BLB 2013 - wyniki

43 %
57 %
Information about BLB 2013 - wyniki
Sports

Published on March 6, 2014

Author: MaximusBilard

Source: slideshare.net

Description

Bydgoska Liga Bilardowa 2013 - wyniki wszystkich 91 pojedynków

BYDGOSKA LIGA BILARDOWA - WYNIKI Gospodarz Data 21-10-2013 16 21-10-2013 20 22-10-2013 20 23-10-2013 20 24-10-2013 7 24-10-2013 20 24-10-2013 10 25-10-2013 20 anulowany 7 25-10-2013 14 25-10-2013 15 25-10-2013 14 26-10-2013 16 26-10-2013 19 27-10-2013 20 27-10-2013 13 28-10-2013 13 Wynik meczu Gość Kuźniewski 6 9-bil 10 Cioch Piotr 10 10-bil 7 Ireneusz Tyburski 10 9-bil 4 Biesek Jakub 10 10-bil 9 Filip Wiatrowski 10 9-bil 5 Zieliński_ Bartłomiej 10 10-bil 4 Karol Wiatrowski 10 9-bil 1 Zudzin Bartłomiej 10 10-bil 2 Remigiusz Tyburski 2 9-bil 10 Wiatrowski Jakub 5 10-bil 10 Bartłomiej Czapski 10 9-bil 5 Gronowska Bartosz 10 10-bil 7 Grażyna Gronowska 2 9-bil 10 Luliński Grażyna 8 10-bil 10 Igor Czapski 10 9-bil 5 Zieliński Bartosz 10 10-bil 6 Maciej Gajewski 5 9-bil 10 Czapski Mateusz 2 10-bil 10 Bartosz Cioch 7 9-bil 10 Suszczyński Ireneusz 7 10-bil 10 Kamil Zieliński 5 9-bil 10 Biesek Maciej 10 10-bil 5 Filip Tyburski 10 9-bil 6 Zieliński_ Jakub 4 10-bil 10 Karol Kwasek 10 9-bil 9 Szczawiński Łukasz 6 10-bil 10 Maciej Zieliński_ 9 9-bil 10 Kwasek Karol 10 10-bil 8 Łukasz Cioch 10 9-bil 6 Kwasek Ireneusz 10 10-bil 4 Łukasz Suszczyński 6 9-bil 10 Czapski Kamil 7 10-bil 10 Bartosz Kwasek 7 9-bil 10 Kuźniewski Łukasz 6 10-bil 10 Piotr 17 13 9 3 20 12 20 11 20 20 15 16 19 18 10 20 20

anulowany 3 28-10-2013 10 28-10-2013 20 anulowany 20 28-10-2013 4 28-10-2013 20 anulowany 20 28-10-2013 19 28-10-2013 14 29-10-2013 20 anulowany 20 29-10-2013 4 anulowany 18 30-10-2013 20 31-10-2013 20 anulowany 13 02-11-2013 8 02-11-2013 20 02-11-2013 6 Kaczmarski 2 9-bil 10 Wiatrowski Michał 1 10-bil 10 Bartłomiej Szczawiński 5 9-bil 10 Czapski Maciej 5 10-bil 10 Bartosz Tyburski 10 9-bil 3 Gronowska Jakub 10 10-bil 4 Grażyna Wiatrowski 10 9-bil 0 Gajewski Bartłomiej 10 10-bil 1 Mateusz Szczawiński 2 9-bil 10 Wiatrowski Maciej 2 10-bil 10 Bartłomiej Zieliński 10 9-bil 7 Cioch Maciej 10 10-bil 8 Ireneusz Zieliński_ 10 9-bil 4 Kaczmarski Karol 10 10-bil 3 Michał Tyburski 10 9-bil 3 Kwasek Jakub 9 10-bil 10 Łukasz Gronowska 10 9-bil 9 Kuźniewski Grażyna 4 10-bil 10 Piotr Czapski 10 9-bil 5 Tyburski Bartosz 10 10-bil 2 Jakub Tyburski 10 9-bil 1 Gajewski Jakub 10 10-bil 0 Mateusz Zieliński_ 3 9-bil 10 Czapski Karol 1 10-bil 10 Bartosz Kaczmarski 10 9-bil 9 Szczawiński Michał 8 10-bil 10 Maciej Wiatrowski 10 9-bil 3 Zieliński Bartłomiej 10 10-bil 7 Maciej Biesek 10 9-bil 6 Kwasek Filip 10 10-bil 5 Łukasz Kaczmarski 5 9-bil 10 Tyburski Michał 8 10-bil 10 Jakub Szczawiński 4 9-bil 10 Tyburski Maciej 4 10-bil 10 Jakub Biesek 10 9-bil 3 Zudzin Filip 10 10-bil 1 Remigiusz Szczawiński 3 9-bil 10 Biesek Maciej 3 10-bil 10 Filip 20 20 7 1 20 15 7 13 19 7 1 20 19 10 11 20 20 4 20

