Boya Sektörü Durum Raporu

75 %
25 %
Information about Boya Sektörü Durum Raporu
Business & Mgmt

Published on February 8, 2009

Author: helikonunbahcesi

Source: slideshare.net

Description

Boya sektörü ile ilgili bir çalışma

BOYA SEKTÖRÜ DURUM RAPORU

Entegre İletişim Stratejileri DURUM ANALİZİ ÜRÜN ANALİZİ PAZAR ANALİZİ RAKİP ANALİZİ FİYAT ANALİZİ MÜŞTERİ ANALİZİ SWOT ANALİZİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

DURUM ANALİZİ

ÜRÜN ANALİZİ

PAZAR ANALİZİ

RAKİP ANALİZİ

FİYAT ANALİZİ

MÜŞTERİ ANALİZİ

SWOT ANALİZİ

İLETİŞİM STRATEJİSİ

DURUM ANALİZİ

Üretim Türk boya sanayiinin kurulu kapasitesi 650 bin ton civarındadır. 2000 yılında 275 bin ton olan boya üretimi 2000 ve 2001 yıllarında ülkede yaşanan krizlerden etkilenerek üretim miktarı 182 bin tona gerilemiştir. Ancak boya üretiminin her yıl düzenli, olarak artıran yıllık üretim miktarı toplam 350 bin ton civarındadır. Ülkemiz boya üretimi büyük ölçüde inşaat sektörüne yönelik olduğundan, üretim miktarı mevsimlere göre farklılık göstermekte, inşaat çalışmalarının yoğun olduğu yaz aylarında diğer aylara göre iki kata yakın artmaktadır. Sektörde toplam 350 adet firma üretim faali,yetinde bulunmaktadır. Türkiye Avrupa’daki boya üreten ülkeler arasında 6. sıradadır. Son 3 yılda sürekli artış gösteren inşaat boyaları ihracatı 2002 yılında 64 milyon dolara ulaşmıştır. İnşaat boyaları ihracatında başlıca ülkeler sırasıyla; Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan dır.

Türk boya sanayiinin kurulu kapasitesi 650 bin ton civarındadır. 2000 yılında 275 bin ton olan boya üretimi 2000 ve 2001 yıllarında ülkede yaşanan krizlerden etkilenerek üretim miktarı 182 bin tona gerilemiştir. Ancak boya üretiminin her yıl düzenli, olarak artıran yıllık üretim miktarı toplam 350 bin ton civarındadır.

Ülkemiz boya üretimi büyük ölçüde inşaat sektörüne yönelik olduğundan, üretim miktarı mevsimlere göre farklılık göstermekte, inşaat çalışmalarının yoğun olduğu yaz aylarında diğer aylara göre iki kata yakın artmaktadır.

Sektörde toplam 350 adet firma üretim faali,yetinde bulunmaktadır. Türkiye Avrupa’daki boya üreten ülkeler arasında 6. sıradadır. Son 3 yılda sürekli artış gösteren inşaat boyaları ihracatı 2002 yılında 64 milyon dolara ulaşmıştır. İnşaat boyaları ihracatında başlıca ülkeler sırasıyla; Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan dır.

Üretim Sanayiye hizmet veren boya sektörü 1988 yılından itibaren inşaat sektöründeki canlılığa ve halkın gelirin düzeyine bağlı olarak her yıl %10’nun üzerinde bir artış göstermiştir. Boya sanayinin %63’nü inşaat boyaları oluşturmaktadır. Son yıllarda oto ve toz boyalarında önemli ölçüde artış olmuştur. Oto boyaları pazarının, otomotiv sektöründeki gelişmeler paralelinde daha da büyüyeceği tahmin edilmektedir. Aynı gelişmelerin toz boyalarında da devam edecektir. Son yıllarda yeni firma girişlerinin yaşandığı toz boya pazarında yeni yatırımların devam etmesi beklenmektedir.

Sanayiye hizmet veren boya sektörü 1988 yılından itibaren inşaat sektöründeki canlılığa ve halkın gelirin düzeyine bağlı olarak her yıl %10’nun üzerinde bir artış göstermiştir.

Boya sanayinin %63’nü inşaat boyaları oluşturmaktadır. Son yıllarda oto ve toz boyalarında önemli ölçüde artış olmuştur. Oto boyaları pazarının, otomotiv sektöründeki gelişmeler paralelinde daha da büyüyeceği tahmin edilmektedir. Aynı gelişmelerin toz boyalarında da devam edecektir. Son yıllarda yeni firma girişlerinin yaşandığı toz boya pazarında yeni yatırımların devam etmesi beklenmektedir.

Sorunlar Talebin çok üzerinde kurulu kapasite mevcuttur. %57 olan kapasite kullanım oranı mevcut talebi aşmaktadır. Tonaj bazında ithalatın çok üstünde ihracat yaptığı gözüken Türkiye’nin aslında ihraçlarının ucuz ithallerinin pahalı boyalardan oluşması sonucu, YTL bazında dış ticaret fazlası sanıldığı kadar fazla değildir. Kişi başına boya tüketimi ABD nin 1/17 si, komşumuz Yunanistan’ın ise yarısı kadardır.

Talebin çok üzerinde kurulu kapasite mevcuttur.

%57 olan kapasite kullanım oranı mevcut talebi aşmaktadır.

Tonaj bazında ithalatın çok üstünde ihracat yaptığı gözüken Türkiye’nin aslında ihraçlarının ucuz ithallerinin pahalı boyalardan oluşması sonucu, YTL bazında dış ticaret fazlası sanıldığı kadar fazla değildir.

Kişi başına boya tüketimi ABD nin 1/17 si, komşumuz Yunanistan’ın ise yarısı kadardır.

Sorunlar Boya sektörünün sorunları çoğunlukla yapısından kaynaklanmaktadır.Sektör hammadde açısından yüksek oranda ithalata tabidir. Üretici sayısı çok fazla olmakla birlikte büyük ölçekli üretici sayısı 10 u geçmemektedir. Dağıtım teşkilatı sermayeye bağımlı olduğu için yok denecek kadar azdır ve bu nedenle dağıtım toptancı bayilerle gerçekleşmektedir. Henüz nihai tüketicinin yeterli kalite ve maliyet bilincine ulaşmadığı sektörde yer alan firmaların örgütlü bir derneğinin olmaması da sektör taleplerinin yeterince dile getirilmesine imkan vermemektedir. Tekstil, deri, inşaat, cam ve seramik sektörlerine girdi sağlayan boya sanayii, bu sektörlerde meydana gelen dalgalanmalardan doğal olarak doğrudan etkilenmektedir. Bunun yanı sıra dünya piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar da ihracat üzerinde baskı oluşturması nedeniyle sektörü yakından etkilemektedir.

Boya sektörünün sorunları çoğunlukla yapısından kaynaklanmaktadır.Sektör hammadde açısından yüksek oranda ithalata tabidir.

Üretici sayısı çok fazla olmakla birlikte büyük ölçekli üretici sayısı 10 u geçmemektedir.

Dağıtım teşkilatı sermayeye bağımlı olduğu için yok denecek kadar azdır ve bu nedenle dağıtım toptancı bayilerle gerçekleşmektedir.

Henüz nihai tüketicinin yeterli kalite ve maliyet bilincine ulaşmadığı sektörde yer alan firmaların örgütlü bir derneğinin olmaması da sektör taleplerinin yeterince dile getirilmesine imkan vermemektedir.

Tekstil, deri, inşaat, cam ve seramik sektörlerine girdi sağlayan boya sanayii, bu sektörlerde meydana gelen dalgalanmalardan doğal olarak doğrudan etkilenmektedir. Bunun yanı sıra dünya piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar da ihracat üzerinde baskı oluşturması nedeniyle sektörü yakından etkilemektedir.

