Budget OCMW Ingelmunster 2009

50 %
50 %
Information about Budget OCMW Ingelmunster 2009
Business-Finance

Published on March 11, 2009

Author: cdenv_ingelmunster

Source: authorstream.com

OCMW begroting 2009 : OCMW begroting 2009 Slide 2: Werkingskosten : € 6.140.758 waarvan 53 % bezoldiging Werkingsopbrengsten : € 5.064.641 Resultaat gewone activiteit : - € 1.040.928 Gemeentelijke tussenkomst: : Gemeentelijke tussenkomst: € 825.000 77.49 € last per inwoner(verhoging per jaar van 25.000 €) Gemeentefonds: : Gemeentefonds: Uit het sociaal impulsfonds van de gemeenteontvangt het O.C.M.W. € 82.000 . projectmatig aan te wenden . projecten : projecten studie bejaardenwoningen en pastorie : € 20.000 bijdrage aan HRI : € 15.000(Huisvestingsdienst Regio Izegem) bijdrage aan het : € 20.000 Regionaal Sociaal Verhuurkantoor ontwikkelen van bijkomende : € 27.000 tewerkstelling (art 60) Investeringen 2009 : : Investeringen 2009 : Financiering investeringen : Financiering investeringen geen leningen subsidie gemeente : € 98.500 subsidie federale 2009 : € 40.000 subsidie derden (Ermitage) € 7.500totaal : € 146.000 Toelichting bij een aantal items :thuisdiensten : Toelichting bij een aantal items :thuisdiensten Resultaat : : Resultaat : - € 100.381 ( in 2008 : - € 235.936) Deze diensten kosten ons geld enerzijds maar zorgen voor grote besparingen doordat veel bejaarden langer in eigen omgeving blijven. Sociale dienst: : Sociale dienst: Asielzoekers : steun : € 350.000 medische kosten : € 30.000 in 9 kleinschalige en verspreide opvangwoningen. volledig betaald door federale subsidies. Slide 12: Leefloon: € 152.500 economische crisis = toename leefloners tewerkstelling stimuleren (art. 60) waardoor minder leefloners. meeste zijn jongeren, studenten ; met leefloon worden de studiekosten betaald. Sociale dienst: Slide 13: Ermitage: einde lening dus financiële ruimte investering veranda met opgebouwde reserve blijft belangrijke schakel in bejaardenzorg(woonzorg, sociaal contact en ontspanning) cafetaria is volledig gemoderniseerd met uitgebreide keuken, frigo-cel en vernieuwing meubilair . Slide 14: Diensten ten huize : Doel: in samenwerking met thuiszorg mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen. Dienst dienstencheque is groot succes ( +/- 50 werknemers) in samenwerking met PWA. :  Sociale Dienst : grote dienst: 8 voltijdse maatschappelijk werkers doel: mensen eigen inkomen laten verwerven en zouit sociaal isolement halen; dit is kosten besparend maar betekent hoge werkbelasting voor personeel. Slide 16: uitgebreid aanbod: budgetbeheer begeleiding collectieve asielzoekers steeds meer opdrachten van regering (stookolietoelage) …… Slide 17: Dienst rechtshulp: samenwerking balie van Kortrijk met vastgestelde tarieven , bijstand bij schuldbemiddeling, doorverwijzing advies. overeenkomst met OCMW Roeselare en uitbouw regionale dienst met zitdagen jurist Slide 18: automatisering:serverlokaal en dienst ICT in sociaal huis waarderingstoelage : uitbreiding van categorie zorgbehoevendenen zorgverstrekkers. inwonende partner kan nu ook zorgverstrekker zijn. mensen jonger dan 80 jaar kunnen nu ook zorgbehoevend zijn mits medisch attest (80% invaliditeit). Slide 19: samenwerking met gemeenteoptimaliseren: met zoveel mogelijk diensten en personeel qua machines en accommodatie. Personeel : : Personeel : 135 medewerkers staat in top 5 van grootste werkgevers op de gemeente. men startte met de opmaak van een nieuw personeelsbehoeftenplan nadat de rechtspositieregeling en het o.c.m.w.- decreet gekend zijn. Huisvesting : Huisvesting Samenwerking met de HRI : premietoekenning sociaal verhuurkantoor leegstand en verwaarlozing wonen en werken verhuur en onderhoud van eigen woningen uitbouw patrimonium

Add a comment

Related presentations

Related pages

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW ...
Read more

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER - Gemeente Ingelmunster : Home

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW ...
Read more

CD&V Ingelmunster : Budget gemeente '09

CD&V Ingelmunster Welkom; ... 2012; Dossiers. Budget Gemeente 2011; Budget OCMW 2011; Budget ... ingegaan op de projecten die in 2009 voor de ...
Read more

CD&V Ingelmunster : Budget OCMW '09

CD&V Ingelmunster - Christen-Democratisch en Vlaams partij ... Jaarlijks moet het OCMW een budget opmaken, waarin aangetoond wordt welke middelen waarvoor ...
Read more

Tine Dhont | LinkedIn

Gemeente en OCMW Ingelmunster; Previous: ... Gemeente en OCMW Ingelmunster February 2009 – Present ... Budgets; Financial Reporting;
Read more

Zorgstrategisch plan OCMW Meulebeke 10 februari 2011

Zorgstrategisch plan OCMW ... (Meulebeke, Pittem, Ardooie, Izegem, Ingelmunster ... Maatschappelijk Welzijn in de zitting van 3 december 2009 ...
Read more

Joke Delaere | LinkedIn

OCMW Ingelmunster. February 2009 – November 2009 (10 months) Skills. HR Consulting; Recruiting; Human Resources; Employee Relations; Coaching;
Read more

Verdeling budget vervoer 2009 (LD)

OCMW Ingelmunster 0.00 0.00 0.00 OCMW Kalmthout 0.00 0.00 0.00 OCMW Kampenhout 0.00 0.00 0.00 OCMW Kapelle-op-den-Bos ... Verdeling budget vervoer 2009 (LD ...
Read more

BUDGET 2011

Budget 2011 Budget 2010 Rekening 2009 OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14 773,65 3331,01 3802,56 13108,38 ...
Read more