Bretagne @ Ildex 2014

56 %
44 %
Information about Bretagne @ Ildex 2014
Business & Mgmt

Published on March 13, 2014

Author: bretagneCommerceInternational

Source: slideshare.net

Description

If you are at Ildex in Ho Chi Minh Ville next week, come and visit the Bretagne pavillion and meet innovative Breton companies : ADN GENETIC, GMMI, MANGHEBATI, OLMIX, PALAMATIC PROCESS, SODALEC DISTRIBUTION, SPACE, STOLZ, VITALAC, ACTIFEED, PICHON

France - Bretagne Pavilion ILDEX Vietnam 19>21 March 2014 Exhibitors & visitors list Booths: C1>C7 & N1>N8

EXHIBITORS ADN GENETIC GMMI MANGHEBATI OLMIX PALAMATIC PROCESS SODALEC DISTRIBUTION SPACE STOLZ VITALAC VISITORS ACTIFEED PICHON ACCOMPANIED BY BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL Stand C2 C5 C1 C3 C6 N8 N1 N3 C7 C5 Page 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Index of Companies 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 L27 L28 L33 A14 L4 L9 L15 L16 L22 HEO 5 EWHAPHARMTEK Special 4 4 JRL 3 Chuanchuen Bio 4 Czech Trade 4 Hellmann 4 4 4 Nutrients 12 Sq.m L3 6 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 15 Sq.m. 12 Sq.m. Dongluc L19 L2 Equipment 8 L8 L14 L17 BPA L23 L32 L35 A13 4 4 PAP 4 J9 Bio 27Sq.m. 4 Neospark A Chau 4 12 UK TAG IZO 4 5 Dong Bang KAHPA 5 HouseWellness 12 Sq.m 24 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. L25 12 Sq.m. 8 Peja 8 15 Sq.m. 15 Sq.m. L7 L12 L13 L18 36 Sq.m. L24 48 Sq.m. A12 4 4 K.S.P. 4 4 Evonik Wassercare 4 4 SWF Inter-Agri 4 Supreme 4 L31 L36 Kingfish 24 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 5 Seoul Vet Korea 5 12 Sq.m. 3 3 3 3 3 3 3 3 6 ThumbVet 3 Korea Pavilion 15 Sq.m. 15 Sq.m. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 D9 4 M4 M5 4 4 N9 N10 4 D8 Juyuan 4 4 E8 E9 4 4 F12 F13 4 3 3 A11 Rotem FM Grupo NUSCIENCE Bio-Chem Munters CID Lines APC/Kubus Awila 6 12 Sq.m. Insta-PRO 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. Interheat G3 G6 N4 N5 8 OPS 15 Sq.m. 5 Eagle Vet KBNP INC 5 18 Sq.m. 4 3 Millenis UBIFRANCE 3 D10 4 4 E7 E10 4 4 F11 F14 4 VietFarm 9 Sq.m. 9 Sq.m. J-Delgado Dominant ATKM 15 Sq.m. 15 Sq.m. A9 8 24 Sq.m. N3 N6 24 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 9 Sq.m. Vet 6 3 STOLZ ALLFLEX 2 E6 G2 G7 Products M2 M7 4 9 Sq.m. N7 4 4 4 E11 4 F9 F15 4 5 Handong Daesung 5 N2 Bonilait 3 Giordano 18 Sq.m. 24 Sq.m. Vi Cor 3 Idena 9 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 8 12 Sq.m. 15 Sq.m. 15 Sq.m. 3 9 Sq.m. Biomin Hytem G1 G8 4 M1 4 N1 N8 4 D5 4 4 E5 E12 4 F16 4 4 Meyn IDAH 4 EW Nutri 3 SPACE Sodalec 3 Indiv 12 Sq.m. 24 Sq.m. 9 Sq.m. 12 Sq.m. 48 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 24 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 France Pavilion China Pavilion The Netherlands Pavilion 3 3 3 3 6 3 3 3 3 B5 PTN 4 B4 Specht 4 D4 D13 4 4 Xinfutai 4 F3 F5 4 3 NL5 NL8 4 AZA Ten Elsen 3 3 K-pro E4 P.P.F. 9 Sq.m 3 12 Sq.m. 12 Sq.m. C4 12 Sq.m. 24 Sq.m. 12 Sq.m. Wynveen 12 Sq.m. C3 IMV 3 TEXHA 8 Nutri AD 3 NL4 A7 4 B6 4 4 Olmix 9 Sq.m. D14 4 4 E3 4 F6 4 9 Sq.m PLC Hoa Sen 12 Sq.m. C5 Chakra E14 BALA VIV Europe Macsumsuk 6 12 Sq.m. BCI + GMMI 3 24 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 24 Sq.m. 12 Sq.m. VIV Asia 8 B2 C2 9 Sq.m. 18 Sq.m. 18 Sq.m. B7 4 5 Francexporc 4 P&N Green Core 4 4 F2 F7 4 5 NL2 NL7 A6 Xuan Phu 15 Sq.m. C6 E2 E15 Lohmann Suncue Vencomatics Toan Thang 3 12 Sq.m. Palamatic 4 8 Menon 8 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 15 Sq.m. 24 Sq.m. 9 Sq.m. 12 Sq.m. NL6 6 B1 B8 4 4 C1 C7 D1 4 Baiqin Amlan 4 4 F1 4 4 NL1 Holland 4 Clear NOVUS Lican Manghebati Vitalac 3 E1 E16 Kutlusan Foodmate Lounge Water 18 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 48 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. 24 Sq.m. 12 Sq.m. 12 Sq.m. A4 6 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 18 Sq.m. 6 4 4 7 8 7 3 3 3 S2 Formosa S6 S7 S10 S13 S14 24 Sq.m. 4 C9 C10 9 Sq.m. 3 6 Benh Meyer Tecno 6 6 Buhler C-Pharmachem 6 6 Hyline S15 S1 18 Sq.m. 3 A3 4 24 Sq.m. 24 Sq.m. 42 Sq.m. 48 Sq.m 42 Sq.m. 9 Sq.m. AAM P & N 9 12 Sq.m. S4 S5 S8 S 12 7 Muyang Indonesia Pavilion 7 7 Big Dutchman 7 7 7 A2 Proline 8 Kemin 54 Sq.m. 56 Sq.m. 49 Sq.m. 105 Sq.m. 42 Sq.m. 6 8 7 15 6 24 Sq.m. 3 Updated on 25 February 2014 3 Kongju Sun BIO CTP HAE DAM University of HV BIO S.C.I eFeedlink L1 ENTRANCE1 Entrance 2 Floor Plan 3 France - Bretagne Pavilion