Beklentiler Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ve kırsal kesimden şehirlere akan bir insan dağılımına sahip olan ülkemizde refah seviyesinin artması boya kullanım alışkanlığının artmasına, bu da sektörün daha da büyümesine neden olacaktır. Boya sektöründeki tüm firmaların kendilerini yenileyip, çevreyi ve tüketiciyi koruyan üretim metotlarına yönelmeleri büyümenin ivmesini arttıracaktır.

Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ve kırsal kesimden şehirlere akan bir insan dağılımına sahip olan ülkemizde refah seviyesinin artması boya kullanım alışkanlığının artmasına, bu da sektörün daha da büyümesine neden olacaktır.

Boya sektöründeki tüm firmaların kendilerini yenileyip, çevreyi ve tüketiciyi koruyan üretim metotlarına yönelmeleri büyümenin ivmesini arttıracaktır.

BOYA SEKTÖRÜ ÜZERİNE KISA KISA

ÜRÜN ANALİZİ

Boya Özellikleri Boyanın gerekli özelliklere(örtme gücü, silinme özelliği, kolay uygulama, kokusuz olması v.vs.) sahip olması kadar doğru uygulanması da büyük önem taşır. Boya seçiminde ise ilk aşamada, uygulama yapılacak olan alana(iç veya dış cephe)uygun boyanın seçilmesi gerekmektedir. Dış cephe boyalarında hava şartlarına uygun, özellikle suyun duvar üzerinde tutunmasını engelleyici, silikon içeren boyalar önerilmektedir. Dış cephelerde renk seçimi de son derece önemlidir; bu noktada güneş ışınlarından daha çabuk etkilenebilecek renklerden(sarı,kırmızı,portakal renkleri v.s.) kaçınılması gerekmektedir. Güneş ışığına dayanımı arttırmak amacı ile dış cephe boyaları güneş ışınlarından etkilenmeyen, UV dayanımı yüksek renklendiriciler ile renklendirilmelidir.

Boyanın gerekli özelliklere(örtme gücü, silinme özelliği, kolay uygulama, kokusuz olması v.vs.) sahip olması kadar doğru uygulanması da büyük önem taşır.

Boya seçiminde ise ilk aşamada, uygulama yapılacak olan alana(iç veya dış cephe)uygun boyanın seçilmesi gerekmektedir.

Dış cephe boyalarında hava şartlarına uygun, özellikle suyun duvar üzerinde tutunmasını engelleyici, silikon içeren boyalar önerilmektedir.

Dış cephelerde renk seçimi de son derece önemlidir; bu noktada güneş ışınlarından daha çabuk etkilenebilecek renklerden(sarı,kırmızı,portakal renkleri v.s.) kaçınılması gerekmektedir.

Güneş ışığına dayanımı arttırmak amacı ile dış cephe boyaları güneş ışınlarından etkilenmeyen, UV dayanımı yüksek renklendiriciler ile renklendirilmelidir.

Boya Özellikleri İç cephe boyalarında ise öncelikle, mekanda yaratılmak istenen atmosfer tanımlanmalıdır( matlık, ışığın yansıması, parlaklık, sıcaklık v.s.).Duvarlar pürüzlüyse ve alçı ile düzgün bir zemim oluşturulamamış ise pürüzleri gizleyen mat iç cephe boyaları kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde saten ya da ipek parlaklığında olan boyaların kullanımı, duvarda var olan her bir pürüzü yansıtacağı için, iyi sonuç vermeyecektir. Boyadan en yüksek randımanı almak için bu ve bunun gibi bir çok teknik bilgi ve metotlar mevcut. Sektördeki deneyimlere göre, boya ustaları bile ürün etiketlerindeki kullanım talimatlarını dikkate almamaktadır.

İç cephe boyalarında ise öncelikle, mekanda yaratılmak istenen atmosfer tanımlanmalıdır( matlık, ışığın yansıması, parlaklık, sıcaklık v.s.).Duvarlar pürüzlüyse ve alçı ile düzgün bir zemim oluşturulamamış ise pürüzleri gizleyen mat iç cephe boyaları kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde saten ya da ipek parlaklığında olan boyaların kullanımı, duvarda var olan her bir pürüzü yansıtacağı için, iyi sonuç vermeyecektir. Boyadan en yüksek randımanı almak için bu ve bunun gibi bir çok teknik bilgi ve metotlar mevcut.

Sektördeki deneyimlere göre, boya ustaları bile ürün etiketlerindeki kullanım talimatlarını dikkate almamaktadır.

Ürün Analizi İç cephe boyalarının içinde bulunduğu grupta ürünler alırken tüketiciler/uygulayıcılar önceden bilgilendikleri ürünleri tercih ediyorlar. Daha önce duymadıkları markaları tüketmeyi/kullanmayı istemiyorlar. Ürün daha çok uygulayıcılar tarafından tercih edilmektedir. Son tüketicinin boya markaları ve içerikleri ile bilgilendirilmeleri bulunmamaktadır. Uygulayıcılar daha önce bilgilendirildikleri için satın alımda geçen karar süresi oldukça kısadır. Konusu geçen ürün grubunda düşük, kısa geçen süre dışında motivasyonun ve bilginin pozitif olması gerekmektedir.

Ürün Analizi

PAZAR ANALİZİ

Dünya Boya Sektörü Dünya boya piyasasının büyüklüğü 60 Milyar $ seviyesinde olup yıllık 23,6 milyon ton civarındadır. Bu üretim 2005 yılında 28,3 tona ulaşmıştır. Pazardaki en büyük payı ABD, Fransa, Hollanda, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Çin almaktadır. Son yıllarda Hindistan ve Avustralya da boya pazarında önemli yer edinmeye başlamıştır. Hindistan özellikle hammadde açısından önemli bir potansiyele sahip durumdadır. Dünya boya üretiminde olduğu gibi ticaretinde de önde gelen ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve Japonya’dır. İthalatta önde gelen ülkelerle ihracatta ilk sıraları alan ülkeler hemen hemen aynıdır. En fazla boya ithalatı yapan ülkeler sırasıyla ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere; en fazla ihracat yapan ülkeler ise sırasıyla Almanya, ABD, Japonya, İsviçre ve Fransa gibi ülkelerdir. AB ülkelerinin dünya boya ithalatı içindeki toplam payı %60’tır

Dünya boya piyasasının büyüklüğü 60 Milyar $ seviyesinde olup yıllık 23,6 milyon ton civarındadır. Bu üretim 2005 yılında 28,3 tona ulaşmıştır.

Pazardaki en büyük payı ABD, Fransa, Hollanda, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Çin almaktadır. Son yıllarda Hindistan ve Avustralya da boya pazarında önemli yer edinmeye başlamıştır. Hindistan özellikle hammadde açısından önemli bir potansiyele sahip durumdadır.

Dünya boya üretiminde olduğu gibi ticaretinde de önde gelen ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve Japonya’dır. İthalatta önde gelen ülkelerle ihracatta ilk sıraları alan ülkeler hemen hemen aynıdır. En fazla boya ithalatı yapan ülkeler sırasıyla ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere; en fazla ihracat yapan ülkeler ise sırasıyla Almanya, ABD, Japonya, İsviçre ve Fransa gibi ülkelerdir. AB ülkelerinin dünya boya ithalatı içindeki toplam payı %60’tır

Tüketim Boya piyasasındaki talep mevsimlere bağlı olarak değişmektedir. Bumda sektörün lokomotifi durumunda olan inşaat sektörü faaliyetlerinin de mevsimsel değişim göstermesinin payı büyüktür. İnşaat çalışmalarının hızlandığı binalardaki bakım ve onarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı ilkbahar ve sonbahar aylarında talep zirve noktalarına çıkmakta kış aylarında ise en düşük seviyelere inmektedir.

