Btx energia a 1314 classe

60 %
40 %
Information about Btx energia a 1314 classe
Education

Published on February 25, 2014

Author: Wofilla

Source: slideshare.net

Description

Primera parte del tema energias de tecnologia industrial. Conceptos

CONCEPTES FONTS PRODUCCIÓ DISTRIBUCIÓ CONSUM CONSEQÜÈNCIES TECNOLOGIA INDUSTRIAL ENERGIA (1.Fonts) feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 2 de 24

CONCEPTES ENERGIA: Capacitat per fer un treball TREBALL: = · POTÈNCIA: = · ∝ W, Treball [ J ] F, Força [ N ] X, Distància [ m ] P, Potència [ W ] t, Temps [ s ] 1 W = 1J/1s 1 CV = 736 W feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 3 de 24

MANIFESTACIONS D’ENERGIA MECÀNICA INTERNA TÈRMICA QUÍMICA ELÈCTRICA NUCLEAR RADIANT SONORA ... Cos Molècules Enllaços Electrons Nucli Ones electromagnètiques Vibració del medi feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 4 de 24

OPERADORS feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 5 de 24

QUÈ ÉS ENERGIA? “La lluita per la vida és una competició per l’energia disponible” Ludwig Boltzman (1886) “És evident que la sort de la població humana està inextricablement relacionada amb l’ús que es fa dels sistemes energètics” M. Kinghubbert (1969) feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 6 de 24

QUÈ ÉS ENERGIA? S XIX. LLEIS DE LA TERMODINÀMICA. 1. LLEI DE LA CONSERVACIÓ DE LA ENERGIA L’energia no es crea ni es destrueix, es transforma. 2. LLEI DE LA ENTROPIA L’Entropia va augmentant en un sistema aïllat (Clàusius, 1898) Éssers vius: → Sistemes oberts → Illes d’ordre temporal → Analogia amb societats feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 7 de 24

1372 W/m2 30% + 70% + + + + ò + ò ! + feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 8 de 24

feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 9 de 24

→ Energia disponible Capacitat de Càrrega → Llei de Liebig → Comunitat Bucles Clímax → Subsidis d’Energia = Augment CC → Estratègies: Control (desviar recursos) Eines (animal ortopèdic) Especialització (divisió del treball) Ampliació del medi (augment de possibilitats) Aprofitament de recursos [ William Catton. “Overshoot: The ecological basis of revolutionary change” ] feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 10 de 24

FONTS D’ENERGIA PRIMÀRIES SECUNDÀRIES RENOVABLES VS NO RENOVABLES CONVENCIONALS O NO CONVENCIONALS feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 11 de 24

MATERIALS COMBUSTIBLES En combinar-se amb l’O2 (combustió) alliberen energia. pC PODER CALORÍFIC #$ = #$ %&'( C CE 273 101300 273 + . · CAPACITAT CALORÍFICA pC, poder calorífic [J/m3] pC, pC en CN (0ºC, 1 atm) P, pressió [Pa] T, temperatura [ºC] m, massa [kg] Ce, calor específica [kJ/kg·ºC] 1 Cal = 4,18 J 1 atm = 101.300 Pa CALOR ESPECÍFICA / = 0 · &1 %.2 − .4 ( feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 12 de 24

feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 13 de 24

CARBÓ feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 14 de 24

PETROLI feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 15 de 24

feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 16 de 24

GAS NATURAL feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 17 de 24

EXERCICI Una industria necessita escalfar diàriament 15.000 litres d’aigua des de 20ºC a 90ºC. Per fer-ho disposa d’una instal·lació de carbó. Quant carbó ha de cremar diàriament? Aigua: Ce = 1 kcal/kg·ºC Instal·lació: η = 75% Carbó: PC = 28 MJ/kg feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 18 de 24

EXERCICI Calcula el consum de benzina per cada 100 km d’un automòbil amb un motor de 60 CV que circula a 100 km/h. Motor: η = 32% Benzina: PC = 32 MJ/l feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 19 de 24

EXERCICI Una central tèrmica que consumeix gas natural disposa d’un grup motriu de 200 MW de potència. Calcula el consum horari de gas si es subministra a P=506 kPa i T=20ºC. Instal·lació: η = 40% Gas natural: PC (CN)= 46 MJ/m3 feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 20 de 24

ENERGIA NUCLEAR → Nombre atòmic → Nombre màssic → Isòtop → Radioactivitat → Energia nuclear → Reacció nuclear → Fusió / Fissió → Massa crítica → “Combustibles” nuclears 2 1 235 92 H +31H→42He+10n+ENERGIA U+10n→14056Ba+9336Kr+210n +ENERGIA feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 21 de 24

feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 22 de 24

feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 23 de 24 BTX

feb-14–BTX EnergiaA 1314 Classe.docx - Diap 24 de 24

Add a comment

Related presentations

Related pages

Jornada de didàctica de les ciències » ICE UdL

... Experiències de física al BTX. ... l’aula de classe. ... dels rajos solars a diferents latituds o mesurar l’energia rebuda i treure ...
Read more

Especificações Técnicas - Grupo CPFL Energia > Pagina ...

Projetos de eficiência energética voltados à utilização inteligente de energia elétrica e ... GED-1314 - Parafuso de ... (BTX) - 200A - 15kV ...
Read more

dechema.de

15th International Congress on Catalysis in Munich, Germany July 1 – 6, 2012 Poster Program 15 TH IT I C CTALYS I S www.icc2012.org Updated program and ...
Read more

All Stocks And ETFs Historical Intraday Data

The list below contains symbols for all the stocks and ETFs in our one minute interval "All Stocks And ETFs Historical Intraday Data" historical data package.
Read more

Full text of "Degli archivii napolitani : relazione a S.E ...

Search the history of over 464 billion pages on the Internet. search Search the Wayback Machine
Read more

www.cboe.org

To open a search window to find a class, ... BTX BIOTIME INC OCIP OCI Partners LP ORMP ... CPFL ENERGIA S A DSL
Read more