Brukervennleg navigasjon i offentlege nettenester

50 %
50 %
Information about Brukervennleg navigasjon i offentlege nettenester

Published on October 17, 2007

Author: aregh

Source: slideshare.net

Description

Presentasjon om navigasjon i offentlege nettenester, holdt på NOKIOS-konferansen 17. oktober 2007.

Brukervennleg navigasjon på offentlege nettstader Are Gjertin Urkegjerde Halland Senior informasjonsarkitekt NOKIOS, 18. oktober 2007

NetLife Research: uavhengige ekspertar på brukarvennleg design • Brukarsentrerte designprosessar • Informasjonsarkitektur/interaksjonsdesign • Brukartesting og eyetracking • Evalueringar, kurs og rådgivning

Agenda • Introduksjon og viktige utfordringar • 3 fellestrekk for god navigasjon • Oppsummering

Kvifor treng vi navigasjon? Informasjonsrom Informasjonsrom (dokuvers) quot;Nøkkelholquot; Vindauge/ nøkkelhol

Men ingen kjem til nettstaden din for å navigere

Det einaste folk bryr seg om er innhaldet ditt

Lynkurs i navigasjon • Navigasjon er viktig, men ofte sterkt overvurdert • God navigasjon tillet brukaren å fokusere på innhaldet Global + funksjonell navigasjon • Gi svar på tre spørsmål Kontekstuell – Kvar er eg no? Lokal navigasjon innhald navigasjon – Kor kan eg gå herifrå? – Korleis kjem eg meg dit eg vil? Funksjonell navigasjon

Men navigasjon er ikkje som før... Forside Andre Bloggar, RSS, Søkemotorar nettstader API, ... © Joshua Porter: Home alone? The role of content aggregators

http://www.flickr.com/photos/brendio/147026911/

Informasjonsoverlast 100 Exabyte All info / år Ny, unik info / år Alle dokument produsert av 12 Exabyte menneskeheita forrige 40.000 år 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 © Stuart Park, basert på Lesk, Berkeley SIMS, Landauer, EMC

Utfordringa er ikkje lenger å gjere informasjon tilgjengeleg!

Utfordringa er å løyse informasjonsbehov når dei oppstår, der dei oppstår

ABOUTNESS FINDABILITY

Agenda • Introduksjon og viktige utfordringar • 3 fellestrekk for god navigasjon • Oppsummering

1) Unngå ”nyhetssyken”

“(…) etter ei uke har (nyheiten) ingen verdi lenger. Den er gløymt, og ligg difor og rotnar i arkivet. Og det luktar ikkje godt om nokon skulle slumpe til å finne den.” http://www.nettskriving.no/skrivetips/2005/10/794553.shtml

Nyhetssyken + avsenderorientering Forside Virksomhet a Bydel b Etat c Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! PDF

1) Unngå ”nyhetssyken” Bruk heller ressursane på å skape varig, nyttig og oppdatert innhald Tenk brukerbehov, ikkje nyhetstrøkk

2) Tenk viktigste oppgåver

2) Tenk viktigste oppgåver Utgangspunkt i personas og scenarier Lukten av informasjon og triggerord

3) Kjerne, vegar inn og vegar vidare

Kordan designe for opp-ned-navigasjon? Forside Andre Bloggar, RSS, Søkemotorar nettstader API, ... © Joshua Porter: Home alone? The role of content aggregators

Oslo kommune side...

Vi må starte med kjernen

Kjerne, vegar inn og vegar vidare Mest optimale informasjonseining Kjernen Balanserer brukar- og forretningsmål

Eksempel: Kommune Kjerne: Tenester, t.d. barnehage Forside Online søknad Søk om barnehageplass Søknadsfristen for hovudopptaket er 1. mars, men ein kan søkja Internt søk barnehageplass heile året. Du søkjer plass ved å bruka vår fullelektroniske Offline søknad søknadsportal. Her sender du oss søknaden frå dataskjermen: n Opplysningane går direkte inn i vårt barnehagesystem Google/SEO n Du får ei kvittering på at søknaden er motteken Kontaktpunkter Søk om barnehageplass Barn i magen Skriv ut Spørsmål & svar Facebook - Kor gamalt må barnet vera før det kan byrja i barnehage? Send til ein venn Barnet må vere fylt 10 månader før det kan begynne i barnehagen. Det kan søkjast plass i inntil 3 barnehagar. + Kva er prioriterte grupper? Nyheitsbrev + Kor mykje kostar det? Kart over barnehagar + Finst det barnehagar som er opne på kvelden og om natta? + Kor lang tid tar det før eg får svar på søknaden? Brosjyrer + Kan eg klage på utfallet av søknaden? Lenker til barnehagar Barnehagar i Førde Kommunale barnehagar Førde familiebarnehage Kyrkjevegen barnehage Slåttebøen 33 Postboks 6 6800 FØRDE 6800 FØRDE 57 83 22 47 916 90 359

3) Kjerne, vegar inn og vegar vidare Gode kjernesider/landingssider Gode vegar inn til kjernen Relevante Calls2Action

Oppsummering • Legg vekt på innhald og kontekstuell navigasjon • Lag godt og varig innhald som blir oppdatert • Lag oppgavefokuserte innganger • Lag gode kjernesider/landingssider • Lag gode vegar inn (via søk, andre nettstader osv) • Lag gode, relevante vegar vidare (Calls2Action)

Spørsmål? Kommentarer? Are Gjertin Urkegjerde Halland are@netliferesearch.no Mobil: 908 70 026

www.iallenkelhet.no

Add a comment

Related pages

Brukarvennleg navigasjon blant offentlege nettenester ...

... Brukervennlig navigasjon blant offentlege nettenester ... tok for seg to hovudtfordringar og tre kjenneteikn ved god navigasjon på offentlege ...
Read more

Krav til offentlege nettenester og portalar

Hopp til navigasjon [n] Hopp til søk [e] ... Krav til offentlege nettenester og portalar Author: Frank Fardal Created Date: 12/8/2009 11:12:52 AM ...
Read more

Trekk opp rullegardinmenyene – for godt! — iAllenkelhet

Dermed må man være veldig forsiktig med å bruke dem til navigasjon. ... → Brukarvennleg navigasjon i offentlege nettenester hos IAllenkelhet ...
Read more

Sentralt stadnamnregister (SSR) | Kartverket

Posisjon og navigasjon; Om Kartverket. ... former vil kunne brukast i søk på nettenester både innanfor og ... brukast av alle offentlege ...
Read more

Opne og frie data blir bomba i stykker

Navigasjon. Arkiv; Om NRKbeta; Dev; Kontakt oss ... og andre laste ned data til bruk i applikasjonar og nettenester. Tilbodet er svært omfattande: ...
Read more

Kolofon - startside

Det ser vi til dømes gjennom utviklinga av deltakardrivne, interaktive nettenester ... Og kva forretningsmodellar bør gjelde for tilgang til offentlege ...
Read more

Statsbudsjettet

... som mange andre offentlege verksemder, ... Mattilsynets nettenester er hovudkanalar for å gjere viktig informasjon tilgjengeleg for brukarane.
Read more