Biznis plan

33 %
67 %
Information about Biznis plan
Business-Finance

Published on February 2, 2009

Author: ganca

Source: authorstream.com

Slide 1: MAKSIM BG d.o.o. SEMINAR: Izrada biznis plana uz “eVodic za biznis plan” 19.08 - 21.08.2008. Dragan Ljubisavljevic Slide 2: SADRŽAJ SEMINARA PRVI DAN 1. TEORIJSKI PRISTUP I ANATOMIJA BIZNIS PLANA ŠTA JE BIZNIS PLAN ZAŠTO SE PIŠE BIZNIS PLAN KOME JE NAMENJEN BIZNIS PLAN ANATOMIJA BIZNIS PLANA NASLOVNA STRANA SADRŽAJ REZIME IZJAVA O MISIJI, CILJU, SVRSI ISTORIJSKI PRIKAZ (BACKGROUND)? PROIZVODNI (PRODUKTNI) PLAN ORGANIZACIONI PLAN MARKETING PLAN FINANSIJSKI PLAN PLAN KADROVA PLAN ANEKSA MODELI BIZNIS PLANOVA PROBLEMI U IZRADI BIZNIS PLANA Slide 3: SADRŽAJ SEMINARA PRVI DAN 2. RAZRADA ELEMENATA I KLJUCNIH POJMOVA BIZNIS PLANA ISTORIJSKI PRIKAZ PROIZVODNI (PRODUKTNI) PLAN ORGANIZACIONI PLAN MARKETING PLAN FINANSIJSKI PLAN PLAN KADROVA PLAN ANEKSA Slide 4: SADRŽAJ SEMINARA PRVI DAN 3. FINANSIJSKE PROJEKCIJE I MODELI U BIZNIS PLANU BILANS STANJA BILANS USPEHA TRIPARTITNI PLAN REALIZACIJE EKONOMSKI I NOVCANI TOK NETO SADAŠNJA VREDNOST PERIOD POVRACAJA INVESTICIJE (ROI)? OBRACUN OBRTNIH SREDSTAVA OBRACUN OTPLATE KREDITA PRELOMNA TACKA RENTABILNOSTI ANALIZA SENZITIVNOSTI RACIO POKAZATELJI POSLOVANJA Slide 5: SADRŽAJ SEMINARA DRUGI DAN 4. FINANSIJSKE PROJEKCIJE I MODELI U BIZNIS PLANU eVODIC ZA BIZNIS PLAN – PROGRAM ZA IZRADU I PRORACUNE 5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE I MODELI U BIZNIS PLANU eVODIC ZA BIZNIS PLAN – PROGRAM ZA IZRADU I PRORACUNE - nastavak 6. FINANSIJSKE PROJEKCIJE I MODELI U BIZNIS PLANU PRIKAZ MODELA BIZNIS PLANA PRIMERI IZ PRAKSE (uradeni biznis planovi sa eVodicem za biznis plan)? Slide 6: SADRŽAJ SEMINARA TRECI DAN 7. IZRADA BIZNIS PLANA UZ: eVODIC ZA BIZNIS PLAN (RADIONICA)? 8. FINANSIJSKE PROJEKCIJE I RACIO ANALIZA (RADIONICA)? 9. PITANJA, ODGOVORI I DISKUSIJA (FAQ) Slide 7: SADRŽAJ SEMINARA TRECI DAN 10. PRIKAZ KOMPLETA BIZNIS PROGRAMA NA CD-u 11. UPUTSTVA ZA INSTALACIJU I KORIŠCENJE PROGRAMA 12. REZIME SEMINARA I DODELA SERTIFIKATA PRIKAZ (nastavak)? LICENCA, UGOVOR O KORIŠCENJU, INSTALACIJA, REGISTRACIJA, POMOC PODRŠKA KORISNICIMA NAŠEG SOFTVERA INTERNET RESURSI DALJA SARADNJA K R A J Slide 8: KORISNE SUGESTIJE OPUSTITE SE KONCENTRIŠITE SE NA PREDAVANJE TRUDITE SE SAMO DA RAZUMETE NE POKUŠAVAJTE DA ODMAH ZAPAMTITE BELEŽITE SAMO PITANJA UPOZORITE ME DA USPORIM ILI PONOVIM BIZNIS PLAN-teorijski pristup izradi- : 10/24/07 9 BIZNIS PLAN-teorijski pristup izradi- Dragan Ljubisavljevic Šta je biznis plan? : 10 10/24/07 Šta je biznis plan? Rezime prošlih, sadašnjih i buducih aktivnosti preduzeca, odnosno najefikasniji nacin kako da iz prošlosti (sadašnjosti) stignete do buducnosti. Pažljivo planiranje i testiranje poslovne ideje, kojim se pokazuje da li ona ima finansijskog i operativnog smisla. Plan vizije preduzeca, put od želja do stvarnosti. Razvojni proces testiranja pocetne poslovne ideje, ocene njenih realnih biznis šansi u tržišnom okruženju, projekcije realizacije i nacina ostvarenja. Dokument koji služi kao standard sa kojim se porede tekuci rezultati. Dokument kojim se analizira predstojeci poslovni poduhvat. (Wikipedia). Biznis plan je pisani dokument kojim se kompleksno i sveobuhvatno analizira profitabilnost biznis ideje, kao i sredstva i metode njene realizacije u buducnosti. Šta nije biznis plan? : 11 10/24/07 Šta nije biznis