Boşanma Sunusu

58 %
42 %
Information about Boşanma Sunusu
Education

Published on May 3, 2008

Author: aqses

Source: authorstream.com

BOŞANMA KAVRAMI, EŞLER VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ : 1 BOŞANMA KAVRAMI, EŞLER VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Sunu Planı : 2 Sunu Planı Boşanma Kavramı Boşanma Süreci Boşanma Hakkında Yanlış Kanılar Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri Boşanma Sürecinde Yaşanan Aşamalar Boşanmanın Eşlere Etkisi Yetişkinlerin Boşanmaya Tepkileri Boşanma İle İlgili Araştırma 1. Boşanma Kavramı : 3 1. Boşanma Kavramı Boşanma, kompleks ve çok boyutlu bir fenomen olup, uzun periyotta gerçekleşen psikolojik ve sosyal bir süreçtir. Boşanma, her bireyde farklı seyreder. 2. Boşanma Süreci : 4 2. Boşanma Süreci Teorisyenler ve araştırmacılar, boşanma sürecini açıklayabilmek için çeşitli modeller geliştirmiştir: A.Bir Yas Süreci Olarak Boşanma B.Boşanmanın 6 İstasyonu C.Psikososyal Süreç Olarak Boşanma D.Boşanma ve Erikson’un Gelişim Teorisi 2. Boşanma Süreci : 5 2. Boşanma Süreci A.Bir Yas Süreci Olarak Boşanma Modeli Bu modelde; boşanma, bir aile bireyinin ölümünü takiben oluşan duruma benzeyen bir psikolojik kriz olarak varsayılmaktadır. Aşamalar: İnkar Kayıp ve depresyon Kızgınlık Yeni yaşam tarzı ve kimliğe uyum sağlama Kabul ve yeniden işlev görme 2. Boşanma Süreci : 6 2. Boşanma Süreci B. Altı istasyonlu boşanma modeli Bu aşamalarda yaşanan güçlükler, farklı zamanlarda ve farklı şiddetlerde oluşmaktadır. Bu 6 yaşantı veya istasyon şunlardır: 2. Boşanma Süreci : 7 2. Boşanma Süreci Altı istasyonlu boşanma modeli Duygusal boşanma Hukuki Boşanma Ekonomik boşanma Anne-baba olarak (ebeveyn) boşanma Toplumsal boşanma Ruhsal boşanma 2. Boşanma Süreci : 8 2. Boşanma Süreci C.Psikososyal Süreç Olarak Boşanma Modeli Boşanmanın psikososyal analizi en ayrıntılı bu modelde yapılmıştır. Bu süreçteki evrelerin başlangıç ve bitiş noktaları açık değildir. Bu evrelerin süreleri, kişilerin yapılarına göre değişmektedir. Süreçler: 2. Boşanma Süreci : 9 2. Boşanma Süreci Psikososyal Süreç Olarak Boşanma Modeli Gözünü açmak, tatsız olan gerçeği görmek Erozyon Ayrışma Fiziksel ayrılık Yas İkinci ergenlik Araştırma ve sıkı çalışma 2. Boşanma Süreci : 10 D.Boşanma ve Erikson’un Gelişim Teorisi Bu modelde boşanma sürecine Erikson’un kişilik gelişimi teorisi bağlamında bakılmıştır.Her bir gelişim dönemi bir krizle karakteristik olup sağlıklı bir kişilik gelişimi için bireyin bu dönemdeki krizi çözmesi gerekir. 2. Boşanma Süreci 3. Boşanma Hakkında Yanlış Kanılar : 11 3. Boşanma Hakkında Yanlış Kanılar Çoğu erkek eşlerini aldatır: Yapılan iyi düzenlenmiş araştırmalarda erkeklerin %80’nin eşlerini hiçbir zaman aldatmadıkları ortaya çıkmıştır. Boşanmayı erkek başlatır: Birçok çalışmada boşanmaların 2/3’ünde boşanma için müracaat eden ve başlatan kadındır. Erkekler kadınlara oranla evliliklerde daha fazla mutlu olurlar, daha az hayal kırıklığı ve doyumsuzluk yaşarlar ve daha az olasılıkla boşanmayı düşünürler. 3. Boşanma Hakkında Yanlış Kanılar : 12 3. Boşanma Hakkında Yanlış Kanılar Kadınlar boşanma sonrasında pişmanlık duyarlar: Çoğu kadın boşanma sonrasında pişmanlık duymaz. Daha da ötesi boşanmış kadın, boşanmış erkeğe oranla genellikle daha mutludur. Kadınlar boşanmadan daha fazla olarak duygusal ve psikolojik zarar görürler: Bu genellikle doğru değildir. Boşanma sonrası kadın duygusal olarak daha iyi hisseder. 3. Boşanma Hakkında Yanlış Kanılar : 13 3. Boşanma Hakkında Yanlış Kanılar Boşanmış kişiler eski eşleri ile problemleri devam eder: Yarısı için genellikle hayır. Çoğu boşanmış erkek tekrar evlenirken, çoğu boşanmış kadın evlenemez: Boşanmış kadının tekrar evlenme isteği erkeğe oranla daha az olasıdır. Çünkü boşanmış olmaktan mutludur. Fakat araştırmalarda boşanmış erkeklerin %80’i ve boşanmış kadınların %75’i tekrar evlenmektedir. 3. Boşanma Hakkında Yanlış Kanılar : 14 3. Boşanma Hakkında Yanlış Kanılar Boşanmanın ekonomik etkileri kadınları erkeklerden daha çok etkiler: Boşanmayı takip eden yıllarda gerçektende kadınlar parasal olarak daha çok etkilenirler. Fakat genellikle 5 yıl sonrasında kadın ve erkek çoğunlukla tekrar evlenir. 4. Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri : 15 4. Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri 1975’ten bu yana 1 milyon çift boşanmıştır. Bugün yapılan iki evlilikten biri boşanma ile sonuçlanacak. 1983’te doğan çocukların %45’nin anne babası boşanacak. %35’inin anne babası tekrar evlenecek, %20’sinin anne ya da babası ikinci eşinden de ayrılacak. Evliliklerin yarısı ilk 7 yıl içerisinde sona eriyor. Buna göre 1980’lerde doğmuş çocukların aşağı yukarı üçte biri 18 yaşına gelmeden tek ebeveynli bir evde yaşayacak. 4. Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri : 16 4. Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri Okul öncesi çocukların ebeveyn boşanmasına tepkileri: Regresyon (Gerileme) Duygusal gereksinimlerde artma Bağımlılık, Artmış Saldırganlık Korku, üzüntü, kızgınlık olarak gözlenebilmektedir. 4. Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri : 17 4. Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri Kısa Dönemli Etkiler Davranışsal Tepkiler Regresyon Artmış Saldırganlık 4. Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri : 18 4. Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri Duygusal Tepkiler Korku, Anksiyete ve Üzüntü Kızgınlık Kısa Dönemli Ayrılık Anksiyetesi Uyku Problemleri Bilişsel Karmaşa 4. Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri : 19 4. Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri Uzun Dönemdeki Etkiler Küçük çocukların daha büyük çocuklara oranla anlamlı derecede daha az duygusal problem yaşadıkları saptanmıştır. Araştırmacılar bunu o dönemde yaşananları küçük çocukların anımsayamamaları ile ilişkili olarak değerlendirmiştirler. 5. Boşanma Sürecinde Yaşanan Aşamalar : 20 5. Boşanma Sürecinde Yaşanan Aşamalar 1- Düş kırıklığı 2- Aşınma 3- Kopukluk aşaması 6. Boşanma Sonrası Yaşanan Aşamalar : 21 6. Boşanma Sonrası Yaşanan Aşamalar 1- Yas dönemi Gerçeği reddetme, Kendini insanlardan ayırma, Kaybedilenleri geri almak için pazarlık Depresif tutum, Gerçekleri kabul edip uyum sağlama. 6. Boşanma Sonrası Yaşanan Aşamalar : 22 6. Boşanma Sonrası Yaşanan Aşamalar 2- İkinci ergenlik Evlilik kimliğinin değiştirilmesi, Ergenlik dönemindeki çocukların gelişim aşamasına benzer kimlik arayışı, Kişisel, mesleki, cinsel ve sosyal alanda kendini yeniden ifade etme. 7. Boşanmanın Eşlere Etkisi : 23 7. Boşanmanın Eşlere Etkisi 1- Yüksek derecede duygusal stres 2- Anksiyete 3- Depresyon 4- Migren 5- Diğer psikogenetik rahatsızlıklar 8. Yetişkinlerin Boşanmaya Tepkileri : 24 8. Yetişkinlerin Boşanmaya Tepkileri İlk bir yıl çok streslidir. İntihar girişimi riski artmıştır. Psikiyatri kliniğine başvuru sayısı artar. Major hastalığa yakalanma riski artar. İki yıl içinde çiftlerin çoğu yeni hayatlarına uyum sağlar. 9. Boşanma İle İlgili Araştırma : 25 9. Boşanma İle İlgili Araştırma Ankara’da yapılmış bir çalışmaya göre: Çalışmada, kadınlarda evlenme yaşının erken olduğu bulunmuştur. Boşanmalar evliliğin ilk iki yılında en fazladır. Çalışmada boşanmaların %35,3’ünün ilk iki yılda, %56,5’inin ise ilk beş yılda gerçekleştiği bulunmuştur. Evlilik öncesi tanışıklık süresinin bir yıldan az olması boşanma olasılığını arttırmaktadır. Boşanmış kadınlar eşiyle arasındaki yaş farkının önemli olmadığını düşünmektedir. 9. Boşanma İle İlgili Araştırma : 26 9. Boşanma İle İlgili Araştırma Boşanmış kadınlarda boşanma düşüncesi sıklıkla evliliğin ilk yılında, erkeklerde ise 1–3 yıllarda belirmektedir. Boşanan bireylerin birçoğu evlenme öncesi eşlerinin olumsuz yönlerini bildiklerini, bu özelliklerin değişebileceği veya değiştirebilecekleri kanısıyla evlendiklerini belirtmektedir. Boşanan erkelerin %45,5’i kadınların %51,9’u evlenme öncesi eşlerini sorumsuz olarak değerlendirmiş, fakat değişeceğini düşünmüştür. Kadınlar boşanma öncesi erkeklere oranla daha sıklıkla bir uzmana başvurmaktadırlar. 9. Boşanma İle İlgili Araştırma : 27 9. Boşanma İle İlgili Araştırma Boşanmış kadınlar erkeklere oranla daha sık olarak dini anlayış farklılığının olduğunu belirtmektedirler. Bunun sebebi de erkeğin ailesi veya kendisinin, kadının değişmesi ve uyum sağlaması gerektiği yönündeki önyargısıdır. Boşanmış bireylerin evlilik yaşamlarında çatışmaları çözümleme tarzları genellikle birbirlerine fikirlerini zorla kabul ettirme tarzında olmaktadır. Boşanmış bireyler yeniden evlilikte aradıkları en önemli iki özellik; dürüstlük ve aile kavramına bağlılıktır. 9. Boşanma İle İlgili Araştırma : 28 9. Boşanma İle İlgili Araştırma Boşanmış kadınların %67,3’ü evliliklerinde eşleri tarafından fiziksel şiddete uğramaktadır. Bu oran erkeklerde %24,3 olarak bulunmuştur. Boşanmış kadınlar evliliklerinde erkeklere oranla daha sık olarak cinsel birlikteliklerini doyumsuz olarak nitelemektedirler. Boşanmış bireyler cinsel birlikteliklerini doyumlu ve yeterli bulmama nedenleri içinde en sık olarak cinsel yaşantılarının sevgiden yoksun olduğunu belirtmektedirler. 9. Boşanma İle İlgili Araştırma : 29 9. Boşanma İle İlgili Araştırma Boşanmış kadınların boşanmış bir ebeveyn veya kardeşinin olma olasılığı yüksektir. Boşanmış kadınlar evliliklerinde beğenilerine, giyimine, toplum içerisindeki davranışlarına eşinin aşırı müdahaleci olmasını etmenlerden biri olarak belirtmektedir. Boşanmış kadınlar boşanmalarında en önemli sebep olarak eşinin kendisini aldatıyor olması, boşanmış erkeler ise en sık olarak eşiyle araların da sevgi ve saygının kalmaması nedenini belirtmişlerdir. Boşanma sonrası kadınlar erkeklere oranla kendilerini daha yalnız hissetmektedir. 9. Boşanma İle İlgili Araştırma : 30 9. Boşanma İle İlgili Araştırma Boşanmış kadınlar, evliliklerinde eşlerini bağımlı ve kopuk olarak değerlendirmektedir. Boşanmış erkekler evliliklerinde kadınları aşırı kontrolcü olarak nitelemektedirler. BOŞANMA KAVRAMI, EŞLER VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ : 31 BOŞANMA KAVRAMI, EŞLER VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Add a comment

