BSM. Giải pháp quản lý trung tâm phân phối BSM.SCM 12

27 %
73 %
Information about BSM. Giải pháp quản lý trung tâm phân phối BSM.SCM 12
Technology

Published on March 15, 2014

Author: BinhNguyen104

Source: slideshare.net

Description

Giải pháp quản lý trung tâm phân phối BSM.SCM 12
www.bsm.com.vn

Business Solutions Management Giải pháp quản lý kỷ nguyên hội nhập Giải pháp quản lý kho- Trung Tâm Phân Phối BSM Software Corp  www.bsm.com.vn

3. Gi i thi u gi i phápớ ệ ảNhân viên E-Storage/EDI Khách hàngQu n lýả Truy cập 24 X 7 BSM Software Corp

BSM Software Corp Mô hình Qu n lý TTPPả Chức năng theo dõi giao hàng Tiếp nhận lệnh giao hàng từ chủ hàng  Quản lý bộ phận giao hàng Quản lý đại lý giao hàng Thực hiện giao hàng  Sử dụng PDA có chức năng SMS gửi xác nhận vệ trung tâm Kết nối hệ thống thanh toán trực tuyến Ngân hàng / đơn vị thanh tóan trực tuyếnChủ hàng Đơn vị logistic (Distribution Center) Nhân viên giao hàng Khách hàng Khách hàng đặt hàng (1) Pending tài khỏan khách hàng (2) Gửi lệnh giao hàng (2) Xuất kho chuyển bộ phận giao hàng (3) Giao hàng khách hàng ( 4) Xác nhận giao hàng- SMS (5) Xác nhận Trừ TK (6)Xác nhận giao hàng- SMS (5)

S đ chu i cung ngơ ồ ỗ ứ BSM Software Corp

Qui trình l p h p đ ng cho thuê kho, phân ph i hàng hóaậ ợ ồ ố BSM Software Corp

Qui trình nh p khoậ BSM Software Corp

Qui trình nh p khoậ BSM Software Corp

Qui trình xu t khoấ BSM Software Corp

Qui trình xu t khoấ BSM Software Corp

S đ ho t đ ng kho DCsơ ồ ạ ộ BSM Software Corp

S đ ho t đ ng kho DCsơ ồ ạ ộ BSM Software Corp

S đ ho t đ ng kho DCsơ ồ ạ ộ BSM Software Corp

S đ t ch c DCsơ ồ ổ ứ BSM Software Corp

Tính năngModule qu n TTPPả  Quản lý chủ hàng Quản lý khách hàng/đại lý, nhà cung cấp của chủ hàng Quản lý đơn hàng Quản lý vật tư hàng hóa ở nhiều kho hàng Quản lý sơ đồ kho Quản lý hàng nhập Quản lý hàng xuất Quản lý nhãn mã vạch palet vật tư hàng hóa Quản lý các hoạt động kho (Xuất KH, Xuất chuyển kho, xuất kho hàng nhập, xuất kho hàng xuất, xuất hàng trả lại, nhập kho NVL, Nhập trả lại, nhập nội bộ, chuyển vị trí …) Quản lý giao hàng Kiểm kê tồn kho Công xuất hoạt động kho BSM Software Corp

Module qu n lý TTPPả Quản lý nghiệp vụ  Tiếp nhận thông tin ban đầu về chủ hàng,khách hang( đại lý), nhà cung cấp.  Import PO và SO từ hệ thống ERP của chủ hàng / hoặc tạo mới / EDI  Lập danh mục khách hang, nhà cung cấp.  Lập danh mục hàng hóa từng chủ hàng  Nhập thông tin yêu cầu nhập hàng / xuất hàng của khách hàng.  Truy xuất các báo cáo về hiện trạng kho, về số liệu nhập – xuất tồn.  Lập phiếu xuất kho.  Quản lý sắp xếp xe giao nhận hàng, phân luồng xe vào các cổng.  Quản lý giao hàngBSM Software Corp

