Bloom Taksonomi Sunumu

67 %
33 %
Information about Bloom Taksonomi Sunumu

Published on January 6, 2009

Author: mugeveziroglu

Source: slideshare.net

BLOOM’UN BİLİŞSEL TAKSONOMİSİ HAZIRLAYANLAR: ECE BALTACIOĞLU HÜLYA SABINLI ŞAFAK UCUR MÜGE VEZİROĞLU

İÇİNDEKİLER BENJAMIN BLOOM TAM ÖĞRENME KURAMI TAKSONOMİ NEDİR? BLOOM’UN TAKSONOMİSİ BLOOM’UN TAKSONOMİSİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

BENJAMIN BLOOM

TAM ÖĞRENME KURAMI

TAKSONOMİ NEDİR?

BLOOM’UN TAKSONOMİSİ

BLOOM’UN TAKSONOMİSİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

BENJAMİN BLOOM (1913-1999) Chicago Ü nivers itesi profesörü , Benjamin Bloom ünlü “ Eğitsel Hedeflerin Taksonomisi “ çalışmasını 1956 yılında açıklamıştır. Bloom’un saptadığı bilişsel alanın 6 aşaması geçtiğimiz kırk yıl boyunca öğretimde öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek ve teşvik etmek için kullanılmaktadır.

TAM ÖĞRENME MODELİ Bloom,geliştirmiş olduğu tam öğrenme modelinde okul ortamı gibi toplu öğrenmelerde gözlenen bireysel farklılıkların nedenlerini incelemekte ve bu tür bireysel farklılıkları öğrenci,okul ve toplum yararına olacak şekilde en aza indirmek için alınması gerekli önlemleri açıklamaya çalışmaktadır.

TAM ÖĞRENME MODELİ

Bloom,geliştirmiş olduğu tam öğrenme modelinde okul ortamı gibi toplu öğrenmelerde gözlenen bireysel farklılıkların nedenlerini incelemekte ve bu tür bireysel farklılıkları öğrenci,okul ve toplum yararına olacak şekilde en aza indirmek için alınması gerekli önlemleri açıklamaya çalışmaktadır.

Bloom’un modelini oluşturan temel şey, öğrencilerin özgeçmişinin okulda can alıcı bir yere sahip olduğu ve öğrenmeye etki eden öğrenci özellikleri ile öğretimin niteliğinin kontrol edilebileceğidir. Bloom’a göre, işin başlangıcından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise, dünyadaki herhangi bir kişinin öğrenebildiği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir . Bu model ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında,hemen hemen tüm öğrencilerin okullarda öğretilmek istenen tüm yeni davranışları öğrenebileceğini ileri sürmektedir.

Eğitimin,dolayısıyla da okulların etkililik ve verimliliğini en yüksek düzeye çıkarabilecek koşulları belirlemeye çalışan tam öğrenme modelinin üç temel değişkeni vardır. 1.Öğrenci nitelikleri 2.Öğretim hizmetinin niteliği 3.Öğrenme ürünleri

Eğitimin,dolayısıyla da okulların etkililik ve verimliliğini en yüksek düzeye çıkarabilecek koşulları belirlemeye çalışan tam öğrenme modelinin üç temel değişkeni vardır.

1.Öğrenci nitelikleri

2.Öğretim hizmetinin niteliği

3.Öğrenme ürünleri

ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ ÖĞRETİM ÖĞRENME ÜRÜNLERİ Bilişsel Giriş Davranışları Duyuşsal Giriş Özellikleri Öğrenme Ünitesi Öğrenme Düzeyi ve Çeşidi Öğrenme Hızı Duyuşsal Ürünler ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ İpuçları Katılma Pekiştirme Dönüt ve Düzeltme

BİLİŞSEL TAKSONOMİ Taksonomi istendik davranışların basitten karmaşığa , kolaydan zora , somuttan soyuta , birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı olarak sıralanmasıdır. Bilişsel alan (cognitive domain) zihinsel öğrenmelerin çoğunlukta olduğu ve zihinsel yetilerin geliştirdiği alandır.

Taksonomi istendik davranışların basitten karmaşığa , kolaydan zora , somuttan soyuta , birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı olarak sıralanmasıdır.

Bilişsel alan (cognitive domain) zihinsel öğrenmelerin çoğunlukta olduğu ve zihinsel yetilerin geliştirdiği alandır.

BLOOM’UN TAKSONOMİSİ Öğrencilerin bilişsel yeteneklerini sınıflandırmada kullanılan en önemli ölçüt Bloom tarafından geliştirilen taksonomidir ve “ Bloom Taksonomisi ” olarak adlandırılmaktadır. Bloom taksonomisi en basit bilişsel öğrenmeden en derin öğrenmeye doğru altı seviyeden oluşmaktadır.