Boya piyasasındaki talep mevsimlere bağlı olarak değişmektedir. Bumda sektörün lokomotifi durumunda olan inşaat sektörü faaliyetlerinin de mevsimsel değişim göstermesinin payı büyüktür. İnşaat çalışmalarının hızlandığı binalardaki bakım ve onarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı ilkbahar ve sonbahar aylarında talep zirve noktalarına çıkmakta kış aylarında ise en düşük seviyelere inmektedir.

Tüketim Ülkemizde kişi başına boya kullanımı 4-4,5 kilo civarında gerçekleşiyor. Avrupa'ya bakıldığında ise bu miktarın 20-22 kiloya çıktığı görülüyor. Ülkemizde de artan genç nüfus, hızlı yapılaşma, değişen aile yapısı ve yaşam tarzıyla gerek boya talebi gerek kişi başına boya kullanım miktarının artması kaçınılmaz olacak. Komşu ülkelerden Balkanlar, özellikle Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve Ukrayna’nın, boya teknolojisi ve üretimi açısından son derece yetersiz olmasının yanı sıra sahip oldukları nüfus geniş bir Pazar potansiyeli oluşturuyor. Rusya, Suudi Arabistan, Suriye, Romanya, Azerbaycan, Türkmenistan, Bulgaristan, İran, İsrail, Mısır, Gürcistan 85.220.000

Ülkemizde kişi başına boya kullanımı 4-4,5 kilo civarında gerçekleşiyor. Avrupa'ya bakıldığında ise bu miktarın 20-22 kiloya çıktığı görülüyor.

Ülkemizde de artan genç nüfus, hızlı yapılaşma, değişen aile yapısı ve yaşam tarzıyla gerek boya talebi gerek kişi başına boya kullanım miktarının artması kaçınılmaz olacak.

Komşu ülkelerden Balkanlar, özellikle Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve Ukrayna’nın, boya teknolojisi ve üretimi açısından son derece yetersiz olmasının yanı sıra sahip oldukları nüfus geniş bir Pazar potansiyeli oluşturuyor.

Rusya, Suudi Arabistan, Suriye, Romanya, Azerbaycan, Türkmenistan, Bulgaristan, İran, İsrail, Mısır, Gürcistan 85.220.000

İnşaat Sektörü 2002 yılında Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) cari fiyatlarla 273 katrilyon TL olan Türkiye’nin aynı yıl inşaat sektörünün cari fiyatlarla değeri 11,5 katrilyon TL olarak gerçekleşmiştir. İnşaat sektörünün milli gelir içerisindeki payı ise 2002 yılında %4,2 olmuştur. 2002 yılında sabit sermaye oluşumu içerisinde inşaat harcamaları (makine teçhizatı hariç) 24,8 katrilyon TL’lik değere ulaşmıştır. İnşaat harcamaları içerisinde kamu yatırımları %44’lük paya sahiptir. Hizmet sektörü olan inşaat sektörü ile sanayi sektörü olan inşaat malzemeleri sektörlerinin toplam üretim değeri olarak Türkiye ekonomisi içindeki payı %10 civarındadır.

2002 yılında Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) cari fiyatlarla 273 katrilyon TL olan Türkiye’nin aynı yıl inşaat sektörünün cari fiyatlarla değeri 11,5 katrilyon TL olarak gerçekleşmiştir. İnşaat sektörünün milli gelir içerisindeki payı ise 2002 yılında %4,2 olmuştur.

2002 yılında sabit sermaye oluşumu içerisinde inşaat harcamaları (makine teçhizatı hariç) 24,8 katrilyon TL’lik değere ulaşmıştır. İnşaat harcamaları içerisinde kamu yatırımları %44’lük paya sahiptir. Hizmet sektörü olan inşaat sektörü ile sanayi sektörü olan inşaat malzemeleri sektörlerinin toplam üretim değeri olarak Türkiye ekonomisi içindeki payı %10 civarındadır.

RAKİP ANALİZİ

DYO DYO Yaşar Grubuna ait bir şirkettir. Yaşar Boya Grubu, 2002 yılında 6 şirketi ile 220 milyon $ ciroya ulaşmıştır. Bugün Yaşar Boya Grubu, Türkiye’de en büyük 500 şirket içindeki boya üreticileri sıralamasında açık farkla birinci sıradadır. Yaşar Boya Grubu; DYO, Dewilux, Glasurit ve Evim markaları altında 950 değişik ürün, 3.200 ambalaj ve 60.000 farklı renk üreten, 2.100 kişilik istihdam sağlayan, 40 ülkeye ihracat yapan bir dev. Yıllık 150.000 tonu aşkın boya üretimiyle Pazar payları baz alındığında, bulunduğu sektörlerin hemen hemen tamamında en büyüktür.

DYO Yaşar Grubuna ait bir şirkettir. Yaşar Boya Grubu, 2002 yılında 6 şirketi ile 220 milyon $ ciroya ulaşmıştır. Bugün Yaşar Boya Grubu, Türkiye’de en büyük 500 şirket içindeki boya üreticileri sıralamasında açık farkla birinci sıradadır.

Yaşar Boya Grubu; DYO, Dewilux, Glasurit ve Evim markaları altında 950 değişik ürün, 3.200 ambalaj ve 60.000 farklı renk üreten, 2.100 kişilik istihdam sağlayan, 40 ülkeye ihracat yapan bir dev. Yıllık 150.000 tonu aşkın boya üretimiyle Pazar payları baz alındığında, bulunduğu sektörlerin hemen hemen tamamında en büyüktür.

DYO Dünya boya ve mürekkep sektörünün en önemli yayını olan “ The Coatings Agenda-Europe 2001 “ sayısında dünya boya sektörü ilk 83 firması arasında Yaşar Boya ve Kimya Grubu, Türkiye’den tek isim olarak yer almaktadır. Buna göre Yaşar Boya ve Kimya Grubu, dünyada satış miktarı ve satış hasılatına göre ilk 50 içinde yer alırken, Avrupa’da yine satış miktarına ve satış hasılatına göre 11. sırada yer alarak birçok uluslar arası firmayı geride bırakmıştır. Ayrıca hane halkı üzerinde yaptırdığımız araştırmalarda “DYO, Yaşayan Boya” en kaliteli boya markası bilinirliğinde %40’ın üzerindedir. Pazar payının %30’lardayken bilinirliğinin %40’ın üzerinde olması yıllardır DYO’nun markaya yaptığı yatırımın en büyük göstergesidir (DYO Kervanı).

Dünya boya ve mürekkep sektörünün en önemli yayını olan “ The Coatings Agenda-Europe 2001 “ sayısında dünya boya sektörü ilk 83 firması arasında Yaşar Boya ve Kimya Grubu, Türkiye’den tek isim olarak yer almaktadır. Buna göre Yaşar Boya ve Kimya Grubu, dünyada satış miktarı ve satış hasılatına göre ilk 50 içinde yer alırken, Avrupa’da yine satış miktarına ve satış hasılatına göre 11. sırada yer alarak birçok uluslar arası firmayı geride bırakmıştır.

Ayrıca hane halkı üzerinde yaptırdığımız araştırmalarda “DYO, Yaşayan Boya” en kaliteli boya markası bilinirliğinde %40’ın üzerindedir. Pazar payının %30’lardayken bilinirliğinin %40’ın üzerinde olması yıllardır DYO’nun markaya yaptığı yatırımın en büyük göstergesidir (DYO Kervanı).

DYO DYO yeni ürünler; Dyostop; Rutubetli yüzeyler için özel boyadır.Yoğun rutubet problemi yaşayan, dış cepheden sürekli su alan binalarda kesin çözüm üreten iç cephe boyasıdır. Dyotek; Lekeli, isli yüzeyler için özel boyadır. Her türlü yüzeyde oluşabilecek is, kurum, nikotin, kalem ve her çeşit yağ lekelerini örtme kabiliyetine sahiptir. Dyofleks; Sıvı çatı izolasyon malzemesidir. Su yalıtımı için geliştirilmiştir. Sıcak-soğuk farklarında elastikiyetini korur. Yapısında bulundurduğu özel antibakteriyel maddeler sayesinde mikroorganizma ve bakteri üremesine izin vermez.