Contact: Isabelle COlIn booth n°C2 Rue Maurice de Trésiguidy 29 190 Pleyben FRAnCe Tel.: +33 (0)2 98 26 74 11 Fax: +33 (0)2 98 26 69 24 www.adn-genetic.com icolin-adn@wanadoo.fr ADN GENETIC cung cấp công nghệ di truyền học hiện đại đáp ứng mọi mong đợi của nhà chăn nuôi, của các doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng. ADN GENETIC là chuyên gia trong bốn lĩnh vực : Di truyền học (gen của giống mắn đẻ với dòng máu bò tót, chọn lọc về chất lượng, số lượng gen và con giống), Chăm sóc và phòng bệnh cho heo, Nghiên cứu và phát triển (đánh dấu di truyền, sự sinh sản, tái đàn, tác động của biến đổi gen và chất lượng con giống) và Nhân giống (tinh trùng, giống lợn và phôi). ADN GENETIC provides a high-tech genetic adapted to the expectations of the breeders, processors and consumers. ADN GENETIC is expert in four activities: Genetic (hyperprolific dam lines with mothering abilities sire lines, quantitative and assisted selection and genomics), Pork health, Research and Development (genetic markers, reproduction, gene effects and the quality of products) and Diffusion (semen, breeding pigs and embryos). 4 ADN Genetic

