BSM.AMS -Giai phap quan ly tai san

33 %
67 %
Information about BSM.AMS -Giai phap quan ly tai san
Technology
fax

Published on February 23, 2014

Author: BinhNguyen104

Source: slideshare.net

Description

Giải pháp quản lý tài sản BSM.AMS 14

BSM Corp 33 Nguyen Van Thu Str, District 1, HCMC Tel : 39433701 - Fax : 39433702 Can Tho : 10-3/2 Str, Ninh Kieu District, Can Tho City Tel :0710 833456 - Fax : 0710 833222 See : www.bsm.com.vn /  www.bqa.com.vn

 Báo cáo chi tiết tài sản  Danh sách chi tiết tài sản  Báo cáo thẻ tài sản  Báo cáo sổ theo dõi tài sản  Báo cáo khấu hao tài sản  Báo cáo tính hao mòn tài sản cố định  Báo cáo tổng hợp tài sản cố định  Báo cáo tăng giảm tài sản cố định  Báo cáo tình hình sử dụng tài sản cố định

THANK YOU A&Q Liên hệ : Corp Nguyễn Thanh Bình – GĐ Kinh doanh BSM Cell : 0908389566 Email : thanhbinh@bsm.com.vn Tel : 39433701 – Fax : 39433702

THANK YOU A&Q Liên hệ : Corp Nguyễn Thanh Bình – GĐ Kinh doanh BSM Cell : 0908389566 Email : thanhbinh@bsm.com.vn Tel : 39433701 – Fax : 39433702

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Chọn trường ĐH đừng quên yếu tố trải nghiệm

... ĐH RMIT Việt Nam sẽ tổ chức Ngày hội Thông tin để phụ huynh và học sinh quan tâm ... Previous Article BSM.AMS ... ly on Thiết ...
Read more

Chuổi cửa hàng Spa thì dùng những phần mềm gì?

Nếu chị quan tâm thì chị có thể liên lạc với bên em để có ... ly on Thiết lập và thực hiện quy trình quản ... BSM.AMS ...
Read more