BO 2014 Okręg PIĄTY- wyniki końcowe

50 %
50 %
Information about BO 2014 Okręg PIĄTY- wyniki końcowe
News & Politics

Published on February 24, 2014

Author: tomaszstrug1

Source: slideshare.net

Description

Dwa projekty zrealizuje Osowa, po jednym Oliwa i Kokoszki. Takie są wyniki głosowania w naszym okręgu wyborczym Budżetu Obywatelskiego. http://staraoliwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1949:bo-2014-wyniki&catid=1:aktualnosci&Itemid=10

Końcowe wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zgłoszone w rejonie OKRĘG PIĄTY Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszt po weryf. Liczba głosów 1. 5OK0014 Projekt obejmuje budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni typu "sztuczna trawa", którego wymiary pola gry wynosi 56x27 m. Boisko będzie się znajdowało na terenie Osiedla Zaspa-Młyniec pomiędzy ZKPiG nr 13 a XV LO. Projektowane boisko będzie odwodnione i wyposażone w odpowiednia urządzenia sportowe. Jest to pierwszy etap realizacji kompleksu sportowego, w którego skład wejdą jeszcze bieżnia lekkoatletyczna, korty tenisowe i zaplecze szatniowe. 499 433,00 2058 2. 5OK0018 Gruntowny remont warstw nawierzchni ul. Startowej wraz z infrastrukturą krawężnikową. 432 000,00 1671 3. 5OK0031 Remont chodników na osiedlu Zaspa-Młyniec celem zwiększenia ich estetyki oraz bezpieczeństwa i komfortu poruszania się. 493 650,00 1558 4. 5OK0029 Projekt Aktiv Park Przymorze ma za zadanie poprawić infrastrukturę wymienionej działki poprzez stworzenie centrum rekreacyjnego dla mieszkańców. Charakteryzować je ma wielofunkcyjność, otwartość, szerokie spektrum odbiorców i łatwość dotarcia na miejsce. W jego skład wejdą 4 strefy: ścieżka do balansowania, tworzenie i doświadczanie, siłownia zewnętrzna i stoły do gier planszowych. W projekcie przewidziano także zamontowanie nowych ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery i lamp oświetleniowych. Korzystać z niego będą osoby w różnym wieku: rodziny z dziećmi, dziadkowie z wnukami, sąsiad z sąsiadem, dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Aktiv Park Przymorze ma za zadanie łączyć pokolenia i integrować społeczność lokalną. 360 000,00 1349 5. 5OK0027 Inicjatywa powstania Placu Sportów Miejskich w 3 miejscach okręgu wyborczego nr 5. Są to obiekty, które łaczą w sobie cechy jednocześnie siłowni zewnętrznych, placów zabaw jak i przyrządów do ćwieczeń siłowych, a także innych sportów miejskich. Jest to inicjatywa dla osób w każdym wieku, zainteresowanych aktywnością fizyczną. Lokalizacja 1 placu to: Przymorze Wielkie: Park Reagana, przy ul. Dąbrowszczaków, min. 70 m od jezdni. Lokalizacja 2 placu to: Zaspa Rozstaje: Park im. Jana Pawła II, przy ul. Olsztyńskiej na przeciwko ZSO nr 8. Lokalizacja 3 placu to: Zaspa Młyniec: teren przy boisku "Sahara", ul. Startowa na przeciwko szkoły ZSPiG nr 13. 290 000,00 1184 6. 5OK0009 Konieczność remontu ulicy Śląskiej uzasadniają kilkudziesięcioletnie zniszczenia chodników i nawierzchni jezdni, zdarzające się wypadki u wielu osób, a także uszkodzenia elementów zawieszenia w pojazdach. Jest niewątpliwa potrzeba podniesienia bezpieczeństwa, stanu estetycznego tego terenu, rewitalizacji tej dzielnicy Gdańska. 500 000,00 1003 7. 5OK0023 Modernizacja istniejącego ciągu pieszego (bulwar) na ciąg pieszorowerowy. Wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszego łącznie z renowacją zieleni wzdłuż pasażu spacerowego. 500 000,00 998 8. 5OK0011 Wykonanie parkingu z płyt ażurowych, 2 rzędy stanowisk postojowych z wjazdem od strony kościoła. Parking wykonany na terenie wydzielonym z części boiska. Naprawa chodnika wzdłuż ul. Olsztyńskiej, ewentualne wycięcie topoli, nowe nasadzenia. 150 000,00 924 9. 5OK0006 Projekt obejmuje instalację windy przy wiadukcie znajdującym się na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z al. Jana Pawła II w Gdańsku. Jedna winda miałaby być zlokalizowana przy schodach wejściowych na wiadukt od strony ul. Dywizjonu 303. 492 000,00 892 270 000,00 847 10. 5OK0033 Projekt pozwoli na rewitalizację istniejącego boiska, a także pełniejsze jego wykorzystanie poprzez rozszerzenie jego funkcji poprzez stworzenie placu zabaw i wybiegu dla psów. Teren ten stać się ma wizytówką troski miasta o poprawę warunków zagospodarowania dzielnicy.