GMMI Contact: laurent GeTAIn booth n°C5 ZA de bel Air 22 600 lA MOTTe FRAnCe Tel.: +33 (0)2 96 25 41 00 Fax: +33 (0)2 96 25 40 46 www.gmmi.fr gmmi@gmmi.fr Với 20 năm kinh nghiệm, GMMI là chuyên gia về các thiết bị chuyên ngành, cung cấp nhiều lựa chọn về máy móc, thiết bị và dịch vụ đáp ứng mọi yêu cầu khó khăn nhất của ngành công nghiệp thực phẩm. Đội ngũ kinh doanh, kỹ sư và kỹ thuật viên của chúng tôi rất thành thạo với nhiều kỹ năng về mặt kỹ thuật, tự động hóa, cơ khí, chế tạo nồi hơi và đường ống dẫn. Tất cả các nghiên cứu của chúng tôi đều được thực hiện riêng biệt, giúp tăng năng suất và đảm bảo được các tiêu chuẩn về an toàn chất lượng. Sản phẩm trưng bày: GIBAIR 300 BIOSECURITY (Hệ thống ống vận chuyển nguyên liệu thô), Máy phân tách SEPARATOR V3000 (được đặc biệt thiết kế để phân tách các chất khác nhau như trứng và trái cây). With 20 years’ experience, GMMI is specialized in specific equipment and offers ranges of machinery, equipment and services that meet the constraints of the food industry. We have mastered many skills: engineering, automation, mechanics, boiler making and piping line that are implemented by our business managers, engineers and technicians. All our studies are individualized and achievements provide both improved productivity AND verified compliance with quality and safety standards. Products to be displayed: GIBAIR 300 BIOSECURITY (transfer trough pipes), SEPARATOR V 3000 (the seperator has been specially designed for pressing food products such as hatchery eggs and fruits). 5

Contact: Fabrice MAnGHebATI booth n°C1 la basse Haye 35 220 CHâTeAubOuRG FRAnCe Tel.: +33 (0)2 99 00 73 77 Fax: +33(0)2 99 00 76 31 www. manghebati.com fabricemanghebati @manghebati.com 6 Manghebati Từ năm 1989, MANGHEBATI sản xuất các loại chất phụ gia tự nhiên chất lượng cao cho ngành thức ăn chăn nuôi và cho tất cả các giống vật nuôi. Chúng tôi phát triển các sản phẩm chống ôxi hóa, kiểm soát ký sinh trùng đường ruột, kiểm soát hoạt động của vi khuẩn, tăng sự thèm ăn và tăng trưởng ở vật nuôi. Bí quyết của chúng tôi là gì ? Hệ thống máy móc hiện đại để chiết xuất ra các chất có nguồn gốc thực vật, cho phép tổng hợp các loại cây để tăng hiệu suất, tính sinh khả dụng, chất thay thế hiệu quả để ngăn ngừa hiện tượng kháng hóa chất, sản phẩm đa dạng về hình thức (chất lỏng, dạng gel, bột, kem và tiêm bolus) Với mong muốn phát triển, củng cố vị thể trên thế giới, chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác kinh doanh là nhà phân phối, nhà máy nghiền thức ăn chăn nuôi, nhà máy sản xuất premix, các phòng thí nghiệm, nhà bán buôn và bán lẻ. Sản phẩm trưng bày: • Chất chống ôxi hóa: cải thiện khả năng bảo vệ chống lại sự oxi hóa. • Ký sinh trùng đường ruột: cung cấp khả năng kiểm soát tốt hơn đối với ký sinh trùng đường ruột. • Tác động kháng khuẩn: góp phần kiểm soát hoạt động của vi khuẩn và cân bằng đường ruột. • Tăng sự thèm ăn: giúp tiêu hóa tốt và tăng trưởng nhanh. • Căng thẳng: giảm căng thẳng thần kinh, dễ điểu khiển động vật. Since1989,MANGHEBATIhasbeenmanufacturingtop-gradenatural feedadditivesforallanimalspecies.Antioxydant,controlofintestinal parasites,controlofthebacterialactivity,appetite&growthareour main development areas. Our know-how? A unique mechanical process of maceration and plant extraction, allowing: Synergy of plants for a wider benefit spectrum, Bio-availability, Efficient alternative to chemicals preventing resistance phenomenon, Broad rangeofcarriers(liquid,gel,powder,cream,bolus…). Willing to increase and strengthen our position worldwide, we are looking for business partners: distributors, feed millers, premix manufacturers,laboratories,wholesalersandretailers. Productstobedisplayed: •Antioxidant:improvestheprotectionagainsttheoxidativestress. •Intestinalparasites:providesabettercontrolofintestinalparasites. •Antibacterialaction:contributestocontrollingbacterialactivityand intestinalbalance. •Appetitebooster:helpsimprovingconsumptionandgrowth •Stress:reducesnervousnessandforabetterhandlingofanimals.

