blues

44 %
56 %
Information about blues
Entertainment

Published on October 1, 2007

Author: Oceane

Source: authorstream.com

Bluesens Historie:  Bluesens Historie Oppsummering av de viktigste momenter Bakgrunn:  Bakgrunn Behov for billig arbeidskraft på bomullsplantasjene i Amerika Svarte ble importert Tatt til fange i kystdistriktene i Afrika Lagt i lenker under dekk på slaveskip og fraktet over Atlanteren Mange døde, overlevende solgt til de hvite plantasjeeierene Forts.:  Forts. Foregikk i nærmere 300 år, fra 1500 - 1800 Slavene fikk ingen rettigheter i USA Tok med seg sin musikalske arv, de svartes musikk-kultur Forbud mot å spille trommer Kunne sende hemmelige beskjeder, mane til opprør De fikk beholde og utvikle sangen Work Songs:  Work Songs De hvite oppdaget arbeidet gikk lettere dersom slavene fikk lov til å synge Sangen ble en bruksmusikk Sangene på plantasjene utviklet seg til det vi kaller Work Songs Arbeider med kraftig stemme var forsanger, de andre svarte eller sang med på refrenget Tekstene ble improviserte, altså funnet på underveis Negro Spirituals:  Negro Spirituals Mange ulike kulturer møttes på grunn av slavehandelen, og påvirket hverandre Slavene søkte trøst i religionen De hvite var påpasselige med at slavene kunne sine salmevers Dermed utviklet det seg en ny sangtradisjon med et mer religiøst innhold Country Blues:  Country Blues Musikken oppstod på landsbygda Gitar og munnspill var de vanligste instrumentene, i tillegg til sang Gitaren ble spilt på med en ”bottle-neck”. Som gav en mer blusete effekt Tre akkorder ble standard; tonika, subdominant og dominant, eller A-D-E i A-dur. Forts. :  Forts. Et vers i en blues varer i tolv takter, derav kommer navnet ”tolvtakters blues” I A-dur ser akkord-skjemaet slik ut  Dette er skjemaets enkleste form [A | ./. | ./. | ./. | | D | ./. | A | ./. | | E | D | A | ./. | Forts.:  Forts. Verset er oppbygd i såkalt ”ABB-form” Første linje spilles to ganger (AA), tredje linje rimer på første (B) og her får man også en forklaring eller et poeng til det som blir sagt i første linje Tekstene handler ofte om ulykkelig kjærlighet, fattigdom og nød, ”I feel so blue” Improvisasjon er en viktig del av musikken, det betyr at man finner på ting underveis og ikke spiller etter noter Hver artist spiller en blues på sin personlige måte, og utbroderer musikken slik han selv vil Country Bluesen utvikler seg….:  Country Bluesen utvikler seg…. Rask utbygging av industrien Behov for arbeidskraft i store byer som L.A Chicago og New York De svarte var nå fri fra slaveriet og kom til byene i håp om å få arbeid De samlet seg i egne bydeler, ghettoer Tiden var fremdeles preget av rasefordommer, nød og fattigdom City Blues:  City Blues Det var spesielt i Mississippi-deltaet at Country Bluesen levde og utviklet seg Robert Johnson var en av dem som som spilte blues på gitar, brukte forsterker og El-gitar I orkestersammenheng begynte de også å ta i bruk trommer og piano Det ble en ny og råere musikkstil Trommespillet ble etter hvert mer markert, og nye instrumenter kom til. Musikken ble mer rytmisk og drivende Rythm and Blues/Rock and Roll:  Rythm and Blues/Rock and Roll Rythm and blues var dansemusikk for de svarte i ghettoene, brukte blåseinstrumenter som saksofon og trompet Denne musikken var den direkte forløperen til Rock and Roll

Add a comment

Related presentations

Related pages

Blues – Wikipedia

Blues ist eine vokale und instrumentale Musikform, die sich in der afroamerikanischen Gesellschaft in den USA Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ...
Read more

Blues – laut.de – Genre

Nüchtern betrachtet besteht der Blues aus drei Akkorden, die über 12 Takte monoton wiederholt werden und Texte begleiten, die meist von bösen, davon ...
Read more

Blues | Music Highlights | AllMusic

Find Blues Albums, Artists and Songs, and Editorial Picked Blues Music on AllMusic
Read more

Blues Music History, Reviews, Artist Profiles and ...

Learn more about blues music through artist profiles, album reviews, and history behind America's original roots music.
Read more

Portal:Blues – Wikipedia

Blues ist eine vokale und instrumentale Musikform, die sich in der afroamerikanischen Gesellschaft in den USA Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ...
Read more

Blues - Wikipedia, the free encyclopedia

Blues is a genre [2] and musical form that originated in African-American communities in the "Deep South" of the United States around the end of the 19th ...
Read more

bluesnews - de

Zeitschrift für Blues und Bluesrock, seit 1995 vierteljährlich im Handel. CD-Kritiken, Interviews, umfangreiche Konzerthinweise, Kolumnen, Features ...
Read more

Blues Portal - Blues spielen

Blues Portal mit vielen Infos rund um den Blues: Musiker-Biographien, Kostenloser Blues-Workshop (Noten & TABs!), CD- und Buch-Tipps und vieles mehr !
Read more

Blues music — Listen free at Last.fm

Listen to blues tracks and watch videos of blues artists. Top blues artists: Tom Waits, Eric Clapton, Jimi Hendrix, B.B. King, The Rolling Stones, Janis ...
Read more

Blues - definition of blues by The Free Dictionary

blues (blo͞oz) pl.n. (used with a sing. or pl. verb) 1. A state of depression or melancholy. Often used with the. 2. A style of music that evolved from ...
Read more