Brev till miljöministern angående förseningar av fyra spår i malmölundregionen 20140311

50 %
50 %
Information about Brev till miljöministern angående förseningar av fyra spår i...
News & Politics

Published on March 11, 2014

Author: rodaberget

Source: slideshare.net

MALMÖLUNDREGIONEN REGION SKÅNE SYDSVENSKA INDUSTRI- OCH HANDELSKAMMAREN Till miljöminister Lena Ek Fortsatta förseningar av fyra spår längs Södra stambanan i MalmöLundregionen hämmar tillväxten i Sverige En av förtjänsterna med förslaget till tolvårsplan för infrastruktur är insikten att fungerande arbetsmarknadsregioner bidrar starkt till Sveriges produktivitet. Detta är också bakgrunden till planens ambitioner att utveckla storstadsregionernas infrastruktur där bristerna är som störst. Den starka urbaniseringen innebär att frågan är viktig att hantera skyndsamt och regeringen behöver därför agera snabbt för att inte möjligheter till ökad välfärd totalt sett ska gå förlorad. Genom södra Sverige passerar en betydande del av näringslivets godstransporter via det övergripande väg- och järnvägsnätet med en stor andel transittrafik till flera av våra viktigaste exportmarknader. Vi delar synen att tillväxt skapas genom växelverkan mellan investeringar i infrastruktur och utveckling av bostads- och arbetsmarknader. Det är därför produktiva investeringar inom dessa områden som på sikt stärker samhällsekonomin och statens kassa. Detta synsätt är framträdande också i regeringsuppdraget kring byggande Fler bostäder för fler jobb från den 24 februari 2014. Tolvårsplanens ambitioner att utveckla storstadsregionernas infrastruktur har lett till många satsningar i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Likande satsningar har inte kunnat spåras för södra Sverige. Skåne utvecklas alltmer till en sammanhållen region. Malmö och Lund är centrum i Sveriges näst största sammanhållna arbetsmarknadsregion med snabbt växande befolkning och stora investeringar i bl a forskningsanläggningar i Lund. I MalmöLundregionen finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna, näringslivet och Region Skåne kring transporter, näringslivsutveckling och andra utvecklingsfrågor. I MalmöLundregionen ingår följande kommuner; Malmö, Lund, Staffanstorp, Svedala, Höör, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Trelleborg, Vellinge och Eslöv. Det är nödvändigt att dagens infrastruktur kompletteras för att samtidigt ge plats för utökad arbetspendling och varutransporterna mellan Skandinavien och det kontinentala Europa. Utbyggd kapacitet i järnvägsnätet är en särskilt viktig fråga. I MalmöLundregionen finns en rad projekt som ger stora positiva överskott sett ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Överläggningar om hur dessa skall omfattas i tolvårsplanen går nu mot sitt slutskede. Vi skriver nu för att uppmärksamma att ett av de få projekt som finns för Sydsverige och som otvivelaktigt behöver genomföras i tidigt skede, nämligen fyrspåret Malmö-Lund, tidsmässigt håller på att äventyras. Skall regeringens ambitioner kring bostäder och jobbskapande realiseras är detta ett av de mest centrala projekten i landet. Sträckan mellan Lund och Malmö

utgör den sydligaste delen av Södra stambanan och är Sveriges näst mest belastade dubbelspår med ca 450 tåg/dygn. Det är synnerligen olyckligt att projektet har väntat på regeringens tillåtlighetsbeslut sedan 2010. Trafikverket har nu beslutat att banta projektorganisationen för projektet fyrspår Flackarp-Arlöv (Region Syd) eftersom situationen med tidplan och innehåll i projektet, inklusive handläggningen och beslutstempot hos regeringen, är så oklar. Vi ser detta som mycket allvarligt för den nationella sysselsättningen och tillväxten. Om detta projekt försenas eller i praktiken helt uteblir under kommande planperiod så kommer det att hämma både bostadsutveckling och jobb och därmed försämra näringslivets villkor mycket påtagligt. Vi vill nu göra regeringen uppmärksam på detta och har en förväntan att regeringen agerar omgående för att undanröja ytterligare förseningar av projektet så att regeringens gemensamma intentioner kring tillväxt och jobb i storstäderna kan förverkligas och regeringens intentioner också ska gälla storstadsområdet i södra Sverige. Malmö 2014-03-11 Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad för Malmö Lundregionen Pontus Lindberg, regionala tillväxtnämndens ordförande, Region Skåne Stephan Müchler, vd, Sydsvenska Industri- och handelskammaren Kopia: Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

De fyra elementen - Education - documents.tips

Hovrätten dömde honom till fyra ... Brev till miljöministern angående förseningar av fyra spår i malmölundregionen 20140311 1. MALMÖLUNDREGIONEN ...
Read more

3 brev i 1 - Ett unikt brev som kan läsas i tre olika vinklar.

Detta är ett personligt brev ... Brev till miljöministern angående förseningar av fyra spår i malmölundregionen 20140311 1. MALMÖLUNDREGIONEN ...
Read more

Carinas Brev Till Social Sty Rel Sen - Documents

Carinas Brev Till Social Sty Rel Sen. by annjohansson16. on Mar 06, 2015. Report Category:
Read more

Studio Ett - api.sr.se

... förseningar i flygtrafiken ... Världens största fredssymbol till minne av John Lennon ... följa John del fyra och inför PSG mot MFF ...
Read more