plan? Investicioni elaborat ili studija izvodljivosti, koja je dugorocna i odnosi se na ceo period eksploatacije jedne biznis ideje (npr. Rudnik). Ne odnosi se uvek na preduzece, vec konkretan poslovni poduhvat ili biznis ideju. Samo analiza dosadašnjeg poslovanja ili tekuceg stanja. Spisak ideja, želja, neargumentovanih procena i analiza.... Zašto se piše biznis plan? : 12 10/24/07 Zašto se piše biznis plan? Vodic kroz proces realizacije biznis ideje (mapa i kopmas za buducnost)? Za interne potrebe firme (menadžment, akcionari, novi proizvod/usluga....)? Za eksterne potrebe (banka, investitor – kreditor, veliki ugovor....)? Za potrebe motivacije i nagradjivanja prema rezultatima rada. ? Da proceni poslovni uspeh, uštedi vreme i novac, pomogne da se suocimo sa konkurencijom, onemoguci bankrot, uveca profit i bude vodic i podsetnik u poslovanju. Osnovna svrha Anatomija biznis plana : 13 10/24/07 Anatomija biznis plana NASLOVNA STRANA (COVER SHEET)? SADRŽAJ REZIME IZJAVA O MISIJI, CILJU, SVRSI ISTORIJSKI PRIKAZ (BACKGROUND)? PROIZVODNI PLAN ORGANIZACIONI PLAN MARKETING PLAN FINANSIJSKI PLAN PLAN KADROVA PLAN ANEKSA CV PODNOSIOCA BIZNIS PLANA I/ILI TOP MENADŽMENTA Naslovna strana : 14 10/24/07 Naslovna strana Naziv biznis plana Naziv firme Adresa, email Autor Godina Ilustracija Tip: Možete koristiti komercijalne ili besplatne alternativne programe za PC pri izradi naslovne strane. Sadržaj biznis plana : 15 10/24/07 Sadržaj biznis plana Tip: sadržaj biznis plana varira u zavisnosti od modela biznis plana. Rezime biznis plana : 16 10/24/07 Rezime biznis plana Najvažniji deo biznis plana Istaknuti naznacajnije stvari i odgovorite na kljucna pitanja Ne više od dve stranice Dosta vremena i razmišljanja Prihodi, rashodi, dobit.... Zaseban dokument Stil pisanja – ubedljivo i sažeto Rezime treba da: -definiše predmet biznis plana -definiše proizvode/uslugu, intelektualna prava, patente... -podvuce glavne karakteristike tržišta, konkurencije, kljucne prednosti -sumarno prikaže I graficki ilustruje kljucne finansijske pokazatelje -ukljuci reference od znacaja (ugovori, prototip....)? -prikaže vaše finansijske zahteve I formuliše izlaznu strategiju testiranje rezimea Tip: rezime biznis plana napišite na kraju! Izjava o misiji, cilju, svrsi : 17 10/24/07 Izjava o misiji, cilju, svrsi VIZIJA željena slika našeg biznisa za tri ili pet godina izražena u fizickim pokazateljima poslovne aktivnosti: obima proizvodnje i prodaje, iznosa profita, tržišnog ucešca itd. MISIJA objašnjava pravu svrhu naseg bavljenja poslom, na primer, "dizajnirati, razviti, proizvesti i prodati proizvod na tžištu radi zadovoljenja identifikovanih potreba potrošaca, koristeci definisane kanale prodaje na odredenom geografskom podrucju SVRHA iskazuje se u terrminima finansijskih rezultata koje želimo da postignemo u 3-5 godina. Izražava ocekivanja akcionara, zaposlenih i reflektuje glavne finansijske razloge otpocinjanja ili bavljenja biznisom. Vrednosti, strategije, ciljevi, programi : 18 10/24/07 Vrednosti, strategije, ciljevi, programi VREDNOSTI ukazuju na to kako naš biznis utice ili pomaže razvoju društvene zajednice, koje su vrednosti za zaposlene, potrošace itd. Drugim recima, ovde izražavamo socijalnu dimenziju našeg biznisa. STRATEGIJE oznacavaju nacin na koji ce predhodno definisana misija i svrha biti realizovani. Na primer: Firma ce kompletnu zaradu ulagati