Bloemen in het veld (8ste zondag door het jaar 2014)

67 %
33 %
Information about Bloemen in het veld (8ste zondag door het jaar 2014)
Spiritual

Published on March 1, 2014

Author: TenBos

Source: slideshare.net

Description

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de 8ste zondag door het jaar
op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Wij die onszelf verhardden, verzwegen wie wij zijn: verduisterden, verwarden, verdwaald in schone schijn, wij die ons geld ons leven verkozen bovenal — wie zal er om ons geven, of kennen ons getal .

Diep in ons hart verraden woont licht van eeuwigheid, en al wat wij aanbaden blijkt angst, onzekerheid. Wat zou ik dan verlangen dan, koste wat het kost, niet meer te zijn gevangen: kind van dat licht, verlost. (Stufkens Hein) .

Heer God, wij willen vragen, leer ons je Woord te dragen, leer ons het slechte laten. Heer God vergeef het ons. (Taizé)

Laudate Dominum Laudate Dominum (Taizé) omnes gentes. Alleluia!

Als gij naar de woorden luistert die hier tot u zijn gezegd zullen zij een licht ontsteken, wijzen zij de goede weg. Als gij naar de woorden luistert die van mij geschreven staan zullen zij van vrede spreken die er schuilgaat in mijn naam. Als gij naar mijn woorden luistert, ze van harte wilt verstaan zullen zij de Vader tonen, zult gij niet verloren gaan.

(Jongerius Henk / 1631)

Geloofsbelevenis [Vg.] Ik geloof in God, die er voor ons wil zijn, die naar ons luistert, die ons nabij wil zijn.

[Al.] Ik geloof in Jezus, die mens is geworden, die oog had voor kwetsbare mensen, die niemand in de kou liet staan.

[Vg.] Ik geloof in de Geest die ons bezielt om Jezus na te volgen.

[Al.] Ik geloof ook in de mensen om mij heen, dat zij zoeken naar geluk, en dat zij door God bemind worden.

[Vg.] Ik geloof ook in mijn eigen leven, en dat God mij bemoedigt en beschermt.

[Al.] Ik geloof dat God ons allen een leven heeft gegeven, dat sterker is dan de dood. Amen.

(Taizé) Bewaar ons gebed, wij vertrouwen Jou, Jij toont ons de weg naar Leven Bij Jou is vreugde, hoop zonder einde. (Taizé)

Vg. Wij danken Jou, Vader, dat Jij een God van mensen bent, dat Je Je niet geschaamd hebt onze God genoemd te worden. Dat Jij ons kent bij onze naam, dat Jij de wereld in Jouw handen houdt. Al. Want daarom hebt Je ons geschapen en daartoe ons geroepen in dit leven, dat wij met Jou verbonden zouden zijn, Jouw mensenvolk op deze aarde.

Vg. Gezegend ben Je om het licht van onze ogen en om de lucht die wij ademen. Wij danken Jou voor heel de schepping, voor alles wat Je gedaan hebt in ons midden door Jezus, Jouw zoon. Al. Want waar hij was, die mens Jezus, gingen doven de oren open en vielen blinden de schellen van de ogen.

Vg. Waar hij was werd de besmette melaatse in de kring opgenomen en werden zieken de straffende vinger van God uit het hoofd gepraat. Al. Waar hij was werd brood en vis van harte gedeeld en groeide uit ‘amper iets voor één’ : ‘overvloed voor allen’.

Vg. Hij vertelde over het dagelijkse leven: over een zaadje zo klein en de boom zo groot, over een man met schuren vol en zo arm als wat, over een kind dat wegliep en terugkwam. Duidelijke taal voor wie horen kan. Al. Onvergetelijk wat hij zei over vrije vogels die zaaien noch maaien en niet opslaan in schuren maar geen gebrek lijden. Over bloemen in ‘t wild: ze zetten geen stap, ze spinnen geen draad en er is geen mens die gekleed gaat als zij.