DYO yeni ürünler;

Dyostop; Rutubetli yüzeyler için özel boyadır.Yoğun rutubet problemi yaşayan, dış cepheden sürekli su alan binalarda kesin çözüm üreten iç cephe boyasıdır.

Dyotek; Lekeli, isli yüzeyler için özel boyadır. Her türlü yüzeyde oluşabilecek is, kurum, nikotin, kalem ve her çeşit yağ lekelerini örtme kabiliyetine sahiptir.

Dyofleks; Sıvı çatı izolasyon malzemesidir. Su yalıtımı için geliştirilmiştir. Sıcak-soğuk farklarında elastikiyetini korur. Yapısında bulundurduğu özel antibakteriyel maddeler sayesinde mikroorganizma ve bakteri üremesine izin vermez.

DYO DYO yeni ürünler; Dyocolor (Universal Renklendirici); Dyocolor Renklendirme Sisteminde 29 değişik renk bulunuyor. Her biri beyaz boya ile karıştırıldığında 232 ayrı renk elde ediliyor. Türkiye çapında 204 Renk Pınarı bayisi aracılığı ile hizmet verilmekte olan bu sistemden yararlanmak oldukça kolaydır. Teknoplast; Teflonlu ipek mat iç cephe duvar boyası olan Teknoplast teflon katkılı, gerçek silinebilme özelliğine sahip çatlama ve dökülme yapmayan, her türlü yüzeye mükemmel yapışan bir boyadır. Uygulandığı yüzeylerin teneffüs etmesine izin verir. ve kokusuzdur. Kolay uygulanabilen, mükemmel örtücülüğe sahip solmayan renkleri ile uygulandığı yüzeylere ipeksi bir görünüm kazandırır.

DYO yeni ürünler;

Dyocolor (Universal Renklendirici); Dyocolor Renklendirme Sisteminde 29 değişik renk bulunuyor. Her biri beyaz boya ile karıştırıldığında 232 ayrı renk elde ediliyor. Türkiye çapında 204 Renk Pınarı bayisi aracılığı ile hizmet verilmekte olan bu sistemden yararlanmak oldukça kolaydır.

Teknoplast; Teflonlu ipek mat iç cephe duvar boyası olan Teknoplast teflon katkılı, gerçek silinebilme özelliğine sahip çatlama ve dökülme yapmayan, her türlü yüzeye mükemmel yapışan bir boyadır. Uygulandığı yüzeylerin teneffüs etmesine izin verir. ve kokusuzdur. Kolay uygulanabilen, mükemmel örtücülüğe sahip solmayan renkleri ile uygulandığı yüzeylere ipeksi bir görünüm kazandırır.

DYO DYO’nun Sektörler Bazında Pazar Payları; İnşaat boyaları %25 Sanayi boyaları %25 Oto tamir boyaları %35 Otomotiv boyaları %40 Matbaa mürekkepleri %45 Pigment pasta %35 Mobilya boyaları %25 Polyesterler %10 Deri finisaj sistemleri %25 Emülsiyon ploimerleri %30

DYO’nun Sektörler Bazında Pazar Payları;

İnşaat boyaları %25

Sanayi boyaları %25

Oto tamir boyaları %35

Otomotiv boyaları %40

Matbaa mürekkepleri %45

Pigment pasta %35

Mobilya boyaları %25

Polyesterler %10

Deri finisaj sistemleri %25

Emülsiyon ploimerleri %30

DYO – Ambalaj Örnekleri

DYO - Reklam

DYO - Reklam

Betek “Filli Boya” Filli Boya markasıyla da bilinen Betek Boya ve Kimya Sanayi AŞ, 1988 yılında kuruldu. İsmini Beton ve Teknoloji kelimelerinin ilk hecelerinden alan Betek AŞ, ilk yıllarında, inşaat malzemeleri sektörünün ihtiyaç duyduğu beton katkıları, hazır harçlar ve su izolasyonu malzemeleri alanında kaliteli ve standart ürünler geliştirdi. 1993’te inşaat boyaları alanına adımını atarak bu alanda da liderliği hedefleyen Betek, Avrupa’nın en büyük boya markası Caporol ile teknolojik iş birliği yaptı. Avrupa’da en son üretilen, ancak Türk boya sektöründe henüz bilinmeyen ürünleri Türkiye’ye sunarak “kaliteli üretim yapan, yenilikçi marka” kimliğini kazandı. Betek AŞ bugün Türkiye’de İnşaat Boyaları Sektöründe en büyük Pazar payına sahip.

Filli Boya markasıyla da bilinen Betek Boya ve Kimya Sanayi AŞ, 1988 yılında kuruldu. İsmini Beton ve Teknoloji kelimelerinin ilk hecelerinden alan Betek AŞ, ilk yıllarında, inşaat malzemeleri sektörünün ihtiyaç duyduğu beton katkıları, hazır harçlar ve su izolasyonu malzemeleri alanında kaliteli ve standart ürünler geliştirdi.

1993’te inşaat boyaları alanına adımını atarak bu alanda da liderliği hedefleyen Betek, Avrupa’nın en büyük boya markası Caporol ile teknolojik iş birliği yaptı. Avrupa’da en son üretilen, ancak Türk boya sektöründe henüz bilinmeyen ürünleri Türkiye’ye sunarak “kaliteli üretim yapan, yenilikçi marka” kimliğini kazandı.

Betek AŞ bugün Türkiye’de İnşaat Boyaları Sektöründe en büyük Pazar payına sahip.

Betek “Filli Boya” Betek AŞ, halen İstanbul Pendik-Kaynarca civarında 24.000 m2 arsa üzerinde kurulu tesislerinde üretim yapıyor. Merkezi İstanbul’da bulanan Betek AŞ’nin 8 bölge müdürlüğü, 165 toptancı bayi ve 600 çalışanı bulunuyor. Öte yandan 2004 yılında tamamlanan üretim tesisi 30 milyon $’lık yatırım, 150 bin ton kapasite ile artırımı sağlamıştır. Boya sektörünün en yenilikçi ve zengin ürün yelpazesine sahip şirketi olan Betek’in, iç ve dış cephede boya, macun, astar çeşitlerinden izolasyon malzemelrine, tamir harçlarından fayans yapıştırıcılarına (özellikle fugalara), tutkallardan sentetik ve selülozik ürünlere kadar birçok ürünü bulunuyor. “Renk standart garantisi” veren Betek AŞ, 10 yıl içinde Türkiye’ye tam 98 ana ürün sundu.

Betek AŞ, halen İstanbul Pendik-Kaynarca civarında 24.000 m2 arsa üzerinde kurulu tesislerinde üretim yapıyor. Merkezi İstanbul’da bulanan Betek AŞ’nin 8 bölge müdürlüğü, 165 toptancı bayi ve 600 çalışanı bulunuyor.

Öte yandan 2004 yılında tamamlanan üretim tesisi 30 milyon $’lık yatırım, 150 bin ton kapasite ile artırımı sağlamıştır.

Boya sektörünün en yenilikçi ve zengin ürün yelpazesine sahip şirketi olan Betek’in, iç ve dış cephede boya, macun, astar çeşitlerinden izolasyon malzemelrine, tamir harçlarından fayans yapıştırıcılarına (özellikle fugalara), tutkallardan sentetik ve selülozik ürünlere kadar birçok ürünü bulunuyor. “Renk standart garantisi” veren Betek AŞ, 10 yıl içinde Türkiye’ye tam 98 ana ürün sundu.