u dalji razvoj. Novi proizvodi ce zameniti postojece u naredne tri godine. Svi troškovi menadžmenta ce biti reducirani do dostizanja prelomne tacke rentabilnosti. CILJEVI Služe kao sistem kontrole postizanja planiranog, na primer: dostici prodaju od 1.000.000 € u naredne tri godine. PROGRAMI predstavljaju set konkretnih planova za postizanje kljucnih strategija poslovanja. Tip: svi elementi strategijskog planiranja moraju biti u medusobnoj korelaciji. Modeli biznis planova : 19 10/24/07 Modeli biznis planova Bazicni Kompleksni Start up Razvojni Americki model Nemacki model Model EBRD Svetska banka Fond za razvoj Agencija za razvoj MSP NSZ Za preduzetnike Za poljoprivrednika Za fizicka lica Tip: Ne postoje dva ista biznisa! Ne postoje dva identicna biznis plana! Biznis plan – prakticni saveti 1 : 20 10/24/07 Biznis plan – prakticni saveti 1 Obratite pažnju na MARKETING I PRODAJNI PLAN. Ove celine mogu upropastiti, ne samo biznis plan, vec i sam biznis. Finansijske projekcije zahtevaju dosta racuna i oduzimaju puno vremena. Razmotrite upotrebu kompjutera ili gotovih programa ili eventualno angažovanje finansijskog savetnika za ovaj deo biznis plana. Budite optimisticni ali realni, naglasite sve prednosti ali uvažite i sve rizike. Kada pišete plan: izbegavajte suviše strucan žargon ekonomišite recima i budite efikasni u izražavanju koristite kratke recenice da naglasite proverite gramaticke greške koncentrišite se na najvažnije elemente nabrajanja postavite u paragrafe, itd detalje stavite u Aneks obezbedite da sadržaj ima oznacene stranice pravilno pisanje rezimea ostavite za kraj. Biznis plan – prakticni saveti 2 : 21 10/24/07 Biznis plan – prakticni saveti 2 Dajte kvalifikovanom licu da pogleda sve elemente biznis plana i iznese svoje predloge i komentar. Podržite dobijene podatke o tržistu i uopšte, sva istraživanja, jasnim tabelama i grafikonima. Smanjite detaljisanje oko proizvodne specifikacije Razmotrite princip duplo - pola: za duplo povecajte potrebne troškove i vreme a za pola smanjite moguce prihode. zlatno pravilo - onaj ko ima zlato odreduje sva pravila. Tip: Ako radite drugome biznis plan, cinite to kao da je Vaš. Problemi u izradi biznis plana : 22 10/24/07 Problemi u izradi biznis plana Bazicni plan je kratak (cesto ispod 10 stranica plus aneksi, itd.); relativno se brzo napravi (ispod jednog ili dva meseca); korišcenje eksterne pomoci je minimalno; treba nekoliko draftova; zahteva znatno više istraživanja nego pisanja. Teže je da se uradi nego što se pretpostavlja - svi delovi plana su jednako teški. Cesto su korišceni za procenu valjanosti biznisa ili za interno/licno korišcenje u firmi i ocenjeni su kao znacajni/korisni za biznis. Kompleksni planovi su duži od bazicnih planova; treba nekoliko meseci da se sastave; koriste nešto više pomoci spolja; potrebno je više vremena za istraživanje nego za pisanje. Teže je da se urade nego što se pretpostavlja, posebno odeljci o finansijskim projekcijama i analiza tržišta. Cesto se koriste za uvecanje poslovnog kapitala/imovine ili za kredit od banke, i smatraju se od kriticnog znacaja/koristi za biznis. Priprema za izradu biznis plana : 23 10/24/07 Priprema za izradu biznis plana ? Slide 24: 24 10/24/07 HVALA NA PAŽNJI ! Nastavimo razgovor uz kafu PAUZA 20 min.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Biznis plan poslovni alati i softver za upravljanje ...

