BolognaInfo

50 %
50 %
Information about BolognaInfo
Education

Published on February 5, 2008

Author: Dario

Source: authorstream.com

Den största Högskolereformen sedan 1977 :  Den största Högskolereformen sedan 1977 Bolognaanpassning Tre examensnivåer (grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå) Ett års heltidsstudier motsvarar 60 högskolepoäng Tonvikt på examina och anställningsbarhet Målbeskrivningarna i Högskoleförordningen skärps och preciseras Ark/CI förlängs till europeisk normalnivå men YTH och Konstnärlig yrkesexamen tas bort Särdrag Sverige inför nivåindelning av kurser Sverige har väldigt detaljerade examensbeskrivningar Högskolereformen är mycket väl förankrad i högskolevärlden Detta hände inte! :  Detta hände inte! Antalet yrkesexamina har inte minskat Sverige inför inte krav på etappexamen i yrkesutbildningar på avancerad nivå Fördjupningskravet för kandidatexamen tas inte bort Sverige valde inte att ta bort magisterexamen (3+1) år trots att övriga Europa går mot Masterexamen på 3+2 år Sverige inför inte en 7-gradig betygskala rakt över Sverige övergår inte till 3-årig forskarutbildning, och behåller lic-examen Vägval på LTH :  Vägval på LTH Fortsatt inriktning på yrkesexamina! Masterexamen skall ej vara mer än Arkitekt/CI-examen Kandidatexamen skall ej vara mer än Högskoleingenjörsexamen Nivindelning av kurser i G1, G2 och A avspeglar successiv progression Översättning av HF terminologi till våra CI-program “det valda teknikområdet” är på LTH programmets benämning, t ex Maskinteknik “väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området” sker på LTH inom en specialisering (val ur “djupkorg”) Högskoleingenjörsexamen + 2,5 års studier skall ge CI-examen CI-utbildningarna blir ”mjuk” 3+2 år :  CI-utbildningarna blir ”mjuk” 3+2 år Grundblock 180 hp Obligatoriska kurser Alt-obligatoriska kurser Högst 120 hp G1 Minst 27 hp matematik Specialisering ≥ 45 hp (varav ≥ 30 hp A-nivå) Valfritt inom program så att ≥ 45 hp A-nivå uppnås Fritt valfritt 15 hp Examensarbete 30 hp Masterexamen (preliminärt) :  Masterexamen (preliminärt) Behörighetsgivande examen Specialisering ≥ 60 hp (varav ≥ 30 hp A-nivå) Valfritt inom program så att ≥ 45 hp A-nivå uppnås Examensarbete 30 hp Utbildningsplanerna :  Utbildningsplanerna Enligt Högskoleförordningen skall de innehålla Vilka kurser som utbildningsprogrammet omfattar (dvs examenskrav) Den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet Uppgifter om särskild behörighet På LTH vill vi dessutom ha med Programmets syfte Programspecifika mål Beslut i SLTH 1/12: Programmens Syfte :  Beslut i SLTH 1/12: Programmens Syfte Studenten Samhället LTH Syftet motiverar på 10 rader varför ett program skall finnas och läsas, och beskriver: Teknikområdets omfattning och utveckling i ett samhällsperspektiv - Utbildningens sätt att möta behovet av teknisk kompetens inom området Vad som särskilt kännetecknar programmet Rektorsbeslut i februari 07: Programmål :  Rektorsbeslut i februari 07: Programmål Studenten Bedömare LTH Programmålen anger vad varje student skall kunna efter genomgången utbildning, och skall Formuleras som förväntade studieresultat Ligga inom ramen för kraven i HF:s examensbeskrivning Ligga i linje med programmets syfte Vara utvärderingsbara Hur har LTH utnyttjat reformen? :  Hur har LTH utnyttjat reformen? LTH har varit offensivt Pedagogisk dimension i reformering av kursplanerna Kopplat reformen till den behörighetsgivande pedagogiska utbildningen Stärkt det pedagogiska ledarskapet och nätverken LTH har synliggjorts nationellt tack vare att vi ligger långt framme Civilingenjörsutbildningarna Gemensam struktur och nomenklatur införs Tydliga krav på inslag av ekonomi/entrepenörskap och hållbar utveckling Verklighetsanpassning av årskurs 1 Generella examina Utnyttjar masterexamen för att göra LTH än mer attraktivt för utbytesstudenter

Add a comment

Related presentations

Related pages

Hotel Bologna | Bardolino | Italy

Three star family owned property situated 100m from the lake. Includes photographs, location details and prices. Offers special rates for motorcyclists.
Read more

Hotel Bologna | Zimmer

Responsive Hotel Site template ... Zimmer. Die Zimmer, die mit dem Aufzug erreichbar sind,verfügen überein eigenes Badezimmer mit Dusche und Wc, TVsat ...
Read more

Bologna-Info » Neue Studienarchitektur

Neue Studienarchitektur. Zentraler Leitgedanke für die Umsetzung der Europäischen Studienarchitektur ist der Wechsel von der Lehrenden- auf eine ...
Read more

Bologna-Info » Home

Hier finden Sie einen Überblick über den Bologna-Prozess. Neben Informationen zu Zielen und Geschichte geht es um die Umsetzung des Prozesses auf ...
Read more

Bologna, Emilia-Romagna

Bologna Olaszország híres északi városa, Emilia-Romagna központja. A Pó folyó és Appeninek szomszédságában, a Reno és a Sŕvena folyók ...
Read more

Bologna Italy Information

Bologna History Bologna was founded by the Etruscans, who called it Felsina. Later it fell into the hands of the Boii, a Gallic tribe, and from that time ...
Read more

Home [www.bolognainfoto.com]

Home. wedding. commercial. studio. portraits. still-life. other. about us. services. partners. contact ©bolognainfoto ...
Read more

CENTERGROSS Bologna

CENTERGROSS Bologna, Argelato. 8,228 likes · 354 talking about this · 10,306 were here. The best wholesale district of Europe. Bologna - Italy
Read more

Tuonome Group - ICANN Accredited Registrar - Domini ...

Tuonome Group ICANN Accredited Registrar - Online Branding Protection - Outsourcing Gestione Domini Internet - SEO.it Ottimizzazione Siti Internet Motori ...
Read more

Bolognainfo | Little Cottage

Bologna is the largest city, and the capital, of the Emilia-Romagna Region in Italy. The first settlements date back to at least 1000 BC. The city has been an
Read more