Boekvoorstelling "Werk aan werk" - Fons Leroy

44 %
56 %
Information about Boekvoorstelling "Werk aan werk" - Fons Leroy
Recruiting & HR

Published on June 20, 2014

Author: Randstad_Belgium

Source: slideshare.net

Description

Op maandag 16 juni kwam Fons Leroy zijn nieuwe boek 'Werk aan werk' voorstellen in Brussel. In zijn boek pleit hij voor een grondige hertekening van het arbeidsmarktbeleid en het arbeidsrecht.

1 Boekvoorstelling “Werk aan werk” #randstadlms

De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB

3

Werk in een veranderende wereld 4

Uitdagingen op de Arbeidsmarkt 5 VUCAVolatile Uncertain Complex Ambiguous

EU doelstellingen voor 2020  Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar  Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder dan 10%.  Een diploma hoger onderwijs voor ten minste 40 % van de bevolking van 30 tot 34 jaar  Vermindering van het aantal personen dat wordt getroffen of bedreigd door armoede en sociale uitsluiting met ten minste 20 miljoen

Evolutie werkzaamheidsgraad bevolking 20-64 jaar

Werkzaamheidsgraad in VTE (15-64j, 2010)

0 2 4 6 8 10 12 14 2002.01 2003.01 2004.01 2005.01 2006.01 2007.01 2008.01 2009.01 2010.01 2011.01 2012.01 2013.01 zeer krap krap zeer ruim ruim gemiddeld Elk beroep Knelpunt? Aantal werkzoekenden per vacature

Bron: De Vlaamse Arbeidsmarkt – Luc Sels KU Leuven

Bron: VDAB - Arvastat Pijnpunten van de Vlaamse Jeugdwerkloosheid: • Vooral bij laaggeschoolde jongeren • Door weinig arbeidsmarktgerichte studiekeuze • Vooral bij allochtone jongeren • Geografisch geconcentreerd

Evolutie en prognose jong/oud ratio (Vlaams Gewest; 2004-2020) Bron: Federaal Planbureau, FOD Economie - Algemene Directie Statistiek (Bewerking Steunpunt WSE) 78 81 86 90 92 94 97 102 106 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 850.000 900.000 950.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 40 50 60 70 80 90 100 110 15-24 jaar 55-64 jaar jong/oud ratio (rechteras)

Bronnen: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek - EAK, Eurostat LFS (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) 6,8 % 9,0 % 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vlaams Gewest EU-27 Aandeel van de totale bevolking (25-64 jaar) dat deelgenomen heeft aan opleiding (Vlaams Gewest, 2002-2012)

Bronnen: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek - EAK, Eurostat LFS (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) Deelname aan opleiding bij werkenden (25-64 jaar) (Vlaams Gewest, 2011)

Bronnen: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek - EAK, Eurostat LFS (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) 2011 opleidingsniveau 86,0% 77,4% 72,2% 79,5% 78,2% 70,0% 88,7% ongekwalificeerde uitstroom 9,6% 14,7% 18,9% 13,5% 9,1% 9,6% 6,6% permanente vorming 7,5% 5,2% 10,3% 8,9% 32,3% 16,7% 25,0% Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Gew. EU27 Nederland Denemarken Zweden Achterop in Levenslang Leren

Nood aan meer (interregionale) mobiliteit

Er staat veel in de steigers 17

Maatgerichte activering werkzoekenden • Sluitend Maatpak • Uitbreiding en optimalisatie systematische aanpak 50+ • Verruimd oriënteren • Werken aan arbeidsmarktcompetenties • Arbeidsmarktgerichter opleiden (Excellente Centra, blended leren, mobiele en flexibele opleidingen,…) • Partnerschappen (tenders, personen in armoede, PmAH, W²,…) • Competentiegericht matchen en Werkplekleren

Sluitende aanpak werkgevers • Sollicitatiefeedback • Sneller contact opnemen bij vacature • Opdracht voor elke VDAB-medewerker • Vraaggerichte acties: Jobdagen, marktdagen, jobbeurzen • Aanbod op maat van de werkgever: infosessies en screeningsacties • Samenwerking met partners, outplacementkantoren voor toeleiding naar vacatures • Competentiegericht matchen en Werkplekleren

• Automatische Matching op basis van de COMPETENT databank • Zowel vacatures als profiel werkzoekenden verrijkt met competenties • Competentiegaps worden zichtbaar en remedieerbaar • Breder kijken dan de ‘usual suspect’ kandidaten/vacatures Competentiegericht matchen

• ‘Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming’ • Win-win voor bedrijf en cursist • Versoepeling in functie van bredere inzetbaarheid Ook sterke focus op andere vormen van Werkplekleren • Maximaal stages ingebouwd in opleidingstrajecten • WIJ!, Instapstages, C-IBO, … IBO en Werkplekleren

• Loopbaancheques voor loopbaanbegeleiding door erkende partners • Basisdienstverlening over loopbaanvragen in de werkwinkels Loopbaandienstverlening

