Blog TMiscevic - Partnerska uloga Nemačke u procesu pregovora Srbije sa EU (Maj 2014)

100 %
0 %
Information about Blog TMiscevic - Partnerska uloga Nemačke u procesu pregovora Srbije sa...
Government & Nonprofit

Published on May 30, 2014

Author: 10042014

Source: slideshare.net

Description

Pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji su složen posao na više nivoa - oni se odvijaju u Briselu, u formi skriniga, kod kuće kroz reformski proces, ali i kroz dijalog sa državama članicama. Suštinski, pregovori se zapravo i vode sa državama članicama, te je važno da one razumeju ono što radimo, kakve planove imamo i posebno da zauzmu ulogu naših partnera u procesu reformi društva i države. I to važi za svaku od članica EU, ali posebno za Nemačku.

Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Partnerska uloga Nemačke u procesu pregovora Srbije sa EU Pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji su složen posao na više nivoa - oni se odvijaju u Briselu, u formi skriniga, kod kuće kroz reformski proces, ali i kroz dijalog sa državama članicama. Suštinski, pregovori se zapravo i vode sa državama članicama, te je važno da one razumeju ono što radimo, kakve planove imamo i posebno da zauzmu ulogu naših partnera u procesu reformi društva i države. I to važi za svaku od članica EU, ali posebno za Nemačku. Tako je poseta Berlinu, početkom maja, bila odlična prilika da se razgovara o planovima nove Vlade Srbije u narednom periodu, ali i da novu nemačku Vladu i novi saziv Bundestaga prvi put upoznamo sa našim rezultatima i namerama kada je reč o procesu pristupanja Srbije Uniji. Odlična atmosfera, veoma konstruktvne razmene mišljenja i jedna dugo željena reč – poverenje – obeležili su ovu posetu. Upravo ta reč jeste preduslov za dalju saradnju dve zemlje tokom čitavog toka pristupnih pregovora, što će imati za rezultat partnerstvo u okviru punopravnog članstva Srbije u EU. Naši planovi za otvaranje pregovaračkih poglavlja, ali i potrebna tehnička pomoć i prenos znanja i iskustava su bili glavna tema u razgovorima sa Nikolasom Mejerom Landrutom, načelnikom odeljenja za evropsku politiku u Uredu kancelarke, Mihaelom Rotom, državnim ministrom u Ministarstvu inostranih poslova, Kristofom Reclafom, direktorom odseka za proširenje EU u Ministarstvu inostranih poslova i Jergom Bentmanom, šefom odeljenja za EU u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Razumevanje naših ideja i planova, problema i izazova sa kojima se suočavamo ne samo tokom pregovora, već naročito u reformskom procesu, ključna su obeležja ovih razgovora. Moramo posebno naglasiti da su svi sagovornici naročito istakli podršku Nemačke našem članstvu u EU, i spremnost da nam u svim tim izazovima i tehnički, i stručno, i finansijski, ali i politički pomognu i pruže jasnu podršku. Pravi izazov, ali i zadovoljstvo bili su i razgovori u Bundestagu. Poslanici, a neki od njih se već godinama bave Srbijom, pokazali su interesovanje i znanje o onome što je na političkoj, ekonomskoj i reformskoj agendi Srbije, ali i regiona. Program nove Vlade Srbije, ekonomske reforme, mere štednje, konsolidacija budžeta, zakonodavna aktivnost i pripreme za otvaranje pregovaračkih poglavlja, uspostavljanje vladavine prava bile su teme koje su posebno interesovale naše sagovornike. Poslanici Bundestaga su

Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji naročito naglasili značaj nekih od oblasti u toku pregovora, a mi smo im predstavili planove i finasijske aspekte za uvođenje standarda u oblasti zaštite životne sredine, pojačavanje načina komunikacije i upoznavanja građana o procesu pristupanja EU, i naročito, unapređenja regionalne saradnje. Sagovornici su izrazili spremnost da nam pomognu u dostizanju standarda u ovim oblastima. Ipak, kao posebno važno za obnovu poverenja u Srbiju, sem snažnih reformskih zahvata, isticali su hrabrost i doprinos srpske političke elite u procesu dijaloga sa Pristinom. Kroz razgovore sa civilnom društvom izrazili smo spremnost da javnost Nemačke što više upoznajemo sa dogadjajima u Srbiji i pokušamo da promenimo sliku koju smo do nedavno imali, a koja svoje korene, na žalost, ima u nedavnoj prošlosti. Namera nam je da Srbiju predstavimo kao zemlju u tranziciji, stalnim promenama na bolje, koja jača poslovno okruženje za strane investicije, ali pre svega kao društvo koja deli tradicionalne evropske vrednosti. Zato je svakako jedno od priznanja poverenja i partnerskih odnosa bila važna odluka Vlade Nemačke da Srbiju proglasi sigurnom zemljom porekla, i time u velikoj meri reši problem lažnih azilanata. Kada je reč o pregovorima zatražili smo podršku i razumevanje za otvaranje poglavlja 32 – Finansijski nadzor, verujući da je otvaranje ovog poglavlja na početku procesa dobar preduslov za ekonomsku i fiskalnu konsolidaciju, ali i borbu protiv korupcije. Naravno, upoznali smo ih i sa planovima da što pre otvorimo i poglavlja 23 i 24, na kojima već intenzivno radimo i pripremamo se paralelno sa procedurom usvajanja Izveštaja sa skrininga koji teče u EU. Poglavlje 35 je predmet naših intenzivnih konslutacija sa institucijama EU i državama članicama, jer ovo Poglavlje, u okviru koga se vrši monitoring sprovođenja dogovora postignutih tokom dijaloga između Beograda i Prištine jeste novina i za nas i za EU. Neosporno je da se kontakti između Srbije i Nemačke intenziviraju, i da je posle dužeg vremena postignut nivo razumevanja i poverenja, što je za Srbiju od strateškog značaja ne samo u odnosu na pregovore sa EU već i pozicioniranju u Evropi. To samo može pomoći ostvarenju našeg cilja da do kraja 2018. godine završimo veliki posao pregovora i budemo u stanju da preuzmemo sve obaveze iz članstva u EU, a to je moguće samo uz podršku iskusnih partnera i prijatelja, čije će mentorstvo i iskustvo značajno doprineti kvalitetu reformi.

Add a comment

Related presentations

Photos from Lodi Public LIbrary NJ of successful community partnership programs th...

This was presented at the Mauritius UNESCO Conference 2014 to celebrate the Inden...

The field of behavioral economics is revolutionizing the policy and business world...

Denne præsentation blev holdt 6/11-14 til et Rotary seminar. Indeholder tips og tr...

Related pages

Tanja Miščević: Partnerska uloga Nemačke u procesu ...

... Partnerska uloga Nemačke u procesu pregovora ... Srbija Nemačka. Blog TMiscevic Partnerska uloga Nemačke u procesu pregovora Srbije sa EU (maj 2014)
Read more

Forum Srbija Nemačka

blog_page . Demo Title. / ... Partnerska uloga Nemačke u procesu pregovora Srbije sa EU. Posted on мај 30, 2014. ... Copyright © 2014 Forum Srbija ...
Read more

RTS :: Novi-stari uslovi za ulazak Srbije u EU?

Činjenica je i da su zemlje članice dobile veći značaj u procesu pregovora i ... pregovora a u januaru 2014 ... u trgovini sa EU ...
Read more

RTS :: Miščević: Saradnja sa Rusijom u skladu sa EU

Šefica pregovaračkog tima Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom Tanja Miščević je, kao ključne teme u vezi sa kojim će Srbija morati da se ...
Read more

Brisel: Srbija počela pregovore - B92.net

... kojom je i zvanično Srbija počela pregovore sa EU. ... u procesu pristupnih pregovora Srbije sa EU. ... Nemačke Mihael Rod i ...
Read more