02-11-2013 12 03-11-2013 20 04-11-2013 11 04-11-2013 13 04-11-2013 20 04-11-2013 6 04-11-2013 20 05-11-2013 20 05-11-2013 4 05-11-2013 20 05-11-2013 20 05-11-2013 11 07-11-2013 3 07-11-2013 14 07-11-2013 14 anulowany 20 10-11-2013 4 anulowany 20 11-11-2013 20 Cioch 4 9-bil 10 Tyburski Ireneusz 8 10-bil 10 Jakub Suszczyński 10 9-bil 2 Zieliński_ Kamil 10 10-bil 7 Karol Zieliński_ 3 9-bil 10 Cioch Karol 8 10-bil 10 Ireneusz Zudzin 5 9-bil 10 Tyburski Remigiusz 8 10-bil 10 Jakub Luliński 10 9-bil 4 Szczawiński Igor 10 10-bil 1 Maciej Kwasek 3 9-bil 10 Gronowska Łukasz 3 10-bil 10 Grażyna Biesek 10 9-bil 4 Zieliński_ Filip 10 10-bil 0 Karol Czapski 10 9-bil 2 Zudzin Bartosz 10 10-bil 3 Remigiusz Kwasek 4 9-bil 10 Czapski Łukasz 0 10-bil 10 Bartosz Luliński 10 9-bil 3 Cioch Igor 10 10-bil 1 Ireneusz Wiatrowski 10 9-bil 1 Kwasek Bartłomiej 10 10-bil 0 Łukasz Biesek 8 9-bil 10 Wiatrowski Filip 3 10-bil 10 Bartłomiej Kwasek 1 9-bil 10 Luliński Łukasz 2 10-bil 10 Igor Suszczyński 6 9-bil 10 Tyburski Kamil 8 10-bil 10 Jakub Biesek 7 9-bil 10 Suszczyński Filip 7 10-bil 10 Kamil Luliński 10 9-bil 4 Gajewski Igor 10 10-bil 1 Mateusz Zieliński_ 2 9-bil 10 Luliński Karol 2 10-bil 10 Igor Zudzin 10 9-bil 2 Gajewski Remigiusz 10 10-bil 3 Mateusz Cioch 10 9-bil 7 Szczawiński Ireneusz 10 10-bil 5 Maciej 20 9 20 20 5 20 4 5 20 4 1 20 20 20 20 5 20 5 12

