BPM voor pensioenfondsen

60 %
40 %
Information about BPM voor pensioenfondsen

Published on July 16, 2009

Author: edwin

Source: slideshare.net

Description

De wereld verandert en kunnen pensioenfondsen deze ontwikkelingen volgen.

Op weg naar een Agile onderneming voor Pensioenfondsen Internet: www.systemation.nl Twitter: www.twitter.com/systemation Email: info@systemation.nl

De wereld verandert… Steeds sneller… © Systemation

De wereld draait sneller Getting Information Where It Needs To Be When It Needs To Be There 30 minutes 5 Seconds Analyze Trading 20 minutes 30 Seconds Book airline ticket 8 hours 10 Seconds Call center inquiries 1 day 5 minutes Track financial position 1 day 15 minutes Update supply chain Mail express fax e-mail Transfer document 3 days 45 seconds 3 days 1 hour Activate phone 1 month 1 hour Refresh data warehouse 5 days 1 day Settle trade 6 weeks 24 hours Build-to-order Dell PC 10 7 10 6 10 5 10 4 1,000 100 10 1 Seconds Source: Gartner, Understanding Business Process Management, 2004 © Systemation

Jullie wereld is aan het veranderen © Systemation

Jullie wereld is aan het veranderen… Snel… Middelloon Defined Contribution CAO Defined Benefit Eindloon Pensioenleeftijd 67 Concurrentie Compliancy Wanbetalers Toezichthouders Banksparen Kredietcrisis Individualisering AOW Vertrouwen in financiële wereld Pensioenwet 2007 Dekkingsgraad Inflatiecorrectie Nationaal Pensioenregister Nieuwe producten Kostenbesparingen Sparen © Systemation

Zijn jullie daar klaar voor ? • Kunnen jullie snel genoeg inspelen op veranderingen ? • Kunnen jullie IT systemen de veranderingen makkelijk absorberen ? • Kunnen jullie medewerkers eenvoudig wennen aan nieuwe procedures en werkwijzen ? • Is de organisatie schaalbaar genoeg ? © Systemation

Business vragen aan IT • Meer self service; – Klanten verwachten online inzicht – Business verplaatst zich naar online – Lagere kosten • Real time inzicht in proces status – Hoe is de workload verdeeld – Waar is een bepaald dossier – Hoelang duren bepaalde handelingen • Meer en eenvoudiger compliant zijn – Betere tracking en tracing; – Wie heeft wat wanneer gedaan, 4 ogen principe • Data kwaliteit – Een “version of the truth” – Zo min mogelijk data replicatie, minder fouten • Meer doen met dezelfde mensen – Minder handmatige stappen – Dus meer Straight Through Processing (STP) – Minder kosten per eenheid © Systemation

Business versus ICT Business druk op ICT: sneller, eenvoudiger, makkelijker aanpasbaar, EN goedkoper !!! © Systemation

Focus op Workflow / Business Processen

Huidige architectuur: applicatie silos Website/ Customer Management Supplier Customer Portal Service Dashboard Portal CRM ERP Purchasing Billing Business Process / Get Check Schedule Receive Workflow Order Customer Credit Delivery Profile Siebel Oracle .NET SAP Application Logic / Business Rules Data File exchange Data Synchronization Point to Point Application Integration © Systemation

Eigenschappen Applicatie silo’s • Processen zijn gefragmenteerd – En verborgen in de silo’s • Business rules en processen zijn hardcoded – IT nodig om te veranderen • Veel handmatige stappen – Handmatig dossiers afhandelen • Processen veranderen is moeilijk en duur – En kost veel tijd • Overall rapportage over processen is niet mogelijk – Huidige proces status is onduidelijk © Systemation

Toekomstige Architectuur: Website/ Customer Management Supplier Customer Portal Service Dashboard Portal User Integration Partner Integration Process & Data Integration Integrated Get Check Receive Check Schedule Ship Bill Business Customer Customer Order Order Credit Delivery Order Status Process Profile Integration Bus Services Back Office Applications CRM ERP Pension Billing © Systemation

Voordelen focus op Business Processen • Verhoging business agility – Snel kunnen inspelen op veranderingen in de wetgeving of marktomstandigheden – De business is in staat zijn eigen processen en business rules te veranderen • Verhoogde business kwaliteit – Geen transformatie van business requirements noodzakelijk – Verhoogt proces inzichten • Geeft snel ROI – Verminder operationele kosten – Elimineer proces inefficiënties (elimineer handmatige stappen) • Onderscheid van Competitie – Software pakketen zijn een commodity met minder kans om je te onderscheiden – Unieke business processen kunnen een onderscheidend vermogen bieden © Systemation

Een BPMS product AgilePoint van Ascentn

Hoe Modelleer je een Business Proces Select out of Link shapes the box together, forming Components process logics Configure properties Drag & Drop shapes into canvas © Systemation

Geen vertaling tussen model en executie A directly executable Process-based Composite Application High Flexible Process-based Composite Applications Model-driven BPM Engine © Systemation

Voorbeeld complex business proces © Systemation

Proces Overzicht – voor eindgebruikers Runtime process is exactly the same as design time Animated icons process, show real-time activity status. Activity steps are logged for auditing and compliance purposes © Systemation

Voorbeeld Proces Rapportage © Systemation

Voorbeeld Proces KPI’s © Systemation

Vragen ? Kijk op www.systemation.nl Of volg ons op www.twitter.com/systemation

Add a comment

Related pages

Pensioenfonds Metaal en Techniek

Bedrijfstakpensioenfonds voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak metaal en techniek. Over het fonds, de pensioenregeling en de deelnemersraad.
Read more

ABP | Pensioenfonds voor overheid en onderwijs

ABP is het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Wilt u weten hoeveel pensioen u straks ontvangt? Ga naar abp.nl.
Read more

bpfBOUW | Pensioenfonds voor de bouw

Het pensioenfonds voor de bouw Inloggen Mijn Bouwpensioen. Menu. Home; Pensioen in de bouw. Wat is pensioen. Hoeveel pensioen krijg ik straks.
Read more

Workflow ontwikkelaar › TKP Pensioen

TKP voert het pensioen uit voor dertig pensioenfondsen die samen ruim 3 miljoen ... Hierbij wordt gebruik gemaakt van het workflow pakket BPM ...
Read more

Alles over je pensioen in de meubelbranche - Meubel

Van de branche voor de branche Organisatie Financiële situatie Beleid Beleggingsbeleid Beloningsbeleid Transparantiedocument Gedragscode
Read more

Meerdere scenarios voor pensioen in BPM en VBM

Meerdere scenarios voor pensioen in BPM en VBM . ... Dit is de richtlijn die de koepelorganisaties van pensioenfondsen en verzekeraars hanteren.
Read more

Contact met uw fonds - bpfBOUW | Pensioenfonds voor de bouw

Beleggen voor uw pensioen. Pensioenregeling bpfBOUW. Aanvullingsregelingen. Pensioen 1-2-3. Wat gebeurt er bij. Met pensioen gaan. Werkloos ...
Read more

Hogere pensioenpremies door ingreep DNB - nu.nl

De pensioenfondsen in Nederland komen er financieel een stuk slechter voor te staan omdat De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag een deel van de rekenrente ...
Read more

Pensioenfederatie vreest premieverhoging | NU - Het ...

Als de Eerste Kamer niet nog dit jaar de nieuwe pensioenspelregels goedkeurt, zullen pensioenfondsen in nood hun premie volgend jaar moeten verhogen.
Read more