eVodič za Biznis plan. Program je namenjen poslovnim ljudima i svima koji hoće sami da naprave biznis plan. Sadrži: razra.. 220,00
Read more

Biznis Plan - Primer Template | Business Plan

Biznis Plan - Primer Template - Free download as Word Doc (.doc), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. template for business plan
Read more

Biznis plan sadrzaj - cacak.org.rs

Title: Biznis plan sadrzaj.pdf Author: coyot Created Date: 7/23/2007 1:37:46 PM
Read more

Biznis Planet - Izrada biznis planova, marketing plan ...

Biznis Planet je konsultantska kuća specijalizovana za izradu biznis planova i investicionih projekata.
Read more

LimanTeam - izrada biznis planova | Šta sadrži biznis plan?

LimanTeam - Izrada biznis planova i investicionih projekata. Kolo srpskih sestara 23, 21000 Novi Sad, Srbija. Kontakt telefoni: +381638663375, +38163569185.
Read more

BusinessAcademy | Poslovna Akademija

Pokrenite svoj biznis i postanite uspešan preduzetnik! Steknite praktična znanja za samo 12 meseci na BusinessAcademy ... Plan i program 2016.
Read more

Biznis Plan (uradjen) :: www.domaci.de

Evo urađen seminarski rad iz predmeta Biznis i preduzetništvo. Rad je predat na Belgrade College Of Computer Sciences tako da na ostalim fakultetima ...
Read more

BIZNIS PLAN preduzeća - izrada, primer, download

Šta je biznis plan? Kome je biznis plan namenjen? Kako se pravi? Čemu biznis plan služi? Pogledajte ovaj kratki vodič i preuzmite urađene primere...
Read more

Primjeri poslovnog plana - MojBiznisPlan

Pretražite našu bazu u kojoj se nalaze urađeni primjeri biznis plana i pronađite gotov poslovni plan baš za onu djelatnost ili namjenu koja vam je ...
Read more

LimanTeam - izrada biznis planova

LimanTeam - Izrada biznis planova i investicionih projekata. Kolo srpskih sestara 23, 21000 Novi Sad, Srbija. Kontakt telefoni: +381638663375, +38163569185.
Read more