Brmf 2014 prezentacija

50 %
50 %
Information about Brmf 2014 prezentacija
Education

Published on March 11, 2014

Author: dulancic

Source: slideshare.net

Description

2222222

Balkan Radio Music Festival Sarajevo

POKRIVENOST FESTIVALA . ALBANIJA . BUGRASKA . GRČKA . BIH . SRBIJA . RUMUNIJA . TURSKA . HRVATSKA . SLOVENIJA . CRNA GORA . MAKEDONIJA 12. BALK. DIJASPORA cca: UKUPNO: 76 700

BALKAN RADIO MUSIC FESTIVAL Folk & Pop KATEGORIJE FOLK ETNO, TRADICIONALNA I IZVORNA MUZIKA ZVIJEZDE&TALENTI POP ROCK, ZABAVNA MUZIKA ZVIJEZDE&TALENTI

Nosioci projekta BALKAN RADIO MUSIC FESTIVAL INTERNET PORTALI, ŠTAMPA TELEVIZIJSKE STANICE RADIO STANICE MUZIČKE AKADEMIJE STRUKOVNA UDRUŢENJA YOUTUBE, SOC. MREŢE SPONZORI

Mediji TV STANICA PO DRŢAVI DRŢAVA TELEVIZIJE DRŢAVA RADIO TV STANICA DO RADIO STANICA PO DRŢAVI RADIO STANICA

KVALIFIKACIJE – RADIO (11 država učesnica) IZBOR TAKMIČARA – RADIO (11 država učesnica) FINALE – RADIO & TV SHOW (11 država učesnica - lokalno) Format Pop&Folk Talenti POLUFINALE – RADIO & TV SHOW (11 država učesnica - zajedno) FINALE – RADIO & TV SHOW (11 država učesnica - zajedno) FINALE takmičara pop MART NOVEMBAR takmičara folk RADIO TV

IZBOR TAKMIČARA – RADIO (11 država učesnica) Format Pop&Folk Zvijezde POLUFINALE – RADIO & TV SHOW (11 država učesnica - zajedno) FINALE – RADIO & TV SHOW (11 država učesnica - zajedno) FINALE Takmičara pop APRIL DECEMBAR Takmičara folk RADIO TV

LIVE SHOW LIVE SHOW LIVE SHOW DRŢAVNO TAKMIČENJE POLUFINALE BALKAN FINALE BALKAN LIVE SHOW - TALENTI POP FOLK

LIVE SHOW LIVE SHOW POLUFINALE BALKAN FINALE BALKAN LIVE SHOW - ZVIJEZDE POP FOLK

Komunikacija SMS, TELEVOTING YOUTUBE, SOCIJALNE MREŢE, WEB OGLASNE POVRŠINE TV, SATRADIO MARKETING & PR DIREKCIJA MAGAZINI, ŠTAMPA INTERNET

TARGET CILJANA GRUPA BALKAN ŠIRA JAVNOST BALKANSKA DIJASPORA LOKALNA ZAJEDNICA

KM POP Scena/rasvjeta FOLK MARKETING Štampa Smještaj Dnevnice KM BUDŢET OPĆINA LIVE SHOW Troškovnik Tehnika Ljudstvo Dvorana SPONZORI Dvorana

Direktor Festivala Umjetnički Direktor Direkcija BRMF 2014 Direktor Produkcije OFFICE KOORDINATORI MUZIČKIH PRODUCENATA PR&MARKETING

Obaveze i odgovornosti Radio stanica - Zajedno sa Festivalom donese i potpiše odluke i dokumente potrebne za realizaciju projekta; -Organizuje audicije za odabir izvodjaca u kategoriji talenti( folk I pop ) u skladu sa pravilnikom; -- Vrsi odabir izvodjaca u katgoriji POP I FOLK zvijezde kojie ce ih prestavljat na festivalu; - Vrsi odabir pjesama I autora za svoje izvodjace u svim kategorijama manifestacije; - Prisustvuje svim press konferencijama( lokalnim I regionalnim) vezanih za manifestaciju; - Imenuje clana zirija za manifestaciju; - Organizuje prevoz vlastite ekipe za press konferencije i takmicenje; - Mediski podrzi festival I takmicare; - Prestavi izvodjace festivala u skladu sa vlastitom programskom shemom ; - Mediski podrzi tri glavna sponzora festivala; -Ispuni obaveze propisane zakonom prema Agenciji za zaštitu autorskih prava (po državama) -Direktno prenosi u svom programu polufinalne I finalne festivalske veceri;

Obaveze i odgovornosti Festivala - Zajedno sa izabranim Radio stanicama donese i potpiše odluke i dokumente potrebne za realizaciju projekta; - Sarađuje sa timom Radio stanica (dva člana) za pripremu, organizaciju i realizaciju Festivala; - Obezbjedi sve potrebne tehničke i ljudske resurse na pripremi,organizaciji i realizaciji TV i RADIO projekta; - Pripremi i izvrši dogovoreni scenarij takmičenja Festivala; - Izvršiti finalne tehničke probe i uvježbavanje izvođača u “dvorani” dan prije i na dan održavanja takmičenja; - Izraditi i pripremu za štampu plakata, letaka, pozivnica i ulaznica; - Obezbjedi promociju prijenosa sa ugovorenim i svojim medijima radio, tv, web, teletext, facebook fun page i aktivno plasiranje atraktivnih informacija medijima; - Odabere i obezbjedi medijske partnere u kojima će se lokalno promovisati manifestacija (TV, radio, internet, printani mediji); - Obezbjedi link vezu potrebnu za direktni prijenos Radio i Tv signala; - Obezbjedi Reportažna kola sa kamera u lancu i potrebnim ljudskim resursima; - Obezbjedi odgovarajući razglasni sistem sa transportom, montažom i demontažom; - Obezbjedi opremu za video podršku scenografije (LED dispeja) sa transportom, montažom i demontažom; - Obezbjedi rasvjetu sa dimerima i mikserom za kontrolu rasvjete sa transportom, montažom i demontažom; - Obezbjedi scenografiju za manifestaciju sa transportom, montažom i demontažom; - Obezbjedi opremu za dekoraciju bine i prostora oko bine koji će biti predmet snimanja; - Obezbjedi prijevoz ljudi i opreme; - Obezbjedi smještaj za produkcijsku ekipe i goste - izvođače na manifestaciji; - Obezbjedi putne troškove i dnevnice za produkcijsku ekipu i goste- izvođače na manifestaciji (tokom priprema i samog nastupa); - Obezbjedi ugovore o djelu i izvođačke ugovore sa svim učesnicima izvođačima; - Izvrši i isplati pripadajući dio troškova za realizaciju projekta; - Ispuni sve pripadajuće finansijske obaveze po osnovu poreza po državama.

FINANCIJE TOTAL: EUR SPONZORI GLOBALNO: EUR FONDOVI LOKALNO: EUR FONDOVI EU: EUR SPONZORI LOKALNO: EUR POKROVITELJSTVA INSTITUCIJE BK: .000.000 EUR KORTIZACIJA UČESNIKA: EUR

Marketing

Hvala Vam na paţnji!

Add a comment

Related presentations

Related pages

/usr/share/dictd/freedict-cro-eng.index - APT Browse - Home

/usr/share/dictd/freedict-cro-eng.index is in dict-freedict-cro-eng 1.3-4. This file is owned by root:root, with ...
Read more