Brochure Zpits

17 %
83 %
Information about Brochure Zpits

Published on November 3, 2010

Author: zpits

Source: slideshare.net

Description

- Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA) – Asbest Verwijderaar (mbo, niveau 1) Inclusief VCA en Automatisering - Logistiek medewerker (mbo, niveau 2) - Lasopleiding (NIL) niveau 1 en 2 - Microsoft Certified System Administrator MCSA - Basis veiligheid VCA

Basis veiligheid VCA Voor wie is deze training bestemd Heden ten dage worden er vele eisen gesteld aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor instellingen zoals overheid, provincie of gemeentes. Maar ook de (petro) chemische bedrijven, transportbedrijven en aannemersbedrijven stellen hoge eisen. Een van deze eisen is veiligheid. Wil men als bedrijf werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven dan moet het uitvoerende personeel in het bezit zijn van het certificaat basisveiligheid (VCA). De training is speciaal bedoeld voor werknemers van bijvoorbeeld: aannemersbedrijven, constructie, transportbedrijven enz.. De training geeft de kandidaten inzicht in de gevaren die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de diverse werkzaamheden. Toelatingseisen Geen specifieke toelatingseisen. Inhoud van de training Theorie:  Wetgeving Arbeidsomstandigheden, Veiligheid preventie risicobeheersing,  Werkvergunning / werken in besloten ruimte, elektriciteit, omgaan met gevaarlijke stoffen,  Gevaar van brand en explosie, veilig werken met gereedschap, hijsen en tillen, werken op hoogte,  Persoonlijke beschermingsmiddelen, struikelen, uitglijden en vallen. De Raad van Accreditatie heeft de opleiding Basisveiligheid gecertificeerd. De training voldoet aan de normen van stichting SSVV, het Centraal College van Deskundigen in Basisveiligheid. Certificaat De training wordt afgesloten met een examen door een landelijk erkend exameninstituut. Het certificaat is internationaal erkend en is 10 jaar geldig.

Lasopleiding (NIL) niveau 1 en 2 Opleiding De Lasopleiding is een vakgerichte opleiding. U gaat 17 dagen naar school, maar leert vooral door te doen. Tijdens de opleiding krijgt u gedurende het praktijkdeel individuele begeleiding door een erkende instructeur. De theorie componenten zullen klassikaal aangeboden worden. U gaat 1 maand stage lopen bij een erkend leerbedrijf, U doet dus al snel werkervaring op. Onder begeleiding van uw stagebegeleider voert u een aantal praktische opdrachten uit. ZPITS werkt op basis van 100% baangarantie. Voor wie? De Lasopleiding is voor precieze werkers die zich graag bezighouden met het maken van stevige en veilige verbindingen tussen allerlei soorten metaal. De cursist: Is graag praktisch bezig, vindt het leuk met collega’s samen te werken, werkt nauwkeurig, stelt zich actief, vriendelijk en dienstverlenend op, kan goed plannen en organiseren, is stressbestendig. Herkent u deze eigenschappen bij uzelf? Dan is de Lasopleiding iets voor u. Beroep Veel bedrijven die technische producten maken, hebben lassers in dienst. U werkt bijvoorbeeld bij onderhoudswerkplaatsen, installatiebedrijven, offshore, en de chemische en petrochemische industrie. U heeft alle basiskennis en -vaardigheden in huis voor: Elektrode lassen: u last metalen platen en leidingen aan elkaar met beklede elektrodes (booglassen). Andere werkzaamheden zijn: lezen van werktekeningen, instellen stroomsterktes van elektrische lasapparaten, lassen van verbindingen, ontroesten van materialen en verwijderen slakken van lasnaalden. Tig Lassen: U last leidingen of onderdelen van roestvast staal, aluminium of dun metaal aan elkaar. Daarnaast houdt u zich bezig met lezen van werktekeningen, instellen stroomsterktes van transformators, toevoer regelen van gasmengsels en beoordelen kwaliteit van laswerk ‘op zicht’. Duur, start en indeling De Lasopleiding duurt 3 maanden. U kunt elke moment starten in het jaar met de opleiding. De stageperiode duurt 1 maand: u werkt minimaal 32 uur per week in een erkend leerbedrijf. Van daaruit krijgt u een arbeidscontract aangeboden voor 6 maanden. De studiebelasting is, inclusief de lesdagen, circa 16 uur per week. Tijdens het traject worden kwalificerende certificaten verkregen en een VCA. Toelatingseisen - Er vindt een uitgebreide intake plaats met een deskundige van ZPITS (gratis). - Er vindt een proef test plaats. - Pre is laservaring (in welke vorm dan ook) - Pre in het bezit zijn rijbewijs - Flexibel - Goede gezondheid - Heel hard willen werken Diploma en certificaten U sluit de opleiding af met het landelijk erkend diploma van het Nederlands Instituut voor Lastechtniek (NIL), kwalificatie certificaat en VCA.

Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA) – Asbest Verwijderaar (mbo, niveau 1) Inclusief VCA en Automatisering Opleiding De opleiding AKA-Assistent Asbest Verwijderaar is een assistent-opleiding op niveau 1. De beroepspraktijkvorming (bpv) staat hier voorop. U begint met 1 maand intensieve opleiding en krijgt daarna direct een arbeidsovereenkomst van 1 jaar. Tijdens het traject wordt de praktijk getoetst door het maken van opdrachten volgens de ROC-norm. Het traject duurt circa 12 maanden. Onder begeleiding van uw leidinggevende of een ervaren collega leert u de fijne kneepjes van het vak. Voor wie? De opleiding AKA-Assistent Asbest Verwijderaar is voor cursisten die, om verschillende redenen, hun school niet hebben afgemaakt en daardoor niet bij andere mbo-opleidingen terecht kunnen. Met een AKA-opleiding kunt u in principe zonder diploma of speciale voorkennis starten. Het verwijderen van asbest uit de (water)bodem is specialistisch werk en u dient dan ook lichamelijk fit te zijn. Voordat u aan de slag kunt, ondergaat u een intake en een wettelijk verplichte gezondheidskeuring. Beroep De drie onderdelen waaruit de cursus bestaat, geven goed weer wat u als Assistent Asbest Verwijderaar moet weten en kunnen. Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) In de cursus DAV wordt getoetst of u goed met de strenge regels betreffende asbest omgaat. Bekend is dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Als Assistent Asbest Verwijderaar bent u dus aan strenge regels gebonden. VCA In de cursus VCA besteedt u 4 dagen aandacht aan de theorie over de veiligheidsregels. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen: werken in besloten ruimte, omgaan met gevaarlijke stoffen, gevaar van brand en explosie, veilig werken met gereedschap, hijsen en tillen, werken op hoogte, persoonlijke beschermingsmiddelen, struikelen, uitglijden en vallen. PC-gebruik met MS Office Daarnaast volgt u 2 dagdelen de training Introductie PC-gebruik met MS Office. Toelatingseisen Voor een niveau 1-opleiding gelden geen toelatingseisen. Wel ondergaat u, voordat u aan de slag gaat, een intake en een wettelijk verplichte gezondheidskeuring. Duur, start en indeling Het traject duurt circa 12 maanden en in de periode dat u werkt, verzorgt ZPITS 17 dagen les. Op 4 momenten in het jaar kunt u starten met de opleiding. U besteedt de meeste tijd aan het opdoen van praktijkervaring en maakt u zich de nodige competenties (kennis, houding en vaardigheden) eigen. Na 1 maand intensieve opleiding krijgt u direct een arbeidsovereenkomst van 1 jaar aangeboden. Diploma De afzonderlijke onderdelen (DAV, VCA en Automatisering) sluit u af met certificaten. De examens worden afgenomen door een landelijk erkend exameninstituut. De opleiding wordt afgesloten met het landelijk erkend MBO AKA niveau 1 diploma.

Microsoft Certified System Administrator (MCSA) Opleiding MCSA is een door Microsoft ontwikkelde opleiding, op mbo-niveau 4. U bent vooral praktisch bezig. Wekelijks krijgt u 2 dagen les op de cursuslocatie. De resterende tijd gaat u thuis aan de slag. Het cursusmateriaal is in het Engels. ZPITS helpt u tijdens de opleiding met het vinden van een betaalde baan. Voor wie? De opleiding MCSA is voor probleemoplossers die gebruikers van Windows willen ondersteunen en helpen bij netwerk- of serverproblemen. De cursist: - heeft kennis van Windows op het niveau van gevorderde gebruiker en kennis van netwerken (bijvoorbeeld door het volgen van de cursus PC-servicetechnicus of CompTIA A+) - heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal - beheerst toegepast technisch Engels - heeft een bovenmatige interesse in IT (bijvoorbeeld hobbymatig) - toont inzet en motivatie om in de IT-sector werkzaam te willen zijn - is bij voorkeur in het bezit van een goede pc Voldoet u aan deze eisen? Dan is de cursus MCSA iets voor u. Beroep De IT-sector verandert voortdurend. Er is dan ook doorlopend vraag naar gespecialiseerd personeel. Met de cursus MCSA leert u bij over de nieuwste technologieën en verbetert u uw probleemoplossende vaardigheden. U houdt zich bezig met het ontwikkelen, implementeren en beheren van (onderdelen van) informatiesystemen. Met een MCSA-certificaat kunt u als (assistent) systeembeheerder of als (assistent) netwerkbeheerder aan de slag. Duur, tijd, indeling De opleiding MCSA duurt circa 18 weken. Op 4 momenten in het jaar kunt u starten met de opleiding en heeft u alle tijd om u de nodige competenties (kennis, houding en vaardigheden) eigen te maken. De studiebelasting is, inclusief de 2 wekelijkse cursusdagen, circa 40 uur per week. Diploma/certificering Na het behalen van het MSCA-certificaat heeft u de technische expertise om complexe Windows computernetwerken en -omgevingen te beheren en onderhouden. De volgende modules worden doorlopen. - 70-270: Installing, Configuring and Administering Microsoft Windows XP Professional - 70-290: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment - 70-291: Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure - 70-284: Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003 Per module wordt er een examen afgenomen. Er wordt 1 herexamen vergoed.