Öğrencilerin bilişsel yeteneklerini sınıflandırmada kullanılan en önemli ölçüt Bloom tarafından geliştirilen taksonomidir ve “ Bloom Taksonomisi ” olarak adlandırılmaktadır.

Bloom taksonomisi en basit bilişsel öğrenmeden en derin öğrenmeye doğru altı seviyeden oluşmaktadır.

BLOOM'UN TAKSONOMİSİ DEĞERLENDİRME SENTEZ ANALİZ UYGULAMA KAVRAMA BİLGİ

BİLGİ Bilginin hatırlanması ve tanınması . Gösterilen eşyaların isimlerini söylemek, bir kavramı tanımlamak, bir nesne ya da olgu ile ilgili bazı özellikleri görünce tanımak. list eleme isimlendirme saptama gösterme anlama hatırlama eşleştirme tanımlama sınıflandırma yerleştirme taslak haline getirme örnek verme düşünceyi gerçekten ayırt etme

Bilginin hatırlanması ve tanınması .

Gösterilen eşyaların isimlerini söylemek, bir kavramı tanımlamak, bir nesne ya da olgu ile ilgili bazı özellikleri görünce tanımak.

list eleme

isimlendirme

saptama

gösterme

anlama

hatırlama

eşleştirme

tanımlama

sınıflandırma

yerleştirme

taslak haline getirme

örnek verme

düşünceyi gerçekten ayırt etme

KAVRAMA Anlama , çevirme , başka sözcüklerle anlatma , yorumlama ya da diğer biçimdeki materyallere dönüştürme yeteneği. İki nesneyi/olayı karşılaştırma, bir kavramı kendi kelimelerini kullanarak tanımlama, özetleme, orijinal bir örnek verme. Başka Şekillerde İfade Etme Kanıtlama Görselleştirme Yeniden Belirtme   Yeniden Yazma Örnek Verme Özetleme Anlatma Yorumlama Açıklama Karşılaştırma Dönüştürme Ayırt Etme Tahmin Etme

Anlama , çevirme , başka sözcüklerle anlatma , yorumlama ya da diğer biçimdeki materyallere dönüştürme yeteneği.

İki nesneyi/olayı karşılaştırma, bir kavramı kendi kelimelerini kullanarak tanımlama, özetleme, orijinal bir örnek verme.

Başka Şekillerde İfade Etme

Kanıtlama

Görselleştirme

Yeniden Belirtme  

Yeniden Yazma

Örnek Verme

Özetleme

Anlatma

Yorumlama

Açıklama

Karşılaştırma

Dönüştürme

Ayırt Etme

Tahmin Etme

UYGULAMA Bilgiyi kullanma ve bilgiyi bir ortamdan diğerine transfer etme yeteneği ( Öğrenilmiş bilgiyi yeni durumlarda kullanma ). Bir matematik problemini çözmek, önerilen bir iş planının sonuçlarını tahmin etmek. Uygulama Sınıflandırma Değiştirme Eyleme Geçirme Sunma Hesap Etme Yürütme Çözme Resimleme Hesaplama Yorumlama M anip ül e Etme Kestirme Gösterme

Bilgiyi kullanma ve bilgiyi bir ortamdan diğerine transfer etme yeteneği

( Öğrenilmiş bilgiyi yeni durumlarda kullanma ).

Bir matematik problemini çözmek, önerilen bir iş planının sonuçlarını tahmin etmek.

Uygulama

Sınıflandırma

Değiştirme

Eyleme Geçirme

Sunma

Hesap Etme

Yürütme

Çözme

Resimleme

Hesaplama

Yorumlama

M anip ül e Etme

Kestirme

Gösterme

ANALİZ Ayrıntıları saptama ve bir durumun ya da bilginin parçalarını ayrıştırma ve bulma yeteneği.İlke ve genellemeleri tanıma gibi davranışları içerir. Zıtlıkları Belirleme Karşılaştırma K ategorize Etme Taslak Halinde Anlatma Bağlantı Kurma Analiz Etme Düzenleme Sonuç Çıkarma Seçme Şemalaştırma Ayırt Etme

Ayrıntıları saptama ve bir durumun ya da bilginin parçalarını ayrıştırma ve bulma yeteneği.İlke ve genellemeleri tanıma gibi davranışları içerir.

Zıtlıkları Belirleme

Karşılaştırma

K ategorize Etme

Taslak Halinde Anlatma

Bağlantı Kurma

Analiz Etme

Düzenleme

Sonuç Çıkarma

Seçme

Şemalaştırma

Ayırt Etme

SENTEZ Büyük resmi oluşturmak için parçaları birleştirme yeteneği. Öğrencinin bir problemle ilgili öğeleri düzenlemesi, farklı kaynaklardan bilgileri kullanarak kendine özgü bir ürün geliştirmesi davranışlarını kapsar. Tartışma P lan lama Karşılaştırma Yaratma Yapılandırma   Yeniden düzenleme Hazırlama O rganize etme Tasarım Yapma Hipotez Bulma Destekleme Yazma Rapor Çıkarma Toplama Uyarlama Geliştirme

Büyük resmi oluşturmak için parçaları birleştirme yeteneği. Öğrencinin bir problemle ilgili öğeleri düzenlemesi, farklı kaynaklardan bilgileri kullanarak kendine özgü bir ürün geliştirmesi davranışlarını kapsar.