Module qu n lý TTPPả Quản lý dữ liệu khách hàng  Mỗi khách hàng, nhà cung cấp, sẽ được cấp một Account va Passworld để truy cập vào hệ thống :  Trình trạng đơn hàng  Đề xuất nhập – xuất hàng  Xem trình trạng hàng hóa  Xem báo cáo hàng tồn kho  Theo dõi tình trạng đơn hàng BSM Software Corp

Module qu n lý TTPPả Các tiện ích thao tác : • Cập nhật danh mục kho hàng, khoang hàng; • Cập nhật danh mục mặt hàng, khách hàng(có thể tạm không được truy xuất tại một thời điểm theo yêu cầu người sử dụng). • Cập nhật danh mục hợp đồng(quản lý theo năm). • Tìm kiếm, xem, sửa, xóa: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho • Tìm kiếm, xem, sửa: danh mục kho hàng, mặt hàng, khách hàng, hợp đồng. • Quản lý khách hàng lẻ ( Một Ô có thể chứa nhiều gói hàng của khách khác nhau) BSM Software Corp I A member of BSM Group

E- Storage : H th ng kho đi n tệ ố ệ ử 2. Đề nghị xuất kho 4. Báo cáo phiếu xuất kho Chức năng tương tác khách hàng qua website 1. Đề nghị nhập kho 5. Báo cáo tình trạng kho 3. Báo cáo phiếu nhập kho Mỗi khách hàng sẽ được cung cấp một account để truy xuất thông tin từ hệ thống về hàng hóa lưu kho của họ, đề nghị nhập hàng, xuất hàng,theo dõi đơn hàng… BSM Software Corp

H th ng EDIệ ố BSM Software Corp 19 IBM WebSphere TX Chuyển đổi bất kỳ loại dữ liệu ANY Data Xử lý cùng lúc, dữ liệu gốc, không cần code Dữ liệu đầu ra được định dạng theo yêu cầu ANY Data Many-to-many Integration Ex. - Hierarchical Data , Binary Data, Packed Data, Tabular Data, Relational Data, Nested Structures, Mixed-Type Data, and on and on…

H th ng EDIệ ố BSM Software Corp 20 IBM WebSphere Brokering and Transformation WebSphere Message Broker WebSphere Transformation Extender ++ == Cải tiến dịch vụ doanh nghiệp bằng công nghệ SOA Color = Data type Shape = Protocol

H th ng EDIệ ố BSM Software Corp 21 Multiple Deployment Options  Batch & Standalone  Event Driven  WebSphere Message Broker  WebSphere ESB  WebSphere Process Server  WebSphere Partner Gateway  WebSphere Application Server  WebSphere DataStage, etc. 1. Mô t d li uả ữ ệ Design Studio Z/OS COBOL Copybook AIX Map Deploy Adapter Adapter MQ Importer Importer 3. Phát triển hệ thống chuyển đổi 2. Chuyển dữ liệu Oracle

Phân tích chu i cung ng IBM Cognosỗ ứ BSM Software Corp IBM Cognos ( BI): Báo cáo phân tích kinh doanh thông minh, xu hướng khách hàng, hoạch định hàng tồn kho,chi phí, quản trị rủi ro

BSM Software Corp IBM Cognos ( BI): Báo cáo phân tích kinh doanh thông minh, chi phí, quản trị rủi ro IBM Cognos ® Business Intelligence là sản phẩm phần mềm của hãng IBM cung cấp một giải pháp mang tính cách mạng mới và mở rộng kinh doanh truyền thống bằng công cụ phân tích thông minh (BI) với quy hoạch, kịch bản mô hình, theo dõi thời gian thực và phân tích các dự báo. Sử dụng một không gian làm việc không giới hạn BI hỗ trợ mọi người làm việc trong văn phòng, trên đường đi và thậm chí chưa có mặt trong diễn đàn bạn có thể tương tác, tìm kiếm và lắp ráp tất cả các quan điểm của các doanh nghiệp của bạn. Được xây dựng trên một nền tảng công nghệ đã được chứng minh, dự báo kinh doanh Cognos được thiết kế để nâng cấp liên tục và quy mô chi phí-hiệu quả cho việc triển khai rộng nhất. Xem kết quả, hiểu những con số và mục tiêu đã đề ra. Xác định và phân tích cơ hội và xu hướng. Chia sẻ thông tin theo cách bạn muốn đến trong các báo cáo , biểu đồ và thẻ tính điểm(KPI)