Logistiek medewerker (mbo, niveau 2) Opleiding De opleiding Logistiek medewerker is een gerichte beroepopleiding op niveau 2. U gaat een dag per week naar school, maar leert vooral door te doen. De beroepspraktijkvorming (bpv) staat voorop binnen deze opleiding: vanaf dag één loopt u stage bij een erkend leerbedrijf, in totaal 320 uur. U doet dus al direct werkervaring op. Onder begeleiding van uw stagebegeleider voert u een aantal praktische opdrachten uit. ZPITS werkt op basis van 100% baangarantie. Voor wie? De opleiding Logistiek medewerker is voor aanpakkers die ervoor zorgen dat de juiste mensen, materialen en informatie op de juiste plaats en op het juiste moment aanwezig zijn. De cursist: - werkt nauwgezet - kan goed communiceren en meedenken met de klant - heeft een commerciële en resultaatgerichte instelling - heeft een goede lichamelijke gezondheid - werkt zelfstandig binnen een team, aangestuurd door de leidinggevende - werkt graag samen in een multiculturele omgeving. Herkent u deze eigenschappen? Dan is de opleiding Logistiek medewerker iets voor u. Beroep Elke organisatie, of het nu om zorg, recreatie of evenementen gaat, heeft belang bij een goede logistiek. In de logistieke sector zijn dus volop carrièrekansen. Als Logistiek medewerker werkt u in het magazijn van een groothandelsbedrijf, transportbedrijf, logistiek dienstverlener, distributiecentrum of productiebedrijf. U houdt zich bezig met het ontvangen, controleren, opslaan, verzamelen en verzendklaar maken van goederen. Verder behoren het verplaatsen, sorteren, stickeren en ompakken van producten (VAS) tot uw takenpakket. Daarnaast inventariseert u de voorraad. Ook wordt van u verwacht dat u eenvoudige administratieve handelingen uitvoert, instructies, procedures en bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften opvolgt, materialen en middelen effectief en verantwoord gebruikt en de juiste prioriteiten stelt. U werkt zelfstandig maar vindt het ook leuk binnen een team (vaak multicultureel) te werken. Duur, start en indeling De opleiding Logistiek medewerker duurt 10 maanden. Op 4 momenten in het jaar kunt u starten met de opleiding. De bpv duurt 3 maanden: u werkt in die periode minimaal 24 uur per week in een erkend leerbedrijf. Alle tijd dus om u de nodige competenties (kennis, houding en vaardigheden) eigen te maken. De studiebelasting is, inclusief de 15 cursusdagen, circa 16 uur per week. ZPITS helpt u tijdens de opleiding met het vinden van een betaalde baan. Toelatingseisen Er wordt uitgegaan van een vooropleiding op het niveau van een vmbo-diploma, basisberoepsgerichte leerweg. Maar een diploma is niet verplicht. Ook op basis van inzet en motivatie kunt u deelnemen aan dit opleidingsprogramma. Verder wordt van u verwacht dat u beschikt over basiskennis van het Engels. Als u hiervoor extra begeleiding nodig heeft, wordt dat aanvullend aangeboden. Diploma U sluit de opleiding af met het mbo-diploma Logistiek medewerker niveau 2.

Add a comment

Related pages

Brochure Zpits - Business

- Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA) – Asbest Verwijderaar (mbo, niveau 1) Inclusief VCA en Automatisering - Logistiek medewerker (mbo, niveau 2 ...
Read more

Jettie Bourquin (@JettieBourquin) | Twitter

Onze nieuwe brochure, ... Jettie Bourquin Retweeted ZPITS. Fantastisch @zpitsopleiding! https:// twitter.com/zpitsopleiding /status/773139867773665280 ...
Read more

Af(scheid) van asbest - YouTube

Men weet al tientallen jaren dat asbest ... en Werk schreven een verdienstelijke brochure over ... ZPITS asbest - Duration: 4:43 ...
Read more

Opleiding Logistiek Teamleider Warehouse - De Laat ...

Download brochure; Werken voor DLKC? Vacatures; Stage; Startersbeurs; Diploma/certificaat. Diploma NIMA; Diploma Associatie. Carrièrewijzer Associatie ...
Read more

Legends of China - Wendy Wu Tours

including the tour itinerary as described in our brochure and/or website. It aims to provide a straightforward description of the
Read more

Fihuma Groep (@FihumaGroep) | Twitter

The latest Tweets from Fihuma Groep (@FihumaGroep). Marktleider in aanbrengen & verwijderen van ballastgrind, spouwmuurisolatie, bodemafsluiting-/isolatie ...
Read more