6e Staatshervorming

Mannelijk kostwinnersmodel Lineaire loopbaan Levensverwachting (65) Scholingsniveau (secundair onderwijs) Primaire & secundaire economie Jonge beroepsbevolking witte beroepsbevolking Nationale context Vrouwelijke participatie Transitionele loopbaan Levensverwachting (80) Scholingsniveau (hoger onderwijs) Tertiaire & quartaire economie Vergrijzende beroepsbevolking Diversiteit Globalisering (EU) & Mondialisering Werk in een veranderende wereld

MAMBO: van citroenen naar mango’s 25

Handelaar in informatie

Van Baanzekerheid > Loopbaanzekerheid • van arbeidsovereenkomst naar loopbaanovereenkomst • van ontslagrecht naar hertewerkstellingsrecht • van “inactieve periodes” naar activerende periodes • van meerdere statuten naar één statuut Langer en Anders Werken

Focus op duurzaamheid

Focus op diversiteit

Loopbaanverzekering en loopbaanrekening

Loopbaanovereenkomst!

Recyclage van competenties

Sollicitatietips voor… bedrijven 36

Vakbonden voor een nieuw tijdperk

Bedankt

39 #randstadlms Boekvoorstelling “Werk aan werk”

4040 Uitstroom uit werkloosheid Landen Werkend Oostenrijk 40,5% België 21,1% Duitsland 28,2% Denemarken 43,9% Spanje 26,1% Finland 32,6% Frankrijk 34,1% Griekenland 18,0% Italië 24,6% Luxemburg 44,1% Nederland 53,6% Portugal 33,1% Zweden 43,2% Verenigd Koninkrijk 41,0%

4141 Uitstroom uit inactiviteit Landen Werkend Oostenrijk 23,4% België 7,0% Duitsland 15,5% Denemarken 24,1% Spanje 5,9% Finland 24,7% Frankrijk 9,7% Griekenland 2,7% Italië 4,5% Luxemburg 11,8% Nederland 53,2% Portugal 5,1% Zweden 25,9% Verenigd Koninkrijk 15,5%

42 #randstadlms Boekvoorstelling “Werk aan werk”

Add a comment

Related presentations

Recruiting Purple Squirrels

Recruiting Purple Squirrels

October 24, 2014

HOW TO SUCCESSFULLY HIRE INNOVATORS, PURPLE SQUIRRELS, GAME CHANGERS AND PIONEERS ...

Stand out as dev   lpw final

Stand out as dev lpw final

November 10, 2014

A talk I gave at The Perl Workshop 2014 , The talk is aimed to help technical cand...

Créer l'esprit d'équipe

Il processo di candidatura ed assunzione, in genere, è la prima esperienza del can...

Su quali mercati i trend occupazionali viaggiano in tandem con l’economia e dove, ...

Conference season is a great time to catch up on leading-edge thinking, and get an...

Related pages

Boekvoorstelling: "Werk aan werk" - Fons Leroy - Randstad ...

Fons Leroy is sinds 2005 afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Fons Leroy werd in 2009 ...
Read more

Boekvoorstelling "Werk aan werk" - Fons Leroy - Recruiting ...

1. 1 Boekvoorstelling “Werk aan werk” #randstadlms . 2. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB . 3. 3 . 4. Werk in een veranderende ...
Read more

Boek Fons Leroy: Werk aan werk | Tracé Brussel

Boekvoorstelling. Fons Leroy komt zijn boek voorstellen in Muntpunt op donderdag 15 mei 2014 om 11u. ... in gesprek met Fons Leroy over Werk aan Werk 12: ...
Read more

Boekvoorstelling Fons Leroy: Werk aan werk | Tracé Brussel

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, heeft een boek geschreven: 'Werk aan werk: recepten voor leukere loopbanen'. Voor Leroy is het hoog tijd dat ...
Read more

Onze persberichten in 2015 | VDAB

VDAB-baas Fons Leroy roept heroes op om de arbeidsmarkt mee te innoveren ... Boekvoorstelling ‘WORK ACTION HEROES’: Over helden op de arbeidsmarkt.
Read more

VDAB-topman Fons Leroy schrijft boek voor leukere ...

... verzucht Fons Leroy. In zijn boek ‘Werk aan Werk’ noteerde de gedelegeerd bestuurder van de VDAB daarom ‘recepten voor leukere loopbanen’. ...
Read more

° Werk aan Werk – F. Leroy - Uitgeverij Lannoo

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), is een man met een missie. In Werk Aan Werk ...
Read more

Promo Actua Boeken: Werk aan werk (Fons Leroy) - YouTube

Promo Actua Boeken: Werk aan werk (Fons Leroy) ActuaTV. Subscribe Subscribed Unsubscribe 531 531. Loading... Loading... Working... Add to.
Read more

Boekvoorstelling ‘WORK ACTION HEROES’: Over helden op de ...

Boekvoorstelling ‘WORK ACTION HEROES’: Over helden op de arbeidsmarkt. ... Hoe ze dat doen vertelt Fons Leroy u graag tijdens deze voorstelling. ...
Read more