Brand Strategy Development (NL), van Kroese brands & behaviour

58 %
42 %
Information about Brand Strategy Development (NL), van Kroese brands & behaviour
Business & Mgmt

Published on July 10, 2009

Author: KroeseBB

Source: slideshare.net

Description

Sterke merken zorgen voor onderscheid. Factoren waarop dat kan worden gedaan zijn onder andere: naamsbekendheid, imago, verkoop, innovatie en intern, samenwerking, creativiteit en leiderschap. Samen bepalen deze de organisatie en haar cultuur. Een effectieve merkstrategie zou consistent met de identiteit van het merk moeten zijn: de betekenis van het merk wordt overtuigend overgebracht op een manier die blijft hangen. Hoe dit kan worden gedaan, blijkt uit deze en andere van onze presentaties.

White Paper Kroese Brand Strategy Development

Sterkemerkenzorgenvooronderscheid. COMPETITIVE EDGE (KROESE DISTINCTION INDEX ®) BRANDING & MARKETING COMMUNICATIE naamsbekendheid innovatie verkoop imago kent de doelgroepons? heeft men eenvoorkeurvoorons? koopt men onzeproducten/diensten? ontwikkelen we goedgenoeg? DISTINCTION DRIVERS GEDRAG intern leiderschap creativiteit samenwerking voelt men zichbetrokken? zijn we eeneffectief team? maken we het waar? hebben we genoegsuccesvolleideeën?

Be distinct or become extinct. Sterkemerkenzijnauthentiekemerken. De identiteit van eenmerkwordtbepaald door de organisatie en haarcultuur. Eeneffectievemerkstrategie is consistent met de identiteit van het merk: de betekenis van het merkwordtovertuigendovergebracht op eenmanier die blijfthangen.

Be distinct or become extinct. Sterkemerkenzijnduurzamemerken. ‘Merken met een sterke en duidelijke identiteit zijn beter in staat om betekenisvolle en duurzame relaties aan te gaan.’ - Jean-NoëlKapferer

Kroese Brand Strategy Development Kenmerken eenmanieromeenmerkstrategieteontwikkelen die aansluitenbij de identiteit van het merk;de methode is gebaseerd op eengestructureerdebenadering, die zowelanalytischestappenbevatalspsychologischeinzichten (archetypes);de methodebetrekt de relevantemensenbinnen de organisatieomgemeenschappelijkbegrip, draagvlak en enthousiasmetecreëren;de methodekan op verschillendemanierenwordentoegepast, variërend van uitgebreid tot een ‘quick scan’.Voordelen Eenauthentiekemerkstrategie die consistent is met de dieperebetekenis van het merk. Daardooronderscheidend en duurzaam.

eenmanieromeenmerkstrategieteontwikkelen die aansluitenbij de identiteit van het merk;

de methode is gebaseerd op eengestructureerdebenadering, die zowelanalytischestappenbevatalspsychologischeinzichten (archetypes);

de methodebetrekt de relevantemensenbinnen de organisatieomgemeenschappelijkbegrip, draagvlak en enthousiasmetecreëren;

de methodekan op verschillendemanierenwordentoegepast, variërend van uitgebreid tot een ‘quick scan’.

Ontwikkelen van eenmerkstrategie 1. Brand identity Legt de essentie van het merkvast (zijn betekenis). 2. Merktype Gebaseerd op archetypes. 4. Merkstrategy & propositie 3. Positioneringsniveau Definieert het niveau waarop het merk zich gaat onderscheiden.

Fundament for voorinhoud Interne betekenis Centrale commitment PERSOONLIJK-HEID Cultuur Missie KARAKTER-ISTIEKEN relatiE IdealE KLANT de identiteit van een merk is sterk gerelateerd aan de organisatie en de cultuur die het voortbrengt;de identiteit van de organisatie definieert de betekenis van het merk;de merk identiteit is de basis voor authentieke communicatie en onderscheidende marketing.Externebetekenis Visuelestijl Image/tone-of-voice 1. Merkidentiteit

de identiteit van een merk is sterk gerelateerd aan de organisatie en de cultuur die het voortbrengt;

de identiteit van de organisatie definieert de betekenis van het merk;

de merk identiteit is de basis voor authentieke communicatie en onderscheidende marketing.

2. Merktype Vrijheid Rebel Joker Ontdekker Liefhebber Schepper Beschermer Held Bondgenoot Tovenaar Sociaal Ego Zorgeloze Wijze Leider Orde iedere merkidentititeit hoort bij een merktye, die gebaseerd is op de archetypen van Jung;een archetype is een universeel beeld, herkenbaar voor iedereen; het gebruik van archetypes maakt communicatie helder en maakt het makkelijker om een boodschap en gevoel over te brengen.

iedere merkidentititeit hoort bij een merktye, die gebaseerd is op de archetypen van Jung;

een archetype is een universeel beeld, herkenbaar voor iedereen;

het gebruik van archetypes maakt communicatie helder en maakt het makkelijker om een boodschap en gevoel over te brengen.

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Ties Morskate | LinkedIn

Kroese brands & behaviour, ... brand identity, strategy and implementation. Manager ... New Business Development; Business Strategy;
Read more

Henk-Jan van den Berg | LinkedIn

www.bmcimplementatie.nl/professionals/henk-jan-van-den ... volgende oorzaak-gevolgcyclus die de successen van Kroese brands & behaviour ... Brand ...
Read more

Workshops 4 October | Tuesday 4 Oct. - rug.nl

... please send an email to careersweek@rug.nl mentioning ... Emma Koster & Meta van ... What are your pitfalls and how do they make your behaviour ...
Read more

Linda Rijkhoek | LinkedIn

View Linda Rijkhoek’s professional profile on LinkedIn. ... Responsible for the strategy, ... Kroese brands & behaviour.
Read more

Martijn Savenije | LinkedIn

Martijn Savenije. Photography Manager at Booking.com. Standort Amsterdam und Umgebung, Niederlande Branche Marketing und Werbung
Read more

Marketing Communications - MBA智库文档

Marketing Communications.pdf. Ganxc2000 上传于 2013-08-27 23:10 | (11人评价) |
Read more