11. 5OK0008 Odtworzenie ekranów zielonych przywróci, i tak zmniejszony poprzez bliskość położenia budynku przy hałaśliwych jezdniach i skrzyżowaniu (wydzielanie się szkodliwych spalin i nadmierny hałas), lepszy komfort zamieszkania. Włączenie do ciągu komunikacyjnego Trasy Słowackiego bardzo zwiększyło natężenie ruchu, a brak ekranów akustycznych takich jak na Młyńcu przy ul. Hynka znacznie obniżył obowiązujące standardy. Ochroni drugą strefę pośrednią ujęcia wody. Natomiast budowa windy w znacznym stopniu przyczyni się do ułatwienia komunikacyjnego oraz aktywizacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej ludzi dotychczas wykluczonych. 500 000,00 833 12. 5OK0004 Demontaż i montaż nowego ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 76 w Gdańsku, Jagiellońska 14. 120 000,00 793 13. 5OK0016 Remont ciągu pieszego na odcinku od ul. Chłopskiej do Dąbrowszczaków. 500 000,00 740 14. 5OK0010 Modernizacja skateparku poprawi bezpieczeństwo na tego typu ekstremalnym obiekcie, jak i zachęci społeczność Gdańska do wzmożonego ruchu fizycznego. 70 000,00 710 15. 5OK0020 Przedmiotem projektu jest stworzenie "Placu Marzeń" malucha, czyli modernizacja istniejącego placu zabaw przy Miejskiej Hali Sportowej GdańskPrzymorze przy ul. Kołobrzeskiej 61. Rozbudowany o nowe urządzenia, atrakcyjny i bezpieczny plac może stać się miejscem gdzie z radością dzieci oraz opiekunowie będą mogli spędzić wspólnie wolny czas. Ciekawy plac zabaw zapewni dzieciom dobre warunki do rozwoju sprawności fizycznej. Niestety obecny plac zabaw jest zaniedbany i wybrakowany (a jest na nim jeszcze dużo wolnego miejsca do zagospodarowania). Ogrodzenie i niewielki rozmiar placu zwiększa bezpieczeństwo najmłodszych, ale żeby mogli z niego korzystać należy stworzyć im godne i ciekawe do tego atrakcje. Pomóżmy dzieciom, aby mogły hulać na odnowionym "placu marzeń". 37 950,00 710 16. 5OK0005 Boisko piłkarskie o wymiarach minimum 90 x 40 m. zregenerowana nawierzchnia, odtworzona bieżnia, oświetlenie, ławki dla zawodników i trybuny dla kibiców, demontowane boczne małe bramki. Nawierzchnia gruntowa, trawiasta. 400 000,00 698 17. 5OK0015 Projekt ten dotyczy budowy ogólnodostępnej bieżni tartanowej i skoczni w dal 360 000,00 612 20 000,00 609 19. 5OK0007 Doposażenie boiska ma na celu wykorzystanie jego potencjału (lokalizacja, poszerzenie oferty sportowej) dla dzieci i młodzieży dzielnicy Zaspa. 350 000,00 557 20. 5OK0026 Kompleksowy remont jezdni i chodników od bloku nr 2 do 10 oraz nowe azyle (wyspy) w miejscu obecnych przejść dla pieszych zwiększą bezpieczeństwo i estetykę. Ruch samochodowy zostanie uregulowany i uspokojony. Poprawi się komfort podróżowania kierowców oraz warunki parkowania. Ulica Dąbrowszczaków to jedna z najbardziej zaniedbanych i niebezpiecznych ulic Przymorza, nierówna, bez dobrze przygotowanych przejść dla pieszych. Po otwarciu ulicy w obu kierunkach w 2007 r. bezsprzecznie zyskała miano ruchliwej ulicy przelotowej, stanowiącej alternatywę dla ulicy Chłopskiej i innych. Na remoncie zyska bez wątpienia szeroka grupa beneficjentów – mieszkańcy, piesi (w tym dzieci i osoby starsze), kierowcy i rowerzyści. 443 000,00 517 21. 5OK0022 Docieplenie i malowanie elewacji części dydaktycznej Szkoły Podstawowej nr 76 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 14 450 000,00 496 22. 5OK0017 Remont i renowacja elewacji budynku szkoły będzie miał na celu poprawę wartości użytkowej obiektu i wyglądu estetycznego oraz dopasuje się do okolicznej architektury budynków dzielnicy Przymorze Małe. 250 000,00 495 40 000,00 483 18. 5OK0002 Projekt polega na sporządzeniu dokumentacji dodatkowego oświetlenia 10 latarni ulicznych przy jednej z alei Parku Millenium Gdańska oraz w jego wybranych punktach. Oświetlenie parku przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników w parku oraz podniesie estetykę tego miejsca. 23. 5OK0012 Projekt ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo uczniom oraz mieszkańcom korzystającym z naszego boiska i placu zabaw. Zapobiegnie to dewastacji sprzętu zainstalowanego na terenie boiska szkolnego.

