το δικό μου Blog&το μάθημα των θρησκευτικών2

50 %
50 %
Information about το δικό μου Blog&το μάθημα των θρησκευτικών2

Published on March 13, 2014

Author: gkapetanakis

Source: slideshare.net

Το μάθημα τωμ Θρησκευτικώμ και το blog μου. Δπιμέλεια: Δάτμη Γεοαλή, Γ1.

Τα Θρησκευτικά έως τη φετιμή χρομιά...  Τξ μάθημα ςωμ Θοηρκεσςικώμ ς α ποξηγξύμεμα δύξ υοόμια ( δηλα δή ρςημ Α ’ και Β ’ γ σμμαρίξσ) ποαγ μαςξπξιξύμςαμ με έμαμ κλαρρικό ςοόπξ εκμάθηρηπ όπξσ η καθηγήςοια αουικά ενέςαζε ςξσπ μαθηςέπ μέρω εμόπ ςεςοαδίξσ πξσ σπήουαμ καςξυσοωμέμα ς α ξμόμαςα ςωμ μαθηςώμ και ρςη ρσμέυεια μαπ αμέλσε ς ξ καιμξύοιξ μάθημα ποξτξοικά έωπ όςξσ υςσπήρει ς ξ κξσδξύμι γ ια διάλλειμα .

Τα Θρησκευτικά τη φετιμή χρομιά...  Φέςξπ, ςα Θοηρκεσςικά γίμξμςαι με έμαμ ςελείωπ διατξοεςικό ςοόπξ. Ποώςα απ’ όλα δεμ υοηριμξπξιξύμε βιβλία!!! Δπιποόρθεςα, κάμξσμε ρε κάθε μάθημα παοξσριάρειπ με έμα διατξοεςικό θέμα (με βάρη ςημ ύλη πξσ ποέπει μα ποαγμαςξπξιήρξσμε). Όςαμ έουεςαι η ρςιγμή ςωμ διαγωμιρμάςωμ, δεμ διαβάζξσμε μέρω βιβλίωμ όπωπ ρσμηθίζαμε μα κάμξσμε αλλά μέρω ςωμ ίδιωμ μαπ ςωμ εογαριώμ. Κάθε μαθηςήπ και μαθήςοια δημιξσογεί ςημ δική ςξσ ύλη και η μεςανύ μαπ ρυέρη ρσμδιαμξοτώμει ςξ ςελικά ενεςαζόμεμξ σλικό.

Το blog μου.

Ποια είμαι η χρήση του; Τξ ρσγκεκοιμέμξ blog δημιξσογήθηκε με ρκξπό ςημ δημξρίεσρη ςωμ εογαριώμ πξσ μξσ αμαςίθεμςαι από ςξσπ καθηγηςέπ ρυεδόμ όλωμ ςωμ μαθημάςωμ αλλά και ςωμ Θοηρκεσςικώμ .

Τα άρθρα που έχω δημοσιεύσει...

…από διάφορα μαθήματα όπως Βιολογία,Ιστορία,Μουσική και Μαθηματικά!!!

Βεβαίως δεμ θα μπορούσα μα παραλείψω τα Θρησκευτικά καθώς αυτός ο μέος τρόπος διδασκαλίας θεωρείται πιο οικείος και φιλικός τόσο για μέμα όσο και τους συμμαθητές μου αφού όλοι είμαστε χρήστες Η/Υ και του διαδικτύου .

Ευχαριστώ πολύ . ΤΈΛΟΣ .

Add a comment

Related pages

Δικό μου…. δικό μου!!!!!! παραμύθι ...

... Όχι, δικό μου!»... Η κτητικότητά των μικρών μαθητών μας έχει γίνει καθημερινός ...
Read more

Νατάσσα Καραμανλή: Ο καρκίνος ...

Ο καρκίνος μου έδωσε το δικό του μάθημα ... των δικών μου ... το δικό μου.
Read more

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 12ου ΔΗΜ ...

... που ασχοληθήκαμε πριν λίγες μέρες στο μάθημα ... Παρουσιάσεις των ... το δικό μου ...
Read more

για το Μάθημα των Θρησκευτικών ...

…για το Μάθημα των Θρησκευτικών. ΠΠ Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
Read more

Μάθημα Photoshop: Ξεχωριστό ...

... σήμερα θα σας δείξω το δικό μου ... το βάθος των ... το μάθημα από ...
Read more

Αριστόβουλος Μάνεσης ...

... και το δικό μου ... το αποψινό μου μάθημα ... μηχανισμούς των ...
Read more

Θρησκευτικά ... αλλιώς!!!: Η τρύπα ...

Αυτή η ιστορία είναι εμπνευσμένη από ένα ποίημα ενός μοναχού από το Θιβέτ, του ...
Read more

Το πιο πολύτιμο μάθημα...

Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ... για να μου δώσει το ... Ο δρόμος των ...
Read more