Bitraf maintenance 2019

50 %
50 %
Information about Bitraf maintenance 2019

Published on June 13, 2019

Author: jensa

Source: slideshare.net

1. av (maskinene på) Bitraf Vedlikehold

2. Plan for kvelden • 3D printer • Generelt vedlikehold (smøring, kalibrering, rengjøring) • Laser • Generelt vedlikehold (vask, nullpunkt-bryter, filter, pumpe) • Rens av optikk • Re-kalibering • CNC • Hvordan tømme støv og avfall • Annet • Hvor hører ting hjemme • Hvordan tømme støvsugeren • Material-lagring Vedlikehold av maskinene på Bitraf@jenschr / jenschr på gmail dot com

3. Hvordan tømme avfall 1. Nede ved glassdøren på gata er det to nøkkel-knapper. Den som er nærmest gata åpner porten til bakgården. I bakgården er det kildesortering på glass og papir. Resten går i restavfall. 2. Med mindre vi alle tømmer søppel regelmessig, nekter renholdsfirmaet å rydde søppel-fjell.Alle må derfor ta med søppel fra lokalene og kaste i bakgården. 3. Alle må hjelpe til med dette, hvis ikke må vi bruke medlems-penger for å betale for renhold. Lær gjerne opp nye medlemmer på dette! @jenschr / jenschr på gmail dot com Vedlikehold av maskinene på Bitraf

4. Husk! • Bitraf sørger for stedet og utstyret.That’s it! • Medlemmene skaper aktivitetene ved å donere av sin egen fritid • Hvis noe ikke virker: • reparer det selv eller gi beskjed til Thomas eller andre styremedlemmer (Nikolai, Berit, Margrav, Kjell, Elias, Erik & Bjørnar) • Sett lapp på utstyret slik at andre vet at det ikke virker. Skriv gjerne på dato. Også om du bestiller reservedeler. • Vaskehjelpen vasker bare gulvet og fyller på dopapir. Når et medlem ikke rydder etter seg, må andre medlemmer rydde det opp. Vedlikehold av maskinene på Bitraf@jenschr / jenschr på gmail dot com

5. Ting alle bør gjøre I et Gjørokrati er det viktig at mange gjør ting, ellers går nøkkelpersoner lei. Det er mange ting som kan gjøres av alle, men som i dag gjøres av noen få: 1. Dugnad for å tømme tresøppel i verkstedet 2. Fylle brusskapet (men bare med brus og vann) 3. Fylle tomgods-sekken (men ikke med glass) 4. Rydde (f.eks. kast ting som ikke virker) Kast verktøy som er ødelagt, men skaff gjerne nytt også? Penger refunderes via skjema https://bitraf.no/utlegg/ sendt til kasserer@bitraf.no @jenschr / jenschr på gmail dot com Vedlikehold av maskinene på Bitraf

6. Generelt for 3D printerne Ultimaker Original er for de som ikke har så mye erfaring. Delta er for de mer erfarne som har fått opplæring. Materialer ligger under printerne og det gjør også en plast-retur-boks. Planen var å bare ha PLA i denne... Reservedeler ligger i en egen plastboks under printerne.Alle kan reparere. Spør gjerne om hjelp Vedlikehold av maskinene på Bitraf@jenschr / jenschr på gmail dot com

7. Vedlikehold av maskinene på Bitraf@jenschr / jenschr på gmail dot com

8. Vedlikehold av maskinene på Bitraf@jenschr / jenschr på gmail dot com

9. Smøring 1. Flytt print-hodet til en side 2. En halv dråpe på hver stang 3. Skli frem og tilbake 4. Beveg print-hodet til motsatt hjørne 5. En halv dråpe på hver stang 6. Skli frem og tilbake igjen… 7. Fjern bøss i enden av stengene Vedlikehold av maskinene på Bitraf@jenschr / jenschr på gmail dot com

10. Kalibrering av byggeflaten På Ultimaker var dette en manuell prosedyre. På Prusa’ene startes alt slikt via menyen. Vedlikehold av maskinene på Bitraf@jenschr / jenschr på gmail dot com