Betek “Filli Boya” 1997’den itibaren, marka ve ürünlerinin bilinirliğini hedefleyen Betek reklam kampanyalarına başladı. Kamuoyunun yakından tanıdığı sanatçıların rol aldıkları sevimli “Filli Boya” reklamlarıyla da sektörün popüler markası haline geldi.

1997’den itibaren, marka ve ürünlerinin bilinirliğini hedefleyen Betek reklam kampanyalarına başladı. Kamuoyunun yakından tanıdığı sanatçıların rol aldıkları sevimli “Filli Boya” reklamlarıyla da sektörün popüler markası haline geldi.

Betek “Filli Boya” Caporol tarafından geliştirilen ve tam 30 yıldır Avrupa’da başarıyla uygulanan Capatect Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi Türkiye’ye Betek Boya tarafından sunuluyor. Capatect Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi, duvarlardan ısı geçişini önleyerek ortalama %50 enerji tasarrufu sağlar , uygulandığı binaların ömrünü uzatır. Capatect Dalmaçyalı Karbon Takviyeli EPS Isı Yalıtım Levhası Dış cephe ısı yalıtım sisteminin temel malzemelerinden biridir. Avrupa ve tüm dünyada geçerli olan ısı yalıtım malzemeleri standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve Betek AŞ’ye patentlidir .

Caporol tarafından geliştirilen ve tam 30 yıldır Avrupa’da başarıyla uygulanan Capatect Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi Türkiye’ye Betek Boya tarafından sunuluyor.

Capatect Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi, duvarlardan ısı geçişini önleyerek ortalama %50 enerji tasarrufu sağlar , uygulandığı binaların ömrünü uzatır.

Capatect Dalmaçyalı Karbon Takviyeli EPS Isı Yalıtım Levhası Dış cephe ısı yalıtım sisteminin temel malzemelerinden biridir. Avrupa ve tüm dünyada geçerli olan ısı yalıtım malzemeleri standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve Betek AŞ’ye patentlidir .

Betek “Filli Boya” - Ambalaj Örnekleri

Betek “Filli Boya” - Reklam

Betek “Filli Boya” - Reklam

Polisan 1963 yılında kurulan Polisan, 1985 yılından bu yana boya sektöründe hizmet veren yüzde yüz Türk sermayeli bir şirkettir. Gebze Dilovası’ndaki 85.000 m2 alana kurulu olan fabrikasında inşaat, mobilya, sanayi ve ağır hizmet boyaları üretmektedir. Polisan, yılda 60 bin ton üretim kapasitesine sahip boya dışında formaldehit reçinesi, emülsiyon reçinesi ve zirai ilaç üretip satmaktadır. Polisan Boya, yaşanan krizlere rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdü. 2000 yılını %15, 2001 yılını %18, 2002 yılını %20’lik Pazar payıyla geride bıraktı. Türkiye’nin ilk su bazlı serisi olan “Natura” serisinin üretimine 1996 yılında başlamıştır. Natura serisi, hem iç cephede hem de dış cephede su bazlı ve kokusuz olarak üretilmekte ve Mat, Yarımat ve Parlak boyalar olmak üzere üç farklı parlaklık sayesinde tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır.

1963 yılında kurulan Polisan, 1985 yılından bu yana boya sektöründe hizmet veren yüzde yüz Türk sermayeli bir şirkettir. Gebze Dilovası’ndaki 85.000 m2 alana kurulu olan fabrikasında inşaat, mobilya, sanayi ve ağır hizmet boyaları üretmektedir. Polisan, yılda 60 bin ton üretim kapasitesine sahip boya dışında formaldehit reçinesi, emülsiyon reçinesi ve zirai ilaç üretip satmaktadır.

Polisan Boya, yaşanan krizlere rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdü. 2000 yılını %15, 2001 yılını %18, 2002 yılını %20’lik Pazar payıyla geride bıraktı.

Türkiye’nin ilk su bazlı serisi olan “Natura” serisinin üretimine 1996 yılında başlamıştır. Natura serisi, hem iç cephede hem de dış cephede su bazlı ve kokusuz olarak üretilmekte ve Mat, Yarımat ve Parlak boyalar olmak üzere üç farklı parlaklık sayesinde tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır.

Polisan Bunun yanında, tüketiciler için değişik renk taleplerine karşılık vermek amacıyla, yaklaşık 3.000 renk alternatifi sunan Mix Center Sistemi de mevcuttur. Polisan bünyesinde üretilen boya ve tutkalı, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kurulmuş 15 bölge teşkilatı vasıtasıyla toplam 1.000 civarında toptancı ve perakendeci bayi ile yaklaşık 10 bin sayış noktasına ulaşmaktadır. Polisan, 2002 yılı başında hayat geçirdiği, bayilerinin e-ticaretin olanaklarından faydalandıran sistemi, 2003 yılında da yaygınlaştırmıştır. Türkiye çapında Mix Center boya renklendirme makinelerini arttırırken su bazlı boya serisini de Natura’nın ürün sayısını da arttırmaktadır.

Bunun yanında, tüketiciler için değişik renk taleplerine karşılık vermek amacıyla, yaklaşık 3.000 renk alternatifi sunan Mix Center Sistemi de mevcuttur.

Polisan bünyesinde üretilen boya ve tutkalı, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kurulmuş 15 bölge teşkilatı vasıtasıyla toplam 1.000 civarında toptancı ve perakendeci bayi ile yaklaşık 10 bin sayış noktasına ulaşmaktadır.

Polisan, 2002 yılı başında hayat geçirdiği, bayilerinin e-ticaretin olanaklarından faydalandıran sistemi, 2003 yılında da yaygınlaştırmıştır. Türkiye çapında Mix Center boya renklendirme makinelerini arttırırken su bazlı boya serisini de Natura’nın ürün sayısını da arttırmaktadır.

Polisan Polisan www.polibo.com sitesini açmıştır. Site içerisinde kendi kahramanları yaşayan, çocukların üye olup kendilerini bir parçası gibi hissedebilecekleri rengarenk bir ada kurulmuştur.

Polisan www.polibo.com sitesini açmıştır. Site içerisinde kendi kahramanları yaşayan, çocukların üye olup kendilerini bir parçası gibi hissedebilecekleri rengarenk bir ada kurulmuştur.

Polisan Polisan aynı zamanda internet üzerinden satış gerçekleştirebilen sanal bir mağazaya da sahiptir.

Polisan aynı zamanda internet üzerinden satış gerçekleştirebilen sanal bir mağazaya da sahiptir.

Polisan – Ambalaj Örnekleri

Polisan - Reklam

Polisan - Reklam

Marshall 1965 yılında kurulan şirketin tesislerin Gebze’de, 105.218 m2 arazi üzerine kurulmuştur. Marshall bu tesislerde alkit, PVA esaslı tutkal, selülozik-poliüretan, mobilya vernikleri ve boyaları, inşaat boyaları, ğoyester reçine, oto boyaları ve ahşap koruyucular üretmektedir. Şirketin ürün bölümleri; İnşaat bölümü, Mobilya bölümü, Oto bölümü , Ticari ÜĞrnler bölümü ve Sanayi bölümü olmak üzere beş tanedir. Pazarın istemi doğrultusunda Dekart Dış Cephe Kaplaması, Akrisil Silikonlu Dış Cephe Boyası, Export Plastik, Tavan Plastik, Serapas Antikorozif Astar piyasaya sunulmuştur.

1965 yılında kurulan şirketin tesislerin Gebze’de, 105.218 m2 arazi üzerine kurulmuştur. Marshall bu tesislerde alkit, PVA esaslı tutkal, selülozik-poliüretan, mobilya vernikleri ve boyaları, inşaat boyaları, ğoyester reçine, oto boyaları ve ahşap koruyucular üretmektedir.