Olmix Contact: Quang Thanh TRInH booth n°C3 ZA du Haut du bois 56580 bRéHAn FRAnCe Tel.: +33 (0)2 97 38 81 30 www.olmix.com qttrinh@olmix.com OLMIX, người tiên phong trong hơn 18 năm về các giải pháp tự nhiên, được công nhận toàn cầu nhờ các dòng sản phẩm cho động vật và thực vật vệ sinh và dinh dưỡng, sản phẩm sinh thái và nguồn lợi xanh. Bí quyết của chúng tôi nằm ở nguồn cung ứng nguyên liệu, đặc biệt là tảo, một nguồn tài nguyên sinh học tái tạo biển, sẽ giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề quan trọng như vệ sinh, dinh dưỡng và các vấn đề sức khỏe. Những đổi mới của tập đoàn đã tạo nên các dòng sản phẩm sinh thái sẽ đóng một vai trò quan trọng để nuôi 9 tỷ người vào ngày mai. Sản phẩm trưng bày: Hơn 30% các loại ngũ cốc thu hoạch đang bị nhiễm độc tố nấm khác nhau như: fumonisins, trichothecenes, ochratoxins, zearalenone, aflatoxin có thể gây ra thiệt hại kinh tế rất lớn trong chăn nuôi gia súc. Ngoài ra một số điều kiện bảo quản, chẳng hạn như thức ăn ủ chua, cũng làm nguy cơ nhiễm độc tố trong chế độ ăn uống của động vật bị nhân lên. Biện giải độc thông thường không thể chống lại độc tố lớn như DON và Fumonisin, MT.X + và MMI.S lại làm được điều đó. OLMIX, pioneer for over 18 years in natural solutions, is now recognized worldwide thanks to its ranges of products for animal and vegetal hygiene and nutrition, Eco-concept and Green-Care. Our know-how in raw material sourcing, especially algae, a renewable bio-marine resource, will help us to solve important hygiene, nutrition and health matters. The innovations of the group turned into the Eco-concept range will play a major role to feed the 9 billion people of tomorrow. To achieve this goal our pioneer spirit remains intact. Sea is the largest crop field on the planet, OLMIX became THE expert in Green Chemistry. Products to be displayed: More than 30% of harvested cereals are contaminated by various mycotoxins such as: fumonisins, trichothecenes, ochratoxins, zearalenone, aflatoxins that can cause huge economic losses in livestock farming. In addition some storage conditions, such as silage, also multiply the risk of mycotoxin contamination in animal’s diet. Conventional detoxifying agents can’t fight against big toxins such as DON and Fumonisin, MT.X+ and MMI.S can. 7

booth n°C6 Rue de l'ecotais ZA de la Croix Rouge 35 530 bRéCé FRAnCe Tel.: +33 (0)2 99 86 06 22 Fax: +33 (0)2 99 86 08 10 www.palamaticprocess.com anhtuan.bui@palamatic.fr Contact: Anh Tuan buI PALAMATIC PROCESS là “nhà thiết kế các giải pháp thông minh nhất cho các vật liệu dạng bột”. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới các dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, từ giai đoạn thiết kế cho đến giai đoạn đưa dây chuyền vào vận hành. Chúng tôi cung cấp rất nhiều chủng loại thiết bị dùng để đổ vật liệu, vận chuyển vật liệu, nghiền, đánh tơi, sàng, định lượng, trộn, lưu kho, đóng gói, điều khiển và tự động hóa. Ngoài các dòng thiết bị loại chuẩn, đội ngũ kỹ sư lành nghề của PALAMATIC PROCESS còn thiết kế các giải pháp tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của khách hàng. PALAMATIC PROCESS is "The smartest designer for powder handling solutions" for the realization of your production lines, from conception to commissioning internationally. Our engineering department designs a wide range of equipment for emptying, transferring, grinding, lump breaking, sifting, dosing, mixing, storing, conditioning, controlling, automating. PALAMATIC PROCESS supplies optimal solutions integrating "standard" or "customised" equipment as defined by our high competence engineers. 8 Palamatic Process Suite 303, lvl 3, 8 phung khac khoan Da kao, District 1, HCMC

