Bo Bedre Bæredygtigt

56 %
44 %
Information about Bo Bedre Bæredygtigt
Design

Published on March 7, 2009

Author: drz

Source: slideshare.net

Description

Artikel fra det danske boligblad Bo Bedre. DRZ har bidraget tilartiklen der er en enkel guide til grønt byggeri for alle.

Husets orientering bygning, der er åben mod syd og lukket mod nord, bruger 30 % mindre Medmindre din grund har en spektakulær udsigt fra én energi end en, der er åben mod nord og lukket mod syd. bestemt vinkel, er det absolut mest fordelagtigt for På sydsiden bør vinduesfladernes areal udgøre mindst 40 % og højst både miljøet, dit velvære og din pengepung at orientere 60 %. Ved større vinduesarealer er den ekstra energigevinst mindre end huset 100 % efter verdenshjørnerne. Hvis husets konstruktion udnytter de tilsvarende energitab – om vinteren på grund af varmetab fra glasset, solens gang på himlen, er gevinsten nemlig gratis opvarmning/nedkøling om sommeren på grund af et større afkølingbehov. Vinduerne mod nord og et naturligt lysindfald, der reducerer behovet for kunstig belysning. bør ud fra en energi­betragtning udgøre maks. 10 % af facadearealet. Du får den bedste udnyttelse af passiv solvarme, hvis huset vendes, Men husk solafskærmningen. De store glaspartier øger risikoen for så den længste facade er mod syd. Anbringer du store vinduesarealer overophedning, og uden afskærmning i form af fx tagudhæng, løvtræer her, kan sollys og varme trænge dybt ind i huset. Samtidig ender tag­ eller persienner, kan det blive nødvendigt at køle huset ned i sommer­ fladerne rigtigt i forhold til opsætning af solfangere eller solceller. En halvåret. Det kræver energi, og så er gevinsten gået tabt. Husets rumfordeling ren oftest et par grader lavere end øverst i boligen, mens stuer placeret Placér opholdsrum som stuerne mod syd eller sydvest, højere oppe kan drage fordel af den opstigende solvarme. hvor gevinsten fra den passive solvarme er størst. Rum, Sørger du for, at installationskrævende rum som køkken, bryggers og Bæredygtighed er et stadig hvor temperaturen af praktiske grunde bør være lav, el­ bad støder op til hinanden, kan du mindske antallet af rørføringer. Det ler hvor man kun opholder sig i kort tid ad gangen, kan med fordel vende vil nedsætte materialeforbruget til rør og beslag, gøre varmetabet fra mere centralt begreb inden mod nord. Det gælder for fx soveværelse, badeværelse og bryggers. varmtvandsrørene mindre og sikre hurtig tilførsel af varmt brugsvand, Hvis du bygger i to fulde etager, får du den bedste udnyttelse af så vandet ikke skal løbe længe, før det opnår en passende temperatur. for arkitektur og byggeri – kvadratmeterne og samtidig det mindste varmetab. Et halvandetplans­ Endelig er et vigtigt element i en bæredygtig tankegang at indrette hus har også et lavt varmetab, men her får du ikke det fulde udbytte af boligen fleksibelt. Din families aktiviteter og opbevaringsbehov skifter og det kan godt betale sig Byg nyt med god samvittighed pladsen på grund af de skrå vægge på 1. sal. igennem livet, og hvis huset en dag skal sælges, har de nye ejere måske for både dit velvære og din Selv om vi har en lang tradition for at placere opholdsrum i stue­ behov for en anden rumfordeling. Så det tæller på plussiden, at huset i etagen og de mere private gemakker på 1. sal, er der faktisk energimæs­ tidens løb kan møbleres, indrettes og anvendes på flere forskellige må­ pengepung at hoppe med på sig fidus i at gøre det omvendt. I boligens nederste planer er temperatu­ der, så der ikke senere skal bruges flere materialer på at ombygge det. bølgen. Læs her, hvorfor og Materialer hvordan du skal tænke grønt, når Vælg materialer med lang levetid, og brug miljø­ og energimærkede bygge­ du bygger din nye drømmebolig. varer, hvor det er muligt. Anvend kun naturlige/genanvendelige materialer Byg nyt med god samvittighed som tegl, lersten, beton, træ, stål, glas, gipsplader og natursten til byggeriets væsentlige dele, dvs. til