BIOMA DEL BOSC CADUCIFOLI

33 %
67 %
Information about BIOMA DEL BOSC CADUCIFOLI
Entertainment

Published on November 19, 2008

Author: jpinies

Source: authorstream.com

BIOMA DEL BOSC CADUCIFOLI:  BIOMA DEL BOSC CADUCIFOLI Aquest tipus de bioma es troba en les zones temperades del nostre planeta. Quan les temperatures són més suaus i la humitat és més abundant el bosc de coníferes és substituït pel bosc caducifoli. A l'hemisferi nord aquest bioma està dominat per faigs, roures, avellaners, oms, castanyers i nombrosos arbusts que generen un sòl profund i fèrtil. A les zones temperades si la pluviositat és baixa i l'estació seca molt marcada, s'instal·la un altre tipus de bosc de fulla perenne i resistent a la sequera estival. És el bosc mediterrani amb vegetació xeròfila dominat a Europa per alzines, sureres o el roure quejigo. Hi ha molta vegetació i està poblat per varis animals. BIOMA DEL BOSC CADUCIFOLI:  BIOMA DEL BOSC CADUCIFOLI Clima del bosc caducifoli Trobem el bosc caducifoli entorn als 40º o 55º de latitud. El clima típic té un règim tèrmic moderat, precipitacions abundants ben distribuïdes al llarg de l’any i quatre estacions ben definides. En ell predominen els sòls bruns poc o gens lixivats i amb gran quantitat d’humus(degradació del bosc a la pradera alpina). En els pendents apareixen sòls ranker o rendzina(més o menys àcids, causats per l’erosió sobre roca mare carbonatada) BIOMA DEL BOSC CADUCIFOLI:  BIOMA DEL BOSC CADUCIFOLI Vegetació: predominen les espècies llenyoses caducifòlies: roure, faig, enzina, i carpe. Té un sotabosc abundant i en la primavera creixen heliofiles(plantes que depenen del vent per a reproduir-se). BIOMA DEL BOSC CADUCIFOLI:  BIOMA DEL BOSC CADUCIFOLI Fauna: Està determinada per la hivernació i la emigració; és molt variada: “batracis”, rèptils, rosegadors, insectes de l’humus, herbívors(cérvol) i aus migratòries i aus nocturnes/rapaces. Altres dels carnívors són: teixons, guineus, llops, etc.

Add a comment

Related presentations