BSM Software Corp IBM Cognos ( BI): Báo cáo phân tích kinh doanh thông minh,hoạch định hàng tồn kho, quản trị rủi ro Truy cập nhanh chóng và dễ dàng để phân tích bất cứ nơi nào. Phối hợp để tạo ra một kịch bản phổ biến mà mỗi bộ phận có thể sử dụng để ra quyết định. Cung cấp thông tin đáng tin cậy cho một phiên bản duy nhất của số liệu thực Tích hợp cùng lúc nhiều nguồn dữ liệu kể cả dữ liệu Excel . IBM Cognos cung cấp một loạt các phiên bản BI chạy trên máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Tính năng kéo và thả một bảng tính vào không gian làm việc của bạn và tự động nhận được lưới dữ liệu và biểu đồ hình ảnh cho một cái nhìn đa chiều của dữ liệu. Thêm vào hoặc sửa đổi dữ liệu hiện có và áp dụng các thay đổi trên toàn bộ dữ liệu lớn bằng cách sử dụng các dữ liệu mạnh mẽ lan rộng các chức năng. Cognos Insight cho phép khám phá ra những hiểu biết từ lịch sử dữ liệu giúp hiểu đầy đủ về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tối ưu hóa các quyết định và kế hoạch bằng cách so sánh các kết quả có thể xảy ra dựa trên các kịch bản kinh doanh đưa vào tham số thay đổi điều kiện thị trường.

BSM Software Corp IBM Cognos ( BI): Báo cáo phân tích kinh doanh thông minh,hoạch định hàng tồn kho, quản trị rủi ro

RF & RFID Technology RF solution RFID solution BSM Software Corp

Tính năng module giao nh n hàng hóaậ Tính năng : Quản lý danh sách khách hàng Quản lý danh sách nhà cung cấp dịch vụ Quản lý hợp đồng giao nhận,vận chuyển Kế hoạch giao nhận Quản lý booking gửi hàng Quản lý vận đơn Quản lý lô hàng Theo dõi xếp dỡ container Quản lý giao nhận hàng hóa Quản lý xếp dỡ hàng hóa : xếp container, xếp tàu rời… Các dịch vụ giao nhận : bốc xếp, chứng từ,DO, vệ sinh,…  … BSM Software Corp

Tính năng module giao nh n hàng hóaậ Báo cáo theo dõi booking gửi hàng Báo cáo trình trạng lo hàng Báo cáo trình trạng BL Báo cáo kế hoạch container  Báo cáo xếp hàng Thông báo hàng đến, hàng đi  Báo cáo giao hàng … BSM Software Corp

Tính năng module giao nh n hàng hóaậ BSM Software Corp

GPS-Tracker : H th ng qu n lý giao hàng, ph ng ti n v n t iệ ố ả ươ ệ ậ ả Mỗi khách hàng sẽ được cung cấp một account để truy xuất thông tin từ hệ thống về hàng hóa phương tiện vận tải theo thời gian thực,… BSM Software Corp

Ưu điểm của giải pháp Đa chi nhánh (Hợp nhất) Hợp nhất & Hệ thống Online 1 2 3 Nhiều kho hàng Đa ngôn ngữ (Việt – Anh) Tích hợp EDI 4 5 BSM Software Corp

M t s khách hàng tiêu bi uộ ố ể • B nh vi n ph s n qu c t TP.HCMệ ệ ụ ả ố ếB nh vi n ph s n qu c t TP.HCMệ ệ ụ ả ố ế • D án ng d ng CNTT c a s y t các t nhự ứ ụ ủ ở ế ỉD án ng d ng CNTT c a s y t các t nhự ứ ụ ủ ở ế ỉ • Công ty ch tác vàng b c đá quý Queen&Iế ạCông ty ch tác vàng b c đá quý Queen&Iế ạ • DongnamDongnam • H u Hoàng GarmentữH u Hoàng Garmentữ • Cao su Thong NhatCao su Thong Nhat • DocifishDocifish • MekelongMekelong • Kho l nh Seaprodex SGạKho l nh Seaprodex SGạ • Kho Phan DuyKho Phan Duy • Kho SATRAKho SATRA • Kho Transimex SGKho Transimex SG • ICD Long BìnhICD Long Bình • Cong ty CP kho v n hàng không ( Ha Noi)ậCong ty CP kho v n hàng không ( Ha Noi)ậ • TNN Logistics ( Hai Phong)TNN Logistics ( Hai Phong) • T ng kho CatthaiổT ng kho Catthaiổ • Tân c ng – ICD Long BìnhảTân c ng – ICD Long Bìnhả • …… BSM Software Corp