Tartışma

P lan lama

Karşılaştırma

Yaratma

Yapılandırma  

Yeniden düzenleme

Hazırlama

O rganize etme

Tasarım Yapma

Hipotez Bulma

Destekleme

Yazma

Rapor Çıkarma

Toplama

Uyarlama

Geliştirme

DEĞERLENDİRME Bir değeri ya da bilgiyi uygun kriterler kullanarak sorgulama yeteneği, belirli bir görüş ya da öneriyi eleştirmek ya da savunmak gibi davranışları içerir. Eleştirme Kanıtlama   Tartışma Sebepleri Destekleme Sonuçlandırma Takdir Etme Oranlama Değerlendirme Seçme Tahmin Etme Yargılama Savunma Değer Biçme

Bir değeri ya da bilgiyi uygun kriterler kullanarak sorgulama yeteneği, belirli bir görüş ya da öneriyi eleştirmek ya da savunmak gibi davranışları içerir.

Eleştirme

Kanıtlama  

Tartışma

Sebepleri Destekleme

Sonuçlandırma

Takdir Etme

Oranlama

Değerlendirme

Seçme

Tahmin Etme

Yargılama

Savunma

Değer Biçme

Bloom’un Taksonomisi Gözden Geçiriliyor 1999’da Lorin Anderson ve meslektaşları, Bloom’un taksonomisinin öğrenme ve öğretme üzerinde etkisi olan daha fazla faktörü hesaba katan, güncellenmiş bir versiyonunu yayımladılar. Bilişsel Süreçler Boyutu Bilişsel Süreçler Örnekler Hatırla : Zihinden doğru bilgiyi getirin Anla : Eğitim materyalleri veya deneyimlerinden anlam oluşturun. Uygula : Bir prosedür kullanın Analiz Et : Bir kavramı parçalarına ayır ve parçaların bütünle nasıl ilişkili olduğunu açıklayın. Değerlendir : Kriterler ve standartlara dayanarak yargılarda bulunun. Oluştur : Yeni bir şey oluşturmak için parçaları birleştirin ve yeni bir yapının öğelerinin farkına varın.

Hatırlamak Uygulamak Anlamak Anal iz etmek Değerlendirmek Yaratmak Değerlendirme Ana liz S entez Uygulama Kavrama Bilgi Bloom Düzenlenmiş Bloom

Hatırlamak

Uygulamak

Anlamak

Anal iz etmek

Değerlendirmek

Yaratmak

Değerlendirme

Ana liz

S entez

Uygulama

Kavrama

Bilgi

TEŞEKKÜRLER

Add a comment

Related pages

bloom - Ödev Sunumları

Bloom s Revised Taxonomy Mathematics Taxonomy of Cognitive Objectives -1950s-developed by Benjamin Bloom 1990s-Lorin Anderson former student of Bloom ...
Read more

Taksonomi Bloom - Documents

Taksonomi Bloom Objektif/ Hasil Pembelajaran Taksonomi objektif pendidikan - cara menyatakan objektif dalam berbagai mata pelajaran 1. Taksonomi Bloom: i.
Read more

Tam Ögrenme Bloom - Ögrenme Modelleri - KPSS Egitim ...

Tam Ögrenme Bloom - Ögrenme Modelleri ... Bloom Taksonomi ... Problem tabanlı öğrenme sunumu - Duration: ...
Read more

duyuşsal alan sunum - YouTube

psikomotor alan sunumu PDR 2.sınıf - Duration: 17:35. uğur Ayta ... Blooms taksonomi 4:6 - Duration: 2:04. Studiemetro 785 views. 2:04
Read more

NORMAN G by gurol yokus on Prezi

Taxonomy of Educational Objectives hatasız kul olmaz Planning of Achievemet Test l. Determine the purpose of the test. 2. Identify the learning outcomes ...
Read more

bata - Ödev Sunumları

Powerpoint sunumu İNDİR. Slide 1 Dosya Türü: PPT. Pangalan Mga Bahagi ng Katawan Isulat sa loob ng kahon ang pangalan ng bawat bahagi ng katawan.
Read more

LOGIC DESIGN STATE REDUCTION STATE ASSIGNMENT (very ...

LOGIC DESIGN STATE REDUCTION STATE ASSIGNMENT (very limited in Mano, Roth more details)
Read more

IDrive® - Online Backup

IDrive provides online backup for PCs, Macs, iPhones, Android and other Mobile Devices all into ONE account for one low fee
Read more