Vg. Vanaf de berg zag Hij de wereld op zijn kop. Al. Zalig de armen, want je bent niet gelukkig om wat je bezit en je wordt niet rijk van wat je hebt; zalig die van wapens niet willen weten, ze winnen de wereld zonder geweld; zalig die hun zinnen zuiveren, ze vinden God in het diepst van hun hart; zalig die deemoedig zijn, als een kind bij hun moeder zijn zij geborgen bij God. [rechtstaan]

Vg. In dit vertrouwen heeft Hij van het leven afscheid genomen ... Zo heeft Hij de hoop op leven in het hart van de mensen neergelegd en ook zijn geloof dat alles zich uiteindelijk ten goede keert. Wat Hij heeft gezegd en gedaan, die mens Jezus, het kan ons niet meer worden ontvreemd, in geen graf voorgoed begraven worden.

Al. Steeds weer zal het tot leven komen, en uit de dood opstaan, zal God zijn rijk doen komen op aarde. om steeds weer hetzelfde: vrede en gerechtigheid, op aarde als in de hemel, Jouw naam geheiligd, Jouw wil gedaan.

Vader die in de hemel zijt, verhaast in ons uw koninkrijk, dat recht en vrede komen. Maak ons vandaag nog bondgenoot tot vriend van hen die zijn in nood, wie alles is ontnomen. Verlos ons heden van het kwaad, van waanzin die voor brood doorgaat, dat wij ons voor U schamen, en nieuwe wegen leren gaan die leiden tot een nieuw bestaan van recht en vrede. Amen.

(Peter Biesbrouck)

 Dona la pace Signore, a chi confida in te,  Dona, dona la pace Signore, dona la pace  Geef ons Uw vrede, geef vrede,  aan wie op U vertrouwt. Geef ons.  Geef ons Uw vrede, geef vrede.  Geef ons Uw vrede (Taizé)

Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft, zolang zijt Gij ons aller Vader; wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan, zolang zult Gij ons niet ontbreken; wij danken U in Jezus' naam.

Gij voedt de vogels in de bomen, Gij kleedt de bloemen op het veld, O Heer, Gij zijt mijn onderkomen en al mijn dagen zijn geteld.

((Oosterhuis / de Marez Oyens Tera)) Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, Gij redt de wereld van de dood. Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, zijn lichaam is het levend brood.

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

Bloemen in het veld (8ste zondag door het jaar 2014 ...

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de 8ste zondag door het jaar op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem) De teksten van onze vieringen ...
Read more

2 maart 2014 - 8ste Zondag door het jaar

2 maart 2014 - 8ste Zondag door het jaar ... Het evangelie van deze zondag gaat over de lelies op het veld en ... De kinderen brengen zoveel bloemen bij ...
Read more

Het mosterdzaadje (27ste zondag door het jaar) - Spiritual

... werden tijdens 27ste zondag door het jaar B op ... in het veld (8ste zondag door het jaar 2014) ... werden tijdens de 8ste zondag door het jaar op ...
Read more

Preken Online - 8e zondag door het jaar (A)

Evangelieprikje 2014: Hans Callaert: 8e zondag door het jaar A ... 8ste zondag door het jaar A 2011: ... Zorgeloos als bloemen op het veld:
Read more

Planten, bloemen en bomen in de bijbel | H. Mariaparochie

2de zondag door het jaar t/m 8ste zondag ... Gepubliceerd 3 mei 2014 | Door Peter ... 10 > bloemen van het veld. Redactie. Copyright © 2015. H ...
Read more

Verenigd in Mijn Naam (A23 Drieëntwintigste zondag door ...

Teksten en liederen die geprojecteerd werden op Ten Bos tijdens op de drieëntwintigste zondag door het jaar (A). (Sint Amanduskerk Erembodegem).
Read more

Kerkelijk jaar - Wikipedia

De indeling van het kerkelijk jaar A. De kerstkring. De kerstkring is de eerste periode van het kerkelijk jaar. Deze gaat van de eerste zondag van de ...
Read more

Fleurop Interflora Nederland bv

Ga er gewoon mee door op Moederdag.' ... Win jij met jouw Moederdag tekening een jaar lang gratis bloemen voor mama? ... Zondag 8 mei is het Moederdag.
Read more