Sodalec Distribuition booth n°N8 ZI Sud-est - 15 rue des Veyettes CS 76326 35 063 RenneS cedex FRAnCe Tel.: +33 (0)2 99 85 28 28 Fax: +33 (0)2 99 85 28 29 www.sodis-france.fr info@sodis-france.fr Contact: Philippe DOuVenOT Với kinh nghiệm trong hơn 30 năm, SODALEC DISTRIBUTION chuyên thiết kế các thiết bị để quản lý và điều hòa môi trường không khí tại các trang trại chăn nuôi. Từ thiết kế đến sản xuất, SODALEC DISTRIBUTION dựa vào đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm và mạng lưới các nhà lắp đặt tại Pháp và trên toàn thế giới, để phát triển nhiều loại thiết bị tân tiến và thích hợp cho từng loại vật nuôi (heo, chim, thỏ, gia súc, cừu...). Sản phẩm trưng bày: Bộ điều khiển, hệ thống thông gió, hệ thống xử lý khí trong chăn nuôi, máy kiểm tra và đo đạc, máy tời động cơ, cửa hút gió, lọc và thông khí. SODALEC DISTRIBUTION has designed, for over 30 years, equipment for the management and control of the atmosphere in the breeding farms. From design to manufacturing, SODALEC DISTRIBUTION relies today on its teams and its network of installers in France and abroad to develop a range of innovative equipment adapted to each animal production (pig, poultry, rabbit, cattle, sheep …). Products to be displayed: Controler, ventilation, air treatment for breeding, survey and communication, motor winch, inlets, filtration and air washing. 9 TPD 4 a 7 KDC An binh, Phuong An binh Hoa, Dong nai Tel.: +84 91 969 26 49 krissda@tinphatdat.com Contact: Krissda TeVARuDDHA

Contact: Anne-Marie QueMeneR booth n°N1 Rue Maurice le lannou CS 54239 35 042 RenneS cedex FRAnCe Tel.: +33 (0)223 48 28 80 Fax: + 33 (0)223 48 28 81 www.space.fr am.quemener@space.fr SPACE 2014: 16-19 tháng 9 tại RENNES - Pháp. Triển lãm quốc tế về chăn nuôi SPACE là hội chợ triển lãm hàng đầu thế giới của các chuyên gia trong ngành chăn nuôi trong nhiều linh vực: gia súc (lấy thịt và lấy sữa), lợn, gia cầm, thỏ và cừu. Các gian hàng được triển lãm nhiều nhất là trong những lĩnh vực như thức ăn gia súc, quản lý trong chăn nuôi, di truyền, thú y, hạt giống, thiết bị cho ngành công nghiệp sữa...vv. Được tổ chức tại một trong những khu vực chăn nuôi chính của châu Âu, 1400 nhà triển lãm mang đến những hiểu biết và công nghệ mới nhất cho 114 000 khách tham quan đến từ 111 quốc gia, trên một diện tích 156 000 m2 . 700 giống vật nuôi được lựa chọn một cách nghiêm ngặt để đại diện triển lãm tại hội chợ. Chương trình đón tiếp khách quốc tế: miễn phí vé vào cửa, khu đón tiếp khách VIP tại Câu lạc bộ Quốc tế và chương trình tham quan các nông trại, tour tham quan các đơn vị nông nghiệp cơ giới hóa. SPACE 2014 : 16-19 September – RENNES - France The International exhibition for animal productions. SPACE: a full offer in one trade show for all professionals involved in the livestock industry: cattle (dairy and beef), poultry, pigs, sheep or rabbit sectors. The sectors most represented by the exhibitors are: animal feed, livestock management, genetics hatcheries, agro energy, animal health, seeds, milking equipment … Located in one of Europe’s main livestock areas, 1 400 exhibitors offer their latest innovations and know-how to 114 000 visitors coming from 111 countries, on an exhibition area of 156 000 m². 700 animals rigorously selected are exhibited for a display of the top of genetics. A unique hosting package for international visitors: free entrance, a VIP reception area at the International Club and a specially designed programme of farm visits and tours of agri- industrial units. 10 Space