11. Vanlige feil • Printet løsner
 Vask byggeflaten med vann/såpe hvis grisete. Rens med isopropanol etterpå. • Printet sitter fast
 Skjer særlig med myke filamenter. Løsne printet veldig forsiktig og bruk lim som “slipp-middel” • Blobb med filament
 Hvis ekstruderen henger seg fast i printet • Klikking når man ekstruderer
 Kan skyldes at ekstruder ikke er varm nok eller at noe blokkerer nozzle.Trekk ut filament. Sjekk temp og bruk tynn resistor for å åpne. Vedlikehold av maskinene på Bitraf@jenschr / jenschr på gmail dot com

12. Vedlikehold av maskinene på Bitraf@jenschr / jenschr på gmail dot com Prusa er ganske god på dokumentasjon

13. Renhold av Nozzle 1. Varm opp nozzle 2. Auto-home (så nozzle er nær flaten) 3. Ekstruder manuelt en stor klump med plast slik at nozzle “drukner” i plast 4. Kjøl ned 5. Fjern plast-klump Vedlikehold av maskinene på Bitraf@jenschr / jenschr på gmail dot com

14. Cold-pull Vedlikehold av maskinene på Bitraf@jenschr / jenschr på gmail dot com

15. Generelt for laser 1. Grillen må vaskes regelmessig 2. Bøss i bunnen = brannfare 3. Nullpunkt-bryteren clogges av partikler, så denne må vaskes regelmessig 4. Når filter viser at det er tett - gi beskjed til Thomas (eller styremedlemmer) så bestiller vi nye.Vise bytte av filter. 5. Vannkjølingen har vært problematisk, men vi har en grei løsning nå.Vise pumpe Vedlikehold av maskinene på Bitraf@jenschr / jenschr på gmail dot com

16. Laser optikk 1. Optisk rensesett ligger i hvit skuff i labben 2. Bruk BARE spesial-servietter til de to første speilene. Ripe i speil = ødelagt 3. Q-tips bare for linsen i siste ledd, men vi bør strengt tatt finne noe bedre Vedlikehold av maskinene på Bitraf@jenschr / jenschr på gmail dot com

17. Laser kalibrering 1. Tegn en 5 cm lang strek i AutoLaser 2. Still inn for kutting 3. Kjør filen på en trebit og varier høyden manuelt. Start ca 20mm over materialet. 4. Skriv avstand over kuttet med en penn 5. Flytt til siden, gå litt lavere og gjenta 3-5 i trinn på 1-2mm 6. Skarpeste streken = riktig kalibrering @jenschr / jenschr på gmail dot com Vedlikehold av maskinene på Bitraf

18. Hvor hører ting hjemme 1. Verktøy med rød maling skal være i verkstedet 2. Verktøy med gul maling skal være i det røde trilleskapet 3. Støv-rommet skal også få sin egen farve @jenschr / jenschr på gmail dot com Vedlikehold av maskinene på Bitraf

19. Hvordan tømme støv på fres/støvrom 1. Fresen produserer enorme mengder med støv. Å tømme grov-støvet er så enkelt som å dra av røret på de grønne bøttene og ta disse med i bakgården og tømme i restavfall. 2. For å tømme fin-støvet: 1. Rist den øverste sekken så det ikke drysser når du fjerner den nederste. 2. Løsne “beltet” som holder den nedre sekken og bær sekken forsiktig ned i bakgården for å tømme den der. Prøv å ikke søle altfor mye, så vær forsiktig når du tømmer støvet. @jenschr / jenschr på gmail dot com Vedlikehold av maskinene på Bitraf

20. Hvordan tømme støvsugeren Støvsugeren på verkstedet går lett full og filteret går tett. Å tømme selve støvsugeren er enkelt, men ikke glem å rense filteret også, ellers virker støvsugeren dårlig. 1. Ta av lokket på toppen 2. Ta ut fin-filteret 3. Dunk filteret forsiktig i en søppelbøtte 4. Sett filter inn igjen @jenschr / jenschr på gmail dot com Vedlikehold av maskinene på Bitraf

Add a comment