facader, tag, vægge, gulve og lofter. Hvor det er brandteknisk forsvar­ ligt, kan du bruge alternative isoleringsmaterialer som hør og papiruld. Husk også at bruge miljøvenlige materialer i det udendørs grønne rum til skure, bænke m.m. Også indendørs bør Vælg i øvrigt ikke kun materialer med øjnene, men også med ørerne du vælge miljøvenligt, (rumakustik), lugtesansen (tænk træ kontra plastic) og følesansen – fx fx svanemærket maling føles gulvklinker kolde i forhold til trægulve, og det kan få dig til at skrue og spartelmasse helt op for varmen, selv om rumtemperaturen faktisk er høj nok. uden giftige stoffer. Grunden og landskabet Varme ✺ Er du ude efter en alternativ varmekilde, der kan dække 100 % af Det første, du skal tænke på, når du skal bygge bæredygtigt, er faktisk Udgifterne til opvarmning er langt den største energi­ boligens energibehov, skal du vælge varmepumper eller jordvarme. En lækre løsninger i lyngBy ikke selve bygningen. Et vellykket byggeri begynder med at iagttage udgift på boligbudgettet. Samtidig er det et område, varmepumpe bruger varmen fra luften udenfor – også selv om den kun er Huset på billederne til denne artikel ligger i Lyngby landskabet, jorden og udefrakommende påvirkninger som vind og støj. hvor der er rigtig mange penge at spare – op til 20.000 ganske få grader varm – ved at presse den varme luft sammen og sende og er privat bygget med en række bæredygtige Anlægsarbejdet og byggeprocessen bør planlægges, så du bevarer mest muligt dyrk­ kr. om året i forhold til en gennemsnitshusholdning. den ind i huset, hvor den enten kan bruges direkte eller til at varme vand løsninger. Blandt meget andet tager haveplanen bart jord på grunden. Udnyt terrænet, så du fx kan bruge udgravet jord til etablering af Hvis du allerede har vendt dit hus rigtigt i forhold til solens gang over op med. Varmepumpen leverer op til tre gange så meget energi, som den hensyn til natur og fauna, det mosbelagte tag har en levetid på 60 år, og døre, vinduer og klimaskærm haveanlæg i stedet for at belaste miljøet ved at køre den væk. Minimér belagte arealer himlen (se Husets orientering), er du godt på vej. Huset skal naturligvis bruger. Du får altså varme for tre kroner, hver gang du investerer én. er højisoleret. Huset har en høj udnyttelse af dagslyset, som indkørsel, terrasser og stier for at sikre nedsivning af regnvand til lokale depoter. også være godt isoleret, helst med bæredygtige materialer, og alle Princippet i jordvarmeenergi er det samme som for traditionelle og indvendigt er der fx installeret et intelligent styre­ Prøv at bevare eksisterende træer, buske m.v., og vælg kun nye planter, der trives med vinduerne bør være med energiglas – alene disse to tiltag kan reducere varmepumper, men jordvarmeanlægget suger i stedet energi ud af den system, der minimerer forbruget af el. Huset er tegnet af Henning Larsen Architects med Frans Drewniak som de gældende jord­ og lysforhold og ikke kræver pesticider. Vær opmærksom på, om der dit samlede varmeforbrug med op til 70 %. varme, der er i jorden, og her er temperaturen som regel højere end i sagsarkitekt. Han har nu sin egen tegnestue, DRZ, der er særlige forhold på grunden. Hvis der fx er konstant hård vind fra samme retning, eller Solfangere eller solceller på taget og solvægge på de facader, hvor luften – især i fyringssæsonen. Jordvarmeanlæg er pladskrævende og arbejder med udgangspunkt i bæredygtige løsninger. der ligger en stærkt trafikeret vej i nærheden, kan generne afbødes ved at tage højde det er hensigtsmæssigt, får dig endnu længere, hvad angår udnyttelsen dyre at etablere, men de er billige i drift og særligt oplagte i forbindelse for det, allerede når du planlægger beplantningen af grunden og husets udformning. af den passive solvarme til at opvarme fx husholdningens badevand. med nybyggeri, hvor store dele af haven alligevel skal graves op. Nr. 3 2009 . Af Mette Trudsø og Pernille Hjorth . Foto Frans Drewniak 68 69 BO BEDRE BO BEDRE Nr. 3 2009