Stolz Contact: Olivier ROuSSeAuX booth n° N3 ZI de Signan 34 rue Hélène et Victor basch 56 300 POnTIVy FRAnCe Tel. : +33 (0)2.97.25.22.78 Mob.: +33 (0)6 12 05 50 74 Fax : +33 (0)2.97.27.85.80 www.stolz.fr olivier_rousseaux@hotmail.com STOLZ chuyên thiết kế, sản xuất các hệ thống và thiết bị xử lý hoàn chỉnh cho ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, ngành thức ăn cho vật nuôi trong nhà. Thêm vào đó, STOLZ cũng cung cấp hệ thống máy móc bảo quản và phân phối thức ăn gia súc. STOLZ đã phát triển các giải pháp kỹ thuật hiệu quả nhất bằng việc sử dụng các hiểu biết và công nghệ hiện đại của. Với nhiều thiết bị, máy móc như thiết bị lưu trữ, máy điều hòa nhiệt,máy tạo hình, máy trộn, máy lọc chất béo, máy tạo chân không, máy nghiền, máy sang máy nghiền. Mục tiêu của STOLZ là cung cấp máy móc đáp ứng nhu cầu về chất lượng của các sản phẩm hoặc bán thành phẩm, năng suất và hiệu quả cao nhất, và phù hợp với các quy định và ngân sách đặt ra. Công việc của chúng tôi là trở thành nhà quản lý tốt cho tất cả các dự án, lớn hay nhỏ, từ giai đoạn kế hoạch để giai đoạn vận hành. STOLZ is specialized in design, engineering and manufacturing of full range of process equipments and turnkey projects for animals feed, petfood industry, aquafeed industry, cereals storage and handling. STOLZ has developed technical solutions of high efficiency. Numerous regulatory constraints have helped in completing our know-how and knowledge. With its wide range of equipments such as automated flat storage, heat treatment, pelletmills, mixers, fat-coaters, vacuum-coaters, crumblers, sifters … and its famous hammermill, the goal of STOLZ is to provide machines responding to demands regarding the best possible quality of finished or semi- finished products, of highest productivity and efficiency, in respect of regulations and budgets. Our job as a constructor is to ensure good management of any kind of project, large or small, from the preliminary stages to the commissioning. 11 HAMMERMILL LONG TERM THERMAL SUPERCONDITIONER

Contact: Philippe eSnAulT booth n°C7 48 rue Principale 22 160 CARnOËT FRAnCe Tel.: +33 (0)2 96 21 52 78 www.vitalac.eu p.esnault@vitalac.eu VITALAC là chuyên gia trong ngành dinh dưỡng và sức khỏe động vật. Trụ sở chính tại vùng Bretagne – vùng đất nông nghiệp của Pháp, các sản phẩm chính của chúng tôi tập trung về chăn nuôi lợn, gia cầm, các động vật nhai lại. Doanh thu từ xuất khẩu của chúng tôi chiếm 40% tổng doanh thu hàng năm. Sản phẩm trưng bày: • Sản phẩm dinh dưỡng cho lợn • Các loại axit amin • Tiền chất đường Glucô VITALAC - Innovative company specialized in animal nutrition and animal health. Located in Bretagne, France, our products are intended especially to swine, poultry and ruminants. The export represents 40% of our turnover. Products to be displayed: • Food supplement for swine farms • Acidifying • Glucose precursor 12 Vitalac 49 street 19, An Phu Ward, District 2 HCMC Tel.: +86 (0)1 36 87 61 73 50