11-11-2013 19 11-11-2013 20 11-11-2013 16 13-11-2013 20 13-11-2013 5 14-11-2013 18 14-11-2013 9 14-11-2013 16 14-11-2013 20 14-11-2013 20 15-11-2013 20 15-11-2013 7 anulowany 19 18-11-2013 20 18-11-2013 15 18-11-2013 6 18-11-2013 10 18-11-2013 20 18-11-2013 16 Tyburski 10 9-bil 9 Zieliński Jakub 9 10-bil 10 Maciej Luliński 10 9-bil 3 Biesek Igor 10 10-bil 7 Filip Szczawiński 8 9-bil 10 Zieliński_ Maciej 8 10-bil 10 Karol Czapski 10 9-bil 4 Cioch Bartosz 10 10-bil 4 Ireneusz Gronowska 2 9-bil 10 Wiatrowski Grażyna 3 10-bil 10 Bartłomiej Suszczyński 8 9-bil 10 Gronowska Kamil 10 10-bil 6 Grażyna Kwasek 4 9-bil 10 Suszczyński Łukasz 5 10-bil 10 Kamil Gronowska 7 9-bil 10 Cioch Grażyna 9 10-bil 10 Ireneusz Zieliński 10 9-bil 2 Szczawiński Maciej 10 10-bil 7 Maciej Czapski 10 9-bil 9 Biesek Bartosz 10 10-bil 5 Filip Luliński 10 9-bil 7 Tyburski Igor 10 10-bil 1 Jakub Szczawiński 3 9-bil 10 Gronowska Maciej 4 10-bil 10 Grażyna Gajewski 10 9-bil 10 Kwasek Mateusz 9 10-bil 9 Łukasz Cioch 10 9-bil 5 Zudzin Ireneusz 10 10-bil 5 Remigiusz Zudzin 5 9-bil 10 Kwasek Remigiusz 10 10-bil 6 Łukasz Zieliński 5 9-bil 10 Luliński Maciej 1 10-bil 10 Igor Cioch 6 9-bil 10 Wiatrowski Ireneusz 4 10-bil 10 Bartłomiej Kuźniewski 10 9-bil 3 Szczawiński Piotr 10 10-bil 3 Maciej Kwasek 6 9-bil 10 Zieliński Łukasz 10 10-bil 8 Maciej 19 10 20 8 20 16 20 20 9 14 8 20 19 10 16 20 20 6 18

18-11-2013 7 19-11-2013 14 19-11-2013 12 anulowany 10 anulowany 3 anulowany 19 25-11-2013 20 25-11-2013 20 26-11-2013 8 anulowany 9 27-11-2013 17 27-11-2013 20 anulowany 10 ? 20 02-12-2013 4 09-12-2013 15 ? 6 14-12-2013 7 14-12-2013 10 Zieliński_ 2 9-bil 10 Kuźniewski Karol 5 10-bil 10 Piotr Zudzin 10 9-bil 4 Szczawiński Remigiusz 4 10-bil 10 Maciej Gronowska 4 9-bil 10 Biesek Grażyna 8 10-bil 10 Filip Kuźniewski 9-bil Kaczmarski Piotr 10 10-bil 6 Michał Kaczmarski 2 9-bil 10 Czapski Michał 1 10-bil 10 Bartosz Łukasz 10 9-bil 5 Kaczmarski Kwasek 9 10-bil 10 Michał Czapski 10 9-bil 5 Kuźniewski Bartosz 10 10-bil 2 Piotr Gronowska 10 9-bil 6 Zieliński_ Grażyna 10 10-bil 6 Karol Kuźniewski 2 9-bil 10 Zieliński Piotr 6 10-bil 10 Maciej Gajewski 5 9-bil 10 Cioch Mateusz 4 10-bil 10 Ireneusz Zudzin 7 9-bil 10 Zieliński_ Remigiusz 10 10-bil 8 Karol Zieliński 10 9-bil 2 Zudzin Maciej 10 10-bil 7 Remigiusz Gajewski 2 9-bil 10 Szczawiński Mateusz 8 10-bil 10 Maciej Gronowska 10 9-bil 7 Zudzin Grażyna 10 10-bil 6 Remigiusz Zudzin 2 9-bil 10 Kuźniewski Remigiusz 2 10-bil 10 Piotr Kuźniewski 10 9-bil 9 Biesek Piotr 5 10-bil 10 Filip Zieliński_ 2 9-bil 10 Zieliński Karol 4 10-bil 10 Maciej Szczawiński 4 9-bil 10 Suszczyński Maciej 3 10-bil 10 Kamil Suszczyński 4 9-bil 10 Luliński Kamil 6 10-bil 10 Igor 20 14 20 6 20 15 7 12 20 20 18 9 20 13 20 19 20 20 20