Byg nyt med god samvittighed Ventilation Du og din familie afgiver dagligt ca. 10 liter vand til indeklimaet. Der skal luftes ud, for at denne fugt ikke bliver hængende og udvikler sig til sundhedsskadelige skimmelsvampe. Det er derfor vigtigt at indtænke ventilationen alle­ rede i projekteringsfasen af byggeriet. Hvor det er muligt, bør du anvende naturlig ventilation, hvor luften tilføres og fjernes gennem vinduer, døre, udluftningsventiler, revner og sprækker. Den bedste løsning, som også mindsker dit Drift af ventilatorer varmeforbrug, er at installere et såkaldt varme­ står får over 10 % af genvindingsanlæg. Det genbruger ca. 80­90 % Danmarks samlede af varmen og sørger samtidig for frisk luft og elforbrug, så sørg for lav luftfugtighed indendørs. naturlig ventilation. Elektricitiet Lysdioder (også kaldet LED­belysning) er inde i en rivende udvikling, I den gennemsnitlige husholdning bruges ca 45 % af og med en ekstremt høj levetid er de meget energivenlige, så du bør elforbruget på hårde hvidevarer. Det kan altså i høj undersøge, hvor denne belysningsform kan dække dit lysbehov. grad betale sig fra starten af at indrette den nye bolig Når du bygger nyt, kan du lige så godt indtænke et intelligent styre­ med A­mærket (og helst A+ eller A++) køleskab, fryser, opvaskema­ system til alle husets elektriske apparater. Både ude og inde kan det fx skine, vaskemaskine og tørretumbler – hvis du da ikke helt vælger at tænde og slukke lys automatisk, når det registrerer bevægelse, og du droppe tørretumbleren. Du sparer 10­30 % af elforbruget ved at vælge kan få installeret en boks ved siden af hoveddøren, så du kan slukke for en A­mærket hård hvidevare frem for en B­mærket hård hvidevare. alle elektriske apparater i hele huset, når du tager hjemmefra. Du kan Det næsthøjeste elforbrug står belysningen for. Her bør du vælge også indstille systemet til at sætte vaskemaskinen i gang om natten – lamper og andre lyskilder med lavenergi­pærer, hvor det er hensigts­ hvis vi spreder energiforbruget ud over døgnet, undgås en overbelast­ mæssigt – fx i bryggerset, udenfor og i en eventuel garage. ning af energiproduktionen, som bidrager til større udslip af CO2. Vand selv skal blande vandet. Vandgennemstrømningen bør være på maks. Badeværelset er det helt centrale rum i boligen, når vi 9 l/min. for brusere, 6 l/min. for håndvask og 12 l/min. for køkken­ snakker vandforbrug. Over 60 % af vandforbruget i en vasken. Når du vælger et toskyls­toilet med 3/6 liters skyl, opnår du en gennemsnitlig husholdning går til bad og toiletskyl. vandbesparelse på ca. 50 % i forhold til ældre toiletter. Derfor er det et must at købe vandbesparende armaturer og toiletter Derudover tæller det, at en A­mærket vaskemaskine ikke kun sparer til et helt nyt hus. Brusere bør være med termostatisk blandearmatur. el, men også forbruger halvt så meget vand som andre vaskemaskiner. En såkaldt perlator blander luft i vandet, så skylleevnen bevares, Det er også en god idé at installere en vandalarm, som sladrer om bla. selv om der bruges mindre vand. En perlator giver en vandbesparelse utætte rør og dryppende vandhaner, ligesom den helt igennem bære­ på op til 50 %. Ved brug af termostatisk blandearmatur har vandet den dygtige løsning er at opsamle og rense regnvand og genanvende det til ønskede temperatur næsten med det samme i modsætning til, hvis du toiletskyl, tøjvask, havevanding og bilvask. Affald Flere grønne tips Allerede i byggefasen bør du minimere affaldsmængden ved blandt Arkitekthjaelpen.dk Uafhængig organisation, andet at bruge producenternes returordninger for emballager og rest­ der formidler kontakt til ca. 250 arkitektfirmaer på landsplan. Faste, lave priser på idéoplæg. produkter samt nedsætte spild af materialer. Husk at afsætte plads til Detgroennehus.dk Videncenter for miljø, sortering. Ved korrekt sortering kan helt op til 90 % af byggeaffaldet genanvendes. energi, byggeri og sundhed. Mange gode tips. Samme tankegang bør benyttes, når det gælder det daglige husholdningsaffald: ecolabel.dk Læs om miljømærkerne Svanen og Blomsten, find miljømærkede byggematerialer. Tænk først affaldsforebyggelse, så genanvendelse, derpå forbrænding og sidst depo­ energitjenesten.dk Gratis og uvildig rådgivning nering. Med hensyn til genanvendelse skal du naturligvis skabe plads på grunden til om, hvordan du sparer på energien i hverdagen. behørig affaldssortering, og det er også en rigtig god idé et sætte en kompostbeholder Fbbb.dk Foreningen Bæredygtige Byer og op til det organiske affald. På den måde kan de døde planterester blive til god, nærings­ Bygningers side med byøologiske nyheder. genbyg.dk Salg af brugte byggematerialer. rig kompost, der atter kan indgå i naturens kredsløb. Denne guide er lavet med hjælp fra arkitekt Frans Drewniak og Ringsted Kommunes pjece ‘Miljøhensyn i byggeri – Enfamiliehuse’. 70 BO BEDRE Nr. 3 2009