24. 5OK0019 Obecnie uczniowie SP 46 korzystają z nie wyremontowanej, mało estetycznej szatni. Nie mają możliwości pozostawienia obuwia na zmianę czy worków na zajęcia WF. We własnym zakresie nauczyciele pomalowali korytarz przy szatni tworząc "podwodny świat" . Dojście do boksów jest teraz kolorowe i radosne. Realizacja naszego projektu poprawi funkcjonalność i wpłynie na estetykę ogólną obiektu szkolnego. 100 000,00 467 25. 5OK0030 Remont zakłada przeprowadzenie remontu chodnika wzdłuż często uczęszczanej trasy. Poprawi to estetykę okolicy oraz bezpieczeństwo mieszkańców, oraz licznych turystów podążających w stronę morza i parku Regana. 75 725,00 459 26. 5OK0024 Utworzenie siłowni "pod chmurką" Zakątek Bicepsa - zakup i montaż zewnętrznej siłowni na terenie przyszkolnym Gimnazjum nr 19. W skład siłowni będzie wchodziło 7 różnych urządzeń. Z siłowni będą korzystać uczniowie, rodzice, mieszkańcy dzielnicy aktywnie spędzający czas wolny. Będą podnosić sprawność fizyczną i prowadzić zdrowy styl życia. Planowane urządzenia są tak dobrane aby optymalnie wzmocnić gorset mięśniowy, utrzymać w dobrej formie układ oddechowy i układ krążenia. 30 915,00 445 27. 5OK0003 Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSZ nr 9 w Gdańsku, ul. Dąbrowszczaków 35, przeznaczonego dla uczniów szkoły, mieszkańców internatu, dla młodzieży uczącej się oraz mieszkańców dzielnicy Przymorze. 400 000,00 428 28. 5OK0025 Sporządzenie dokumentacji rewitalizacji i odnowienia boiska uniwersalnego, wielofunkcyjnego o wymiarach 20x30 m ze sztuczną nawierzchnią (tartan) do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę, powiększonego o 2 korty (zimą wykorzystywanego jako lodowisko). Dwa zmodernizowane kontenery jako budynek sanitarno-szatniowy i gier świetlicowych. Siłownia, stoły do ping-ponga, bocca i inne "pod chmurką". Cały obiekt oświetlany i ogrodzony siatką o wysokości 4 m, obiekt wspomagany energią odnawialną. 100 000,00 376 29. 5OK0028 Budowa kompleksu (korty tenisowe) ma na celu wykorzystanie bazy sportowej jaką oferuje szkoła dla dzieci i młodzieży. 500 000,00 354 30. 5OK0001 Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę dachu wraz z dociepleniem oraz termomodernizację obiektu. Projekt polega na realizacji inwestycji mającej na celu poprawę warunków energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych wybranego przedszkola z użyciem urządzeń i materiałów wykorzystujących zgodnie z obowiązującymi dyrektywami odnawialne źródła energii. W programie uwzględniono pakiety edukacyjne adresowane w myśl porzekadła "Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał" do przedszkolaków nt. ekonomicznego używania energii, oszczędzania wody, segregowania odpadów itp. Modernizacja budynku przyniesie efekt ekoenergetyczny, ekonomiczny, estetyczny i propagandowy pokazujący, w jaki sposób Miasto wspiera innowacyjne rozwiązania służące najmłodszym Gdańszczanom i ich szeroko pojętemu otoczeniu (rodzice oraz ich środowisko, starsze rodzeństwo, dalsza rodzina, sąsiedzi, okoliczni mieszkańcy i ich środowisko itp. 350 000,00 338 31. 5OK0021 Konieczny remont nawierzchni, eliminacja zagrożenia urazów kończyn pasażerów. 50 000,00 312 32. 5OK0032 Docieplenie i pomalowanie elewacji budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz wykonanie estetycznego dojścia do budynku szkoły, dużego i przyjaznego placu ze stojakami na rowery, polepszy warunki pracy i nauki. Efektem będzie obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem szkoły. Całość zadania ma na celu podniesienie estetyki szkoły i obejścia szkoły, a tym samym dzielnicy. 480 000,00 302 33. 5OK0013 Modernizacja boiska do koszykówki nie jest drogim przedsięwzięciem, a może korzystnie wpłynąć na obywateli Gdańska, infrastrukturę oraz wygląd estetyczny Przymorza. 250 000,00 247