14-12-2013 5 15-12-2013 17 22-12-2013 4 23-12-2013 20 ? 5 08-01-2014 14 08-01-2014 0 08-01-2014 10 ? 17 ? 12 13-02-2013 20 ? 0 ? 0 Zudzin 1 9-bil 10 Suszczyński Remigiusz 4 10-bil 10 Kamil Cioch 8 9-bil 10 Biesek Ireneusz 9 10-bil 10 Filip Zudzin 3 9-bil 10 Luliński Remigiusz 1 10-bil 10 Igor Luliński 10 9-bil 4 Kuźniewski Igor 10 10-bil 6 Piotr Kuźniewski 3 9-bil 10 Wiatrowski Piotr 2 10-bil 10 Bartłomiej Kuźniewski 4 9-bil 10 Suszczyński Piotr 10 10-bil 5 Kamil Zieliński 0 9-bil 10 Gronowska Maciej 0 10-bil 10 Grażyna Zieliński 8 9-bil 10 Suszczyński Maciej 2 10-bil 10 Kamil Wiatrowski 8 9-bil 10 Suszczyński Bartłomiej 9 10-bil 10 Kamil Kuźniewski 4 9-bil 10 Tyburski Piotr 8 10-bil 10 Jakub Czapski 10 9-bil 6 Luliński Bartosz 10 10-bil 9 Igor Wiatrowski 0 9-bil 10 Luliński Bartłomiej 0 10-bil 10 Igor Wiatrowski 0 9-bil 10 Czapski Bartłomiej 0 10-bil 10 Bartosz 20 20 20 10 20 15 20 20 20 20 15 20 20

Add a comment

Related presentations

Related pages

Koszykówka Wyniki na żywo - Sofascore.com

Na SofaScore bieżące wyniki koszykówki - relacje na żywo z NBA, Euroligi, ACB, mistrzostw świata FIBA oraz wyniki pozostałych lig koszykówki.
Read more

Warszawa, 04 wrze śnia 2013 r.

Warszawa, 04 wrze śnia 2013 r. ... S ą to wyniki znacznie wy ższe od progów 80%, 60% i 65%, które trzeba było zdoby ć w tych kategoriach, ...
Read more

SAMPLE - Kfzpoint

22.03.2013 BLB.006.13H brak uwag ... Dokument Informacyjny nr 6/2013 dla wyr u typ K-R1360 ... Wyniki badania zgodnie z wymogami sekcji 5 zalQcznika I ...
Read more

Lazio - Trabzonspor live score - SofaScore.com

Lazio - Trabzonspor live score (and video online live stream*) starts on 12.12.2013. at 20:05 UTC time at Stadio Olimpico, Rome, Italy in UEFA Europa ...
Read more

autochrometuning.com

13.06.2013 BLB.027.13H ... Dokurnent Informacyjny nr 10/2013 dia wyrobu typ FORESTER-R1370 ... Wyniki badania zgodnie z wymogami sekcji 5 zalilcznika I ...
Read more

autochrometuning.com

22.03.2013 BLB.005.13H 0 brak uwa without re o ... Dokument Informacyjny nr 4/2013 dla wyrobu typ JIMNY ... Wyniki badania zgodnie z wymogami sekcji 5 ...
Read more

SAMPLE - Kfzpoint

BLB.122.12H brak uwag without ... Wyniki badania zgodnie z wymogami sekcji 5 zalQcznika I do rozporzQdzenia OAF,) nr 78/2009: ... 1/25/2013 11:44:16 AM ...
Read more