Şirketin ürün bölümleri; İnşaat bölümü, Mobilya bölümü, Oto bölümü , Ticari ÜĞrnler bölümü ve Sanayi bölümü olmak üzere beş tanedir.

Pazarın istemi doğrultusunda Dekart Dış Cephe Kaplaması, Akrisil Silikonlu Dış Cephe Boyası, Export Plastik, Tavan Plastik, Serapas Antikorozif Astar piyasaya sunulmuştur.

Marshall Mobilya bölümünde mevcut ürünler yenilenmiş, poliüretan grubu ürünlerine Mat Serisi Vernikleri ekleyerek Pazar payını yükseltmiştir. Oto bölümünde Marshall, uluslar arası kuruluş Herberts ile 14 yıl önce gerçekleştirdiği anlaşmayla birlikte, oto tamir boyaları sektöründe akrilik sistemle üretilen Standox markasını Türkiye pazarına kazandırmıştır. Ticari Ürünler bölümünde, Oto Boyaları bölümüne yönelik yan malzemeler ve uygulama araçlarını oluşturuan 3M, Sata, Saico, Teroson ve Rupes gibi dünya markalarının distribütörlükleri bulunmaktadır. Sanayi Bölümünde otomotiv sanaayine yönelik Boyalar, Özel İzolasyon Vernikleri, Can ve Coil Coating Boyaları Marshall’ın partneri Herberts Türkiye tarafından üretilmekte ve pazarlanmaktadır.

Mobilya bölümünde mevcut ürünler yenilenmiş, poliüretan grubu ürünlerine Mat Serisi Vernikleri ekleyerek Pazar payını yükseltmiştir. Oto bölümünde Marshall, uluslar arası kuruluş Herberts ile 14 yıl önce gerçekleştirdiği anlaşmayla birlikte, oto tamir boyaları sektöründe akrilik sistemle üretilen Standox markasını Türkiye pazarına kazandırmıştır.

Ticari Ürünler bölümünde, Oto Boyaları bölümüne yönelik yan malzemeler ve uygulama araçlarını oluşturuan 3M, Sata, Saico, Teroson ve Rupes gibi dünya markalarının distribütörlükleri bulunmaktadır.

Sanayi Bölümünde otomotiv sanaayine yönelik Boyalar, Özel İzolasyon Vernikleri, Can ve Coil Coating Boyaları Marshall’ın partneri Herberts Türkiye tarafından üretilmekte ve pazarlanmaktadır.

Marshall – Ambalaj Örnekleri

ÇBS “ Güçlü Boya” sloganını kullanmaktadır. Boya sektöründe faaliyet gösteren ÇBS Boya Sanayinin toplam Pazar payı %16’dır . Sektörün talebi, genel olarak ekonominin büyüme hızına, özellikle de inşaat, otomotiv ve dayanıklı tüketim malı sektörüne bağlıdır. Boya üretimi, ilgili departmanlarda, diskontinü üretim metodu ile yapılmaktadır. Boya üretimi sistemi ile paralellik içerisinde çalışan alkit ve bağlayıcı üretim departmanı, boya üretimine göre farklı bir yapıdadır. Bu bölümde üretim, kondensasyon ve polimerizasyon metodu ile yapılmaktadır.

“ Güçlü Boya” sloganını kullanmaktadır.

Boya sektöründe faaliyet gösteren ÇBS Boya Sanayinin toplam Pazar payı %16’dır . Sektörün talebi, genel olarak ekonominin büyüme hızına, özellikle de inşaat, otomotiv ve dayanıklı tüketim malı sektörüne bağlıdır.

Boya üretimi, ilgili departmanlarda, diskontinü üretim metodu ile yapılmaktadır. Boya üretimi sistemi ile paralellik içerisinde çalışan alkit ve bağlayıcı üretim departmanı, boya üretimine göre farklı bir yapıdadır. Bu bölümde üretim, kondensasyon ve polimerizasyon metodu ile yapılmaktadır.

ÇBS Dekoratif boya grubu olarak da adlandırılan inşaat dekorasyon boyaları, su ve solvent bazlı olarak iki ayrı grupta üretilmektedir. Otomotiv sanayi için üretilen boyalar da iki ayrı grup içinde toplanmaktadır. Bunlar otomotiv yedek parça üretim sanayine dönük olanlarla, alt yapısı ile son kat oto boyaları olarak adlandırılmaktadır. Sanayi boyaları içinde ise sanayi kullanımına uygun boyaların yanı sıra buzdolabı, çamaşır makinesi gibi dayanıklı tüketim mallarına ait boyalarla özellik arz eden trafik ve yol boyaları da üretilmektedir.

Dekoratif boya grubu olarak da adlandırılan inşaat dekorasyon boyaları, su ve solvent bazlı olarak iki ayrı grupta üretilmektedir.

Otomotiv sanayi için üretilen boyalar da iki ayrı grup içinde toplanmaktadır. Bunlar otomotiv yedek parça üretim sanayine dönük olanlarla, alt yapısı ile son kat oto boyaları olarak adlandırılmaktadır. Sanayi boyaları içinde ise sanayi kullanımına uygun boyaların yanı sıra buzdolabı, çamaşır makinesi gibi dayanıklı tüketim mallarına ait boyalarla özellik arz eden trafik ve yol boyaları da üretilmektedir.

ÇBS – Ambalaj Örnekleri

Diğer

FİYAT ANALİZİ

FİYAT ANALİZİ (15 kg / YTL)

MÜŞTERİ ANALİZİ

Müşteri Analizi Toptancılar: Türkiye genelinde yaklaşık 300 adet boya toptancısı yer almaktadır. Toptancılar, çoğunlukla tek bir boya üreticisine özel çalışırlar. Perakendeciler: Türkiye genelinde yaklaşık 2.000 adet büyük,13.000 adet küçük perakendeci yer almaktadır. Büyük perakendecilerin yaklaşık 500-600 tanesi inşaat boyaları alanındadır. Perakendeciler, tek bir boya üreticisine bağlı kalmaz ve her türlü boya markasını satarlar ve her büyüklükteki üreticiden direk boya alımı yapabilirler. Daha küçük olan perakendeciler ise boya stoklarını toptancı ve perakendecilerden temin ederler. Yapı Marketleri (Direk Satış): Boya üreticileri, hacim olarak çok büyük olan firmalara direk satış yapmaktadır.Bu firmaların büyük çoğunluğu inşaat sektöründe yer almaktadır. Üreticiler, sattıkları boya ürünlerine sadece marjinal kar payı eklediklerinden ürünlerin fiyatı Pazar fiyatlarına kıyasla %25-30 daha ucuza gelmektedir. Bu ürünlerin pazara geri satılmasını engellemek amacıyla, kullanılan ambalajlar farklıdır. Diğer Müşteriler: nihai tüketiciler, kurumsal müşteriler ve uygulayıcılardır.

Toptancılar: Türkiye genelinde yaklaşık 300 adet boya toptancısı yer almaktadır. Toptancılar, çoğunlukla tek bir boya üreticisine özel çalışırlar.

Perakendeciler: Türkiye genelinde yaklaşık 2.000 adet büyük,13.000 adet küçük perakendeci yer almaktadır. Büyük perakendecilerin yaklaşık 500-600 tanesi inşaat boyaları alanındadır. Perakendeciler, tek bir boya üreticisine bağlı kalmaz ve her türlü boya markasını satarlar ve her büyüklükteki üreticiden direk boya alımı yapabilirler. Daha küçük olan perakendeciler ise boya stoklarını toptancı ve perakendecilerden temin ederler.

