Bruk digitale læremidler i realfag

75 %
25 %
Information about Bruk digitale læremidler i realfag
Education
v d

Published on February 21, 2014

Author: moldeklev

Source: slideshare.net

Description

Presentasjon holdt på Utdanningskonferansen 31.01.14.

S K R A N E VA T N E T S K O L E B R U K A V D I G I TA L E LÆREMIDLER I R E A L FA G 1. trinn Katy, Ingeborg, Sigvald ! 9. trinn Donika, Astrid, Jonas, Fredrik Lærere Robert Eide, Rolf-Anders Moldeklev

NORM Nysgjerrighet Opplevelser Refleksjon Mestring

Utstyr Tid Forskerrom

Skolelaboratoriet i realfag SUN Skoleutvikling i naturfag

1.-10. trinn Tverrfaglige To opplegg i året pr trinn hyp67ide Obligatorisk Faglig innhold Publisering

http://skranevatnetikttips.wikispaces.com/

http://skranevatnetikttips.wikispaces.com/

1. TRINN T R E E T VÅ R T

http://skranevatnet.blogspot.no/

Add a comment

Related presentations

Related pages

DiScoroNorge | E-Laerning, IKT, digitale laeremidler ...

DiScoro skriver hver måned om ressurser som kan brukes i undervisning. Vennligst se på menyen for kurs, workshop, annen tjenester og mer inspirasjon.
Read more

Del 2: Bruk av digitale læremidler i Låven barnehage ...

Del 2: Bruk av digitale læremidler i Låven barnehage ... Digital praksis i barnehagen. ... Småbarnsavdelingens bruk av itslearning ...
Read more

Digitale læremidler - YouTube

Industriskolen presenterer digitale læremidler i Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) ... Bruk av digitale verktøy i høyere utdanning.
Read more

Realfag - Wikipedia

Realfag er en særnorsk ... bruk av realfag og dette kan fungere som et supplement til de andre realfagene. Foreløpig finnes det ikke læremidler som er ...
Read more

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført ...

... samfunnsfag, andre språkfag og realfag. 84% 62% ... Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om digitale læremidler: Bruk av digitale ...
Read more

IT og digitale læremidler - Læremiddel.dk

... Den langsomme eksplosjonen: innovative læringsmiljøer med bruk av IKT ... Digitale læremidler, læsestrategier og metakognition, Psykologisk ...
Read more

IKT i utdanning/Digitale læremidler - Wikibøker

Digital bruk av læringsmidler viser også i de fleste undersøkelser, ... Eksempler på digitale læremidler
Read more

Digitale læremidler | Senter for IKT i utdanningen

Digitale læremidler. Veiledning og eksempler for de som ønsker å lære mer om digitale ... tilgang og bruk av digitale enheter kartlagt i Norge.
Read more

RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE - regjeringen.no

2.6.2 Forskning på bruk av digitale læremidler ... Det har blitt gjennomført flere studier av bruken av digitale læremidler innen realfag i norsk
Read more