Blogs per a l'ensenyament i l'aprenentatge

33 %
67 %
Information about Blogs per a l'ensenyament i l'aprenentatge
Education

Published on December 8, 2008

Author: fbalague

Source: slideshare.net

Description

Blogs per a l’Ensenyament i l’Aprenentatge; alguna cosa més que tecnologia.

B logs per a l’ E nsenyament i l’ A prenentatge alguna cosa més que tecnologia francesc balagué Universitat de Barcelona www.blocdeblocs.net

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology I – Introducció II – Aplicacions educatives III – Comencem!

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology I i n t r o d u c c i ó

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology - Nou paradigma d’ensenyament i aprenentatge - Enfocament centrat en l’estudiant - Basat en competències >> Espai Europeu d’Educació Superior - Nou rol professorat estudiants institucions

- Nou paradigma d’ensenyament i aprenentatge

- Enfocament centrat en l’estudiant

- Basat en competències

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology “ Els nostres estudiants han canviat radicalment. Els estudiants d’avui ja no són les persones per a les quals havia estat dissenyat l’actual sistema educatiu.” Mark Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrants”

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Web 2.0 http://en.wikipedia.org/wiki/Web20

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology “ … la filosofia de maximitzar mútuament la intel·ligència col·lectiva i afegir valor per a cada participant amb un intercanvi i creació d’informació formalitzada i dinàmica. Högg, R. Meckel, M., Stanoevska-Slabeva, K., Martignoni, R., 2006. Overview of business models for Web 1.0 communities. Proceedings of GeNeMe, p.23-37. >> Web 2.0

“ … la filosofia de maximitzar mútuament la intel·ligència col·lectiva i afegir valor per a cada participant amb un intercanvi i creació d’informació formalitzada i dinàmica.

Högg, R. Meckel, M., Stanoevska-Slabeva, K., Martignoni, R., 2006. Overview of business models for Web 1.0 communities. Proceedings of GeNeMe, p.23-37.

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Web 2.0 http://www.slideshare.net/rdesalvo/blogs-and-wikis-for-beginners/

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology Per a ser definit com a programari social , una eina ha de complir com a mínim dues de les següents condicions: >> Web 2.0 Permetre a les persones comunicar-se, col·laborar i construir una comunitat online Pugui ser sindicat, compartit, reutilitzat i remesclat Permet a les persones aprendre fàcilment I capitalitzar a partir del coneixement dels altres Meredith Gorran Farkas

Per a ser definit com a programari social , una eina ha de complir com a mínim dues de les següents condicions:

Permetre a les persones comunicar-se, col·laborar i

construir una comunitat online

Pugui ser sindicat, compartit, reutilitzat i remesclat

Permet a les persones aprendre fàcilment I capitalitzar

a partir del coneixement dels altres

Meredith Gorran Farkas

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology Característiques del programari social : >> Web 2.0 Col·laboració online Converses Capitalitzar la saviesa col·lectiva Transparència Portabilitat Meredith Gorran Farkas Facilitat de creació de continguts i compartir-los

Característiques del programari social :

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology P e r q u è w e b l o g s ? http://www.flickr.com/photos/stabilo-boss/93136022

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology Els blogs són una de les eines més representatives de la Web 2.0; ofereixen flexibilitat, adaptabilitat i permeten la integració amb d’altres eines. Blogs in Plain English http: // commoncraft.com /blogs >> Usos dels blogs

Els blogs són una de les eines més representatives de la Web 2.0; ofereixen flexibilitat, adaptabilitat i permeten la integració amb d’altres eines.