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

BO 2014 Okręg PIĄTY- wyniki końcowe - News & Politics

1. Końcowe wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zgłoszone w rejonie OKRĘG PIĄTY Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze ...
Read more

Bo 2014 Okręg Szósty - wyniki końcowe - News & Politics

BO 2014 Okręg PIĄTY- wyniki końcowe Dwa projekty zrealizuje Osowa, po jednym Oliwa i Kokoszki. Takie są wyniki głosowania w naszym okręgu wyborczym ...
Read more

Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego

... wyniki końcowe from StaraOliwa.pl BO 2014 Okręg ... Piąty Okręg Konsultacyjny ... 24 lutego 2014 18:34 Szósty Okręg Konsultacyjny ...
Read more

Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego - Stara Oliwa

Bo 2014 Okręg Szósty - wyniki końcowe from StaraOliwa.pl. ... Piąty Okręg Konsultacyjny - Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, ...
Read more

Wybory samorządowe 2014 – okręg Jaroty, Pieczewo ...

Wybory samorządowe 2014 – okręg Jaroty, ... bo aż 7. Podobnie będzie w okręgu nr 2 (Kętrzyńskiego, Podleśna, Pojezierze, ... Zobacz wyniki.
Read more

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku ...

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku: ... Demokracja Bezpośrednia opublikowała wyniki prawyborów na liderów ... Okręg PO PiS SLD-UP ...
Read more

Szczegółowe wyniki wyborów samorządowych 2014

Szczegółowe wyniki wyborów samorządowych 2014 . ... OKRĘG NR 5 : KRAWIEC ... na pola w Cieszynie nabiera rozgłosu i bardzo dobrze bo nikt ...
Read more