BK2011 GIS muliggjør grønnere godstransport

100 %
0 %
Information about BK2011 GIS muliggjør grønnere godstransport
Technology

Published on February 7, 2011

Author: GeodataAS

Source: slideshare.net

Description

Brukerforedrag av Thomas Levin, Sintef og bruk av GIS i godstransport

Introduksjon Bruk av GIS Konklusjon. GIS muliggjør grønnere godstransport. Tomas.Levin@sintef.no SINTEF Februar 2011 . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Bruk av GIS Konklusjon. SINTEF . Stiftelsen SINTEF . Transportforskning er en del av Teknologi og samfunn som ligger under Stiftelsen SINTEF. Vi er en privat stiftelse som pløyer eventuelt overkudd tilbake til laboratorier, bibliotek og utstyr. Vi har 2123 ansatte fra 67 land og hadde 2.8 milliarder i kunnskapsleveranser. Forskning, vi gjør stortsett ting en gang og lager en oppskrift som vi publiserer. Dette har store implikasjoner for bruken av programvare etc. . . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Bruk av GIS Konklusjon. Introduksjon . Det alle vet: . Transportsektoren st˚r for 30% av CO2 -utslippene! . a . Det f˚ vet: a . Hvordan kan vi effektivt redusere utslippene fra transportsektoren? . . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Bruk av GIS Konklusjon. Grønn Godstransport prosjektet Forskningsprosjektet Grønn Godstransport ble etablert for ˚ kunne a svare p˚ transportbransjens utfordringer knyttet til miljøspørsm˚l a a med fokus p˚ ˚ ta fram metodikk for ˚ se p˚ hvordan enkeltfirma aa a a kan bidra til ˚ redusere utslipp! a . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Bruk av GIS Konklusjon. Partnere i forskningsprosjektet Grønn Godstransport . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Bruk av GIS Konklusjon. M˚l a . Troverdige detaljanalyser . Lage et troverdig verktøy som lar selskapene finne tiltak for ˚ a redusere sine utslipp, uten at det skapes mye ekstra arbeid . . M˚lbarhet a . Det er dyrt og upraktisk med direkte m˚linger av utslipp, men a enkelte godsaktører har allerede indirekte m˚linger som kan a benyttes . . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Bruk av GIS Konklusjon. GIS sin rolle . Prosjektets bruk av GIS . Til ˚ kontrollere inngangsdata a Beregne utslipp fra enkelt kjøretøy knyttet til konkrete logistikk nettverk . . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Kontroll av grunnlagsdata Bruk av GIS GIS kontroll av grunnlagsdata Konklusjon Utslippsfunksjoner. GIS sin rolle Analysere 12 millioner fartsobservasjoner Koble fartsm˚lingene til vegnettet og hente nødvendige a egenskaper til analysene Import og grovanalyse moduler skrevet i Python, enklere enn ˚ benytte ymse hyllevare (lavkost GPS, OBD-II) a Prototyping i ArcMap, import og analyser Endte opp med ˚ etablere PosgreSQL/PostGIS database for a analyse . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Kontroll av grunnlagsdata Bruk av GIS GIS kontroll av grunnlagsdata Konklusjon Utslippsfunksjoner. Myk overgang til opensource GIS Overganger mellom ArcMap og Unix/Linux open source verden Open-source verden bruker ogs˚ Python i stor grad a Minimale endringer i script skrevet for ArcMap Effektivitet, full 64 bit, geoprosessering som SQL, men minus p˚ brukervennlighet a Open source GIS har svak integrasjon mot ArcMap, m˚ kjøpe a SDE for ˚ lese databaser a Brukte kombinasjon og Quantum GIS og Postgis for analyser,ArcMap for visning og prototyping 50 linjer python kode for ˚ eksportere data til Postgis a . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Kontroll av grunnlagsdata Bruk av GIS GIS kontroll av grunnlagsdata Konklusjon Utslippsfunksjoner. Erfaringer med lagring fra storstilt datafangst ESRI utmerket verktøy for pilotering og testing av metodikk Enkelt ˚ flytte metode til UNIX/Linux for tung prosessering a (Desktop maskiner) Lagring, 2GB+ bare file geodatabase som var stabil Volum lagring, 15GB+ DB operasjoner tar tid, 30 min for ˚ a legge til kolonner (5 bolker) Synd at ESRI ikke ˚pner for enkelt import / export mot a PostGIS Statistiske analyser kjøres direkte mot DB i R, ogs˚ mulig a med SPSS 4GB ok. File geodatabase har ikke DB grensesnitt for andre applikasjoner . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Kontroll av grunnlagsdata Bruk av GIS GIS kontroll av grunnlagsdata Konklusjon Utslippsfunksjoner. Etablering av logistikk nettverk Nettverk for bane, sjø og veg Vi har digitale nettverkskilder men, “ELV˚T” A M˚ via exportformat - shape er typisk a F˚r ikke med all data som er ønsket, Jernbane (Z i vertexer) a Network analyst: godt verktøy til ˚ bygge store geometriske a nettverk (600 000 lenker) Effektiv rutine til ˚ finne ruter i nettverket med f˚ analyse a a variabler . