Buddysamarbeidet - Teknologi

40 %
60 %
Information about Buddysamarbeidet - Teknologi
Education

Published on November 23, 2008

Author: snorrelo

Source: slideshare.net

Description

Presentasjon av teknologi i Buddysamarbeidet på Feide fagdager på Hell 2008-11-25.

Hell, 2008-11-25
 Snorre Løvås

  Dagens oppbygning   Dagens utfordringer   Planlagt videre arbeid   Samarbeid 
 Erfaringsdeling Foto: champagne.chic (flickr.com)

Admin
 grensesnitt AD Buddy ILM + ABC
 DB MetaDB Enterprise ADAM

  Unødvendig kompleks import   Mange småfeil i koden   Ressurskrevende
 installasjon   Mangelfull
 dokumentasjon Foto: John & Yoko (flickr.com)

Admin
 grensesnitt AD ILM + ABC
 MetaDB Enterprise ADAM

Admin
 grensesnitt AD ILM + LMS PIFU
 MetaDB IMS Enterprise Services? PIFU ADAM

  Kort sikt (nærmeste måneder) ◦  Få bort kompliserende ledd i importen ◦  Forbedre dokumentasjon ◦  Få på plass versjonsregime   Lengre sikt ◦  Revurdere informasjons-/datamodellen i ILM/Buddy ◦  Import og eksport på PIFU

  Er det muligheter for samarbeidsprosjekter?   Systematisk erfaringsdeling?   Lære av andre for
 å unngå feilgrep? Foto: meironke (flickr.com)

  Tor Ivar Iversen, styreleder Buddysamarbeidet ◦  tor-ivar.iversen@ffk.no   Snorre Løvås, leder Teknologigruppa ◦  snorre.lovas@uninett.no ◦  http://slideshare.net/snorrelo

Add a comment

Related presentations

Related pages

Teknologigruppen | Buddysamarbeidet

Teknologigruppen i Buddysamarbeidet rådgir styret i teknologiske spørsmål. Forslag til endringer i Buddyløsningen vurderes av teknologigruppen som ...
Read more

⭐SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter ...
Read more

Top 25 It Advisor/ceo profiles | LinkedIn

Here are the top 25 It Advisor/ceo profiles on LinkedIn. Get all the articles, experts, jobs, and insights you need.
Read more

⭐Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Tjenesteprosedyrer Støttet teknologi. Tjenesten gir diagnostisk støtte av Dells maskinvare, inkludert internt fabrikkinstallert tilbehør.
Read more