Yapı Marketleri (Direk Satış): Boya üreticileri, hacim olarak çok büyük olan firmalara direk satış yapmaktadır.Bu firmaların büyük çoğunluğu inşaat sektöründe yer almaktadır. Üreticiler, sattıkları boya ürünlerine sadece marjinal kar payı eklediklerinden ürünlerin fiyatı Pazar fiyatlarına kıyasla %25-30 daha ucuza gelmektedir. Bu ürünlerin pazara geri satılmasını engellemek amacıyla, kullanılan ambalajlar farklıdır.

Diğer Müşteriler: nihai tüketiciler, kurumsal müşteriler ve uygulayıcılardır.

SWOT ANALİZİ

Hedef Kitle I (Nihai Tüketici) İç cephe boyalarında Entegre iletişim Stratejisinde belirlenen Hedef tüketici Kitle(Şahıs) Sosyo Ekonomik ; A, B, C1, C2 Yerleşim; Büyük küçük tüm kentler(öncelikle pazarlama ve bayii ağı oluşmuş kentler) Yaş Grubu;25+ Yaş Grubu(Ağırlıklı 25-40 Yaş Grubu) Cinsiyet; Kadın,Erkek Gereksinim ve Güdülenme; Yeni ev kuranlar, evlenecek yakınları bulunanlar, evde bulunan mevcut üründen sıkılanlar, yenileme ihtiyacında bulunanlar. Kişilik; Estetik duygusu gelişmiş, çevreye ve insanlara saygılı, kentli, sosyal, aktif, pratiklikten ve temizlikten hoşlanan, aile ilişkilerine ve geleneklerine bağlı.

İç cephe boyalarında Entegre iletişim Stratejisinde belirlenen Hedef tüketici Kitle(Şahıs)

Sosyo Ekonomik ; A, B, C1, C2

Yerleşim; Büyük küçük tüm kentler(öncelikle pazarlama ve bayii ağı oluşmuş kentler)

Yaş Grubu;25+ Yaş Grubu(Ağırlıklı 25-40 Yaş Grubu)

Cinsiyet; Kadın,Erkek

Gereksinim ve Güdülenme; Yeni ev kuranlar, evlenecek yakınları bulunanlar, evde bulunan mevcut üründen sıkılanlar, yenileme ihtiyacında bulunanlar.

Kişilik; Estetik duygusu gelişmiş, çevreye ve insanlara saygılı, kentli, sosyal, aktif, pratiklikten ve temizlikten hoşlanan, aile ilişkilerine ve geleneklerine bağlı.

Hedef Kitle II(Satış Kanalları) Perakendeciler Yapı Marketleri Bayiler Uygulayıcılar

Perakendeciler

Yapı Marketleri

Bayiler

Uygulayıcılar

Hedef Kitle III (Kurumsal) Gece Çalışan İşyerleri ;( Otel, restoran, hastane v.b.) Kurumsal Tüketiciler ; (Büyük inşaat firmaları, proje bazlı çalışan dekorasyon firmaları v.b.)

Gece Çalışan İşyerleri ;( Otel, restoran, hastane v.b.)

Kurumsal Tüketiciler ; (Büyük inşaat firmaları, proje bazlı çalışan dekorasyon firmaları v.b.)

REKLAM

Reklamlar ve Mevsimsellik İnşaat Boyaları sezonu iki sezondan oluşur; - Birinci Sezon Nisan - Haziran - İkinci Sezon Ağustos – Ekim’dir İlk sezon %60, ikincisi %40’dır. He ne kadar bu eğilimi tüm yıla yayma gayretleri devam etse de, hala iklim koşulları en belirleyici özelliktir. Özellikle dış cephe boyaları için bu geçerlidir.Reklamlar, söz konusu ilk sezon önünde ve içinde yapılır, ikinci sezon genellikle kısa hatırlatma kampanyaları olur. Televizyon ana mecra durumundadır. Ayrıca kampanyanın yapısına göre ulusal radyolardan ve yerel tv ve radyolardan da yararlanılmaktadır. Boya tanıtımında çizgi üstünün yanı sıra çizgi altı faaliyetlerde çok önemli yer tutmaktadır.

İnşaat Boyaları sezonu iki sezondan oluşur;

- Birinci Sezon Nisan - Haziran

- İkinci Sezon Ağustos – Ekim’dir

İlk sezon %60, ikincisi %40’dır. He ne kadar bu eğilimi tüm yıla yayma gayretleri devam etse de, hala iklim koşulları en belirleyici özelliktir.

Özellikle dış cephe boyaları için bu geçerlidir.Reklamlar, söz konusu ilk sezon önünde ve içinde yapılır, ikinci sezon genellikle kısa hatırlatma kampanyaları olur. Televizyon ana mecra durumundadır. Ayrıca kampanyanın yapısına göre ulusal radyolardan ve yerel tv ve radyolardan da yararlanılmaktadır.

Boya tanıtımında çizgi üstünün yanı sıra çizgi altı faaliyetlerde çok önemli yer tutmaktadır.

Kullanılacak Araçlar(Satış Kanalları ve Nihai Tüketici Mart-Nisan-Mayıs ) Ulusal Televizyonlar Ulusal Radyolar Yerel Televizyonlar Yerel Radyolar Gazeteler Sektörel Dergiler Billboard/CLP Event Marketing(Eğitim Seminer v.b) Çizgialtı(Afiş,broşür,dönkart,stand v.b) İnternet Kurumsal evraklar Totem ve Yönlendirme Tabelaları Basın Toplantısı Basın Kiti(CD,basın bülteni,dosya,resim ...)

Ulusal Televizyonlar

Ulusal Radyolar

Yerel Televizyonlar

Yerel Radyolar

Gazeteler

Sektörel Dergiler

Billboard/CLP

Event Marketing(Eğitim Seminer v.b)

Çizgialtı(Afiş,broşür,dönkart,stand v.b)

İnternet

Kurumsal evraklar

Totem ve Yönlendirme Tabelaları

Basın Toplantısı

Basın Kiti(CD,basın bülteni,dosya,resim ...)

TV- Basın ve Açık Hava Reklamlarının Görev Etkileri Gücü tüm kamuoyu ile paylaşmak Gücü ve yenilikleri kent halkıyla paylaşmak, bilgilendirmek,yenilikleri aktarmak Logoya tanıdıklık getirmek Kamuoyunun ve kamunun bilgilendirilmesi, Kuruma karşı olumlu temel oluşturmak ve olumsuz tutumların en aza indirilmesi, Tanınılırlık derecesinin yükseltilmesi, Güven kazanmak, Suçlamalara karşı savunma getirmek, Yanlış değerlendirmelerin düzeltilmesi.

Gücü tüm kamuoyu ile paylaşmak

Gücü ve yenilikleri kent halkıyla paylaşmak, bilgilendirmek,yenilikleri aktarmak

Logoya tanıdıklık getirmek

Kamuoyunun ve kamunun bilgilendirilmesi,

Kuruma karşı olumlu temel oluşturmak ve olumsuz tutumların en aza indirilmesi,

Tanınılırlık derecesinin yükseltilmesi,

Güven kazanmak,

Suçlamalara karşı savunma getirmek,

Yanlış değerlendirmelerin düzeltilmesi.

Basın Toplantısı Basının bugüne kadar ki görüşünü değiştirmek Gücü tüm basın ile paylaşmak Gücü ve yenilikleri basın kanalıyla tüm ülke halkıyla paylaşmak, bilgilendirmek,yenilikleri aktarmak Basının olumlu desteğini kazanmak Kuruma karşı olumlu temel oluşturmak ve olumsuz tutumların en aza indirilmesi, Basın tarafından tanınılırlık derecesinin yükseltilmesi, Güven kazanmak, Suçlamalara karşı savunma getirmek, Yanlış değerlendirmelerin düzeltilmesi.