Blogs in

Plain English

http: // commoncraft.com /blogs

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology Technorati State of the blogsphere 2008 http://www.technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology II a p l i c a c i o n s e d u c a t i v e s

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology La tecnologia NO canvia l’ensenyament i l’aprenentatge, però pot ajudar a introduir noves metodologies i entorns d’aprenentatge

La tecnologia NO canvia l’ensenyament i l’aprenentatge,

però pot ajudar a introduir noves metodologies i entorns d’aprenentatge

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Blogs en educació Els blogs permeten: Construcció de coneixement reflexió monitorització compartir arxivar Possibilitats de les eines Web 2.0

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology dissenyar, planificar, produir >> Taxonomia de Bloom experimentar, monitoritzar implementar, executar organitzar, atribuir, integrar resumir, inferir, parafrasejar, reconèixer, identificar, recuperar

dissenyar, planificar, produir

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Ús dels blogs a l’aula Compartir opinions i aprenentatge Veure les interconnexions del coneixement Facilitar la reflexió i avaluació Desenvolupar el portafoli digital Promoure l’escriptura creativa Ensenyar l’escriptura pública responsable http://anne.teachesme.com/2007/01/17/rationale-for-educational-blogging (Davis 2007)

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology … al professorat oferir feedback i seguiment dels estudiants d’una manera més efectiva. >> Els blogs faciliten … … autoavaluació i avaluació continua. … reflexió personal . … seguiment del procés (pels propis estudiants i pel professorat).

… al professorat oferir feedback i seguiment dels estudiants d’una manera més efectiva.

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology III c o m e n c e m !

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Comencem!

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology Comença explorant l’eina, què es pot fer, com funciona, etc. >> Consells per començar Consulta als companys que ja ho han fet servir. Aprofita als estudiants més avançats perquè ajudin als altres. Llegeix altres blogs educatius; com el fan servir, com organitzen la informació, quina temporalitat utilitzen per publicar, com donen les instruccions als estudiants, etc.

Comença explorant l’eina, què es pot fer, com funciona, etc.

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology … una organització diferent de l’espai i el temps (també diferent en un entorn presencial que a distància) >> Utilitzar blogs requereix… … aprendre una nova eina (tan tecnològica com metodològicament) … preveure la càrrega de treball que suposaran les activitats plantejades

… una organització diferent de l’espai i el temps (també diferent en un entorn presencial que a distància)

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Alguns enllaços d’utilitat

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Pannell de control de Wordpress.com

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Blogger.com

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Pannell de control Blogger

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Algunes altres plataformes: B2Evolution http://b2evolution.net/ LiveJournal http://www.livejournal.com/ Edublogs http://edublogs.org/ Twitter (microblogging) http://twitter.com

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> i … Afegir complements al blog: http://www.youtube.com/watch?v=-OVRlXn9mAs Sindica’t, actualitzacions automàtiques www.feedreader.com www.bloglines.com www.google.com/reader

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology Referències: - Socio-Constructivism on EdutechWiki http:// edutechwiki.unige.ch /en/Socio-constructivism - Bloom, B.S (1984) Taxonomy of educational objectives, Pearson Education, Allyn and Bacon, Boston, MA. - Jonassen, D. (1994) Thinking technology: towards a constructivist design model, Educational Technology, 34(4), 34-37. - Social Software in Higher Education http://www.slideshare.net/librarianmer/social-software-in-higher-education - Two ways to integrate technology in our teaching http://www.slideshare.net/jasondenys/wikis-and-blogs-in-education

Referències:

- Socio-Constructivism on EdutechWiki

http:// edutechwiki.unige.ch /en/Socio-constructivism

- Bloom, B.S (1984) Taxonomy of educational objectives, Pearson Education, Allyn and Bacon, Boston, MA.

- Jonassen, D. (1994) Thinking technology: towards a constructivist design model, Educational Technology, 34(4), 34-37.

