Borang Tuntutan Ke Luar Negeri

52 %
48 %
Information about Borang Tuntutan Ke Luar Negeri

Published on July 13, 2009

Author: lauati

Source: slideshare.net

LAMPIRAN "A" KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KE LUAR NEGERI BAGI / (Bulan) (Tahun) MAKLUMAT PEGAWAI Nama(Huruf Besar): No. Kad Pengenalan: Gred/Kategori/ [Kumpulan (*)]: Jawatan: Pendapatan (RM) Gaji : RM Elaun-elaun : RM Jumlah : RM Jenis/Model : No. Pendaftaran: Kenderaan Kuasa (C.C) : Kelas Tuntutan :A/B/C/D/E(**) Alamat Pejabat Alamat Rumah Bank Akaun: No. Fak Alamat E-mail Adalah disahkan bahawa baki dibawah OS 21000 berjumlah RM……………………….. Tandatangan Pegawai Bajet (Cop nama & Jawatan) Tarikh: KENYATAAN TUNTUTAN Pergi : Tempat yang dituju : Tarikh Bertolak : Waktu Bertolak : (Malaysia) Waktu sampai :

Balik : Tarikh balik : Waktu bertolak : Waktu sampai : Nota: perjalanan Tujuan [Surat kelulusan : Kadar Pertukaran Wang Asing : Rujukan Surat : Jab. Pelaburan & Perbendaharaan, Bank Negara Malaysia: TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN x Elaun Makan sebanyak RM /hari: RM x Elaun Harian sebanyak RM /hari:RM (a) Jumlah:RM TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTAL (BSH)/ELAUN LOJING x BSH sebanyak RM /hari:RM x Caj perkhidmatan /hari:RM (b) Jumlah:RM TUNTUTAN PELBAGAI Telefon, Teleks, Faks [Resit:] :RM Yuran Pendaftaran :RM Tips/Porterage (15% daripada E/Makan) :RM Cukai Lapangan Terbang: :RM Caj pertukaran kapalterbang = :RM Tambang kapalterbang :RM Tambang teksi/tube/keretapi/bas/koc :RM Kerugian pertukaran matawang asing @3% x :RM (c) Jumlah:RM Jumlah Besar (A) RM CATATAN: Sila Ulangi pengisian seperti diatas jika melibatkan kedua dan seterusnya dalam sesuatu bulan PERJALANAN DI DALAM NEGARA MALAYSIA (Sewaktu pergi dan balik) TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Jumlah :RM TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM

Teksi [Resit……………….........................................] :RM Bas [Resit ................................................................] :RM Kereta Api [Resit ..............................................................] :RM Feri [Resit .............................................................................] :RM Lain-lain :RM Jumlah (* ) : RM TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN x Elaun Makan sebanyak RM /hari :RM x Elaun Makan sebanyak RM /hari:RM x Elaun Harian sebanyak RM /hari :RM Jumlah : RM TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJING x BSH sebanyak RM /hari : RM Byr. Perkhidmatan &Cukai Kerajaan: /hari : RM x Elaun Lojing sebanyak RM /hari : RM Jumlah :RM TUNTUTAN PELBAGAI Tol [Resit disertakan............................................] :RM Tempat Letak Kereta [Resit .disertakan.........] :RM Bayaran Pasport [Resit disertakan] RM Dobi [Resit ..........................................................] :RM Telefon, Teleks, Faks [Resit disertakan ............] :RM Jumlah :RM Kerugian pertukaran matawang asing (@ 3%) :RM [Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja] JUMLAH TUNTUTAN :RM PENGAKUAN Saya mengaku bahawa: (a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi; (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan- peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa; (c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya; (d) panggilan telefon sebanyak RM dibuat atas urusan rasmi; dan

(e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya. Tarikh: ................... ...................... (Tandatangan) PENGESAHAN Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi. Tarikh: ............... ..................... (Tandatangan) ..................... (Nama) ..................... (Jawatan) b.p Ketua Setiausaha/ Ketua Pengawal PENDAHULUAN DIRI (jika ada) Pendahuluan Diri diberi :RM Tolak: Tuntutan Sekarang :RM Baki dituntut/Baki dibayar balik RM

Add a comment

Related pages

Tuntutan Perjalanan Bertugas Rasmi Dalam & Luar Negeri

Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negeri iii. ... KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KE LUAR NEGERI BAGI ( Bulan ) MAKLUMAT PEGAWAI Nama (Huruf Besar)
Read more

Borang Tuntutan Elaun Pertukaran Luar Stesen

Borang Tuntutan Perpindahan. ... TUNTUTAN ELAUN PERTUKARAN KE LUAR STESEN (DALAM NEGERI ) MAKLUMAT PEGAWAI YANG MEMOHON Nama (Huruf Besar): ...
Read more

BORANG TUNTUTAN PERJALANAN LUAR NEGERI

BORANG TUNTUTAN PERJALANAN LUAR NEGERI. ... (Tuntutan ini mestilah dikemukakan ke Jabatan Bendahari selewat-lewatnya pada 10 hb bulan berikutnya dari ...
Read more

Borang Elaun Pertukaran Ke Luar Stesen - Scribd - Read ...

TUNTUTAN ELAUN PERTUKARAN KE LUAR STESEN ... nstek= Negeri %em ... Borang !untutan )laun Pertukaran Ke &uar %tesen
Read more

Tuntutan Perjalanan Berkursus Dalam & Luar Negeri

Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negeri ... KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KE LUAR NEGERI BAGI Nama (Huruf Besar) No. Kad Pengenalan No. Akaun Bank
Read more

Borang Tuntutan Perjalanan Ke Luar Negeri - Downloadily Docs

Download free docs (pdf, doc, ppt, xls, txt) online about Borang Tuntutan Perjalanan Ke Luar Negeri Preview the pdf eBook free before downloading.Form ID ...
Read more

BORANG TNT LUAR NEGERI.doc

BORANG TNT LUAR NEGERI.doc | Views: 1 ... Ke&%eraa& N#$ Pe&%af/ara& ! ... KENYATAAN TUNTUTAN Dari Malaysia Tarikh Bertolak
Read more

borang permohonan insurans ke luar negara

BORANG PERMOHONAN KE LUAR NEGARA DAN ... Kementerian Keselamatan dalam Negeri/Kementerian Luar Negara ... Sila kemukakan tuntutan bayaran premium ...
Read more

Borang Tuntutan Elaun Pertukaran Ke Luar Stesen - Documents

Borang Tuntutan Ke Luar Negeri 1. LAMPIRAN "A"KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KE LUAR NEGERIBAGI/ (Bulan)(Tahun)MAKLUMAT PEGAWAINama(Huruf Besar): ...
Read more