Basının bugüne kadar ki görüşünü değiştirmek

Gücü tüm basın ile paylaşmak

Gücü ve yenilikleri basın kanalıyla tüm ülke halkıyla paylaşmak, bilgilendirmek,yenilikleri aktarmak

Basının olumlu desteğini kazanmak

Kuruma karşı olumlu temel oluşturmak ve olumsuz tutumların en aza indirilmesi,

Basın tarafından tanınılırlık derecesinin yükseltilmesi,

Güven kazanmak,

Suçlamalara karşı savunma getirmek,

Yanlış değerlendirmelerin düzeltilmesi.

Promosyon Sponsorluk Üniversitelerde(İç Mimarlık,inşaat mühendisliği v.b.) “marka” temalı seminerlerin düzenlenmesi Sağlık,turizm,dekorasyon ile ilgili programlara sponsor olunması, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ünlü konuşmacılardan oluşan “marka” üzerine yapılan konuşmalara, söyleşilere yer verilmesi Bayilere uygulamacılara yönelik eğitimlerin, eğlencelerin düzenlenmesi ve sürekli olması

Üniversitelerde(İç Mimarlık,inşaat mühendisliği v.b.) “marka” temalı seminerlerin düzenlenmesi

Sağlık,turizm,dekorasyon ile ilgili programlara sponsor olunması,

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ünlü konuşmacılardan oluşan “marka” üzerine yapılan konuşmalara, söyleşilere yer verilmesi

Bayilere uygulamacılara yönelik eğitimlerin, eğlencelerin düzenlenmesi ve sürekli olması

Halkla İlişkiler Uzman bir şirketten halkla ilişkiler hizmetinin alınması Ürün,işletme yöneticileri,hizmetler hakkında yayınlanacak ticari haber,röportaj,resim v.b. Hizmetlerin sağlanması Seminerler,konferanslar,sergiler düzenlenmesi.

Uzman bir şirketten halkla ilişkiler hizmetinin alınması

Ürün,işletme yöneticileri,hizmetler hakkında yayınlanacak ticari haber,röportaj,resim v.b. Hizmetlerin sağlanması

Seminerler,konferanslar,sergiler düzenlenmesi.

Diğer Stratejiler 2006 iletişim stratejisi ile ilk önce bayilere ve satış kanallarına yönelinmesi ve satış elemanlarının ürüne adapte edilmesi, Ömür boyu müşteri kazanımı;CRM ile ürünü düzenli alan müşterilere zaman geçtikçe daha düşük birim fiyatlara sunma( büyük inşaat firmaları,oteller v.b.) Direk pazarlama ekibinin kurulması ve bir dönem önemli tüketicilere yüz yüze pazarlama yapılması Satış kanallarına alternatiflerin getirilmesi; -Satış kanallarının açılması için motivasyonun sağlanması(promosyonlar,hediyeler, eğitimler,seminerler ve benzeri), -Rakip ürünler ile birlikte satılma durumunda ürünü ayrıştıracak dönkart, banner,ürün kutusu,poster v.b yollara gidilmesi.

2006 iletişim stratejisi ile ilk önce bayilere ve satış kanallarına yönelinmesi ve satış elemanlarının ürüne adapte edilmesi,

Ömür boyu müşteri kazanımı;CRM ile ürünü düzenli alan müşterilere zaman geçtikçe daha düşük birim fiyatlara sunma( büyük inşaat firmaları,oteller v.b.)

Direk pazarlama ekibinin kurulması ve bir dönem önemli tüketicilere yüz yüze pazarlama yapılması

Satış kanallarına alternatiflerin getirilmesi;

-Satış kanallarının açılması için motivasyonun sağlanması(promosyonlar,hediyeler, eğitimler,seminerler ve benzeri),

-Rakip ürünler ile birlikte satılma durumunda ürünü ayrıştıracak dönkart, banner,ürün kutusu,poster v.b yollara gidilmesi.

Diğer Stratejiler Satışta özendirmeye gidilmesi; -Bayilere ve satıcılara yönelik satışın özendirilmesi için yarışmaların,prim sisteminin kurulması, -Tüketiciye yönelik promosyonların,hediyelerin,dağıtımı ile tüketimin özendirilmesi -Fiyatlandırma stratejilerinin oturtulması,aynı fiyat ile katma değerli ürün sunulması Diğer -Tüketici danışma hattının açılması -Online satış yapılması -Bir tırın giydirilerek,ürünlerle donatılması, tüm ülkede dolaşarak ürünler hakkında uygulamacılara bilgi verilmesi,denetilerek, promosyonların dağıtılması - Smart veya benzeri bir aracın giydirilerek tanıtım amaçlı kent sokaklarında dolaşması.

Satışta özendirmeye gidilmesi;

-Bayilere ve satıcılara yönelik satışın özendirilmesi için yarışmaların,prim sisteminin kurulması,

-Tüketiciye yönelik promosyonların,hediyelerin,dağıtımı ile tüketimin özendirilmesi

-Fiyatlandırma stratejilerinin oturtulması,aynı fiyat ile katma değerli ürün sunulması

Diğer

-Tüketici danışma hattının açılması

-Online satış yapılması

-Bir tırın giydirilerek,ürünlerle donatılması, tüm ülkede dolaşarak ürünler hakkında uygulamacılara bilgi verilmesi,denetilerek, promosyonların dağıtılması

- Smart veya benzeri bir aracın giydirilerek tanıtım amaçlı kent sokaklarında dolaşması.

Diğer Stratejiler Diğer - Markanın kullanıldığı otellerde tanıtım broşürlerinin odalara bırakılması, resepsiyonlarda stand kurulması( Otelimiz … belgeli sağlık koşullarına uygun markamız boya ile boyanmıştır). Aynı uygulamanın özel hastanelere ve restoranlara uygulanması.

Diğer

- Markanın kullanıldığı otellerde tanıtım broşürlerinin odalara bırakılması, resepsiyonlarda stand kurulması( Otelimiz … belgeli sağlık koşullarına uygun markamız boya ile boyanmıştır). Aynı uygulamanın özel hastanelere ve restoranlara uygulanması.

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Boyatürk Magazine | İKMİB Boya Sektörü Raporu

İKMİB Boya Sektörü Raporu. Sektör; ... Boya ve hammadde sektörü ihracatımızda, son yıllarda inşaat boyalarının yanı sıra özellikle yapı ...
Read more

Türk boya sektörü son durum

Türk boya sektörü son durum . Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD), ... ‘Türk Yapı Sektörü Raporu 2015’in son çeyrek verilerini açıkladı.
Read more

helikonunbahcesi: Kozmetik Sektörü Durum Raporu

Kozmetik Sektörü Durum Raporu Kozmetik Sektörü Durum Raporu. View more presentations from helikonunbahcesi. (tags: ... "Boya Sektörü Durum Analizi"
Read more

Olaganustu durum raporu - Documents - Discover, share ...

Boya Sektörü Durum Raporu Boya sektörü ile ilgili bir çalışma Kozmetik Sektörü Durum Raporu "Kozmetik Sektörü" üzerine bir çalışma Urun ...
Read more

Dyo

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu; ... 2’lik payla yer alan Türkiye boya sektörü, ... Bu durum önümüzdeki dönemde pazara yeni ...
Read more

Kozmetik Sektörü Durum Raporu - Health & Medicine

Download Kozmetik Sektörü Durum Raporu. Transcript. 1. ... Boya Sektörü Durum Raporu Boya sektörü ile ilgili bir çalışma Durum raporu 1.
Read more

helikonunbahcesi

... http://www.slideshare.net/helikonunbahcesi/boya-sektr-durum-raporu?type=powerpoint" title="Boya Sektörü Durum Raporu">Boya Sektörü Durum Raporu ...
Read more

Kimya Sektörü Raporu - Anasayfa

Kimya Sektörü Raporu ... Mevcut Durum ... Kimya Sektörü Raporu | Ağustos 2014 Boya Sektörünün Hammaddede Dışa Bağımlılığının Azaltılması
Read more