- Social Software in Higher Education http://www.slideshare.net/librarianmer/social-software-in-higher-education

- Two ways to integrate technology in our teaching

http://www.slideshare.net/jasondenys/wikis-and-blogs-in-education

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology Referències: - Matrix of some uses of blogs in education http://www.edtechpost.ca/wordpress/2003/10/09/Matrix-of-some-uses-of-blogs-in-education - Blogger & Wordpress chart http://pulsed.blogspot.com/2007/07/blogger-wordpress-chart.html - Educational Blogs’ Slides at Slideshare http:// www.slideshare.net/search/slideshow?q =education%2Bblogs&submit= post&commit =Search - Avoiding the 5 Most Common Mistakes in Using Blogs with Students http://www.campustechnology.com/articles/68089/

Referències:

- Matrix of some uses of blogs in education http://www.edtechpost.ca/wordpress/2003/10/09/Matrix-of-some-uses-of-blogs-in-education - Blogger & Wordpress chart http://pulsed.blogspot.com/2007/07/blogger-wordpress-chart.html

- Educational Blogs’ Slides at Slideshare

http:// www.slideshare.net/search/slideshow?q =education%2Bblogs&submit= post&commit =Search - Avoiding the 5 Most Common Mistakes in Using Blogs with Students

http://www.campustechnology.com/articles/68089/

Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology francesc balagué [email_address] www.blocdeblocs.net Foto Fulla: http://www.flickr.com/photos/montanaraven/10693295/ Foto Estudiants: http :// www.flickr.com / photos / kmtucker /507130019 Foto Web2.0: http://www.flickr.com/photos/stabilo-boss/93136022 Foto Tren: http://flickr.com/photos/brianlewandowski/2115495443 Foto Mur: http :// flickr.com / photos /8628950 @N06 /2405895532 Moltes gràcies!!

francesc balagué

[email_address]

www.blocdeblocs.net

Foto Fulla: http://www.flickr.com/photos/montanaraven/10693295/

Foto Estudiants: http :// www.flickr.com / photos / kmtucker /507130019

Foto Web2.0: http://www.flickr.com/photos/stabilo-boss/93136022

Foto Tren: http://flickr.com/photos/brianlewandowski/2115495443

Foto Mur: http :// flickr.com / photos /8628950 @N06 /2405895532

Add a comment

Comments

adidas bounce titan v3 | 18/12/16
Isurgeon lite : un avant-go?t de Botox?Tent

Related presentations

Related pages

Teories de l'aprenentatge by Pere Vilardell i Roca on Prezi

... Creació d'un espai per l'aprenentatge, ... Blogs (mitjà de ... Existència d'una certa immaduresa encara de l'aplicació de les TIC a l'ensenyament ...
Read more

6. Mapa Conceptual - Teories aprenentatge

Teories de l'aprenentatge. 1 ... Nuestros blogs. ... claretat missatges conceptuals complexes i facilitar tant l'aprenentatge com l' ensenyament. ...
Read more

Els blocs i l'educació - Metodología 2.0 - Google Sites

... blogs como una vía de ... per a l'aprenentatge al llarg de tota la vida, i si constitueixen una eina d'ús generalitzat en l'ensenyament superior, per ...
Read more

M55: MATERIALS I RECURSOS PER A L´ENSENYAMENT I L ...

M55: MATERIALS I RECURSOS PER A L´ENSENYAMENT I L´APRENENTATGE DEL CLE Descripció de l´eina Lloc de la seqüència didàctica en què inseriríeu l´ús de
Read more

contingut - Inici. XTEC

recursos de psicologia i pedagogia per a l'ensenyament, ... BLOGS PÀGINES DELS ... RECURSOS PER A L'ENSENYAMENT I L'APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Read more

Internet a l’aprenentatge | Educacio 2.0 - blocs.xtec.cat

Internet a l’aprenentatge. ... La tecnologia per si sola no ens ajudarà a avançar ni a canviar l’ensenyament si continuem fent les ... Per això, és ...
Read more

Geo | Recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la ...

Recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la ... Al menú que apareix dalt els recursos estan relacionats en funció de cinc grans blogs ...
Read more

Ús dels blogs com a suport al ...

aquestes noves eines hem triat els blogs per la seva ràpida ... l’aprenentatge autònom de l’estudiant i si és un sistema de ... l’ensenyament.
Read more

Seminari d’Hivern 2016 – L’ensenyament- aprenentatge en ...

L'Ensenyament i l'Aprenentatge en els nous entorns social, cultural i tecnològic. Inici; Som la SCP. ... Per criderserra. Seminari Hivern 2016 . Dates: ...
Read more