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Kontroll av grunnlagsdata Bruk av GIS GIS kontroll av grunnlagsdata Konklusjon Utslippsfunksjoner. Utfordringer ved digitale kilder Topologi - et fremmedord Veger er tegnet og ikke koblet sammen Enorm jobb ˚ skaffe seg et topologisk riktig nettverk a Kronglete ˚ f˚ lagt inn svingebevegelser, ESRI ikke tenkt a a batch F˚r glipper i nettverket som ikke er enkle ˚ finne a a Statens vegvesen jobber med ˚ lage topologisk korrekte a nettverk p˚ ESRI format a Potensiale for transportetatene ˚ følge eksisterende standard a og ikke lagre proprietære format - stor fordel for forskning . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Kontroll av grunnlagsdata Bruk av GIS GIS kontroll av grunnlagsdata Konklusjon Utslippsfunksjoner. Utslippsfunksjoner . SEMBA . SINTEF Emission Module Based on ARTEMIS Assessment and reliability of transport emission models and inventory systems Beregningsrammeverk etablert p˚ bakgrunn av ARTEMIS i a Python kode Open source, ligger p˚ www.sourceforge.net a Gjør det mulig ˚ beregne utslipp for kjøretøy og fl˚ter p˚ a a a lenkeniv˚ a Komponenter: Drivstoff, CO2, NOX, PM, CO, HC 0 - 50 - 100 % utnyttelse av nyttelast (fysisk vekt) . . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Kontroll av grunnlagsdata Bruk av GIS GIS kontroll av grunnlagsdata Konklusjon Utslippsfunksjoner. Network analyst til summering av lenker Network analyst beregner utslipp mellom steder i vegnettet Setter opp evaluatorer som summerer utslipp, eller ruter etter lavest mulig utslipp Det blir mange evaluatorer 114*3*6 = 2052 File Geodatabase med ca 600 000 rader og 2052 kolonner blir treg og stor Beregning av utslipp p˚ lenker 2,5 timer for et kjøretøy (18 a kolonner) Network analyst sin Build Network feiler med s˚ mange a evaluatorer, ca 200-300 er maks . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Kontroll av grunnlagsdata Bruk av GIS GIS kontroll av grunnlagsdata Konklusjon Utslippsfunksjoner. Analyser og transportbransjen Stort fokus p˚ kostnader og ønsker ikke manuelt merarbeid! a Postnummer er grunnvollene i transportbransjen Har store og kompliserte produksjonssystemer Alt m˚ kunne kjøres i batch a Ønsket forh˚ndsberegnet postnummermatrise for Norge a Utslippstabell: 3030 postnummer * 3030 postnummer * 5 komponeter * 84 lastebiltyper * 3 lastgrader = 11 milliarder rader . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Kontroll av grunnlagsdata Bruk av GIS GIS kontroll av grunnlagsdata Konklusjon Utslippsfunksjoner. Houston we have a problem ! Kjøretid og oppsett av evaluatorer, OD matrix “OUT OF MEMORY“ Noen strafferunder med Geodata support, men takk til ˚shild A Parallellisering og oppdeling - kjøretid ca 3 ˚r a Plan B - tilbake til Unix og NetworkX (Los Alamos Lab) Fikk løst problemet, 31 dagers beregningstid Tekstfil med 3,5 milliarder rader, 235 GB med data Igjen - tallknusing i Unix og prototyping i Windows Boks spek: i7, 3.06 GHz, 24 GB minne og 64GB med swap minne p˚ SSD og 2x 300 GB 10k raid 0, pris 20 000 a . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Kontroll av grunnlagsdata Bruk av GIS GIS kontroll av grunnlagsdata Konklusjon Utslippsfunksjoner. Vi har en database Digital slankekur, fjerning av debug-data og restrukturering 64 GB kommaseparert tekstfil Lasting og indeksering i Mysql, PostgreSQL og SQLite tar under en dag Oppslag i databasen under 0,1 sekunder . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Bruk av GIS Konklusjon. Konklusjon . Hovedkonklusjon . GIS er essensielt for gode klima/miljø analyser! . Metode for lagring og analyse av GPS data basert p˚ OSS a (Levin 2010) Det er penger ˚ spare p˚ ˚ være miløvennlig (Levin & B. Sund a aa 2010) Detaljer betyr mye for miljøanalyser (Levin & Norvik 2010) SEMBA er open source og kan fritt benyttes til miljø/klimaanalyser (sourceforge.net/projects/semba/) Har database med utslipp mellom alle postnummer for ”lastebiler“ (100GB for de som vil ha) . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Introduksjon Bruk av GIS Konklusjon. Takk for oppmerksomheten! . Mitt digitale visittkort(QR-Code) . . . . . . . . Tomas.Levin@sintef.no GIS muliggjør grønnere godstransport

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Bruk av laserdata - Esri norsk BK 2014 - slidesearch.net

Viken Skog SA Avdeling for Strategisk Planlegging Svein Dypsund Bruk av Laserdata i Skogbruket Oslo, mandag, 10. februar 2014 Dagsorden: 1. 2.
Read more