Add a comment

Related presentations

My Music Magazine Pitch

My Music Magazine Pitch

October 30, 2014

music mag pitch

Questionaire charts

Questionaire charts

November 4, 2014

bk

Final research

Final research

November 5, 2014

final research

Cersaie 2014

Cersaie 2014

October 30, 2014

allestimento in cartone per il Cersaie 2014 alberi in cartone scultura in cartone

Quarta turma do workshop de Infografia, ministrado por Beatriz Blanco e Marcos Sin...

Related pages

Bolig | Huset der er bygget af genbrugstræ | Bobedre.dk

Nedlagt værft blev bæredygtigt hus. ... BO BEDRE giver dig en unikt fremstillet version af den klassiske bakke med målene 29x21 cm.
Read more

bæredygtighed | Bobedre.dk

Få overblik over det nyeste design herhjemme og i udlandet med BO BEDRE, og kom med inden for i de mest spændende danske og udenlandske boliger.
Read more

BO BEDRE 1, 2013 by Benjamin Media - issuu

... BO BEDRE 1, 2013, Author: Benjamin Media, Name: bob_01_2013, Length: 8 pages, Published: 2012-12-21T00:00:00.000Z. Trends 2013. issuu company logo ...
Read more

Vinderne af BO BEDRE Awards 2010 er fundet!

01-09-10 Vinderne af BO BEDRE Awards 2010 er fundet! BO BEDRE hylder igen i år det bedste inden for design. Årets designer 2010: Kasper Salto ...
Read more

BO BEDRE Gavetillæg 2012 by Benjamin Media - issuu

Title: BO BEDRE Gavetillæg 2012, Author: Benjamin Media, Name: ... 15. Nordisk knivserie, Norr, med skafter udført i bæredygtigt Kebony-træ, ...
Read more

Signe Wenneberg - Wikipedia, den frie encyklopædi

Hun har været redaktør af brevkasser i bl.a. Bo Bedre og Ude og Hjemme. ... Byg Bæredygtigt - med træ, genbrug og nøjsomhed (2015) Kilder ...
Read more

-Woodblog: Bo Bedre med et næsten uforgængeligt hus

Et næsten uforgængeligt hus– skriver Bo Bedre i marts-udgaven om det tre-kantede hus i Ry, der er beklædt med SUPERWOOD™. Huset, som fik ...
Read more

Villa Hvedebjergvej - ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

Villa Hvedebjergvej Indretning af privat bolig. Adresse / Hvedebjergvej, Brabrand, Aarhus Fotograf / Andreas Mikkel for Bo Bedre Indretning / Sofie Ladefoged
Read more

D'bedre - byg med omtanke

D'bedre – byg med omtanke, handler om hvordan vi med mest omtanke for miljøet kan bygge, tilbygge eller renovere vore huse
Read more