M t s khách hàng tiêu bi uộ ố ể BSM Software Corp Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Hàng không (ALS)cung cấp hệ thống kho bãi tiêu chuẩn, cho thuê kho,trung tâm phân phối hàng tiêu dùng tại ICD Mỹ Đình, 17 Phạm Hùng – Hà Nội và Sân bay quốc tế Nội Bài . Với hệ thống kho bãi thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại vào công tác quản lý kho vận.TTPP, ALS bảo đảm việc bảo quản và truy suất hàng hóa vô cùng an toàn, nhanh chóng, thuận tiện. Transimex SG năm 1983 đến nay, suốt 30 năm hình thành và phát triển, hiện nay, Công ty Transimex–Saigon vẫn luôn duy trì hoạt động các ngành chính hiện có và mở rộng phát triển thêm các ngành có thế mạnh khác, cụ thể như sau: - Đại lý giao nhận và vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và công cộng bằng đường biển, đường hàng không và đường bộ; - Dịch vụ Cảng ICD, kho ngoại quan, kho CFS, kho lạnh, kho DC (Distribution Center) và kho thường. Dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; làm thủ tục Hải Quan; đại lý tàu biển và môi giới hàng hóa cho tàu biển trong và ngoài nước;

Vui lòng liên h :ệ  Nguyễn Thanh Bình GÍAM ĐỐC ĐiỀU HÀNH Cellphone : 0908329566 Email : thanhbinh@bsm.com.vn Cám n!ơ BSM Software Corp

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

BSM.SCM 2012 - giải pháp quản lý chuổi cung ứng ...

BSM.SCM 2012 – giải pháp quản lý chuổi ... pháp quản lý tổng thể bệnh viện BSM.HSM 12. ... yêu cầu phân hệ phân phối bán ...
Read more

11 tính năng giải pháp phần mềm erp ngành phân phối phải có

Trung tâm phân phối với tổng diện tích 18.000 m2, trong đó diện tích kho chiếm 12 ... SỔ TAY ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP ERP: QUẢN LÝ ...
Read more

CareerBuilder Vietnam - facebook.com

... (Giám đốc/Trưởng phòng pháp lý, Trưởng phòng quản ... và phân phối chuyên ... tiếp nhận giải pháp để ...
Read more

Quản Lý | LinkedIn

Quản lý nhà hàng khách sạn at Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc VAAC See less. View More View Less. View Profile. Ly Ly. Ly Ly Employee :)
Read more

Vietnam Supply Chain tổ chức diễn đàn Logistic 2015

... chia sẻ về những thách thức cũng như giải pháp, ... quản trị kho, trung tâm phân phối ... lý hoặc đảm nhận ...
Read more

Toanthangcasting.vn - Find More Sites

... dv tín phát việt trung tâm phân phối tín ... bsm-trang thông tin giải pháp quản lý doanh nghiệp ... pháp luật - cơ ...
Read more

Hệ thống BMS- Điều khiển HVAC, chiếu sáng và giám sát ...

... đây là hệ thống quản lý ... SCADA trung tâm để thu thập và phân phối thông tin ... giải pháp của TAC có thể ...
Read more

Xe mazda3 đời 2012 đoạt giải 'lựa chọn an toàn nhất ...

IRVINE, Calif. (22/ 12/ 2011) - Hôm nay Viện Nghiên Cứu Bảo Hiểm về An Toàn Giao Thông Xa Lộ (IIHS) ... Âm Nhạc - Giải Tr ...
Read more