BIOMA DE TUNDRA

17 %
83 %
Information about BIOMA DE TUNDRA
Science-Technology

Published on November 19, 2008

Author: jpinies

Source: authorstream.com

BIOMA DE TUNDRA:  BIOMA DE TUNDRA Es dóna en llocs amb una temperatura d'entre -15ºC i 5ºC. Les precipitacions son escasses, però no hi ha problemes de sequera perquè el procés d'evaporació és molt baix. El terreny sol estar sempre congelat excepte en els 10 o 20 cm superiors que experimenten desglaç durant la curta temporada calurosa, això ha creat una capa anomenada permafrost (que és una capa de gel que permet únicament el creixement de plantes en els dies d'estiu, ja que es desglaça la seva superfície). A més a més existeixen altres tipus de tundra que són: la tundra àrtica i/o anomenada també desert polar, i la tundra antàrtica.  -Tundra àrtica: S'estén per sobre dels 60º de latitud nord.   -Tundra antàrtica: S'estén per sobre dels 50º sud i comprèn l'Antàrtida, les illes subantàrtiques i part de la Patagònia. BIOMA DE TUNDRA:  BIOMA DE TUNDRA Vegetació: Líquens i molses Fauna: En època de desglaç insectes. Aus migratòries, rens, llops, guineus àrtiques, lemmings...

Add a comment

Related presentations

Related pages

Biomas del mundo: Tundra - Educación Ambiental en ...

Los Biomas del Mundo. La Tundra. La tundra tiene una distribución circumpolar en el Hemisferio Norte pero en el Hemisferio Sur solamente se encuentra en ...
Read more

Tundra - Wikipedia, la enciclopedia libre

Tundra; Tipos principales de hábitat del WWF (11. Tundra: ... Es un bioma que se caracteriza por su subsuelo helado, falta de vegetación arbórea o, ...
Read more

Bioma - Wikipedia, la enciclopedia libre

Bioma: Niveles mayores con características definidas. Nivel de comunidad: Ecosistemas o biotopos, es decir, ... Tundra: Ártico: 37 ecorregiones: 12:
Read more

La Tundra (Bioma Tundra) - Home | madrimasd

La Tundra es un bioma carente de árboles que se extiende por las latitudes circumpolares de la Tierra, más allá de las regiones donde pueden crecer los ...
Read more

Tundra - Información y Características - Biología

Información y Características de la Tundra. De significado “llanura sin árboles”, la tundra es el bioma más frío del planeta. Ubicación ...
Read more

Tundra | BIOPEDIA

El bioma tundra se compone de páramos extremadamente fríos, con abundancia de rocas pero sin mucha vegetación. En este bioma en particular casi no hay ...
Read more

Bioma: Tundra - YouTube

Slides de powerpoint sobre a Tundra. Em geografia física, tundra é um bioma no qual a baixa temperatura e estações de crescimento curtas ...
Read more

Bioma - Tundra - YouTube

Pedimos perdão pelo erro de grafia na palavra "Diciplina", durante os créditos do vídeo
Read more

Tundra. Características gerais da Tundra - Brasil Escola

Características gerais da Tundra, bioma localizado em algumas das regiões mais frias do planeta.
Read more

Definición de tundra - Qué es, Significado y Concepto

La tundra es un tipo de bioma propio del clima subglacial, caracterizado por el subsuelo helado y la ausencia de árboles. Se trata de terrenos llanos, con ...
Read more