Actifeed Contact: laurent SIMOn Visitor 12 avenue du Québec 35 400 SAInT-MAlO FRAnCe Tel.: +33 (0)9 83 26 33 31 Fax: +33 (0)2 32 51 88 95 www.actifeed.com laurent@actifeed.com ACTIFEED is an international company which sources, markets and develops feed ingredients, additives and nutritional supplements intended for all animal species. Our expertise in the feed industry gave rise to a natural, innovative and original product range in order to create nutritional added value: • Natural moss: the unique and new first complementary piglet feed. • Mex Yucca Schidigera: a 100% pure natural product to control NH3. • Organic Trace Mineral - SQM -: comply with the organic production. • Green solution: Coxktail, Purifeed and Phytoboost, the French know how of plants. • Actilyte: A new concept of rehydratation solution based on human research. • Zeofirst: the ultimate clinoptilolite to trap all the toxins. • Organic Trace Mineral - SQM -: comply with the organic production. ACTIFEED is already introduced in some countries with distributors and strives to extend his markets through all the world. New opportunities for new partnerships: we wait for you on the Bretagne booth, n°C5 . 13

Contact: Mr. PICHOn Visitor ZI lavallot - bP 21 29 490 GuIPAVAS FRAnCe Tel.: +33 (0)2 98 344 100 Fax: +33 (0)2 98 344 120 www.pichonindustries.com pp@pichonindustries.com Là một công ty chuyên về các loại máy rắc rải phân bón hữu cơ, PICHON sản xuất các sản phẩm máy rắc phân khô và xe xitec phun phân ướt. Một số loại máy khác như máy trộn phân bón có thể được sử dụng kết hợp với các loại xe xitec để thu được loại phân bón hữu cơ đồng nhất. PICHON còn sản xuất máy xúc phù hợp để xúc gạt tiếp phân cho các máy rắc phân. Các sản phẩm máy rắc phân, xitec phun phân và máy trộn phân đều được mạ kẽm công nghệ nhúng nóng để tăng tuổi thọ của sản phẩm. Được chế tạo để chịu được môi trường làm việc khắc nghiệt, các máy móc của công ty có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe của người dùng ở các nông trường lớn. PICHON đã xây dựng được uy tín cao trên toàn châu Âu trong nhiều năm, dẫn đầu thị trường ở nhiều nước. Với các sản phẩm đã hiện diện ở trên 40 nước, công ty chúng tôi đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới các đại lý và nhà nhập khẩu. Khỏe khoắn và bền bỉ, các sản phẩm của công ty còn được tích hợp các công nghệ mới nhất như điều chỉnh tần suất, định vị vệ tinh GPS, Isobus, tối ưu hóa nhiên liệu tiêu thụ… khiến các sản phẩm của PICHON gặt hái được thành công trên khắp thế giới. Specialist in organic fertilizer spreaders, the company PICHON manufactures a comprehensive range of muck spreaders and slurry tankers. Other products like lagoon mixers work in combinationwithtankerstogethomogeneousmanure.PICHON articulated loaders are also used to load the MuckMaster. Spreaders, Tankers and Mixers are fully hot dip galvanized for increasedlifetime.Heavydutybuilt,ourequipmentsrespondsto mostdemandingcontractorsandlargescalefarmers. PICHON has benefited from a high level reputation over Europe formanyyears,withleadingpositioninseveralcountries.Present over more than 40 countries, we build close relationship with dealersandimporters.Strength,reliabilitycombinedwithlatest technologiesasratecontrol,GPS,mappingorIsobusformanure applicationmakePICHONequipmentsuccessfullworldwide. 14 Pichon

Bretagne Commerce International is a non-profit organization of private companies located in Western France. Entrusted by the Regional Government of Bretagne and the Regional Chamber of Commerce to internationalize the Breton economy, it assists Breton companies in their international development as well as foreign companies planning to invest in Bretagne. Through customized and collective activities, Bretagne Commerce International is committed to : E raising awareness about international business opportunities E supporting companies with administrative issues E helping companies start and then consolidate their business. booth n° C5 Bretagne Commerce International Contact: Xavier CADIOu Parc eolys - 16C rue de Jouanet - CS 20834 35 708 RenneS cedex 7 FRAnCe Tel.: +33 (0)2.99.25.04.04 Fax: +33 (0)2.99.25.04.00 contact@bretagneCommerceInternational.com www.bretagneCommerceInternational.com 15

