in cariera, care ofera exemple si metode practice, usor de aplicat in timpul orelor de scoala. In perioada martie-iunie 2014, ghidul va fi utilizat de 20 de profesori, care vor coordona module formate din 6 sesiuni de lucru, pentru aproximativ 200 de copii din mediul rural (comunele Rebricea, Osesti, Vulturesti, Pungesti si orasul Negresti) din judetul Vaslui. Ziua Familiei. La inceputul lunii februarie la Fundatia Star of Hope Romania am sarbatorit Ziua Familiei. Scopul acestei intalniri a fost sa le aratam parintilor cat de importanti sunt atat pentru proprii lor copii cat si resursa pe care o reprezinta pentru celelalte familii din comunitate. „Aici ma simt ca intr-o familiei!” acestea sunt cuvintele cu care a inceput sa se prezinte unul dintre parintii care au participat la intalnire. Activitati planificate pentru luna martie: Pe 21 martie 2014 Fundatia Star of Hope Romania va sarbatori Ziua Internationala a Sindromului Down, impreuna cu scoli, gradinite, ong-uri si institutii partenere. Impreuna vom organiza un mars, vom purta sosete colorate ca simbol al distinctiei pe care o face cromozomul X la persoanele cu sindrom Down. Evenimentul face parte din Campania Mondiala “LOTS OF SOCKS”, lansata de Down Syndrome International. (detalii despre mars pe www.starofhope.ro incepand cu 15.03.2014). Persoana de contact: Maria Apreutesei, Asistent Social. 0758 474 611 de experienta cu api- cultorii din judetul Vilcea. Apicultori vasluieni vor avea prilejul sa asiste la organizarea Targului Apicol de la Valcea, sa initieze discutii privind modalitatile de plasare a mierii pe piata de desfacere si sa identifice furnizori de echipament apicol. Cei 30 de tineri membri ai Grupului A.R.T. vor lansa primul Raport de activitate, redactat in intregime de ei. Tinerii au detaliat initiativele si evenimentele locale organizate in scopul prevenirii traficului de fiinte umane: realizarea unei cercetari sociale, organizarea sesiunilor de informare si campanii de constientizare. INFO DEZBATERE Fundatia Star of Hope Romania impreuna cu doamna deputat Cristina Nichita au organizat la Centrul Regional de Reabilitare pentru copii si tineri cu dizabilitati din Iasi, la sfarsitul lunii ianuarie, intalnirea ONG-urilor pentru dezbaterea proiectului legislativ – legea 448 prinvind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati. Datorita faptului ca legea persoanelor cu dizabilitati nu este respectata sunt intarzieri la plata indemnizatiilor de asistent personal iar parintii copiilor intampina mari dificultati atat in integrarea acestora in scoala, societate, cat si financiare. La sfarsitul intalnirii s-a concluzionat faptul ca este imperios necesar ca mai intai sa fie aprobata de catre guvern strategia privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati 2014-2020, apoi vom lucra impreuna, la nivel national, ONG-urile si institutiile la o noua lege privind persoanele cu dizabilitati. Aceste familii, care au rezistat timpului si greutatilor pe care le-au intampinat sunt cu adevarat modele de dedicare, sacrificiu de sine si dragoste neconditionata.

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

www.buletincomisieong.tk

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

Comisia ONG Iasi - "Bilant la trei ani si schimbare de ...

... buletin informativ- astfel incat ... fost presedinte al Comisiei ONG. ... pentru a asigura mandatul de presedinte al Comisiei ONG in viitorii 3 ...
Read more

Dosarul comisiei metodice a învăţătorilor - Documents

... al comisiei metodice pentru ... Buletin nr.1 al Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economica si Sociala a judetului Iasi Primul buletin ...
Read more

Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic ...

... Buletin informativ cu privire la actele ... cu Secretarul General Adjunct al Comisiei ... al echipei ‪ # MCPDC pentru data de 3 ...
Read more

Europe Direct Târ govişte INFO BULETIN - edtargoviste.ro

... cu sprijinul finan ciar al Comisiei Europene şi al Consiliului Judeţean Dâmboviţa . EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE INFO BULETIN an ... 3 către ONG ...
Read more

Vocea ONG # 4 by Vocea ONG - issuu

... Vocea ONG, Name: vocea_ong_nr_4, Length: 4 pages, Published: 2015-01 ... președinte al FONSS – Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru ...
Read more

buletin keluaran 3 - Education - documents.tips

buletin persidangan MPSM bil 3/3 Kuching 2014. buletin persidangan MPSM bil 3/3 Kuching 2014. Documents.tips. Upload Login / Signup. Leadership; Technology;
Read more

Buletin 3 mai iunie 2015 by EUROPE DIRECT BACAU - issuu

... Buletin 3 mai iunie 2015, Author: EUROPE DIRECT BACAU, ... .3 Evenimente Europe Direct Bacau…………………………..4 Zile ...
Read more