Related presentations

Related pages

Boşanma Sunusu | Dosyalar | Türk PDR

Dosyalar » Şiddet » Boşanma Sunusu . Boşanma Sunusu . aile içi şiddet ve boşanmanın çocuk üzerinde etkisini ela aln bir sunu . Payla ...
Read more

boşanma - Ödev Sunumları

boşanma ödevi için bütün boşanma nedir konuları. ödev indir, boşanma ödevi aradığınız boşanma ödevleri için ödev sitesi.
Read more

PowerPoint Sunusu

AİLE HUKUKUPRATİK ÇALIŞMA 17. 2) Bayan K boşanma sonucunda maddî ve manevî tazminat ile nafaka talebinde bulunabilir. Maddî tazminat talebinde ...
Read more

PowerPoint Sunusu - erdoganhukuk.com

2-EVLİLİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMİŞ SAYILMASI. Medeni Kanunun 191. ve devamı maddelerindeki boşanma nedenlerinden birine dayanılarak ...
Read more

PowerPoint Sunusu - erdoganhukuk.com

... haklar genel olarak tek taraflı irade açıklamasıyla kullanılır.Ancakbazıları,dava yoluyla kullanılır.(boşanma) ... PowerPoint Sunusu
Read more

Boşanma Sunusu - turkpdr.com

Boşanma Sunusu (04.01.2011) aile içi şiddet ve boşanmanın çocuk üzerinde etkisini ela aln bir sunu
Read more

PowerPoint Sunusu

AİLE HUKUKUPRATİK ÇALIŞMA 16. 2) Akıl hastalığının ne zaman başladığının boşanma davasının açılması bakımından bir önemi yoktur.
Read more

PowerPoint Sunusu - sks.iyte.edu.tr

Boşanma sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar. Çocuklar, anlayacak yaşta ise anne-baba boşanma kararını açıklıkla ve ... PowerPoint Sunusu
Read more