E From one of the founding countries of the European Union, you will be able to expand on a market of 502 million consumers with a high purchasing power. E Thanks to an outstandingly high level of initial education, you will benefit from a workforce which is able to adapt to the constant evolution of products and services easily. E Enjoying a high quality of life environment, you will find opportunities for innovation, R&D and competitiveness, which is the evidence of great scientific and technological skills. Why invest in Bretagne? • 28,000 km² • 3.19 million people • €82 billion GDP (#7 in France) • 1st Agri-Food region in France • 1st Agricultural region in France • 1st region in Marine Science & Technology • 1st region for filing of High Tech european patents in France • 2nd region for Digital R&D in France • 3rd placed for scientific publications in ecology, Marine biology, Agro-Food and Digital Industries land of excellence: Digital, Automotive, Marine, Agriculture and Agro-Food Developing sectors: Marine Renewable Energy, Green Vehicles, Eco-Activities and Biotech Bretagne plays host to almost 490 foreign companies Bretagne economy: a snapshot Bretagne and its strong industrial dynamics 16

Key figures • 9.14 billion € generated by Agriculture • 34,450 farms • 70,000 people are employed on farms • 13,400 producers of milk and dairy products • 1 of 3 French chicken is produced in Bretagne • 56% of French pork was produced in Bretagne www.invest-in-bretagne.org fdi@BretagneCommerceInternational.com Focus on AGRICULTURE & LIVESTOCK Education & Research • 63 agricultural schools • 10 training centres • 6 research stations • 3 experimental vegetable stations • A competitive cluster: Valorial E Highly technological breeders E Advanced genetics technology E Concentration of key know-how E A wide scope of traditional and modern vegetable production Expertise • Fruits & vegetables • Livestock • Genetics • Health & Safety • Fertilizer • Agricultural Machinery • Farm Buildings • Farming Equipment • Animal Reproduction Technology • Cereal Storage & Preservation • Animal Fooding Processing • Animal feed • Manure processing • Organic production Leader in animal nutrition Largest Livestock region in Europe 1st Agricultural region in France A dynamic region

........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Note

........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Note

bretagne Commerce International Parc eolys - 16C rue de Jouanet - CS 20834 • 35708 RenneS cedex 7 • FRAnCe Tel.: +33 (0)2.99.25.04.04 • Fax: +33 (0)2.99.25.04.00 contact@bretagne-international.com www.bretagne-international.com

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Bretagne France - Documents

Bretagne 1. One of the most beautiful places in France is Bretagne, a large region of the northwest, whose capital is Rennes with a population of over 3 ...
Read more

6TiSCH + RPL @ Telecom Bretagne 2014 - Education

3 hours course on IEEE and IETF protocols introducing the 6TiSCH architecture and the RPL routing protocol. Course given at telecom Bretagne on Feb 12th 2014
Read more

ILDEX VIETNAM 2014 - ambafrance-vn.org

ILDEX VIETNAM 2014 : UBIFRANCE Việt Nam mang tinh hoa của Pháp đến ngành chăn nuôi Việt Nam ...
Read more

CONTENTS – Muc luc - youbuyfrance.com

BRETAGNE, Vùng đất nông nghiệp lớn nhất của Pháp ! Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm các đối tác tại đây !
Read more

Bretagne Commerce InternationalILDEX VIETNAM, salon des ...

19 JAN 2014. ILDEX VIETNAM, salon ... Les thématiques de l’Ildex. Elevage; Génétique; ... Tarifs sur le Pavillon FRANCE BRETAGNE Formule stand 9 m² ...
Read more

ILDEX VIETNAM 2014 - ambafrance-vn.org

Du 19 au 21 mars 2014 à Ho Chi Minh Ville, UBIFRANCE accompagnera 17 entreprises françaises du secteur de l'élevage sur le salon international ILDEX Vietnam
Read more